ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

کپسول لانسوپرازول 30م.گ-لقمان28ع

LANSOPRAZOLE <LOGHMAN> 30MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :