ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
ویال آبسرتین ( ایمیگلوسراز)200 واحد 1 ع - یخچالی Abcertin ( Imiglucerase) 200 IU vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول دیکاترو(آتروپین) 5‏/‏0م گ 10ع DICATRO®(ATROPINE) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث)1000 م گ 10ع VITAKIM 1000 EFF TAB 10 PCS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تیزاکیم(تیزانیدین)4 م گ100ع TIZAKIM 4 MG 100 PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-امین 100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دومیت(گرانیسترون)3 م گ/3 م ل 5ع DEVOMIT INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترین انانتات 250 م گ 10 ع-ابوریحان زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایزوپرنالین ( ایزوپروترنول) 0.2م گ /1 م ل -مونیکو 5ع ISOPROTERENOL INJECTION PARENTERAL 0.2 mg/1mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس(فلوتیگازون/سالمترول)25/125 م ک ک 120 دوز 1ع(دارای نشانگردوز) SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص باکلوفن 10 م گ-امین100ع BACLOFEN-AMIN 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع DILTIAZEM HCL 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-ALHAVI® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)15م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اینفراسیانین(ایندوسیانین گرین)25 م گ/10 م ل1ع INFRACYANINE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال کتامین-روتکس 50م گ / م ل 10م ل 1ع KETAMINE <ROTEXMEDICA> 50MG/ML 10ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص نورمازین(کلرپرومازین) 25 م گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد باکتروماد2% (موپیروسین)1ع BACTROMAD® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کیدی کولیک (اسانس شوید + رازیانه) - امین 30م0ل KIDY COLIC DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف ناپروکسن 500 م.گ-بهوزان 5 ع NAPROXEN-BEHVAZAN® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاول ویتامین ث +زینک 10م گ 30ع VITAWELL VITAMIN C +ZINC 2*15 BLISTER/C APSULE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زیر زبانی واناتونین سیلور(ملاتونین)5 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE-VANATONIN SILVER /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان - ناژو 15گ TRIAMCINOLONE N N-NAJO® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس300(ویتامین ب 1) OTC-تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استنشاقی فورمترول 12 م ک گ-جنریس60ع FORMOTEROL GENERIS CAPSULE RESPIRATORY 12 ug زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ترازوسین -حکیم 5 م گ 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-جالینوس100ع ADULT COLD-JALINOUS TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -ایران هورمون10 ع HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکسارین(انوکساپارین ) 6000 واحد 3 ع ENOXARIN 6000 (PD)-3 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کلاتوزکس-آی اچ(کتورولاک)30 م گ / 1 م ل10ع KELATOZEX-IH INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژلوگراف(روغن کرچک)1گ-امی ویتال50ع GELOGRAPH® SOFTGEL 5*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص الانزاپین 15 م.گ 30 ع OLANZAPINE 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین بهسا 0/2 درصد 250 م ل 1ع CHLORHEXIDINE-BEHSA® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت پرومتازین 5 م گ ، 60 م ل-پاک دارو1ع PROMETHAZINE PAKDAROU SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایزیکام(لوودوپا/کربی دوپا)25/250 م گ 100ع ISICOM TABLET ORAL 250 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص6-ام پی( مرکاپتوپورین)50 م گ100ع MERCAPTOPURINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال خوراکی اینستوم ( ال کارنیتین)1گ /10 م ل 10ع INESTOM(L-CARNITINE) 1G/10ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول نوافن(استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن)30ع ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0/4 م گ-درسا دارو 30ع TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وازونیدین 0.2 م گ - تولیددارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ملاتونین3م.گ-الیت فارما30ع MELATONIN <ELITE PHARMACAPS> 3MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلاکسور(ونلافاکسین)37/5 م گ30ع FELAXOR 37.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول اکسی تیپ (اکسی‏توسین) 10واحد 1م0ل 10ع-یخچالی OXYTIP®(OXYTOCIN) 10U/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم دیپروکل (کلوتریمازول ، بتامتازون)1ع DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دومپریدون -حکیم10 م گ 30 ع DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ -آریا 100ع TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برونتیف(کتوتیفن) 1 م گ 120 م ل -سها1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمی لاکت توپلاس30 ع FAMILACT 2PLUS® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آملوپرس(آملودیپین)5م گ 100ع AMLOPRES TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم لیمو و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 325 م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اووستاپ ال(ال دی) 210 ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید -حکیم 15م ل 1ع METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلیدینیوم سی-امین100ع CLIDINIUM-C <AMIN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بی پریدین -حکیم2 م گ 100ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیزون (پیوگلیتازون) 15 م گ 30 ع PIOGLITAZONE-HAKIM® 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن بهسا کودکان 125 م گ 10ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک سدیم 50 م گ-آرنیکا سلامت10ع DICLOFENAC SUPPOSITORY RECTAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهاکین (والپروات سدیم) 500م گ 30ع RAHAKIN(SODIUM VALPROATE) 500 M G TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند60 م ل -مینا1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND- 12.5 /125 MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرژیفیکس(عصاره جین سنگ/ کافئین)60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آتورواستاتین20 م گ -سبحان 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوکیم(ایبوپروفن) طعم دار 100م گ ، 120 م ل 1ع IBUKIM® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 150 م گ-حکیم 30ع PREGABALIN-HAKIM® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا فلکائینید استات 100 م گ 30ع VANA FLECAINIDE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آرتروزن(گلوکزآمین کندروتین ام اس ام)60ع ARTROZEN® TAB 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص تریفن( تری هگذیفنیدیل)100ع TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوفیت1ع NASOPHYT® <GOL DARU> SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)75 م گ 28ع NEURICA(PREGABALIN ) 75 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت 15ع -یخچالی KIDILACT® 1G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال بیوکوریل(پروکائین آمید)1گ/10 م ل 1ع PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مولتی فیکس آقایان(مولتی ویتامین مینرال)60ع multifix tab Men زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ممانتین 10 م گ - لقمان 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم د 3- حکیم(کلسیم سیترات +د3) 30ع CALCIUM D3 HAKIM® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم کالامکس (کالامین) 8 درصد 30 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید250م.گ-امین 100ع MEFENAMIC ACID 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سویاگل 30 ع SOYAGOL® <GOL DARU> TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت کموپروزین(پرومتازین) 5 م گ ، 60 م ل 1 ع PROMETHAZINE <TEHRANCHEMIE> 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم + د (کلسیم + ویتامین د3) 20ع CALCIUM+D EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت اپتایزر (اشتها آور)200م ل-استار ویت1ع STAR VIT APPETIZER ®200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال نوو ایت (فاکتور هشت انعقادی) 500 واحدی 1ع-یخچالی NOVOEIGHT 500 IU VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پودر پیدرولاکس 70گ-سپیداج 1ع PIDROLAX® 70G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دای کولیک گات(دایمتیکون)30 م ل 1ع DICOLICGUT SUSPENSION, DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکیم(افلوکساسین)300 م گ 20 ع OFLOXACIN 300MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 50 م گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی آمینوون 10درصد500م0ل 1ع AMINOVEN®(AMINO ACID) 10% 500ML GLASS BOTTLE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دیکلوکیم (دیکلوفناک پیوسته رهش)100 م گ 30ع DICLOKIM® 100MG SR TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد120(فکسوفنادین) OTC-تهران دارو 15ع FEXOTED®(FEXOFENADINE) 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کورتیران40م.گ(تریامسینولون)1ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کلسیم 200 م ل-خوارزمی 1ع CALCIUM (KHARAZMI) SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین-جالینوس 100ع CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-پورسینا20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)20 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فیتوون(شاه بلوط هندی) - آمی ویتال 30ع PHYTOVEN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آوسوی (عصاره آووکادو و سویا)300م گ-بی اس کی 20ع AVOSOY BSK® CAP 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏/‏7س‏‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)50 م گ 100ع POZZAREX (LOSARTAN) TABLET 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازول (سفازولین) 1 گ 20 ع CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی 60 م ل 1ع EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پابا 500-سپیداج گ PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 125 م گ ، 100 م ل 1ع CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دفراسیروکس 250 م.گ 28 ع DEFERASIROX 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید240م ل-لقمان 1ع ALUMINIUM HYDROXIDE (LOGHMAN) 320MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروفورانتوئین 100 م.گ -سها100 ع NITROFURANTOIN-SOHA® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روستاتین(رزوواستاتین)10 م گ30ع ROSTATIN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوپید(فنوفیبرات)200 م گ30ع FENOPID CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان50 م گ- مفید30ع LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون)5 م گ 100ع PREDNISOLONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هماتینیک-امین 100ع HEMATINIC CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کلرفنیرامین10م گ/1 م ل-البرزدارو10ع CHLORPHENIRAMINE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی فنیل افرین زینک0.12/0.25درصد10 م ل1ع PHENYLEPHRINE ZINC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.12 %/0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ولدیک پیوسته رهش(دیکلوفناک)100م گ30ع DICLOFENAC TABLET, EXTENDED RELEASE 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی پیمودرم(پیمکرولیموس)1درصد 30گ1ع Pimoderm(pimecrolimus)%1 Topical Cream زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار متوسط 15‏س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام40 م.گ-امین 30 ع CITALOPRAM <AMIN> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 20 م گ 30 ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیندر ‏مولتی‏ویتامین+ زینک200م0ل1ع EURHO VITAL KINDER MULTIVITAMINSAFT® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال کلیندازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2% 40گ 1ع CLINDAZOL(CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE) VAGINAL CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص موکسی فلوکساسین400 م گ -شهر دارو 15ع MOXIFLOXACIN TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی فلوئوسینولون0/025 درصد 15 گ - تهران شیمی 1ع FLUOCINOLONE <TEHRAN CHEMIE> 0.025% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چسب لکوپلاست 500×5‏ جیانگ سو 6‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
شیاف واژینال دالازان (کلیندامایسین)100 م گ 3 ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY VAGINAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس(زینک/ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث)200 م ل-استارویت1ع STAR VIT ZINC PLUS JUICE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس) 0/03 درصد 30گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.03 Topical oint زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروستاتان 60ع PROSTATAN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ماکا(افزایش میل جنسی بانوان)-آپوویتال30ع MACA CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر پابا-سپیداج100 گ1ع PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوکسی فیلین پیوسته رهش 400 م گ-تهران دارو 100ع PENTOXIFYLLINE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کلوتریزون(کلوتریمازول/بتامتازون)30م.ل 1ع CLOTRISON®(CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE) 30ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپراکیم (امپرازول) 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول واریو-میتکسان(مسنا)400 م گ/4 م ل 15ع VARIO-MITEXAN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 4 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن زیتون زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول اگزکیم (ریواستیگمین) 3 م گ 30ع RIVASTIGMINE 3MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیراستام800 م گ-البرز دارو40ع PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - حکیم60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایول (گایافنزین)-تولید دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)5م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره این فر(فروس سولفات)با طعم توت فرنگی 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL D زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی بیزالن 30 گ -توتک فار 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی نیتروفورازون- ناژو1ع NITROFURAZONE-NAJO® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس (لیکویید کلسیم پلاس) الیت 36 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کتوتیفن-الحاوی 1م گ100ع KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کارودیلول12/5 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا پیور(امگا3.6.9)1200 م گ -نورم لایف 60ع VANA PURE® 1200 MG SOFT GEL 60 CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کارویمد ( کارودیلول ) 6.25 م گ 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 15م گ/5 م ل60 م ل رها1ع (بدون نسخه) DEXTROMETHORPHAN <RAHA> 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فرانوزکس(اندانسترون)4 م گ 40ع FRANOZEX TABLET ORAL 4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گوترون(میدودرین)2.5م.گ60ع GUTRON (MIDODRINE) 2.5 MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ازیتد(ازتیمایب) 10 م گ 30ع EZITED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازولکس( ترازودون) 50 م گ 100ع TRAZODONE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سیتودروکس(هیدروکسی اوره)500 م گ 100ع CYTODROX CAPSULE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مکیدنی لاکتوگام(پروبیوتیک برای سلامت دهان)10ع LACTOGUM ZIST TAKHMIR® LOZENG 10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیوتیرونین 25 م ک گ- ایران هورمون100ع LIOTHYRONINE SODIUM 25 MCG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین کا 1 ‏) 1 م گ/ 0/5 م ل 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ریحان 30 گ 1ع REIHAN® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال الوپم (پمترکسد)100م.گ -نانوالوند 1ع ALVOPEM(PEMETREXED) 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اوسپت ال دی-ابوریحان 210ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ایپوزینک (زینک اکساید) 25%‏ 1ع IPOZINC®(ZINC OXIDE) 20% 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال2(ازماه ششم به بعد)قوطی 400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
الگزیرخوراکی بلادونا-پی بی60 م ل -شهردارو1ع BELLADONNA PB ELIXIR ORAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فرومین (آهن + مولتی ویتامین )200 م ل کیندر 1 ع Fisher kinder feromin 15 ml suryp زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول موضعی متوکسالن 1% 30 م.ل- بهوزان 1ع METHOXSALEN-BEHVAZAN®1% 30ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه ری هایدرومد(او-آر-اس) طعم دار30ع REHYDROMOD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 10 م گ 30 ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی ویتامین آ - ناژو1ع VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول وراهگزال(وراپامیل)5م گ/2 م ل 5ع VERAHEXAL INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آمی فر-اف (فروس فومارات )-امین100ع AMIFER-F TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی فورت25/250م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)2/6 م گ قوطی 50ع DOROCOUNTIN 2/6 BOTTLE-50 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دالفیرا (فامپیریدین پیوسته رهش) 10م گ 60ع DALFYRA® 10MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ریمسو(دی متیل سولفوکساید)50درصد 50 م ل1ع RIMSO SOLUTION PARENTERAL 50 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول آهسته رهش زینک پلاس 15 م گ-استارویت60ع STARVIT ZINC PLUS 4 * 15 HARD CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آمیگوت(فبوکسوستات)40م.گ30ع AMIGOUT(FEBUXOSTAT ) TABLET ORAL 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ویتوکید(مولتی ویتامین)120 م ل 1ع Vitokid زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد رکتال زایلکس-اچ (لیدوکائین/هیدروکورتیزون)0.5/5درصد15گ+اپلیکاتور1ع XYLEX-H OINTMENT RECTAL 5 %/0.5 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریفامپین -حکیم 300 م گ 100ع RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امنیسین(تامسولوسین پیوسته رهش)0/4 م گ 30 ع TAMSULOSIN CAPSULE 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پی اسکلتون پلاس(آووکادو/سویا/زنجبیل)465م گ30ع PSCLETONE PLUS® CAP 2*11 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی بتاکسول(بتاکسولول)0.5درصد10 م ل 1ع BETAXOL SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی 1000 م گ -ویتاپرا20ع VITA PRA® EFF TAB 20 1000 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-لقمان 20 ع SORBITOL <LOGHMAN> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین25 م گ-خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرانول 10 (پروپرانول)-تولیددارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش75م گ 30 ع VENLAFAXINE-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت ایزومد 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول استنشاقی فوران(ایزوفلوران)100م.ل1ع FORANE®(ISOFLURANE) 100ML SOL FOR INHALATION زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کرم فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مهترام(ترامادول)100 م گ100ع MAHTRAM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی منیزیم سولفات 20 درصد 50 م ل -ثامن1ع MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 20 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی فلونیکس(فلوتیکازون)50م.ک .گ 1ع FLUNIX® 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
انما کورتنما(هیدروکورتیزون) 100م گ/60م ل 7ع CORTENEMA 100MG/60ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی بکلورین(بکلومتازون)0/05 درصد 20م ل1ع BECLORHIN SPRAY NASAL 50 ug/1 {dose} 200 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس (دوران شیردهی)-یوروویتال60+30ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیزاتد(تیزانیدین) 4 م گ 30 ع TIZANIDINE 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ 30 ع -روز دارو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیادر(پیو گلیتازون)15 م گ 30ع DIADOR TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سافت ژل زینک پلاس ویتامین دی 1000م گ-آنتی ایجینگ 60ع VITAMIN D PLUS ZIND- ANTIAGING PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ 14 ع - کیمیدارو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE-SOHA® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداسین(کلشی سین)1 م گ100ع COLCHICINE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کاسمژن(داکتینومایسین)500 م ک گ1ع COSMEGEN 0.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول روغن ماهی و کوکیوتن-پریفرد نوتریشین 30ع PREFERRED NUTRITION FISH OIL AND CO-Q10® SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت پریتیفن(کتوتیفن)1م گ،120م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI PRITIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) ال آ 10ع BETASON LA®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال استیوانت(بواسیزومب)100 م گ/ 4 م ل1ع-یخچالی STIVANT INJECTION, SOLUTION, PARENTERAL 25 mg/1mL 4 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انالاپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مول ویت (افزایش رشد و اشتها آور)200 م ل 1ع MULVIT SYRUP 200ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان آوی دفرون (دفریپرون) 500 م گ 12ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG Eff TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)2/5 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -باکستر 5ع PROVIVE® 1% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول خوراکی کیدومک(پیشگیری ودرمان نفخ در نوزادان و کودکان)145 م ل1ع KIDOMACH® 145 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری مینرین(دسموپرسین)10م ک گ /دوز5 م ل1ع MINIRIN® 0.1MG/ML 5ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون240م ل -نیک سادا1ع ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE NIXADA SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 100 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جم فیبروزیل 450 م گ -شهر دارو60ع GEMFIBROZIL TABLET ORAL 450 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 250 م گ،100 م ل 1ع AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریکسول (کوتریموکسازول) 100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)200م گ/2م ل1ع GEMSIBAN 200MG/2ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی بیلی ناستر300 م ل -سبحان 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع یک 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد متدیک (متیل سالیسیلات) 30% 1ع METEDIC®(METHYL SALICYLATE) 30% OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوپیبان(بوپروپیون پیوسته رهش)150 م گ30ع BUPIBAN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-عماد1ع EXPECTORANT -EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلیندامایسین75م گ/5م ل 80م ل -فایزر1ع CLINDAMYCIN PFIZER 75 MG/5ML , 80ML , SUSP ORAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول لوفدیک(دیکلوفناک) 75م0گ 3م0ل 5ع LOFEDIC®(DICLOFENAC SODIUM) 75MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 20م گ30ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترادامیکس(افزایش عملکرد جنسی آقایان)30ع TRADAMIX® F.C TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت تئوزین(تئوفیلین جی)120م ل1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوتریموکسازول 400/80 -کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول 125 م گ/5 م ل 120 م ل -عماد1ع METRONIDAZOLE-EMAD 125MG/5ML 120ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دمیترون(اندانسترون)8م گ 20ع DEMITRON ( ONDANSETRON )TABLET ORAL 8 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م.گ آفا20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل -مینا 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هیستازد(هیدروکسی زین) 10م گ ، 120م ل 1ع HYDROXYZINE SYRUP ORAL 10 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل اکشن(ال آرژنین آسپارتات) 5گ10م ل 14ع BIOENERGOL ACTION® 10 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آنتوم - ایران داروک100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استنشاقی سووفلوران 250 م.ل-کوئین بورگ 1ع SEVOFLURANE <AESICA QUEENBOROUGH> 250ML INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق کیدپگاژن(کیدفیلگراستیم پگیلتد )300/0/2م.ل 1ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG/0.6ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی هیدروکورتیزون 0/1 درصد3گ-ناژو1ع HYDROCORTISONE-NAJO 1% OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 4 ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 3800 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آیرون پلاس-ویتاول30ع VITAWELL IRON PLUS 3*10 BLISTER/TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس بزرگ50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 1000 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی پپتی لاک(فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید)12ع ACID BLOCK® CHEWABLE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ریوانول -سپیداج 5 گ 1ع RIVANOL (SEPIDAJ) POWDER BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین800 م ک گ-جالینوس50ع BIOTIN 0.8 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) ALU ALU 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول سایمتیدین 200م0گ/2م.ل- کاسپین 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فلوپد(سرماخوردگی کودکان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع FLUPED SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل توت فرنگی قوطی400 گ 1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آریپیفای (آریپیپرازول)15م گ 30ع ARIPIFY®(ARIPIPRAZOLE) 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره الکل بوریکه 10 سی سی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسینورم پلاس(کلسیم منیزیم زینک ویتامین د3)- فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN CALCINORM PLUS® TAB 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتاکیم- ب (ویتامین ب 1) 300 م گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل کوچک 50ع OP-PERFECT Vinyl - Vinolex - Rose Maryam small زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول لاغری اسلیم مد(سرکه سیب/چای سبز)60 ع SLIMED® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-درسا دارو 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان -خوارزمی 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیبراکیم ( کلیدینیوم سی) 100ع CLIDINIUM C TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ-مینا 100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترکسان (متوترکسات) 2.5 م گ 100ع trexan (methoutrexate) 2.5 mg tab زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیر خشک پره بیومیل(مخصوص نوزدان نارس و وزن پایین)قوطی400 گ 1ع Pre BIOMIL (PREMATURE FORULA)400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص پرفنازین 2 م گ-خوارزمی 100ع PERPHENAZINE TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول لنزورینس(چند منظوره لنز)120 م ل 1ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول آوودین ( آووکادو / سویا ) 32ع AVODIN® CAP 32 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص رلیکول (سرماخوردگی) -تولید دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کلسیم +ویتامین د3-پریفرد نوتریشین60ع PREFERRED NUTRITION CALCIUM WITH VITAMIN D® SOFTGEL 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول رونسول(کاهش قند خون) 30 ع RUNSUL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث) 500 م گ 10ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آفاکلاو (کوآموکسی کلاو ) 625 م گ 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (10*450 ) cm مرهم رازی 16 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین/ متفورمین)1000/50 م گ 30ع JANUMIX 50/1000 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات)1درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 1 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف‏ واژینال‏ کلیندامایسین(همراه‏ با‏اپلیکاتور)100م.گ‏ ناژو‏3ع CLINDAMYCIN-NAJO® 100MG VAGINAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس کیندر 200 م گ 1 ع Zinc plus Syrup <kinder> 200 m l زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفرام(دیفن هیدرامین)60 م ل 1ع DIFRAM SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 10م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 60 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری برونکوسپت 15 م.ل1ع BRONCHOSEPT® TOPICAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول تزریقی سیپروفلوکساسین 0/2درصد در دکستروز 5 درصد 100م ل-ثامن 1ع CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 2 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروژکس-آی اچ(دیدروژسترون)10 م گ20ع DEROGEX-IH TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 25 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلکو (سلنیوم سولفاید) 2/5 درصد 140 م ل بطری 1ع SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین بزرگسالان2گ -بهوزان10ع GLYCERIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY RECTAL 2 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروسکور 30 ع PROSCUR® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت اتوسوکسیمید250م.گ/5م.ل-الحاوی1ع ETHOSUXIMIDE-ALHAVI® 250MG/5ML 240ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید پیوسته رهش)60 م گ30 ع GLIZITEX (GLICLAZIDE)RETARD 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م گ100ع PROPRATED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان فلوموسیل(استیل سیستئین)600 م.گ 10ع FLUIMUCIL®(ACETYLCYSTEINE) 600MG EFF TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ژل لوبریکانت 82 گ-تولیددارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فروکیم(فروس گلایسین سولفات)100 م گ 30ع FERROKIM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول اریترومایسین 4درصد 60 م ل -بهوزان1ع ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 4% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول داکسی کیم 100م.گ 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین500 م گ-خوارزمی6ع AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول چشمی آیوسپت(اسیدبوریک)1.61درصد20 م ل1ع EYOSEPT SOLUTION OPHTHALMIC 1610 mg/100 mL 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین -حکیم 50 م گ 30ع SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس(زینک بیوتین پنتونیک اسید) -امین 30ع ZINC PLUS AMIN® CAP 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آوی فلکس(گلوکزامین)500 م گ50ع GLUCOSAMIN HYDROCHLORIDE <AVICENNA> 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 100 م.گ 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل بزرگ 50ع OP-PERFECT Vinyl - Vinolex - Rose Maryam large زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آیزن پلاس یوروویتال 60ع EURHO VITAL EISEN PLUS® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 2 م.گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دایمتیکون 125م.گ -تهران دارو 30ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 125MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اوتروژستان (پروژسترون) خوراکی واژینال 200 م.گ 15 ع UTROGESTAN® 200MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع MULTIVITAMIN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن)400 م گ30 ع IBUKIM®400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین) 5م0گ 5م0ل 5ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 5MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول زپادیک( دیازپام)10م0گ 2م0ل 10ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایزن (آهن اسید فولیک ویتامین ث)آپوویتال 30ع APOVITAL EISEN 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)10 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسیکورت ان ان (تریامسینولون ان ان) 0.1% - 15 گ1ع TRIAMCICORT® N.N 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بی بی کر 15 م ل1ع -یخچالی BB- CARE® 15ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م گ -امین 100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
صابون کل تار درمین 1 درصد 1ع COAL TAR 1% SOAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کیسه آبگرم روکش دار ریلکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص تداسپت ای آر (متوپرولول پیوسته رهش)47/5 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریواروکسابان 10م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اریترومایسین 400 م.گ-لقمان 120 ع ERYTHROMYCIN <LOGHMAN> 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین 10م.گ -حکیم 30ع MEMANTINE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل سپی -کلایمکس(تقویت جنسی بانوان)30گ 1ع SEPI-CLAIMAX® GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 25 م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسنترا (سرترالین)50م گ -اکتوورکو 28ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی اریترولیدین(اریترومایسین)0.5درصد3گ1ع ERYTHROLIDINE OINTMENT OPHTHALMIC 0.5 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس-امپراسین(اس امپرازول)40م گ14ع S-OMEPRASIN CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوزام (کلوبازام)10 م گ100ع CLOBAZAM TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ‏هالوپریدول 5م گ/ 1م ل-کاسپین5ع HALODIC®(HALOPERIDOL) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)50م گ/ 5 م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نیتریک اکسید750 م گ-بیس90ع BASE NO2 (NITRIC OXIDE) /90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایترانکس (ایتراکونازول) 100 م.ک تهران دارو 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم پلاس آیزن و ب 6 -یوروویتال60ع EURHO VITAL MAGNESIUM PLUS EISEN & B6 TABLET4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-ناژو100ع MEFENAMIC ACID-NAJO® 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اریترومایسین -سپیداج250 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال فوتریسین بی(آمفوتریسین بی)50م.گ 1ع-یخچالی PHOTERICIN B®(AMPHOTERICIN-B) 50MG POWDER FOR INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص روکشدار فلووکسامین 100 م گ -سبحان دارو 15 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اینداپامید پیوسته رهش1/5 م گ -ژنریس30ع INDAPAMIDE GENERIS 1.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مایرین (تالیدومید)100 م گ 30 ع Myrin (Thalidomd) 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال پروتامین سولفات 1000 واحد / م ل 5 م ل -روناک دارو 10 ع PROTAMINE SULFATE 1000 U/ML, 5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دنپزیل -تدافارم 10م.گ 30ع DONEPEZIL-TEDAPHARM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چسب آنژیوکت نان وون بیوفیل 50 ع I.V.CANNULA PLASTER NON WOVEN زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی 25/100م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 270م0گ/1م.ل 20م.ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 20ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول فموژکس-آی اچ(پروژسترون) 50 م گ / 1 م ل 10ع PROGESTERONE <IRANHORMONE> 50MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل مطلق 99/8درجه بطری - کیمیا الکل 1 ل زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قطره آیروفیکس(آهن لیپوزمال)30 م ل 1ع IROFIX DROP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آنتابوس(دیسولفیرام)250م گ40ع ANTABUS TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول فلوفنازین دکانوات 25 م گ-ادیت لایف ساینس 5ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد چشمی اریترومایسین 0/5 % 3گ- ناژو1ع ERYTHROMYCIN-NAJO® 0.5% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پمکسد(پمترکسد)100 م گ 1ع PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین 1م گ-امین 100ع PRAZOSIN 1 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد هموروهرب 30 گ1ع HEMORRHO-HERB® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث) 500 م گ 20ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیبان(فاموتیدین)40 م گ100ع FAMOTIBAN TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین ای بهسا 15 م ل 1ع VITAMIN E 50IU/ML 20ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کابرلین (کابرگولین) 0/5 م گ 2ع CABERGULINE 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کیموتار(ارلوتینیب)150 م گ 30ع KIMOTAR (ERLOTINIB) TABLET ORAL 150 m زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گل اسلیپ 30 ع GOL-SLEEP® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOFAR 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)15 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی بکلام(بکلومتازون)1ع BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتنولول-تدافارم 100م گ100ع ATENOLOL-TEDAPHARM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مونته لوکاست 10 م گ -پورسینا30 ع MONTELUKAST <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق نوومیکس 100 واحدی / م ل 5ع - یخچالی novomix flexpen 100 u/ml 3ml زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر) 200 م ل همراه با شانه فلزی 1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کارودیلول 25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منو آورت 60 ع MENO AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلسی پروز (کلسیم دی) 90 ع CALCIPROSE-D® <RAHA> TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ پرتقالی - یوروویتال 20 ع Euro Vital Vitamin C 1000mg EFF Tab 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول لیکویی کلسیم 6‏پلاس-آنتی ایجینگ 60ع LIQUI CALCIUM 6 PLUS <ANTIAGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
چسب ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2جیانگ سو 12‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ویال متوترکسات 1گ /10م.ل-مایلن1ع METHOTREXATE <MYLAN> 1000MG/10ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اگزوپیو (نالتروکسون پیوسته رهش)380 م گ1ع-یخچالی EXOPIO INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION PARENTERAL 380 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول0.05درصد 15گ-بهسا1ع CLOBETASOL BEHSA OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوپرامید1م.گ/5م.ل60م.ل-پاک دارو 1ع LOPERAMIDE PAKDAROU 1MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین1% 60م.ل- ناژو1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 1% 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترابان(سرترالین)50 م گ 50ع SERTRALINE (AS HYDROCHLORIDE) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد15گ1ع CORTINIL OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام20 م گ-امین 30 ع CITALOPRAM <AMIN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون ریپل گل1ع REPELGOL® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال میکرورلین(تریپتورلین آهسته رهش)11/25م گ 1ع MICRORELIN 11.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیکوئیل(کوئتیاپین)100 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم پرتقال و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول بایلودیول(ارسوداکسی کولیک اسید)300 م گ 20ع BILODIOL CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 6.25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی کیم (مولتی ویتامین)10ع MULTIKIM EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فنوفیبرات -حکیم200 م گ 100ع FENOFIBRATE-HAKIM 200 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واساران ( والسارتان) 80م گ 30ع VALSARTAN-TEDAPHARM® 160MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید 15 م ل -امین 1ع METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکودکس(متفورمین500/گلی بنکلامید5)30ع GLUCODEX( METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص رالوکسن(رالوکسیفن)60م.گ 30ع RALOXIFENE 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و کلسیم پلاس یوروویتال13ع EURHO VITAL MAGNESIUM & CALCIUM PLUS 13 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل سالویزان1ع SALVIZAN® 15 GR GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محافظ صورت رافا رنگی (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص میدرون(میدودرین)2.5م گ100ع MIDRON( MIDODRINE ) TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال ویتاسولین آر (انسولین رگولار)1ع - یخچالی VITASULIN R®1000IU 10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ امین30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین دی تری فورت2000واحد30ع D3FORTE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایندوکیم(ایندومتاسین) 25 م گ-حکیم100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50 م گ30 ع JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ - ناژو10ع ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دیگوکرن(دیگوکسین)0/25م گ /1 م ل2 م ل5ع DIGOKERN INJECTION PARENTERAL 0.25 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)120 م گ 14ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جین سین 30ع GINSIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرو نولاکتون)100 م گ 100ع SLACTONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 15 م.گ -لقمان30 ع MELOXICAM <LOGHMAN> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 1 ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آلپیک(آلفا لیپوئیک اسید)300 م گ -رها30ع ALPIC(ALPH LIPOIC ACID)300MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ-سها 100ع TOPIRAMATE-SOHA®<CHARBAGH> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی نیتروفورازون0/2%30گ-بهوزان1ع NITROFURAZONE-BEHVAZAN® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوگل 30 ع RHUMATOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ژل موضعی زایلوژل(لیدوکائین)2درصد25گ1ع XYLOGEL GEL TOPICAL 2 % 25 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم پلاس(منیزیم /ویتامین ب /ویتامین د3)-ای اچ30ع EH MAGNESIUM PLUS 30 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت استئوکر 200 م ل -ویتابیوتیک1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ-آفا AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -ویتاپرا 20ع MULTIVITAMIN VITAPRA® EFF TAB 20 EFFERVESCENT TABLET 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امزول(امپرازول) 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -آمی ویتال100ع MULTI VITAMIN-AMIVITAL TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آب مقطر سپیداج 1 لیتری 1 ع distilled water sepidaj bulk زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مونته لوکاست 5 م گ-آفا شیمی 30 ع MONTELUKAST 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسید فولیک شهردارو1 م گ100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 7/5 م گ 30 ع MELOXICAM 7.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
انما کولیوا (مزالازین)4گ/100 م ل 7ع COLIVA ENEMA RECTAL 4 g/100mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پگلینو(امپاگلیفلوزین)10 م گ30ع PAGLINO TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م گ-امین100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپرا(زولپیدم)10 م گ30ع ZOLPRA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات طعم دار 15م ل - آمی ویتال 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول جین سین 30ع GINSIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان بهسا طعم دار 60 م ل 1ع PEDIATRIC GRIPPE BEHSA 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال تی سی فول(پروپوفول) 10م گ/1م ل ،20م ل 5ع TC FOL 10MG/1ML 20ML (5 VIAL) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دراژه هیوتکس(هیوسین)-تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرتری سدیم سیترات-سپیداج 1000 گ1ع SODIUM CITRATE <SEPIDAJ> BULK-POWDER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 375 م.گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 60ع RED CO Q10 <ANTI AGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون موتیلومید(دومپریدون)طعم دار1م گ ،100 م ل 1ع MOTILOMID FOR SUSPENSION ORAL 1 mg/1 mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین) 300 م گ 30ع GABAPENTIN 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومنیوم ام جی اس-لقمان 240م ل 1ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متورال(متوپرولول)50م گ30ع METORAL TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل کتابی 1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم افودیکس(فلواوراسیل)5درصد20گ1ع EFUDIX 5% زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول کیوتن پلاس یوروویتال 100م0گ 60ع EURHO VITAL Q10 PLUS® 100MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول فلوکونازول 100 م گ - امین 100ع FLUCONAZOLE <AMIN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تزریقی اینتلکتا (لووکارنیتین)1گ/5م ل 6ع INTELECTA (L-CARNITINE )INJECTION PARENTERAL 200 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آفاموکس (آموکسی سیلین) 500 م گ 100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل-سپیداج2% 60م.ل 1ع MINOXIDIL-SEPIDAJ® 2% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ -آپوویتال40ع APOVITAL ZINK PLUS 2*15 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد 5CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص مدالیت(برم هگزین)8 م گ طب مفید 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پتاسیم کلراید 15% 50م ل- پاستور 1ع POTASSIUM CHLORIDE <PASTEUR> 15% 50ML VI زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 250 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودراسید اسکوربیک(ویتامین سی)-سپیداج 100 گ1ع VITAMIN C-SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین 10 م گ سینا دارو 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم با شیر قوطی 400 گ 1ع BIOMIL SERAL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قرص نیتروگلیسیرین پیوسته رهش 6/4م گ-خوارزمی100ع NITROGLYCERIN KHARAZMI TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوپروفن 400 م.گ -آریا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوکساکیم(کلرودیازوپوکساید)10 م گ 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق دفلوکس (دکسترانومر+هیالورونیک اسید )50 م گ همراه سوزن 1ع Deflux(Detranomer50 mg\Hyaluronic Acide15 mg) زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کپسول سلکسیب (سلکوکسیب)100 م گ 60 ع- داروپخش زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص داپوکستین30 م گ -آوه سینا10ع DAPOXETINE 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق هیومیرا(آدالیمومب)40م گ/0.8م ل2ع-یخچالی HUMIRA(ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کلومیپرامین50-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 200 م گ 30ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوپر میکس (امگا9-6-3) 90 ع OMEGA 3-6-9 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 500 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)500MG TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سینامون پلاس 60 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت نیکساکلد(استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین)60 م ل1ع NIXACOLD SYRUP ORAL 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500م گ-دانا60ع CEFALEXIN500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن بهسا طعم دار 60 م ل 1ع ACETAMINOPHEN-BEHSA®120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 800،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 800) 25 ع PEN® 800,000U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوتر (دسه تاکسل)20 م. گ 1ع ALVOTERE(DOCETAXEL)® 20MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق ملیتاید(لیراگلوتاید)18 م گ/3 م ل1ع-یخچالی MELITIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 6 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل 10ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 100/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول اماکول 120 م.ل-عماد1ع EMACOL® 120ML SOLUTION GLASS BOTTLE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول ایماتیب(ایماتینیب)100م گ 10ع IMATIB®(IMATINIB ) 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین اطفال 1گ -بهوزان10ع GLYCERIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY RECTAL 1 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لومیدکس (لوپرامید)2 م گ 100ع LOPERAMIDE 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا فلکس (کلسیم دی)500 م گ - نورم لایف 60ع VANA FLEX®F.C TAB 60 PACK SIZE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند پانسمان کنار بافته (10*270) cm مرهم رازی 36 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص دایمتیکون40 م گ سبحان دارو -100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد پوستی ویتامین آ+د- ناژو1ع VITAMIN A+D-NAJO® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازونکس ال آ(بتامتازون ال آ) 3 م گ / 1 م ل10ع- یخچالی BETASONEX L.A. INJECTION, SUSPENSION, EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تین زودکس(تینیدازول)500 م گ20ع TINZODEX TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورگل 30 ع POWERGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مبندازول 100 م گ 120ع MEBENDAZOLE TABLET, CHEWABLE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 60‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 2.5 ل زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کرم پوستی کتوکونازول2%30گ- ناژو1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 1 (از بدو تولد) قوطی 400 گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
ویال امنی پک 350 م.گ / 1 م.ل 100 م.ل 1 ع OMNIPAQUE® 350MG/ML 100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند بهسا طعم دار60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND BEHSA 12.5 MG/125 MG/5ML 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )400 م گ 20ع CEFIXIME 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرکاف(کافئین)200 م گ 30ع Enercaff 200 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رانیتیدین-پورسینا 150 م.گ100ع RANITIDINE <PURSINA> 150MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترون-روتکس 250م0گ 10ع TESTOSTERON ENANTATE <ROTEXMEDICA> 250MG/ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال سیکلولوکس(گادوتریک اسید)0.5م م / 1م ل15 م ل 1ع CYCLOLUX(MEGLUMINE GADOTERATE) 0.5 MMOL/ML VIAL 15 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص پروجیو (بیوتین)100م.گ 90ع PROGIO(BIOTIN)100MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم اسموف لیپید ‏20درصد 250م0ل 1ع SMOFLIPID®(LIPID SOYA OIL) 20% 250ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال سیس پلاتین - مایلن 10 م گ /10م ل 1 ع Cisplatin<Maylan> 10 mg/10 ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آیزن پلاس یوروویتال 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نکسیو (اس امپرازول)20 م گ30 ع ESOMEPRAZOLE 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بزرگسالان 10 م.گ-ناژو10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال لیتک (کلادربین) 10 م گ 5 م ل 1 ع - یخچالی Vial Litak 10 m g /5 m l /Lipomed زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول مگنیفورت(منیزیم/ ب1/ ب6/د/ کا2) 32ع MAGNIFORTE CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر سیترات پتاسیم-سپیداج 1000 گ1ع POTASSIUM CITRATE POWDER _BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه روتارین(ضد التهاب گلو) 10 ع ROTARIN® POWDR زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول تیشوک 30ع TICHOKE® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین-حکیم500 م گ 5 ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی ماید(سولفاستامید)10درصد10 م ل1ع BACTIMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 10 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 / 1000 م گ -جالینوس60ع OMEGA 3 1000 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 6*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 م گ 100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستیریزین5 م گ/5 م ل 60م ل -نیک سادا 1ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم) 2 گ 10ع AFAZID®2G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سولیفناسین5 م گ-مفید30ع SOLIFENACIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل آرتیپیک ادونسد 0/3درصد 28 ع ARTIPIC ADVANCED 0.3% OPHTHALMIC NO.28 زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلوبتازول 0.05% 15گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 1800 گ-یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1800 G/ CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40م گ -آ می ویتال100ع VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول تونیک جین سین1ع GINSIN TONIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین پلاس125(فلوتیکازون/سالمترول)125/25م ک گ1ع CATOSIN PLUS AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/125 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ با طعم پرتقال-سونا طب پارسه 20ع VITAMIN C 1000 20TABLETES IN BOTTEL(ORANGE FLAVOR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول زینک پلاس یوروویتال5م0گ 60ع EURHO VITAL ZINK PLUS® PEARL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول فمی لاکت30ع-یخچالی FAMILACT® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 25 م گ100ع CLOZAPINE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپوکورتین (متیل پردنیزولون)40 م گ / 1 م ل 1ع METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی کلازید پیوسته رهش 60 م گ-تهران دارو 30ع GLICLAZIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ویتامین ب6 -یوروویتال20ع EURHO VITAL MAGNESIUM & VITAMIN B6 20 EFFERVESCENT TABLETS/ LEMON FLAVOR زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس(دوران بارداری)-یوروویتال60+30ع PrenaMax durig pregnancy زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)15 م گ 1ع TREXOMA 15MG/0.6ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال کارنیتین1000 م گ-پارس بهروزان جم10ع L- CARNITINE - (Pars Behrouzan Jam) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اس دی اف 50 م گ (سیلدنافیل) 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا3 500 م گ- یوروویتال 60ع EURHO VITAL OMEGA-3 CAPS 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتاول کلسیم ویتامین د3(کلسیم کربنات 1000م گ+ویتامین د400واحد) 50ع VITAWELL CALCIUM+VITAMIN D3 5*10 BLISTER/TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم آرنی گل1ع ARNIGOL® <GOL DARU> CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
وازلین طبی معطر 125 گرم زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکتر کیدز- زینک ویتامین های ب کمپلکس300 م ل1ع DR KIDS-ZINC 300 CC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آساپتد (آ. اس . آ) 80 م گ 100ع ASA 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)25م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE)2.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پاراستامول(استامینوفن)1گ/100م ل-کابی 1ع PARACETAMOL KABI 10MG/ML VIAL 100 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرنگ ‏آماده‏ تزریق‏ سیناپوپتین2000 واحدی6ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 2000IU SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین)100 م ک گ 100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زیرزبانی ویتامین ب12 طعم دار-آمی ویتال30ع VITAMIN B12 SUBLINGUAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ایون اویل (روغن گل مغربی)500 م گ 30ع EVENOIL® 500 MG SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون پیوسته رهش ) 150م گ 30ع ZYBUTRIN(BUPROPION)SR 150MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ال-گلوتامین750 م گ-بیس90ع L-GLUTAMINE-Base CAP/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف ناتریپیک(سدیم کلراید)5درصد 21ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 1 قوطی 400 گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل2000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 2000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لتانکس(لووفلوکساسین)750م گ5ع LETANEX 750 MG 5 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -فارابی 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ایموفکس کیندر (رویال ژلی زینک ویتامین)1 ع Immufix (Royal jelly Zinc Vitamin A+D+C)150 ml syrup زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نی فلکس آرایکس(هیالورونیک اسید + ام اس ام) -اس تی پی فارما30ع Knee Flex(Hyaloronic Acide+MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول تزریقی سدیم بی کربنات 7/5درصد 50 م ل -ثامن 1ع SODIUM BICARBONATE INJECTION PARENTERAL 7.5 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کدافئین(استامینوفن/کافئین/کدئین)100ع CODAFEIN TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک بهسا 100 م گ 10ع DICLOFENAC-BEHSA® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 50 م.گ سها 100ع CLOMIPRAMINE-SOHA® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آویفناک(دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 60 ع DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)40 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مفناید 11.2درصد30گ1ع MAFENIDE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک )15م ل 1ع Zitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 20 م ل 1 ع CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاکیم +زینک (ویتامین ث /زینک)5/300م.گ 30ع VITAMIN C/ZINC-HAKIM® CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)30م.گ/5م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)30MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین 100 م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع GUAIFENESIN SYRUP ORAL 100 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ تهران شیمی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن/ کلرفنیرآمین /دکسترمتورفان /فنیل افرین 60 م ل -خوارزمی 1ع ACETAMINOPHEN/CHLORPHENIRAMINE/DEXTROMETORPHAN/PHENYLEPHRINE SYRUP ORAL 160 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏روفیلاک(ایمنوگلوبولین آنتی دی)‏300م‏ک‏ گ 1ع-یخچالی RHOPHYLAC(ANTI – D IMMUNOGLOBULIN)Injection 300 mcg 2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دومپریدون10 م گ-امین30ع DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین(نیتروگلیسرین پیوسته رهش)6/4م گ50ع NITROGLYCERIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1 ع PERMETHRIN - GILARANCO SRRAY زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص آ ث آ 325 م گ - البرز دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آلوسالین(رفع خشکی مخاط بینی)15م.ل 1ع ALOSALINE® 15 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال دفروکسامین500 م گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتالاکت 30ع VITALACT® TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250 م گ ، 60 م ل 1ع CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 2 م.گ -آریا 100ع TERAZOCIN-ARYA® 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی-عماد1ع DEXTROMETHORPHAN P-EMAD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ویتامین سی-سپیداج 500 گ1ع VITAMIN C-SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی آئروتکس(تتراسایکلین) 1درصد3گ1ع AEROTEX OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین+ تریگر 60 م ل 1ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص هیوتکس(هیوسین) 10م گ 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/45درصد 1000 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.45 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام کاکائو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 100م گ 100ع ALLOKIM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اومپرازول20م.گ-تهران شیمی14 ع OMEPRAZOLE <TEHRAN CHEMIE> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%- ناژو1ع MUPIROCIN-NAJO® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت -شهر دارو100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT <SHAHREDAROU> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال رونال اف (یوروفولیتروپین)75واحد -روناک دارو1ع UROFOLLITROPIN <RONAK DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-امین100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف یونیفرش (هیالورنات سدیم)0/15درصد 20ع Unifresh(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ -لقمان 10ع CEFAZOLIN 1 GR VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولیک اسید 1 م گ-مینا 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکسپانتنول500 م گ / 2م ل-پارس بهروزان جم 6ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد آکنه ملاگل1ع MELAGOL® 30G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آفاکلاو(کوآموکسی‌کلاو) 375 م گ20ع CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناتریلیکس ( اینداپامید) 1/5 م گ آهسته رهش -روژین دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زابانو(آپیکسابان)5م گ 60ع XABANO TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی آسیکلوویر5%10گ- ناژو1ع ACICLOVIR-NAJO® 5% 10G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد15گ1ع CANDIZOL CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکسی فورت ( گلوکزامین کندروتین ) مارینوکس 60 ع FLEXI FORTE CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شامپو نیکسترین(پرمترین)1درصد 60 م ل + شانه دندانه ریز 1ع PERMETHRIN SHAMPOO TOPICAL 1 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کلوبیوتیک(کلرامفنیکل)0.5درصد10م ل1ع-یخچالی CHLOBIOTIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورپیرا(فامپریدین پیوسته رهش)10 م گ 56 ع NEURPYRA (FAMPRIDINE) TABLET 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوسالین(سدیم کلراید)0.65%1ع otc DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام2م گ-لقمان100ع CLONAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول رها 120 م.ل1ع RAHA® 120ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری نیترولینگوال(نیتروگلیسرین)0.4 م.گ 1ع NITROLINGUAL 0.4MG/DOSE 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آترین(آتروپین) 1درصد10 م ل 1ع ATRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 - حکیم 1000 واحد100ع Vitamin D3 - Hakim 1000 IU(25mcg) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودرخوراکی کراتین3000یوروویتال250گ1ع EURHO VITAL CREATINE 3000 250 G زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول فلو-بان(اسلتامیویر)75 م گ10ع FLU-BAAN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی کیم (مولتی ویتامین) 120 م ل 1ع MULTIKIM <MULTIVITAMIN> SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر)200 م ل همراه با شانه معمولی 1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال کربوپلاتین - مایلن 50 م گ /5 م ل 1 ع Carboplatin-Mylan50mg/5ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م0گ 2م0ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اورپ(پیموزاید)1 م گ 30ع PIMOZIDE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 100 م گ100ع CLOZAPINE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
صابون گوگرد درمین 9 درصد 1ع SULFUR SOAP 9% زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت سودوافدرین30 م گ/5 م ل60م ل-البرز دارو 1ع PSEUDOEPHEDRINE SYRUP ORAL 30 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دزمکس(دسموپرسین)0/01 درصد 5م ل1ع-یخچالی DESMEX SPRAY NASAL 10 ug/1{dose} 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینومر(گلاتیرامر استات)40م.گ/1م.ل12ع-یخچالی GLATIRAMER ACETATE 40 M.G / M.L PREFILLD زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏5‏/‏2‏- 12‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ساشه پیلورینکس(اس امپرازول)5 م گ 30ع PILORINEX GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 5 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل تزریقی -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی کلیندامایسین 1% 15گ-بهوزان 1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 1% 15G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پک محلول ضد عفونی کننده دست کروسپت(3عددمحلول250 م ل + 1 عدد اسپری تفنگی 250 م ل ) COROSEPT HAND ANTISEPTIC SOLUTION 1000 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرنگ 30 سی سی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص دیفنوکسیلات 2/5 م گ-امین100ع DIPHENOXYLATE <AMIN> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م گ-امین 100ع CLOMIPRAMINE <AMIN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اکسلون(ریواستیگمین) 1/5 م.گ 28 ع EXELON® 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 1 م.گ -ماد 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلیم کوئیک 30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کارنیتین 250 م.گ-پورسینا100ع CARNITINE <PURSINA> 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 100 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل ال اف( فاقد لاکتوز) قوطی 350 گ 1ع زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قطره مولتی کیم (مولتی ویتامین) MULTIVITAMIN-HAKIM® 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ممورال 30ع MEMORAL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید بهسا 1 درصد 150 م ل 1 ع SELENIUM SULFIDE-BEHSA® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص آمیگوت(فبوکسوستات)80م.گ30ع AMIGOUT(FEBUXOSTAT ) TABLET ORAL 80 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متولو-اس(متوپرولول سوکسینات)47/5 م گ 30ع METOLOW-S TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)1 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا کودک (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد برناگل1ع BURNAGOL® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ -عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسوگرل -شهردارو- 10م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق الوپکس(پکلی تاکسل)-نانوالوند 1ع SET SERUM ALVOPAX زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول ایکافن(استامینوفن/ کافئین/ ایبوپروفن) 200/40/325 م گ 30ع ICAFEN 325/40/200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزویک-آی اچ(رزوواستاتین)20م گ 30ع ROSUVIC-IH TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منوفیکس(کاهش علائم یائسگی)30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی)1عotc PSEUPHAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مدریک 30ع MODERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتاول دیلی دی 1000واحد 30ع VITAWELL DAILY D3 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی آلرگل1ع ALLERGOL® SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص گارسین 500 م.گ 30ع GARCIN® 500MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی (ت) INSULIN DETEMIR 100IU/ML 3ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره شیرافزا 30 م.ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایم کاردیو(لوزارتان/هیدروکلروتیازید)50/12.5م گ30ع IMCARDIO TABLET ORAL 50 mg/12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفرودیت- گل دارو30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لوراتکس (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATEX(LORATADINE) ® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوودوپا سی 100/10م گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلوبیکس(سلکوکسیب)100م گ 60ع CELOBIX CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/10م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 3 م گ -مرهم دارو20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 3MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سویاگل 30 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 1ع EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیوتکس(هیوسین) 20م گ/ 1م ل 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولترودین-حکیم1م گ30ع TOLTERODINE-HAKIM® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یدمام(اسید فولیک+ید)30ع IOD-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ترامادول 100 م گ-تهران شیمی 100ع TRAMADOL <TEHRANCHEMIE> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دی سیکلومین10م گ - امین 100ع DICYCLOMINE 10 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوواستاتین-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی کیم( مولتی ویتامین)20 ع MULTIVITAMIN EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم پرتغال30ع MESTER C 250MG WITH ORANGE TASTE 3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال منیزیم سولفات 50% 50م ل- پاستور 1ع MAGNESIUM SULFATE <PASTEUR> 50% 50ML VIA زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بی بی اسلیپ 120 سی سی - سپیداج BABY SLEEP SEPIDAJ® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول150م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی فر- اس (فروس سولفات) 50 م گ - آمی ویتال 100ع Amifer-S(FERROUS SULFATE)50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول شستشوی لنز آل کلین سافت100 م ل-آویزور1ع All clean Soft 100 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گ -پارس دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد نیتروکارد(نیتروگلیسیرین)20م گ/1گ-30گ 1ع NITROCARD OINTMENT TOPICAL 2 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرم دکستروز3/33درصدسدیم کلراید 0/3درصد 1000 م ل-ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)100م.گ 1ع OXALIPLATIN <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والسارتان - حکیم80م گ 30ع VALSARTAN-HAKIM® 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپرازول)40م گ30ع ESONEX( ESOMEPRAZOLE) TABLETORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه او. آر. اس طعم دار 20/5 گ -پورسینا 60ع ORS POWDER, FOR SOLUTION ORAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول همودیالیزاسیدی 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ال -گلوتامین 300گ-سونا طب پارسیان1ع L-GLUTAMINE- 300 G POWD زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص گرانیسترون 1م گ-جالینوس30ع GRANISETRON TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموزیت -آی اچ (بروموکریپتین)2/5م گ 30ع BROMOZIT-IH 2.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سولفات روی -سپیداج500 گ ZINC SULFATE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کاناویت (ویتامین کا)10 م گ / 1 م ل 5 ع KANAVIT 10MG/ML AMPOULE 1 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لودیمین (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATADINE <TC> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول وراهگزال(وراپامیل) 5 م گ /2 م ل 5ع VERAHEXAL (VERAPAMIL) 5MG/2ML , AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)5 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد سوختگی 30گ- ناژو1ع BURN OINTMENT-NAJO® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)75 م گ 30ع ZYBUTRIN TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سالبوتامول120م.ل -عماد1ع SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 5 م ل- فارابی 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین 60 م ل-پورسینا1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
محلول آنتی سپتیک دست کلرهگزیدین1% -آفاشیمی 250 م ل 1ع ANTISEPTIC SOLUTION-AFA CHEMI 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت آیروفیکس (آهن لیپوزمال/ ب 6 / ب12 ) ۱۵۰ م ل 1ع Dayonix Pharma Irofix Syrup 150 ml زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول لنسیدر(لانسوپرازول)15 م گ30ع LANSOPRAZOLE 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوروانتا(براکتانت)100م.گ/4م.ل-یخچالی SURVANTA 100MG/4ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال استیوانت(بواسیزومب)400 م گ / 16 م ل1ع-یخچالی STIVANT INJECTION, SOLUTION, PARENTERAL 25 mg/1mL 16 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ث 500 م گ طعم دار-جالینوس 30ع VITAMIN C 500 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو پیریتیون زینک 2%_ناژو 1ع PYRITHIONE ZINC-NAJO® %2 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم سیترات منیزیم زینک ویتامین د3-یورویتال45ع EURHO VITAL CALCIUM®CITRATE TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتاول دی کابان(ویتامین دی 3+ کا2)30ع VITAWELL DIKABAN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی ترزامین (سیپروهپتادین) 2 م گ ، 60 م ل 1ع CYPROHEPTADINE <AMIN> 2MG/5ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 -1000 واحد اس تی پی فارما 30ع Vitamin D3 1000IU Tab زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی) یونی دوز20ع Lacrifresh Moisture UNIDOSE زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین پیوسته رهش)200 م گ30ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوبیفر پلاس(آهن+اسیدفولیک) 100ع GLOBIFER PLUS® TAB 100 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال گنارکس( کوریونیک گنادوتروپین انسانی)5000 واحد4ع GONAREX 5000IU SOLVENT PACKED IN VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازونکس(بتامتازون)4 م گ / 1 م ل 10ع BETAMETHASONE <IRAN HORMON> 4MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا 78 گ + اپلیکاتور- تهران شیمی 1ع TRIPLE SULFA <TEHRANCHIMI> 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول -حکیم0/7م گ30ع PRAMIPEXOLE- HAKIM 0.7 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ایرالوکس 15 گ1ع IRALVEX® 15G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم واژینال ‏استرین‏ (استروژن کونژوگه)0/625م0گ/1گ42/5گ 1ع‏ ESTRIN®( ESTROGENS) 0.625MG/G VAG CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)150م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا ساده (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین(متوکاربامول)1گ/10 م ل5ع RELAXIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه مگنترا(منیزیم اکساید)300 م گ 20ع MAGNETRA® 1G SACHET 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آواکادو و سویا300 م گ- ماردین 20ع AVACADO VA SOYA MARDIN® 300 MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول آهسته رهش ویتامین ث + زینک 10 م گ-استارویت60ع STARVIT VITAMIN C + ZINC 4 * 15 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ-لقمان 30 ع ATORVASTATIN <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال منوتروپین(اچ ام جی)‏کارما 3ع-یخچالی MENOTROPINS(HMG)‏ <B.POOYESH DAROU> VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن(پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مورین (مبورین ) 135 م گ 50 ع MEBEVERINE HCL 135MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سیترازم (ستیریزین) 5 م گ ،60م ل1ع CETIRIZINE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د بهسا 30 گ 1ع VITAMIN A+D BEHSA 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 1000 م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 1L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا (استاندارد امریکا)- 50ع RAFA-MASK EAR LOOP 50PCS زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره آفرودیت 30 م.ل APHRODIT® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد فیبرینولیزین-وستاژن1ع FIBRINOLYSIN 20G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کلرفنیرامین 10 م گ -رها10ع CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 2 درصد 60 م ل-مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 2% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسکالپ وین 23 مدیتکس 100ع scalp vein set 23 زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قطره پروستاتان 30 م ل1ع TUSSIGOL® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد پوستی ویتامین آ+د-بهوزان 1ع VITAMIN A+D-BEHVAZAN® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول شستشوی لنز آل کلین سافت350 م ل-آویزور1ع All Clean Soft 350 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کپسول زی ام ای (منیزیم /زینک/ب6)-اس تی پی فارما60ع ZMA-stp.phaRma 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مولتی ویتامین اسکین هیر نیل(کمک به سلامت مو و ناخن)60ع SKIN HAIR & NAIL 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فروتب (فروس سولفات)100ع FEROTAB® ,SHAHR DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -امین 100ع LOSARTAN POTASSIUM 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیستادیک (کلرفنیرامین)10م.گ /1م.ل 10ع HISTADIC® 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رولاکس(ملین / ضد یبوست) 500 م گ 30ع RULAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فی فومکس(آهن/اسید فولیک)100ع FEFUMEX TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیامیکرون ام آر ( گلی کلازید) 60 م گ آهسته رهش 30ع DIAMICRON MR 60 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث با طعم پرتقال 500م گ -سینا پیشگام 20ع VITAMIN C 500 MG - <Sina Pishgam Darou Novin> 20 DOSE IN TUBE-ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم گیلاس30ع MESTER C 250MG WITH CHERRY TASTE ,3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-پورسینا100ع COLIVA ENEMA RECTAL 4 g/100mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق (جهت ویال های الوتر، الوپکس،کابوتکس) - نانوالوند 1ع SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص استئوپلاس (گلوکزامین+کندروتین)یوروویتال45 ع Osteo Plus زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 10م گ30ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداگرا (سیلدنافیل) 50 م گ 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 1000 م گ -لقمان30ع METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مدکسیب (سلکوکسیب) 100 م گ 60ع MODEXIB 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال مترونیدازول500 م گ همراه با اپلیکاتور-آرنیکا سلامت10ع METRONIDAZOLE SUPPOSITORY VAGINAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)450 واحدی1ع-یخچالی CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.75 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)10/5م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین) 50 م ک گ 100ع LEVOXINE® 50MCG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60م.ل-پاک دارو 1ع EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)50 م گ28ع NEURICA CAPSULE ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فیناگرو( فیناستراید) 1 م.گ-سها 30 ع finagrow- 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آب مقطر پلاستیکی 5 م ل -ثامن50ع STERILE WATER FOR INJECTION PARENTERAL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول) 1% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوکرازید(لوزارتان/هیدروکلروتیازید) 50/12.5 م گ 30 ع LOCRAZIDE 50/12.5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رها 30ع RAHA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت بیبی کلد (استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین) 60 م ل 1ع Biby cold syrup زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متوتروکسات 5 م گ/2 م ل-هلث بیوتک 1ع METHOTREXATE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دافلون (دایسمین + هسپریدین)500 م گ 30 ع Daflon 500 mg TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اوسرین-سپیداج 400% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی فلکس(کلسیم سیترات/منیزیم/زینک/ویتامین د3)30ع CALCI FLEX TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص باکلوفن 25م گ-امین100ع BACLOFEN-AMIN 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سیترازم(ستیریزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI SITRAZM SYRUP ORAL 1 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی120م.ل-عماد1ع THEOPHYLLINE G-EMAD® 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آمینودیک (آمینوفیلین)250م0گ 10م0ل 5ع AMINODIC®(AMINOPHYLLINE) 250MG/10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول مورین (مبورین پیوسته رهش)200 م گ 30ع MEVERIN® 200MG EXTENDED RELEASE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 50 م گ 100ع NALTREXONE HCL 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلومازول(کلوتریمازول) 1 درصد 50 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان طعم دار60 م ل - امین 1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرونولاکتون)25 م گ 100ع SLACTONE 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)-پریفرد نوتریشین60ع PREFERRED NUTRITION VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم استامینوفن کدئین 300/20 م گ -تهران دارو 50ع ACETAMINOPHEN/CODEINE CAPSULE, GELATIN COATED ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ-تهران دارو60 ع MESALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر لانوکسین(دیگوسین)0.05 م گ /1م ل1 ع LANOXIN® 0.05MG/ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول گرند فیت(کلاژن پپتید) 3000 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE GRAND-FIT /KAREN/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ30ع SEROZOL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لابتالول 5 م گ/1م ل 20 م ل -کرن فارما 5 ع LABETALOL-KERN PHARMA 5MG/ML AMPOULE 20 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم50 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM® 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم 400 م.گ-حکیم100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اورپ فورت ( پیموزاید)4 م گ 20 ع Orap fort4 m g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون )1 گ 20 ع-آفاشیمی CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لانسوپرازول -حکیم30 م گ 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 30MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرفوران 30ع PERFORAN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت زینک سولفات 22 م گ/5 م ل-البرز دارو120 م ل 1ع ZINC SULFATE 120 ML-AD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه کلسیم/ویتامین د3/ ویتامین کا2 6گ- سپیداج30ع CALCIUM / VITAMIN D3 / VITAMIN K2 - <Sepidaj Pharmaceutical Company> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول داتیسین ( کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع DATICIN® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلزاکیم (دنپزیل) 5 م گ 30ع DONEPEZIL 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نولوامون(تاموکسیفن)20 م گ30 ع TAMOXIFEN <IRANHORMON> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی دی سیکلومین طعم دار 60 م ل - امین 1 ع DICYCLOMINE <AMIN> 10MG/5ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی - کاسپین 2ع (ENOXAPARIN100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی مترونیدازول 0/5درصد 100 م ل -ثامن 1ع METRONIDAZOLE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیم کربنات)300 م گ100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100م گ ، 100 م ل-لقمان 1 ع CEFIXIME <LOGHMAN> 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ - آریا 60ع MESALAZINE ARYA 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آزیروسین 6 ع-تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مترونیدازول250م.گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیوکس آر ایکس(خارگل مریم)-اس تی پی فارما30ع LIVAX RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص تدافن(ایبوپروفن)400 م گ100ع TEDAPHEN TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیلاپنم (ایمی پنم / سیلاستاتین )500 / 500 م گ 10 ع IMIPENEM/CILASTATIN <AFA CHEMIE> (500+500)MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2.5م گ50ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرواوراسیل (پروپیل تیواوراسیل )50 م گ100ع PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم20 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM20MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کالندیت ای 30 گ1ع CALENDIT-E® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی‏ آمینوون‏ اینفنت 10درصد250م0ل 1ع AMINOVEN INFANT®(AMINO ACID) 10% 250ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین ) 500/ 12.5م گ30ع JARDIPLUS TABLET ORAL 12.5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان اسستین(استیل سیستئین)600 م گ 10ع ACETYLCYSTEINE -HAKIM 600 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرینامکس نیومام(کلاژن+کوآنزیم کیوتن)یوروویتال45 ع PrenaMAX-New MUM زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست )حاوی اسانس 250 م ل 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م گ/2م ل 5 ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال سوکسازک(سوکسامتونیوم کلراید)20م گ/1م ل5 م ل1ع-یخچالی SUXAJEC INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول آهسته رهش ایمونیتی (تقویت سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان)-استارویت 60ع STARVIT IMMUNITY 4 * 15 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 5م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم آزلادرم 20% 30گ1ع AZELADERM® 20% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین سنیور(کمک به سلامت سیستم ایمنی)60ع SENIOR MULTIVITAMIN 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلدکیم(سرماخوردگی بزرگسالان)30ع COLDKIM TABLET ORAL 500 mg/10 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-آفا100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم و عسل قوطی 400 گ 1ع BIOMIL CEREAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول0.7م گ -سبحان دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه واریوکلد(آنفلوانزا و سرماخوردگی)روز و شب 9ع VARIO COLD POWDER, FOR SOLUTION ORAL 500 mg/10 mg/4 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-بهسا 1ع TRIPLE SULFA-BEHSA® 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واژینال اندومترین(پروژسترون) 100 م گ-فرینگ 21ع ENDOMETRIN 100 MG VAGINAL TABLET زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف مزالازین 500م.گ-ناژو10ع MESALAZINE-NAJO® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز وازلینه 10‏ پدی GAZEVAZOLINH10PADI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزارام(آزاتیوپرین) 50 م.گ100ع AZARAM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم پیوسته رهش 120م.گ- آریا 100ع DILTIAZEM EXTENDED RELEASE ARYA 120 BLISTER(100 TABLETS) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم با طعم لیمو 500م گ -سینا پیشگام 20ع EFFERVESCENT TABLET CALCIUM 500 MG - <Sina Pishgam Darou Novin> 20 PCS IN TUBE-LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال پن1.200 (پنی سیلین 1.200) - جابر 25 ع PEN® 1200000 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ 30ع LOXYM(PAROXETIN) 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه درمین 60 م ل 1ع Eyelid Eyelash Cleansing Shampoo زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ث پلاس زینک 10 م گ -آپوویتال 40ع APOVITAL VITAMIN C PLUS 10 MG ZINK 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بیسامین(بیسموت ساب سیترات) 120م گ40 ع BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-عماد1ع TRIPLE SULFA-EMAD® 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیواپوکس (دی والپروئکس) 500 م گ 30 ع DIVAPOX (DIVALPROEX) ® 500 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ونکومایسین 500 م گ-آفا شیمی10ع VANCOMYCIN INJECTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مینیرین ملت(دسموپرسین)60 م ک گ 30ع MINIRIN MELT 60 MCG LYOPHILISATE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد پوستی مومتازون 1%-ناژو 30گ MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بوپیواکائین اینتراتکال 20م.گ/4م.ل -مایلن1ع BUPIVACAINE-MYLAN® 20MG/4ML SPINAL INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) با اسانس قهوه 120 م ل 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص اپلینون(اپلرنون)50 م گ30ع EPLINON TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پروژسترون-سپیداج 20 گ PROGESTERONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)20 م گ 30ع LEXODEP TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام- ناژو1ع PIROXICAM-NAJO® 60G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم زایلا پی(لیدوکائین پریلوکائین)30گ LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال فیتوواژکس(ضد قارچ)7ع PHYTOVAGEX® SUPPOSITORY 7 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏2‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMINE®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE )2.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م.گ-رها100ع KETOTIFEN <RAHA>1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ب ب کلد1ع BE BE COLD® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول اپی نالین (اپی نفرین) 1م گ / 1 م ل 10ع EPINEPHRINE 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد نیستات (نیستاتین ) 1ع NISTAT® 100000U/G 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی‏ والوون (هیدروکسی‏ استیل ‏استارچ) 6%-500م0ل 1ع VOLUVEN®(HYDROXY ETHYL STARCH) 6% 500ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-کیمیدارو100ع RANITIDINE <CHEMIDAROU> 150MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)25/5 م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 25 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ-سوفارما12ع BISACODYL SOPHARMA 10MG , SUPPOSITORY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص اینوسترال(سرترالین) 100 م گ 50ع SERTRALINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکاربوز 50م.گ -حکیم 30ع ACARBOSE-HAKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25م گ-لقمان 30 ع LOSARTAN <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفرامیکس(دیفن هیدرامین کمپاند)60 م ل1ع DIFRAMIX SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آسرولا(تقویت سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان)200 م ل- فیشر کیندر 1ع FISHER KINDER ACEROLA 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 4/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 4.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متیل پردنیزولون500 م گ -جابر 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA C 500 MG ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فیدوپین آرایکس( ام اس ام)1گ -اس تی پی فارما30ع Fadopain(MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول لینوفم آرایکس(سرکه سیب/ چای سبز)30ع LEANOFEM RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5 م گ بلیستر100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 625 م.گ-آفا 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بنوروویت(ویتامین ب1/ ب6/ ب12)3 م ل 10ع VITAMIN B1/B6/B12 AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نئوتیگازون(آسیترتین)25م گ 30ع NEOTIGASON CAPSULE ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ساشه فوزوریل ( فوسفومایسین)3  گ 1 ع FOSURIL(FOSFOMYCIN) GRANULE, FOR SUSPENSION ORAL 3 g 3G زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سیترابن(کلسیم سیترات/ منیزیم /ویتامین د3)30ع CITRABONE F.C TBLET 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فرودین(آهن/ اسید فولیک/ب12/ ویتامین سی)32ع FERRODIN CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن)400 م گ قوطی100ع IBUPAIN 400 MG (BOTTLE-FORMULA)100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تیمی کلد (آویشن)120 م ل-آمی ویتال 1 ع THYMICOLD® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آکاربوز 100 م گ - مفید100ع ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندامایسین 2% 40گ- ناژو1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 2% 40G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م گ 2م ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف پیروکسیکام 20 م.گ-بهوزان 5 ع PIROXICAM-BEHVAZAN® 20MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلکو (سلنیوم سولفاید) 1 درصد 140 م ل بطری 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس (ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث) 15 م گ -استارویت 60 ع STAR VIT ZINC PLUS 15 MG SOFTGEL 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیپروکیم (سیپروفلوکساسین)500م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون) 1 گ 20 ع CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ-مرهم دارو100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی ژانولوما(فلوئوسینولون/هیدروکینون/ترتینوئین)15گ1ع-یخچالی JANULUMA TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2/5م گ50 ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سینورکس آر ایکس(تقویت توان جنسی)30ع SINOREX RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
کپسول فنی توئین100م گ-لقمان100ع PHENYTOIN <LOGHMAN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهن-ماد 100ع FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول(نفازولین) 0.05درصد10 م ل 1ع NAPRISOL SOLUTION, DROPS NASAL 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوپرامید - حکیم2 م گ 30 ع LOPERAMIDE-HAKIM 2 SORCE OF API-FLEMING/30PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ - کیمیدارو 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع BIOTIN 5MG/ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص اورولیموس5 م گ-سبحان انکولوژی28ع EVEROLIMUS TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 60 م.ل _ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 60ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف قوطی 400 گ 1 ع MILK BIOMIL 3 POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات) 3درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 3 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پلاس کالیم (پتاسیم کلراید ریتارد)600 م گ 200ع POTASSIUM CHLORIDE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص انالاپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد بتامتازون0.1درصد 15گ-ناژو1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتانکس ( لووفلوکساسین )500 م گ 7 ع LEVOFLOXACIN <TEHRAN DAROU> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی دیفنس(تقویت سیستم ایمنی کودکان) -فیشر کیندر60ع FISHER KINDER DEFENSE CHEWABLE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم لیدوکائین پی(لیدوکائین / پریلوکائین) 30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان25 م گ-حکیم 100ع LOSARTAN-HAKIM 25 MG 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏واریوپپتیل(تریپتورلین‏آهسته‏رهش)0/1-2ع-یخچالی‏ VARIOPEPTYL® 0.1MCG PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی لینزومد(لینزولید)600 م گ/300 م ل 1ع LINZOMED 600MG/300ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت دکسترو متورفان15م گ/5 م ل60 م ل-نیک سادا 1ع DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوپلاس (گلوکزامین+کدراتین)یوروویتال45 ع Osteo Plus زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت ب کو کیم (ب کمپلکس)60 م ل 1ع VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (خانم های بالای 50سال )اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR WOMEN 50+-TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم الیدل(پیمکرولیموس)1درصد 30گ1ع ELIDEL® 1% 30G CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال امنی پک 300م گ ید/ م ل100 م ل 1ع OMNIPAQUE 300MGI/ML VIAL 100 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ژل ملیسان 30 گ1ع MELISSAN® 30G TOP GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست درمین تیوبی1ع DERMIN® 60G GEL زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول اوروگرافین(مگلومین کمپاند)66درصد20 م ل 10ع MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 66 %/10 % 20 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت سالبوتامول 2 م گ/5 ل 120 م ل -خوارزمی 1ع SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین10-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - رازک زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی هومیدرین(هماتروپین) 2درصد10 م ل 1ع HOMYDRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 3800م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لورازپام 1م گ-لقمان100ع LORAZEPAM <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم10 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز نخ دار 8 لایه 500گ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
لوسیون موضعی کلوبتازول0/05درصد30م.ل-ناژو1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوسپیرون 10م گ-لقمان100ع BUSPIRONE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول راویت بی(ویتامین ب1،ب6،ب12) 10ع RAVIT-B® AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوینت آرایکس(گلوکزآمین ام اس ام )-الیت فارما36ع EVEREX JOINT RX® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانگ گاز 50‏×40س 20ع ‏ LENGAZ40X50 20 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ- ناژو 10ع DICLOFENAC-NAJO® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه 10 سی سی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیژل پلاس(فروس گلایسین سولفات/ فولیک اسید)80/1 م گ 30ع FERROUS GLYCINE SULPHATE +FOLIC ACID زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سوپلاسین (سدیم هیالورنات)60م گ/6 م ل1ع SUPLASYN(HYALURONATE SODIUM) 60MG/6ML زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص استئوکینون(کلسیم کربنات/ ویتامین دی /ویتامین کا2)100ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3-جی یو اف قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی( ت) novorapid flexpen 100 u/ml 3ml زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لانوکسین(دیگوکسین)0.25م گ100ع LANOXIN 0.25MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فلکساویت-آپوویتال 30ع APOVITAL FLEXAVIT زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
اسپری بینی آلرگودیل(آزلاستین)10م.ل -مدا فارم 1ع ALLERGODIL®(AZELASTINE ) 125MCG 10ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد چشمی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد3گ1ع CORTINIL OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سولاوین( سولامرهیدروکلراید) 800 م گ 50ع SEVELAMER <AVICENNA> 800MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپادیک(دوپامین) 200م0گ 5م0ل کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 1 گ 20ع AFAZOX®1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بینافین (تربینافین) 250 م گ 30ع TERBINAFINE HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ونوفر ( آیرون ساکروز)100 م گ /5 م ل 5 ع Venofer 100 m g /5 m l زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال منوترون(منوتروپین)75 واحد -روناک دارو 1ع MENOTROPINS <RONAK DAROU> 75U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین آ800م.ک.گ یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN A® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مولتی ویتامین مینرال-الیت 30ع MULTI VITAMIN AND MINERAL 30-BLISTER زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتاگنوس 30 ع VITAGNUS® 0.25MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول گاستولین آر ایکس-اس تی پی فارما60ع GASTOLIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
روغن پارافین مایع خوراکی زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)250م.گ30ع MEMORYPOWER®250 MG SCORED F.C TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل150 م گ/25 م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 25 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکس ایفکتس(کلاژن الاستین)30ع FLEX EFFECTS® CAP 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) 200م گ ، 100 م ل 1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ-بهوزان 5 ع DICLOFENAC-BEHVAZAN® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کلستیرامین 4 گ-پورسینا 10 ع CHOLESTIRAMIN <PURSINA> 4G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 100 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آساپتد(آ. اس. آ)81 م گ100ع ASAPTED TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 81 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا مشکی (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس ویتامین10م.گ -اس تی پی فارما 30ع Zinc plus vitamin-STP PHARM 10MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پیوگلیتازون-حکیم30 م گ30ع PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)10م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم 1گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 250 م گ-تهران شیمی 100ع NAPROXEN <TEHRANCHEMIE> 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 10 عددی - دانا CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسیمید - سی ( ستریمید/کلرهگزیدین) 3/8 ل 1 ع CETRIMIDE-C <BEHSA> 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 1/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل 1000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 1000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلوکزامین + کندروئیتین+MSM مکس فلکسان 60 ع Glucosamine Chondroitin MSM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد سوختگی30گ-بهوزان1ع BURN OINTMENT-BEHVAZAN® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 50 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آوی ویت سی (ویتامین ث) با طعم پرتقال250 م گ 30 ع AVIVIT C 250MG 3 BLISTER 10 NUMBER WITH ORANG FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تولترودین 1 م گ - تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول-حکیم40م گ 14 ع ESOMEPRAZOLE-HAKIM®40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلوسن آرابکس(ملین گیاهی)30ع CLOSEN RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
کپسول آمورل ( آمانتادین) 100 م گ 100ع AMANTADINE HCL 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250م گ باطعم لیمو-ویتاول30ع VITAVWELL Vitamin C250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری نوروژیک منتوله1ع _FOOD SUPPLEMENTS زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ففول 30 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره بینی رینوسالتین(سدیم کلراید)0.65درصد20 م ل 1ع RINOSALTIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.65 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فرینمیا(آیرون سوکروز)20م.گ/م.ل5م.ل 5ع FERRINEMIA®(IRON AS SUCROSE) 20MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف واژینال مترونیدازول-ناژو 10 ع METRONIDAZOLE-NAJO® 500MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوفناک 25 م گ -سبحان دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)5م.گ/1.5م.ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN (SOMATROPIN) INJECTION PARENTERAL 10 [iU]/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین5م گ-تهران دارو28ع ROSUVASTATIN 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول 0/05درصد15گ-رها1ع CLOBETASOL OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدیین-داروپخش 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیپوسولوین 100م گ -تولیددارو30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکلداپ(درمان سرماخوردگی و آنفلوانزا)750 م گ 30ع ROCOLDUP TAB 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل -سپیداج250 گ MINOXIDIL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%15 گ-گیلارانکو1ع MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 250 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکس فولار(آملودیپین/والسارتان)80/5 م گ30ع EXFULAR TABLET ORAL 5 mg/80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ای 100واحد-شهر دارو100ع VITAMIN E 100IU CHEWABLE TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 40م.گ-تهران دارو 12ع ROSUVASTATIN <TEHRAN DAROU>40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند سوختگی 15×300‏س 6‏ ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی اس -تولیددارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمی فوگل 30ع CIMIFUGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان زینک ویتامین ب - کمپلکس- یوروویتال 20 ع Zinc + B - complex EFF Tab 10 mg <Euro Vital> زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلورست (مبورین پیوسته رهش)200 م گ 30ع COLOREST® 200MG EXTENDED RELEASE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نانو-دی(ویتامین د3)1000 واحد 60 ع NANO-D (VITAMIN D3)1000U CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین 8 درصد30گ-عماد1ع CALAMINE-EMAD 8% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آنژیوکت آبی مدیتکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کپسول میکسودین(زردچوبه/ زنجبیل)32ع MIXODIN® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)120 م گ 30ع FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژنین1000 م گ-اس تی پی فارما60ع L-ARGININE - 1000 MG-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
گاز ساده 10‏در10‏ نیم کیلویی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدیین-عماد1ع EXPECTORANT CODEINE-EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد پوستی هیدروکورتیزون - ناژو - 15گ HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیودارون200 م گ - امین 100ع AMIODARONE HCL 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیت کنجاک پلاس ( کمک به کاهش وزن ) فلکسان 60 ع FIT KONJAC PLUS CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول ماینوکسیدیل5درصد 60 م ل -بهوزان1ع MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120 م گ /5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)15 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی ویتامین کودکان30م ل-آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMIN TROPFEN FUR KIDS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول پیاجوینت(عصاره سویا و آووکادو)300 م گ30ع PIAJOINT® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره کید 3 فورت(ویتامین د)12000واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 FORT® 15 ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(7/5*270)cm مرهم رازی 60 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ارکتو (سیلدنافیل)100 م گ 4ع ERECTO®(SILDENAFIL) 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون-گیلارانکو 0/1 درصد 15گ 1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولترودین -حکیم 2 م گ 100ع TOLTERODINE-HAKIM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پرمترین 2بطری -گیلارانکو 1% همراه با شانه دندانه ریز 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنگلامید)5م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول چیتوزان کرومیوم(کمک به کاهش وزن)60ع CHITOSAN CHOROMIUM-m+ 60 CAPSUL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وانا پرایم کلرلا500 م گ-نورم لایف 60ع VANA PRIME- TABLET 500MG/100 /100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100م0گ 10ع INDOMETHACIN-EMAD® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین سایز - بی اس کی 90ع GREEN SIZE® TAB 3 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلپروکیم (آلپرازولام)0/5 م گ 100ع ALPROKIM®(ALPRAZOLAM) 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تریامترن - اچ- تدافارم 25/ 50 م گ 100 ع TRIAMTERENE-H TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ-آوه سینا 10 ع VITAMIN C <AVICENNA> 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)360م گ80ع AVISIROX TABLET ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق ساکسندا(لیراگلوتاید)6 م گ/ م ل 3 ع-یخچالی SAXENDA 6MG/ML 3 PEN زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال آزیترومایسین 500 م گ وریدی-آفا شیمی 10ع AZITHROMYCIN POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زادیکس (کتوتیفن)1م.گ 5م.ل 120م.ل زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آرترولیستیکا( بهبود درد مفاصل و عضلات)32ع ARTROLISTICA® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند پانسمان 20×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شامپو کل تار 1%- ناژو 1ع COAL TAR-NAJO® 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص ستریکیم(ستیریزین)10م گ 100ع CETRIKIM TABLET ORA 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 40م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 40MG/ML 1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جستیران (مجسترول)40 م گ 100ع MEGESTROL ACETATE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیسومین(فکسوفنادین)180 م گ 30ع HISOMIN 180 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان زینک+ ویتامین آ،ث،ای طعم دار-حکیم 20 ع ZINC+VITAMIN A+VITAMIN C+VITAMIN E - <Hakim Pharmaceutical Co.> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لنوما (لنالیدوماید) 10م.گ- نانوالوند 21ع LENOMA (LENALIDOMIDE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فلکسی آورت 60 ع FLEX AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم قندی نمکی 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی تتراسیکلین 1%3گ- ناژو1ع TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل100 م گ-شهر دارو4ع SILDENAFIL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسوزول (لانسوپرازول)15م گ 28ع LANSOZOL®(LANSOPRAZOLE) 15MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت جینکو ویتون(جینگ سین +مولتی ویتامین)200م ل1ع GINKGOVITON® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پراسول(پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAMIPEXOLE 0.18 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق خودکار سینورا(آدالیمومب)40م.ک.گ 2ع-یخچالی Cinnora (ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML INJ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -آریا 60ع CELECOXIB ARYA 100MG 60 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون خوراکی تایلوفن 120 م ل -اکسیر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 5×200‏س قرمز 6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لوزارتان- تدافارم 25 م گ 100ع LOSARTAN-TEDAPHARM® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت امگا 3 کودکان125م ل -مارینوکس 1ع MARINOX OMEGA 3 JUICE FOR KIDS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
باند کشی فشار قوی (15*450 ) cm مرهم رازی 12 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لراوا (لفلونوماید)20 م گ 30ع LERAVA TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 100م0گ -حکیم100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یدوکینول-پورسینا100ع IODOQUINOL <PURSINA> 210MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 100 م.گ 30 ع SERTRALINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداگلیز(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش) 2/6م گ 50ع NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک(اشک مصنوعی)0/32درصد 21ع Artipic(HYDROXYPROPYL METHYLCELLUSE)UNIT DOSAGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپوفم(مدروکسی پروژسترون / استرادیول)25/5 م گ / 0/5 م ل 1ع DEPOFEM® (25+5)MG/0.5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والگانسیکلوویر450م گ-ایران هورمون60 ع VALGANCICLOVIR 450MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی آمینوون 5 درصد500م0ل 1ع AMINOVEN®(AMINO ACID) 5% 500ML GLASS BOTTLE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول داتیسین (کلیندامایسین) 300 م گ / 2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک سدیم 100 م گ-آرنیکا سلامت10ع DICLOFENAC SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوکیم(دیکلوفناک)25 م گ 100ع DICLOKIM® 25MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آیرون پلاس (مارینوکس) 60 ع IRON PLUS (MARINOX) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)1گ/10م ل1ع GEMSIBAN 1G/10ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 1 م.گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -مهبان دارو 50ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل300 م گ/50 م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL<STRAGEN PHARMA>300MG50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوواستاتین 20 م گ-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سافت ژل سینوهلث(درمان علائم سرماخوردگی )30ع SINUHEALTH® SOFTGEL 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ترنسید ( ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100ع TRANEXAMIC ACID 250 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایرنوتکان -مایلن 100م گ /5 م ل 1 ع Irinorecan-Mylan 100 mg /5ml Solution for infusion زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن کدئین - حکیم300/20 م گ 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20)MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال آرژنین 2 گ -بی اس کی10ع L-ARGININE 2000-BSK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ال-آرژینین750 م گ-بیس90ع BASE L-ARGININE 750/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت پرافیل(سیپروهپتادین)150 م ل1ع PRAPHIL KHARAZMI SOLUTION ORAL 2 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل(تریپتورلین آهسته رهش)3/75-1ع یخچالی VARIOPEPTYL®(TRIPTORELIN) 3.75MG SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 250 م.ل LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداگلیز(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش) 6/4 م گ 50ع NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولرین(تولترودین) 2 م گ 100ع TOLERIN® 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم ایون اویل پلاس(روغن گل مغربی/ ویتامین ای)1000 م گ 30ع EVENOIL PLUS® 1000 MG SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیفنوکسیلات-تهران شیمی100ع DIPHENOXYLATE <TEHRANCHEMIE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوترو - بی (ب کمپلکس) -آمی ویتال 100ع VITAMIN B COMPLEX TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)80 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین آی -زد(بانوان بالای 50 سال)-یوروویتال45ع EURHO VITAL MULTIVITAMIN A-Z ( 50+) 3 X 15 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل موضعی ایبوپروفن 5 درصد 60گ-بهسا 1ع IBUPROFEN BEHSA 5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر گرند فیت(کلاژن پپتید)330گ-نورم لایف1ع NORM LIFE GRAND-FIT /330 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد زینک اکساید 35% -1 ع مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضدعفونی کننده دست کروسپت 250 م ل 1ع COROSEPT HAND ANTISEPTIC JEL 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص متی مازول5 م گ-لقمان100ع METHIMAZOLE <LOGHMAN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم40 م گ100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6-جالینوس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرسوزن هموفاین 32 جی 100 ع Pen needle Hemofine زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کپسول لیو تن (بهبود عملکرد کبد)60ع LIV-TONE® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 1000 گ-یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1 KG /CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شامپو به تار (کل تار) 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
پودر کازئین1000گ- یوروویتال1ع EURHO VITAL CASEIN 1000 G زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آتوموکستین40م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال بورتزومیب3.5 م گ-سبحان انکولوژی 1ع BORTEZOMIB 3.5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلگارد(روغن نعناع فلفلی) 32 ع COLGUARD® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول هیالورون پلاس(هیالورونیک اسید /کلاژن / بیوتین)-آپوویتال30ع APOVITAL HYALURON PLUS 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال گروتروپین-2(سوماتروپین)4 واحدی 1ع-یخچالی SOMATROPIN 4U AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی)15 م ل1ع Lacrifresh Moisture 15 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 2درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 2% PAK DAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوکادو(آووکادو+ سویا)300م گ-آمی ویتال30ع SOCADO® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر استنشاقی فلوتیکاپن(فلوتیگازون)250 م ک گ 60 ع FLUTICAPEN 250 MCG POWDER, PRE-DISPENSED 60 DOSES زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال آمپیکسیل 1 گ (آمپی سیلین ) - جابر 20 ع AMPIXILL® 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)40م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیور پاور جی اچ (تقویت کننده کبد) 500 م گ30ع LIVERPOWER GH® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م.گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم نیکسامل(پرمترین)1 درصد 60 گ + شانه دندانه ریز 1ع NIXAMOL 1% (PERMETRIN) CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین - حکیم 10 م گ 100ع MEMANTINE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیوفارم(آمیودارون)200 م گ100ع AMIOPHARM TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 125 م گ ، 60 م ل 1ع CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف پنتاسا(مزالازین)1گ درمان یاب28ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد موضعی تتراسایکلین بهسا3درصد15گ1ع TETRACYCLINE BEHSA OINTMENT TOPICAL 3 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 400،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 400) 20 ع PEN® 400,000U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اورولیموس10 م گ-سبحان انکولوژی28ع EVEROLIMUS TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ونوگل 30 ع VENOGOL® FC TABLET زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین 18م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 18MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون لیندان 1% 60م.ل-بهوزان1ع LINDANE-BEHVAZAN® 1% 60ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروکید کاکائویی(3سالگی به بعد) قوطی400گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز وازلینه 24 پدی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت فیژیتول 120م ل 1ع FIGITOL® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول لاکتوکر30ع-یخچالی LACTOCARE® 500MG CAP3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آدی ژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل 1ع ADIGEL-S SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع LEXODEP 10 Tab زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پریتیفن(کتوتیفن)1م گ/5م ل60م ل 1ع PRITIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق ویکتوزا (لیراگلوتاید)6 م گ /م ل 2 ع- یخچالی Victoza زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)70م گ 1ع- یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 70 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 1 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 10‏ س BANDPANSEMANDORBAFT10SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص مداکوینیل(هیدروکسی کلروکین سولفات)200 م گ 100ع MODAQUENIL 200 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 25 م گ 100ع CINAZIN® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-پورسینا20ع SORBITOL 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کافئین100 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 100 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیکوگل 30ع GLYCOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق آلتبرل (اتانرسپت) 25 م گ/0.5م ل 4 ع- یخچالی ETANERCEPT 25MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 457 م گ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان100 م گ/5 م ل-سبحان انکولوژی1ع ERTICAN® 100MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول نرم ویتامین آ-تداژل 50000 واحد 60ع VITAMIN A-TEDAGEL® 50000IU SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال تیوپنتال-روتکس 1گ1ع THIOPENTAL SODIUM <ROTEXMEDICA> 1G VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کارودیلول6/25 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)15 م گ 28ع PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایریمب(مبورین پیوسته رهش) 200 م گ 30 ع IRIMEB(MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL) 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادکس (گلوتار آلدئید)2 درصد 4 ل 1 ع BEHSADEX® 2% 4L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکس جوینت (گلوکزآمین ام اس ام )-الیت30ع FLEX JOINT® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS 10 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏10%‏ 30گ-1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای -حکیم400 واحد 50 ع VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 20/300م.گ -تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث پرتغالی 500م0گ 10ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلازکس(گلی کلازید)80 م گ 100ع CLAZEX TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏0‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMIN®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ 20 ع-دانا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانولین-سپیداج 1000 گ1ع LANOLIN <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانگ گاز نخ دار 30‏در45‏ س 5‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلسی دکس (کلسیم د ) 500/200 م گ 50ع CALCIDEX® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آیروفنت(فروس سولفات) 15 م ل 1ع 9095122565580241 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 20‏ س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نوروپنتین 100 م گ-مهردارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سولیفناسین 5م گ -ایران هورمون 30ع SOLIFENACIN TAB 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفرودیت 30ع APHRODIT® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره آدوکید (ویتامین آ+د) 15م ل 1ع Adokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آیروکید(فروس فومارات)15 م ل 1ع Irokid15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -آپوویتال1ع APOVITAL EISENSAFT 200 ML/TOFFEE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال میکوزین1ع MYCOCIN® CREAM VAGINAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفن هیدرامین -الحاوی 60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI® ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال مترونیدازول 500 م گ/100 م ل - بیواینداستریا 1ع METRONIDAZOLO BIOINDUSTRIA(METRONIDAZOLE) 500MG/100ML,VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال دانترولن20 م گ-نورژین1ع DANTROLENE SODIUM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 20 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول فلکسومکس نیو (گلوکزامین کندروتین ام اس ام)30ع FLEXOMAX NEW زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع SODIUM CHLORIDE <RAMOPHARMIN> 0.65% NASAL DRO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنازومکس(فنازوپیریدین) 100 م گ100ع PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استاپ اسنورینگ1ع STOP SNORING® <GOL DARU> SOLUTION 250ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اگزیمکس( اگزمستان ) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE <IRAN HORMONE> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پروپوفول-فرزنیوس 1% 50م0ل 1ع PROPOFOL <FRESENIUS> 500MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد تزریقی کیسه 1000م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ژانوهیل(درمان سوختگی و زخم )30گ 1ع JANUHEAL® 30 G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دفراسیروکس 125 م.گ 28 ع DEFERASIROX 125MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ رزماید (فوروزماید)20م0گ 2م0ل 10ع ROSEMID®(FUROSEMIDE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 5 م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 5 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پد الکل (پنکل) 100 ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شامپو زینکوتیون(پیریتیون زینک)2%-بهسا 1ع PYRITHIONE ZINC <BEHSA> 2% 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم30 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین-عماد1ع DIPHENHYDRAMINE-EMAD® 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژینین1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL L-ARGININE 1000 4 * 15 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت رویال ژلی 200 م ل-کیندر1ع FISHER KINDER MULTIVITAMIN ROYAL JELLY® 150 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
امپول لیگنودیک 2%5 م ل-کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 10 م.گ-تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 250 م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اپرمیترون(اپرپیتانت)125/80/80 م گ 3ع APREMITRON 125/80/80 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکلسیک(کلسیم د 3) 500/200 م گ 50 ع VITACALCIC® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره بروپین( ایبوپروفن ) طعم دار40 م گ ، 30 م ل 1ع BROPAIN SUSPENSION ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 2م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص اس سیتالوپرام 10م گ -آوه سینا 60ع ESCITALPPRAM<AVICENNA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلسیدرم(کلسی پوتریول)0/005درصد 30 گ 1ع CALCIDERM 0.005 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دایمتیکون 30 م ل - امین 1ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <AMIN> ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین -حکیم 20 م گ 30ع SIMVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اگزوفلوکان(فلوکونازول) 2م گ/م ل ، 100 م ل 1ع FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال یوروفولیتروپین(اف اس اچ)کارما‏1ع-یخچالی UROFOLLITROPIN(FSH) <B.POOYESH DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ویتا-بی پلاس(ب-کمپلکس+ ال لیزین)150 م ل 1ع VITA-B PLUS 150 ML/ORANGE SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت والپروات سدیم بهسا 200 م گ ، 120 م ل 1ع VALPROATE SODIUM BEHSA 200MG/5ML 120ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 6 م گ- مرهم دارو 20ع RIVASTEGMINE CAP 6 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ب6- فیشرفلکسان 20ع FISHER FLEXAN MAGNESIUM B6® EFF TAB 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص توپیرامات 25 م.گ -آریا 100ع TOPIRAMATE-ARYA® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چسب آنژیوکت شفاف بیوفیل 50 ع I.V.CANNULA PLASTER TRANSPARENT زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
شربت هانی توس(آویشن + عسل)120م ل -آمی ویتال 1ع HONY TUOS SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 250م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروترال0.4(تامسولوسین)-تسنیم30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین)500 م گ قوطی 100ع METFORTEX 500 (PACKING) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)7/5 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 7.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن) 200 م گ100ع IBUKIM® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب 12 1000 م ک گ-رها10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس کوچک50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص اس دی اف 100 م گ (سیلدنافیل) 8 ع S D F® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپین ( ایبوپروفن) با طعم پرتقال100م گ ، 120 م ل 1ع IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سالبوتامول-رها120م.ل1ع SALBUTAMOL <RAHA> 2MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت توسیان اطفال1ع CHILDRENS TUSSIAN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون) 4 م گ 40 ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)10م گ/1.5م ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN INJECTION PARENTERAL 30 [iU]/1mL 1.5 [iU] زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیدروژکس-آی اچ (هیدروکسی پروژسترون کاپروات)500 م گ / 2 م ل 1ع HYDROGEX-IH 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال مدرولین(متیل پردنیزولون)500 م.گ MEDROLIN® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/25%1ع DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
وازلین-سپیداج 3000 گرم1ع VASELINE BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آفتین ژل0.5 گ 1ع aaftin gel زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) تهران شیمی5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل-حکیم 100 م گ 4 ع SILDENAFIL-HAKIM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اتوفلور(فلوراید سدیم)20 م گ 100 ع OTOFLOUR TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال پاکلینب(پکلی تاکسل + آلبومین) 100م گ1ع PACLINAB(PACLITAXEL ALBUMIN BOUND) 100MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین) 250 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایونینگ پرایم رز اویل(گل مغربی)1000 م گ-نورم لایف 60ع EVENING PRIMROSE OIL-NORM LIFE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال گندم و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Wheat & MILK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اسلیم مکس (کاهش وزن/ کاهش اشتها ) 500 م گ 30 ع slimmax cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)40 م گ30ع LOXYM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلفن-ایکس ال(دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش)30ع ALFEN-XL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر -تدافارم 400م گ 30 ع ACICLOVIR-TEDAPHARM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)250م گ4ع LEVOFECT TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال100 م گ-خوارزمی100ع PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص باکلوفن 10 م.گ-کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول داتیسین( کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع DATICIN® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف مزالازین 500م .گ - عماد 5ع MESALAZINE-EMAD® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سورال(سوربیتول)5گ تامین آوا 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول دپادیک(دوپامین) 200م0گ 5م0ل 5ع DOPADIC®(DOPAMINE) 200MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزیکر(سولفیناسین)5 م گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس ویتامین دی 1000-آنتی ایجینگ30ع ANTIAGING ZINC PLUS VITAMIN D 1000 PACKAGE-30 SOFTGELS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ-رها100ع DILTIAZEM <RAHA> 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول اوستنیل(هیالورنات سدیم)1% 2م.ل 1ع OSTENIL®(Sodium Hyaluronate) 1% 2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت راسیپ(سیپروهپتادین +مولتی ویتامین)1ع RACIP SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان300 م گ/15 م ل-سبحان انکولوژی1ع IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن ماهی تن امولسیونه(امگا3)180م ل-بایوریجینال1ع EMULSIFIED TUNA OIL - (Bioriginal Food & Sciences) 200 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل 5ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 300MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مایع ادوی فن (ایبوبروفن)400 م گ 50 ع-زهراوی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی کیم (مولتی ویتامین) 15م ل 1ع MULTIVITAMIN-HAKIM® 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تیرومت-آی اچ (متی مازول)5م گ 100ع METHIMAZOLE <IRANHORMONE> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار درمین 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم ویتامین دی یوروویتال 100ع EURHO VITAL CALCIUM® 600MG TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص متفورمین + گلی بن کلامید 500/5 م گ -لقمان100ع METFORMIN/GLIBENCLAMIDE <LOGHMAN> 500/5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیازپام 5 م.گ-بهوزان 5 ع DIAZEPAM-BEHVAZAN® 5MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مجسترول(جستیران)40م-ایران هورمون100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی فلامکسین(سیلورسولفادیازین)1درصد50گ1ع FLAMEXIN CREAM TOPICAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 750 م گ-آوه سینا 50 ع GLUCOSAMINE 750MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل ایبوپروفن 5%-رها 1ع otc IBUPROFEN <RAHA> 5% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مبورین پیوسته رهش 200م گ-لقمان30ع MEBEVERINE <LOGHMAN> 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق الوتر(د سه تاکسل) نانو الوند - 1ع SET SERUM ALVOTER زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل سوی قوطی400 گ 1ع MILK BIOMIL SOY POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
شربت آی ویلین(عصاره پیچک)100 م ل 1ع IVYLIN® 100 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام وانیلی(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بهسا 10 م گ 10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 5 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتا کلد آرایکس 30ع VITA COLD RX® CAP 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قلم تزریق نوومیکس 100 واحدی / م ل 5ع - یخچالی (ت) INSULIN ASPART INJECTION, SUSP 100 [iU]/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول داکسی کیم (داکسی سیکلین) 100م گ 100ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون فورت)50 م گ100ع PREDNISOLONE FORT 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوامیزول 50 م گ-پورسینا100ع LEVAMISOLE <PURSINA> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م گ -رها 30ع CARBAMAZEPINE 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 500 م ل -ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)25م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ-امین28ع OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماکاویت اف (مخصوص بانوان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT F 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم ) 500 م گ 20ع CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -البرزدارو10 ع HEPARIN INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی آلو سالین (ژله آلوئه ورا .سدیم کلراید) 1 ع ALOSALIN NASAL SPRAY 15 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی کلنیل (بکلومتازون)100م ک گ200پاف 1ع CLENIL 100 MCG/PUFF 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول خوراکی استامینوفن طعم دار120م گ ، 60 م ل - امین 1ع ACETAMINOPHEN <AMIN> 120MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3بدون جیوه -الیت فارما36ع ELITE-FISH OIL <NUGALE PHARMACEUTICAL> 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره ویتن (مولتی ویتامین) 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITEN® ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین 8 درصد30گ-بهوزان1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد50گ+اپلیکاتور1ع CANDIZOL CREAM VAGINAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وسکوهرب (عصاره میوه گیاه قره قاط) 50ع VASCOHERB® F.C. TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص وزی سولین(سولیفناسین)5 م گ30ع VESISOLIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اسیدسالسیلیک -سپیداج500 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سینوپار(تریپاراتاید)250م.ک.گ/1م.ل1ع-یخچالی CINNOPAR®(TERIPARATIDE ) 750MCG/3ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمانتادین-حکیم 100م گ 100ع AMANTADINE-HAKIM 100 NEW PACKAGING(100 PCS) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون آرتمیس1ع ARTEMIS® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص هالوپریدول 5 م گ-مرهم دارو100ع HALOPERIDOL <MARHAMDAROU> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پنتومید(پنتوپرازول)40 م گ 1ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز استریل 10×10س- ابی 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کرم آداپالن 0/1 درصد30گ-بهوزان1ع ADAPALENE-BEHVAZAN® 0.1% 30GR CREAM TOPI زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین اولترا با طعم وانیل1200گ- بیس1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت آمیتن (کتوتیفن) 1 م گ ، 60 م ل 1ع AMITEN 1MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بیوتین -اس تی پی فارما5000 م ک گ30ع BIOTIN STP-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-لقمان100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامی پکسول) 0/7م گ30 ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پنتوبست(پنتوپرازول) 40م گ 28ع PANTOBEST®(PANTOPRAZOLE) 40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رانولیز(رانولازین پیوسته رهش)500م گ30ع RANOLAZE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لاکسی ژل(منیزیم هیدروکساید)8درصد240 م ل 1ع LAXIGEL SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بن مد(افزایش دهنده تراکم استخوان)32ع BONEMD® CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)150 م گ 28ع NEURICA(PREGABALIN ) 150 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک 320م0گ/1م.ل 20 م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 20ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول آتروپین 5‏/‏0م گ/1 م ل- البرز دارو 10ع ATROPINE INJECTION PARENTERAL 0.5 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفیت(گلوکزامین/کندروتین)-آپوویتال30ع Osteo Fit (Glucosamine & Chondroitin) Appovital Tab زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره متوکلوپرامید-حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تروماهرب1ع _HERBAL MEDICINES زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص گرین برن (کنترل کننده وزن) 30ع GREEN BURN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول ترانگزیپ (ترانگزامیک اسید)500م0گ5م0ل 5ع TRANEXIP®(TRANEXAMIC ACID) 500MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدیتن (ویتامین آ+د)طعم دار 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITAMIN A+D ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسی-دی (کلسیم-د3)60ع CALDI SUPPPORT BLISTER 60 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 10م.گ-تهران دارو 28ع ROSUVASTATIN <TEHRAN DAROU>10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی لوتیرامین(لوتیراستام)500 م گ ،120 م ل1ع LEVETIRAMIN SOLUTION ORAL 100 mg/1 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سنالین 30ع SENALINE 7.5® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی مد(سولفاستامید 20%) -سینا دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوپینتین(گاباپنتین) 300م گ 30ع GABAPENTIN-TEDAPHARM® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ایپرونید( آنتی هموروئید) 1ع IPROID®(ANTIHEMORRHOID) OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیموزوپت(دورزولامید/تیمولول)5 م ل 1ع TIMOZOPT OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروکید(3سالگی به بعد)قوطی400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
محلول اریترومایسین-سپیداج 2% 60م.ل 1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> 2% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م0گ 1م0ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیتولاکس 30 ع PHYTHO-LAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن+دارورسان خودکار (پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGFILGRASTIM 6MG/0.6MLAuto INJECTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آی وی گلوبولین اس ان (ایمنوگلوبولین)5گ/100م ل1ع -یخچالی IMMUNE GLOBULIN 5G/100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین) 1000م گ بلیستر 30ع METFORMIN HCL1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرفورمکس(تقویت قوای جنسی مردان)30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت پرگالوس(لاکتولوز)10گ/15م ل240 م ل1ع PURGALUS 10G/15ML 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 100 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ای سی ایی کلاژن30ع A.C.E. COLLAGENE - 2*15 BLISTERS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آفالکس (سفالکسین) 250 م گ 100ع CEFALEXIN 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوکساکیم(کلرودیازوپوکساید)5 م گ 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بتاآلانین800 م گ-نووفرما60ع NUFORMA BETA ALANINE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول تزریقی لووفلوکساسین5 م گ /م ل در دکستروز 5درصد 100م ل -ثامن 1ع LEVOFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایزوپتین(وراپامیل)5 م گ / 2 م ل 5ع ISOPTIN INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت دیفن دیبت(دیفن هیدرامین)بدون قند 120 م ل1ع DIPHENHYDRAMINE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال بوپیواکایین ‏5‏/‏0 درصد 20 م.ل -مایلن (غیروریدی)1ع BUPIVACAINE-MYLAN® 0.5% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره فرش مورنینگ لیپوفروس(آهن لیپوزومال)30م ل1ع FRESH MORNING LIPOFERROUS 30 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع - مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOFAR 5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 400/فورمترول 12) م ک گ در دوز 60 ع PULMOTON 400/12 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 60 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتامین ب1 100م گ -مهبان دارو100ع VITAMIN B1 TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (OTC)-امین 1ع KIDI COLD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست کپسول و پماد آنژی پارس (درمان پای دیابتی)1ع ANGIPARS® زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد 1000م ل تزریقی-ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فروس فومارات-الحاوی 60 م گ100ع FERRUS FUMARATE ALHAVI 60MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رهامت (متفورمین )1000 م گ 30ع METFORMIN HCL 1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1درصد 50گOTC-رها 1ع CLOTRIMAZOLE <RAHA> 1% VAG 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -مرهم دارو 30ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)250 م گ 100ع TETRACYCLINE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نفراهیل(مولتی ویتامین برای بیماران کلیوی)-آمی ویتال100ع NEPHRAHEAL TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سینوتک (دی متیل فومارات)240م.گ30ع "CINNOTEC®(Dimethyl Fumarate) 240MG CAP " زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ CC‏ 20‏ اطلس SYRING 20MILGR ENSANI AND DAMI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم20 م گ100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکان‏ 25م0گ (تترابنازین) 50ع REVOCON®(TETRABENAZINE) 25MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سیلد-آپ (سیلدنافیل) 100 م گ 10ع SILDENAFIL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول اکتوستاتین( اکتروتاید) 50م ک گ 1م0ل 5ع-یخچالی OCTOSTATIN®(OCTREOTIDE) 0.05MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفوس 70 م گ -البزردارو 4ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلرآف ( ستیریزین ) 10 م گ 30 ع CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن 120م گ/5م ل OTC-حکیم 1ع ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استئوجویس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL OSTEOJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلسی کیم پلاس(کلسیم +منیزیم+زینک+ویتامین د3)30ع Calcikim Plus Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه -آدونیس کیش 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال فلوکونازول 100م.گ/50م.ل -بایو اینداستریا 1ع FLUCONAZOLE 100 MG/50ML 50 ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
چسب ضدحساسیت‏ 5‏/‏2×5‏/‏‏4 جیانگ سو 12ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )200 م گ 20ع CEFIXIME 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جینکوول(جینکوبیلوبا)120 م گ30ع GINKO WELL® F.C TAB 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 500 م گ-آمی ویتال30ع VITAMIN C 500 - AMIVITAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
لوسیون بتامتازون 0/1 %- ناژو 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 20ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسین ای اس 643-کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)10م گ/ ا م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول افدرین 50 م گ/1 م ل -بیوتیکا 10ع EPHEDRINE HCL BIOTIKA 50MG/1ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
گاز نخ دار 16لایه 500‏ گ GAZENAGHDAR1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
الگزیر دی سیکلومین-الحاوی 60 م ل 1ع DICYCLOMINE-ALHAVI® 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 250 م گ -فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوتاکیم(سوتالول) 80 م گ100ع SOTALOL HCL 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م گ-تهران دارو100ع FLUOXETINE <TEHRAN DAROU> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال بیوجرموسید(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2درصد همراه 6اپلیکاتور30گ1ع BIOGERMOCID-BEHVAZAN CREAM VAGINAL 2 %/2 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن 1 م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد منتودیک (منتول سالیسیلات) 1ع MENTODIC®(MENTHOL SALICYLATE) OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیراتان(ماسیتنتان)10 م گ 28ع LYRATAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت نوراگل1ع NEUROGOL® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فورابن(فورازولیدون) 100م گ 100ع FURAZOLIDONE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان100ع INDOMETHACIN 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سنکل(دفع سنگ کلیه و مجاری ادراری)60م ل1ع SANKOL® 60 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی سایمتیکون(دایمتیکون فعال شده)40 م گ 30ع-(بدون نسخه) SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) TABLET, CHEWABLE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روغن ماهی امگا 3 (بدون جیوه)-فرمولایتد ساینس60ع OMEGA-3 FORMALATED SCIENCES PACKAGE-60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ انسولین آی مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص بلارا(کلرمادینون استات/اتینیل استرادیول)21ع BELARA 2 MG/0.03 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(5*270) cm مرهم رازی 72 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شانه ضد شپش نو-لایس(پاک کننده شپش و تخم شپش سر)1ع NO-LICE Comb زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)100 م گ 30ع IMACO CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین کا 1 م.گ/0.5م.ل-اسوه 10 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 325 م.گ-عماد 10 ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 325MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فوروزماید20 م گ/2 م ل- البرزدارو10ع FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ایموستیم1ع IMMUSTIM® ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مینیرین ملت(دسموپرسین)120 م ک گ 30ع MINIRIN MELT® 120MCG SUBLINGUAL TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت راسیپ(سیپروهپتادین +مولتی ویتامین)1ع RACIP SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 40م گ30ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3 /1000 واحد - فیشر 60 ع EH VITAMIN D3 1000 IU 60 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آب مقطر5 م ل- شهید قاضی 50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوپراکلد(OTC)-امین 30 ع SUPRACOLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان او آر اس -اف با طعم پرتقال 10ع O.R.S-EFF® EFF TAB 10 ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال‏میکرورلین (تریپتورلین آهسته رهش)‏ 75‏/‏3‏م گ 1ع MICRORELIN®(TRIPTORELIN) 3.75MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60 م ل - امین 1ع EXPECTORANT 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید - تدافارم 50/12.5 م گ 50ع LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت والریک1ع VALERIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م.گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پروکتوژل موضعی ونوپلنت (درمان همورئید)30گ 1ع Venoplant procto gel زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی و زینک 500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA ZINC+C® EFF TAB 20 ZINC 15 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین پلاس250(فلوتیکازون/سالمترول)25/ 250م ک گ1ع CATOSIN PLUS AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سافت ژل کیوتن قرمز100م.گ-یونیک فارما 60ع UNIQPHARMA RED Q10® <VIVA PHARMACEUTICAL>100MG SOFTGEL CAPSULE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م.گ100ع PROPRATED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلیم کوئیک 30ع SLIM QUICK® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م گ-امین100ع CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاپرازول ( پنتوپرازول ) 40م گ1ع PANTOPRAZOLE 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د3 - حکیم 1000 واحد100ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز استریل 10‏×10س GAZEASTRIL10.10 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول گارسینیا کمبوجیا(عصاره چای سبز)-اس تی پی فارما30ع GARCINIA CAMBOGIA <SONA TEB PARSEH> CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ -آپوویتال20 ع Apovital Vitamin C 1000mg EFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص باکلوفن 25 م گ -مفید 100ع BACLOFEN 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش یکبار مصرف نایلونی 100ع DR. SAOTT Disposable Gloves زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
روغن گلیسیرین زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ انسولین تری مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول زینک پاور(زینک ویتامین ث و ویتامین های گروه ب)32ع ZINC POWER CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص امپاجنت(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین) 10/5م گ30ع EMPAJENT TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای- تداژل 400 واحد 50ع VITAMIN E 400IU PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیوم کربنات)300م گ -تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویزی اکت 3 (کمک به سلامت چشم)60ع VISIACT3 BLISTER 6*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین-امین 60 م ل 1ع MULTIVITAMIN SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)25 م گ 100ع POZZAREX® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 1 قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 10م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماکاویت ام (مخصوص آقایان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT M 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بیسموت ساب سیترات 120 م گ-تهران دارو 40ع BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو لیندالیس(لیندان)1درصد 60 م ل + شانه دندانه ریز 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رادوتم(تموزولامید)250م گ5ع RADOTEM CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر فیبروگل 200 گ1ع FIBROGOL <GOL DARU> POWDER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس آپوویتال30ع selen plus Apovital زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180م گ 15ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 180 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات) 30م گ/ 3 م ل 5 ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 30MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین1درصد 60 م ل -بهوزان1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) 50 م گ / 2 م ل 5 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 2% - ناژو 60م0ل MINOXIDIL-NAJO® 2% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینکوویت-بی(زینک سولفات+ب کمپلکس)120 م ل1ع ZINCOVIT-B زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع LIVERGOL70® X30 TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر استنشاقی رولنیوم(فلوتیگازون 500/سالمترول 50) م ک گ در دوز 60 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 50/500 MCG/DOSE DISC RESP. زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تری هگزفنیدیل 2 م.گ-شهر دارو100ع TRIHEXYPHENIDYL <SHD> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی بلتیل (برم هگزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع BELTYL SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوری فکت 50ع URIFACT TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول دانوژن (دانازول) 100 م.گ -سیپلا 100ع DANOGEN®(DANAZOL) 100MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فوروزماید40 م.گ-کیمیدارو100ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تاداکیم (تادالافیل) 20 م گ 4ع TADALAFIL 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلرکت (سیلدنافیل)100 م گ4ع SILERECT TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیموسکار (بی پریدن) 2 م گ 100ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 60CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل کودکان 5 م.گ-ناژو10ع BISACODYL-NAJO 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین2/6م گ-البرز دارو50ع nitrocardin2/6 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 500 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان -تدافارم 50 م گ 100ع LOSARTAN-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م گ- حکیم 100ع BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بی سی ای ای-اس تی پی فارما 120ع BCAA-stp.phaRma 120CAPSULES IN BOTTEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول زپادیک(دیازپام) 10م0گ 2م0ل 100ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ CC‏ 60‏ اطلس ATLAS 60.CC HUMANS SYRINGE زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص کاپتوپریل -تدافارم 25 م گ 100ع CAPTOPRIL-TEDAPHARM® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی 5% 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکسارین (انوکساپارین ) 4000 واحد 3 ع ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/5م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال برنج و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Rice & MILK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 2 قوطی 400گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 2POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کرم هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)18م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 18MGCAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین) 1م0گ 1م0ل 10ع TRIFLUZIC®(TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -مفید100ع LOSARTAN POTASSIUM 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100 م گ-آرنیکا سلامت10ع INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سوپلاسین (سدیم هیالورنات)20م گ/2 م ل1ع SUPLASYN(HYALURONATE SODIUM) 20MG/2ML زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
سرم لیپوونوس 10درصد 500 م0ل 1ع LIPOVENOES®(LIPID SOYA OIL) 10% 500ML P-BAG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کلسی پاور(کلسیم کربنات/ منیزیم/ زینک /ویتامین دی)90ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول غیرخوراکی منتول 30 م ل 1ع MENTHOL® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60م.ل-پاک دارو 1ع PEDIATRIC GRIPPE PAK DAROU 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوتر (دسه تاکسل)80 م. گ 1ع ALVOTERE(DOCETAXEL)®80MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 15‏ س BANDPANSEMANDORBAFT15SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره پاراکید(استامینوفن)100م گ ، 15م ل 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتا-مام(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITA-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ب کمپلکس -آپوویتال30ع APOVITAL VITAMIN B Complex 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول وزانویید (ترتینوئین)10م0گ 100ع VESANOID®(TRETINOIN) 10MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سالویگل 30ع SALVIGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره استامینوفن طعم دار-بهسا 15م ل 1ع(بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزازپام-پورسینا100ع OXAZEPAM <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک بیوهارت(حفظ سلامت قلب و عروق)30ع BIOHEART® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول - گیلارانکو 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زابانو(آپیکسابان)2/5م گ 60ع XABANO TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 5% - ناژو 60م0ل MINOXIDIL-NAJO® 5% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک سه لایه پزشکی -صانع طب 70ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین40 م گ -حکیم30ع ATOMOXETINE-HAKIM 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)بازشونده در آب 500 م گ 28 ع DEFERASIROX 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین پیوسته رهش)400م گ30ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام 0.5% 60 گ 1 ع - رازک زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 20CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول موضعی تربینافین 1درصد30م.ل-پاک دارو 1ع TERBINAFINE-PAKDAROU® 1% 30ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر آزلاییک اسید-سپیداج 100 گ1ع AZELAIC ACID -SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م گ -بهوزان5ع DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک ادونسد(هیالورنات سدیم)0/15درصد 21ع Artipic Advanced(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1%- ناژو 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت کتوتیفن بهسا طعم دار 60 م ل 1ع 8123787670571806 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری اینهالر کلنیل(بکلومتازون) 50 م ک گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE SPRAY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ست تزریق ویال پکلی تاکسل 1ع PACLITAXEL <SOBHANDAROU> SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت زادیکس(کتوتیفن) 1 م گ ، 120 م ل 1ع ZADIX SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروسیال(تادالافیل)5 م گ30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی آداپالن 1درصد-پاک دارو1ع ADAPALENE SOLUTION TOPICAL 0.1 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاول مولتی بان(مولتی ویتامین مینرال)60ع VITAWELL MULTIBAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص امپادیانس-ام(امپاگلیفلوزین/متفورمین) 12.5/1000م گ 30ع EMPADIANCE-M TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی فنیل افرین 0.25درصد -راموفارمین 1ع(بدون نسخه) PHENYLEPHRINE <RAMIN> 0.25% 10ML NASAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چست الکترود اسکین تکت30 ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم40 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلوتاناکس (فلوتامید) 250م گ 100ع FLUTAMIDE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره اشک مصنوعی آیاوت 10 م.ل - رها 1ع EYEAWET® 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 100 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع DEMETIC INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم تدافن(ایبوپروفن) 400 م گ50 ع IBUPROFEN 400MG PEARL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولساور(اسید فولیک) 800 م ک گ- آپوویتال30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل موزی قوطی400گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آیروژل(فروس سولفات/فولیک اسید/ویتامین ب12/ویتامین ث)30ع IROGEL BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر اریترومایسین-سپیداج 60 گ ERYTHROMYCIN_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون) 500 م گ 20 ع CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بروکسین( برم هگزین) 2 م گ/م ل -کوالیتی فارما10ع BROXINE 2MG/ML, 2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ایترانکس (ایتراکونازول) 100 م گ 10ع ITRANEX (ITRACONAZOLE)® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین-سپیداج 1% 60م.ل 1ع CLINDAMYCIN-SEPIDAJ® 1% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل صنعتی 90 درجه بطر پت -کیمیا الکل 450سی سی زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ-عماد 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن (اینترفرون بتا1 آ) 5 ع-یخچالی INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان OTC-امین1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 80م گ-لقمان 100ع ASA <LOGHMAN> 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم20 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20 م گ بلیستر-جالینوس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سیناپوپتین 4000 واحدی 6ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 4000IU SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آترین(آتروپین) 0.5درصد10 م ل 1ع ATRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 / 2000 واحد - حکیم 100ع Vitamin D3 - Hakim 2000 IU(50mcg) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت-جالینوس 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 75 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پمیزول (امپرازول) 20 م گ28ع POMIZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن فرول (ویتامین د3)2000واحد60ع BONFEROL 2000 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاربامازپین200م گ-امین100ع CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک تاشو اف اف پی 2 ان آر 10ع FFP2 MASK FOLD TYPE زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ویال تیوپنتال-روتکس 500م0گ 1ع THIOPENTAL SODIUM <ROTEXMEDICA> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری دهانی سالمکس(سالمترول)25 م ک گ1ع SALMEX AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 300م گ/50م ل1ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 300MG/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال تزریقی ریفادین(ریفامپیسین)600م گ 1ع RIFADIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 600 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فلکاینید استات 100م گ-مایلن30ع FLECAINIDE MYLAN 100MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
باند 300×15س 6ع BAND15SANT3MTRI6 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره خوراکی آدسول(ویتامین آ+د)15 م ل 1ع ADSOL 15 ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین)10م0گ2م0ل 10ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)0/5 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 200 م گ - امین 30 ع ACICLOVIR 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انار +ویتامین ث-امی ویتال60ع ANAR+VITAMIN C AMIN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل-مینا 1ع DEXTROMETHORPHAN P <MINA> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ گاواژ تری مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول آتروپین 0/5م گ/1م ل-کاسپین 10 ع DICATRO®(ATROPINE) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل 300 م.گ-حکیم100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 100 م گ-جالینوس100ع VITAMIN B1-JALINOUS TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم هیدروکینون 4%30گ-بهوزان1ع HYDROQUINONE-BEHVAZAN® 4% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 100 م.گ 80ع CELECOXIB 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهن و اسید فولیک-ماد 100ع FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول بنزیل بنزوات-سپیداج 1000 م.ل BENZYL BENZOATE <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث)250 م گ با طعم تمشک 30ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت گلوزینک(زینک گلوکونات)120 م ل 1ع GLOZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(10*270 ) cm مرهم رازی 36 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
اسپری بینی رستانکس(مومتازون)0/05 درصد 20م ل1ع RESTANEX SPRAY, SUSPENSION NASAL 0.05 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تادارکس(تادالافیل) 20م گ 4ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گل گریپ 120 م.ل1ع GOLGRIPE® 120ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اس امپرازول 40 م گ -آوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید-آرنیکا سلامت10ع ANTI HEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 60 mg/5 mg/50 mg/400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول مارکایین (بوپیواکایین) نخاعی 0.5درصد 4 م ل5ع MARCAINE (BUPIVACAINE) SPIN.HEAV 0.5% , 4 ML , AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن 325 م گ -مفید 100ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام(فلووکسامین) 100 م گ 30ع FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)20 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیدروژکس-آی اچ (هیدروکسی پروژسترون کاپروات)250 م گ / 1 م ل1ع HYDROGEX-IH INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پارازوئیک(پاراآمینو بنزوئیک اسید)500م گ100ع PARAZOIC 500MG TABLET زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف بیزاکودیل بهسا کودکان 5 م گ 10ع BISACODYL-BEHSA® 5MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی