ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

کپسول لانسوپرازول -حکیم30 م گ 30ع

LANSOPRAZOLE-HAKIM® 30MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :