ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال میوزاک(دوبوتامین)250م گ/20م ل1ع

DOBUTAMINE INJECTION 12.5 mg/1mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :