ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۲

کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش37/5 م گ 30ع

VENLAFAXINE-HAKIM 37.5 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :