ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)120 م گ 30ع

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :