ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی

LEVEMIR®(INSULIN DETEMIR) 100IU/ML 3ML INJ

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :