ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص جمی فلوکساسین320م.گ-حکیم 5ع

GEMIFLOXACIN-HAKIM TABLET ORAL 320 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :