ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص میگنات(ریزاتریپتان)10م گ10ع(بازشونده در دهان)

MIGNOT (RIZATRIPTAN) TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 10 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :