ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

قرص اورپ(پیموزاید)1 م گ 30ع

PIMOZIDE TABLET ORAL 1 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :