ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع

VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :