ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

ویال آفازول (سفازولین 1000 م.گ) 20 ع-آفاشیمی

CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 1G VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :