ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسپری بینی آلرگودیل(آزلاستین)10م.ل -مدا فارم 1ع

ALLERGODIL®(AZELASTINE ) 125MCG 10ML NASAL SPRAY

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :