ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹

ویال ویزی پک 320م0گ/1م.ل 20 م0ل 1ع

VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 20ML VI

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :