ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال آفاکساپیم (سفپیم) 2 گ 20ع

CEFEPIME <AFA CHEMIE> 2G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :