ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرنگ آماده تزریق کیدپگاژن(کیدفیلگراستیم پگیلتد )300/0/2م.ل 1ع-یخچالی

PEGAGEN® 6MG/0.6ML

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :