ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

کپسول آتوموکستین40م گ-تهران دارو30 ع

ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 40MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :