ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال پیپراکتام 4 گ /500 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام) 10ع

PIPRACTAM® 4G/500MG VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :