ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال بتافرون( اینترفرون بتا-1 بی) 250 م ک گ/1م ل 1 ع

INTERFERON BETA-1B INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 9.6e+006 U

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :