ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آمپول بوپیواکائین اینتراتکال 20م.گ/4م.ل -مایلن1ع

BUPIVACAINE-MYLAN® 20MG/4ML SPINAL INJ

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :