ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسپری اینهالر فلوسالمکس( فلوتیکازون - سالمترول) 25/250م ک گ 1ع

FLUSALMEX® 25/250MIC INHALER

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :