ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال تاوالوسین(لووفلوکساسین) 5م گ/1م ل 100 م ل 1ع

LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :