ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

قرص دیکوتارد (دیکلوفناک پیوسته رهش ) 100 م گ 30ع

DICOTARD®(DICLOFENAC) 100MG EXTENDED RELEASE TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :