ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹

کپسول پراداکسا (دابیگاتران) 110 م.گ 60ع

PRADAXA®(DABIGATRAN) 110MG CAP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :