ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹

ویال پاکلینب(پکلی تاکسل + آلبومین) 100م گ1ع

PACLINAB(PACLITAXEL ALBUMIN BOUND) 100MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :