ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

سرنگ‏آماده‏تزریق‏روفیلاک(ایمنوگلوبولین آنتی دی)‏300م‏ک‏ گ 1ع-یخچالی

RHOPHYLAC(ANTI – D IMMUNOGLOBULIN)Injection 300 mcg 2ML AMP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :