ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ژل چشمی افتاژل 2.5 م گ / گ 0.5 گ تک دز 1 ع

Oftajel 2.5 mg/g Eye Gel 0.5 g single Dose Unit

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :