ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)50م گ 1ع-یخچالی

CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 50 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :