ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)25م.گ30ع

JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 25 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :