ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرنگ آماده تزریق انوکسارین (انوکساپارین ) 4000 واحد 3 ع

ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :