ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

کپسول آتوموکستین10م گ-تهران دارو30 ع

ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 10MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :