ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

ویال تی سی فول (پروپوفول)10 م گ/1م ل ،50 م ل 1ع

PROPOFOL <TC> 500MG/50ML VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :