ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص الانزاپین-تدافام 5م.گ 100ع

OLANZAPIN-TEDAPHARM® 5MG TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :