ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آمپول رانیتیدین50م گ/2م ل-کیمیدارو 5 ع

RANITIDINE <CHIMIDAROU> 50MG/2ML AMP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :