ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص رپاگلیناید 2 م.گ -لقمان 100ع

REPAGLINIDE <LOGHMAN> 2MG TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :