ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

قرص داپوژیل (داپوکستین)30م گ 4ع

DAPOGIL(dapoxetine ) 30MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :