ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرنگ آماده تزریق رسیژن+دارورسان خودکار(اینترفرون بتا1 آ) 1 ع-یخچالی

RECIGEN®(INTERFERON B 1A) SYRINGE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :