ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 500 م گ 20ع

AFAZOX®500MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :