ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع

COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :