ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 643 م گ ، 100 م ل 1ع

CO-AMOXICLAV 600/42.9

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :