ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال پن 800،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 800) 25 ع

PEN® 800,000U VIAL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :