ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرنگ آماده تزیق تیناگراست (فیلگراستیم GCSF)‏300م ک گ-4ع

TINAGRAST®(FILGRASTIM) 0.3MG/0.5ML SYRINGE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :