ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹

کپسول امنیسین(تامسولوسین پیوسته رهش)0/4 م گ 30 ع

TAMSULOSIN CAPSULE 0.4 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :