ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/5%1ع

DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :