ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-آفا100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس (لیکویید کلسیم پلاس) الیت 36 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بندکس(آلبندازول)400م گ100ع 5BENDEX®(ALBENDAZOLE) 400MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ساشه منیزیم 400 م گ(منیزیم/ب 6/ب12/اسید فولیک) -آپوویتال30ع APOVITAL MAGNESIUM 400 30 SACHETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف نفازولین 0/1 درصد 14ع -فرآورده های تزریقی NAPHAZOLINE HCL 0.1% UNIT DOSAGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دوکسی ترکس (کلسیم دوبسیلات)500 م گ30ع DOXYTREX 500MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ساشه او. آر. اس طعم دار 20/5 گ -پورسینا 60ع ORS POWDER, FOR SOLUTION ORAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری ضدعفونی کننده دست نیکاسپت 100م ل1ع NIKASEPT HAND SANITIZER SOLUTION 100ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 5 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو 10درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 1L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس (دوران شیردهی)-یوروویتال60+30ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)10 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 10 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان سال بیانو(ویتامین ث) 1000 م گ 20ع VITAMIN C 1000 EFF TAB 20 PCS SALBIANO ORANGE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شامپو زینکوتیون(پیریتیون زینک)2%-بهسا 1ع PYRITHIONE ZINC <BEHSA> 2% 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لورازپام 1م گ-لقمان100ع LORAZEPAM <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیرلوز(اشک مصنوعی)10م ل 1ع TEARLOSE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین-حکیم 5 م گ 100ع MEMANTINE-HAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام(فلووکسامین) 50 م گ 30ع FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتریپتان -حکیم 5 م گ10ع RIZATRIPTAN-HAKIM® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دانوژن(دانازول) 200م.گ 100ع DANOGEN 200MG 100 TABLETS/PACK زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص رزوواستاتین 10 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری اینهالر فلوتیزوکس (فلوتیکازون) 125 میکروگرم 1ع FLUTIZOX® 125MCG/DOSE INHALER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی مترونیدازول 0/5درصد 100 م ل -ثامن 1ع METRONIDAZOLE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د-بهوزان 30گ 1ع VITAMIN A+D-BEHVAZAN® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس یوروویتال5م0گ 60ع EURHO VITAL ZINK PLUS® PEARL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال رمدسیویر100 م گ/20 م ل-روناک دارو 1ع-یخچالی REMDESIVIR INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 -مینا 100ع VITAMIN B6 40MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره فروایفکت(آهن لیپوزومال)30 م ل1ع FERROEFFECT 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 100 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی و گوشی بتازونیت(بتامتازون) 0.1درصد5 م ل 1ع BETASONATE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زیتوسیدال(آزیترومایسین)250 م گ6ع ZITOCIDAL CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
صابون گوگرد درمین 9 درصد 1ع SULFUR SOAP 9% زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت میناپرازین(پی پرازین)60 م ل 1ع PIPERAZINE CITRATE 750MG/5ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال گندم و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Wheat & MILK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال پیپراکتام 4 گ /500 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام) 10ع PIPRACTAM® 4G/500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ازیتد(ازتیمایب) 10 م گ 30ع EZITED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل100 م گ/16.7م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL<STRAGEN PHARMA>100MG16.7ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-خوارزمی30ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ایی 100 واحد 100 ع- داروپخش زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین پلاس250(فلوتیکازون/سالمترول)25/ 250م ک گ1ع CATOSIN PLUS AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سدیم کلراید 5% 50م ل- پاستور 1ع SODIUM CHLORIDE <PASTEUR> 5% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل300 م گ/50 م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL<STRAGEN PHARMA>300MG50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لین پلاس اکسترا استرنت(کمک به کاهش وزن)-جی اچ 30ع LEAN+EXTRA STRENGTH® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص هیدروکسی کلروکین200 م گ - امین 100ع HYDROXYCHLOROQUINE <AMIN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین+ 50- نورم لایف60ع NORM LIFE-MULTIVITAMIN50+ /KAREN/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق سوپلاسین (سدیم هیالورنات)60م گ/6 م ل1ع SUPLASYN(HYALURONATE SODIUM) 60MG/6ML زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
پودر اسید سالیسیلیک-سپیداج 100 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/ م گ -زاگرس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)100 م گ 30ع IMACO CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اپتایزر(اشتهاآور)فیشرکیندر150م.ل1ع FISHER KINDER APPETIZER® 150 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص استئوفوس(آلندرونیت سدیم)70 م گ 4ع OSTEOFOS TABLET ORAL 70 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی اولانتین(اولوپاتادین)0.6درصد20 م ل 1ع OLANTIN SPRAY NASAL 0.6 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکان‏ 25م0گ (تترابنازین) 50ع REVOCON®(TETRABENAZINE) 25MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-خوارزمی30ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل سوی قوطی400 گ 1ع MILK BIOMIL SOY POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کرم موضعی فلامکسین(سیلورسولفادیازین)1درصد50گ1ع FLAMEXIN CREAM TOPICAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ث 500 م گ طعم دار-جالینوس 30ع VITAMIN C 500 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ویتاول دی کابان(ویتامین دی 3+ کا2)30ع VITAWELL DIKABAN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال سفتراکس(سفتریاکسون)1گ -جابر20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش ولدیک(دیکلوفناک)100م گ30ع DICLOFENAC TABLET, EXTENDED RELEASE 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فلوکستین20م.گ/5م.ل 60م.ل-شهر دارو1ع FLUOXETINE <SHAHREDAROU> 20MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
امپول لیگنودیک 2%5 م ل-کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کالامین -ناژو 8 درصد 60م ل1ع CALAMINE-NAJO® 8% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 100/2م گ -رها 30 ع VITAMIN B2 TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گارسین 300 م.گ 30ع GARCIN®300MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تیاماکس300(ویتامین ب 1) OTC-تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ‏ویتامین کامپلیت- یوروویتال 30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص والزامین( والسارتان ) 80 م گ 30 ع VALSARTAN <AMIN> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آدی ژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل 1ع ADIGEL-S SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم ژل موضعی ونوپلنت (درمان واریس) 100گ 1ع Venoplant crema زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع IBUPROFEN 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 15‏ س BANDPANSEMANDORBAFT15SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک) 30 م ل 1ع Rudioretic drop زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال امنی پک 240م0گ/1م.ل 50م0ل 1ع OMNIPAQUE®(IOHEXOL) 240MG I/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)5 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آرتروفید(عصاره آووکادو و سویا)300 م گ 15ع ARTHROFEED® 300MG HARD GEL CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول فوروزماید 20م گ -کیمیدارو 10ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فروایفکت پلاس (آهن و ویتامین های گروه ب)120 م ل 1ع FERROEFFECT 120 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 50 م.گ سها 100ع CLOMIPRAMINE-SOHA® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم آلدارا (ایمیکویمود )5% 250م گ 12ع IMIQUIMOD CREAM TOPICAL 5 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دیفنوکیم( دیفنوکسیلات)2/5 م گ 100 ع DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 25 م گ 100ع NALTREXONE HCL 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د 3 /1000واحد_آپوویتال30ع APOVITAL VITAMIN D3 1000 IU 1*30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر ال -گلوتامین 300گ-سونا طب پارسه1ع L-GLUTAMINE- 300 G POWD زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دیپ لانگ ساپورت(تسکین سرفه /خلط آور)بلیستر-گرین نیچر 30ع DEEP LUNG SUPPORT® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (مردان بالای 50 سال)- اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR MEN+50.STP.PHARMA BOTTEL30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال کلوژین(کلوتریمازول) 2درصد50 گ+ اپلیکاتور 1ع CLO-GYN® 2% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع MULTIVITAMIN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تیکلوپیدین 250 م گ - امین 30 ع TICLOPIDINE HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)15م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیوکس آر ایکس(خارگل مریم)-اس تی پی فارما30ع LIVAX RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
کپسول پنتوپرازول 40 م گ- شفا 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان50 م گ-درسا دارو100ع LOSARTAN TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروکید (3سالگی به بعد) قوطی400گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آفرودیت 30 م.ل APHRODIT® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول رانیتیدین50م گ/2م ل-کیمیدارو 5 ع RANITIDINE <CHIMIDAROU> 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی فلونیکس(فلوتیکازون)50م.ک .گ 1ع FLUNIX® 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سینامون پلاس 60 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره تریمیپرامین 4% 30م.ل-شهر دارو1ع TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیسومین(فکسوفنادین) 60 م گ 30ع FEXOFENADINE <TC> 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فوروزماید40 م.گ-کیمیدارو100ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سورانکس(سورافنیب)200 م گ 30ع SORANEX 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منو آورت 60 ع MENO AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دیاسین آر ایکس(دارچین زردچوبه )-اس تی پی فارما30ع DIASIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص گلوکسیگا(داپاگلیفلوزین)10 م گ 28ع GLOXIGA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل -مینا 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول دیلی دی 1000واحد 30ع VITAWELL DAILY D3 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی لووکارنیت(لووکارنیتین)1گ/10 م ل 10ع LEVOCARNIT SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص شوگر متا بالانس(کمک به متابولیسم قند /کاهش وزن و اشتها)- گرین نیچر 90ع SUGAR META BALANCE 90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم + ث -هانسال20 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال پن پتاسیم (پنی سیلین جی ) 1 میلیون واحد- جابر 25 ع PEN POTASSIUM® 1000000IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ویروسید(تری فلوریدین) 5م ل 1ع-یخچالی VIROCID SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا دی-پنیسیلامین250 م گ 30ع PENICILLAMINE CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اس امپرازول 20 م گ -آوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلوپورینول 100 م گ -امین 100ع ALLOPURINOL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتوم - ایران داروک100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم 400 م.گ-حکیم100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ژانوناید(دزوناید)0/05درصد15گ1ع JANUNIDE GEL TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد شستشو 1000 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع SODIUM CHLORIDE <RAMOPHARMIN> 0.65% NASAL DRO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم50 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM® 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بیوتین -اس تی پی فارما5000 م ک گ30ع BIOTIN STP-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لیزینوپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ30ع REBUMER(SEVELAMER ) 800 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بوپیواکائین هوی (تزریق داخل نخاعی) 0.5درصد4 م ل10ع BUPIVACAINE HCL HEAVY INJECTION INTRASPINAL 0.5 % 4 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص انالاپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دکسترومتورفان 15 م گ-پورسینا 30ع DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ-آفا AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین -حکیم 20 م گ 30ع SIMVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد رزماری 30 گ1ع ROSEMARY® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر استنشاقی فورموپن(فورمترول) 12 م ک گ 60 ع FORMOTEROL 12MCG/DOSE STRIP FOR INHALATION زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م0گ 2م0ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ال-آرژیبان(ال-آرژنین)500 م گ60ع VITAWELL L-ARGIBAN 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دایونیکس امونیکس کیدز(کمک به بهبود وتقویت سیستم ایمنی)150 م ل 1ع DAYONIX EMONIXKIDS® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص گرین کافی (عصاره قهوه سبز)500 م گ-نووفرما60ع NUFORMA GREEN COFFEE EXTRACT TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره کید 3(ویتامین د)400واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 BSK ®400 IU/15 ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو اسکراب 7/5 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 7.5% 1L SCRUB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد باکتروماد2% (موپیروسین)1ع BACTROMAD® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زوبیس (زولدرونیک اسید) 4م گ/5م ل- نانوالوند 1ع ZOBIS (ZOLEDRONIC ACID) 4MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والگاسیت- آی اچ (والگانسیکلوویر) 450 م گ 60ع VALGANCICLOVIR 450MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رباکسول(متوکاربامول) 500 م گ 100ع METHOCARBAMOL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی سولفاستامید10 درصد10 م ل-رها1ع SULFACETAMIDE <RAHA> 10% 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی سیپروفلوکساسین 0/2درصد در دکستروز 5 درصد 100م ل-ثامن 1ع CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 2 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون زیتروکیم(آزیترومایسین)200م.گ15م ل1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر مس اکشن ویت گینربا طعم شکلات 2721 گ- بیس 1ع BASE MASS ACTION WEIGHT GAINER 2721 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول گیاهی نوروتک 60ع NEUROTEC® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال روفولین (کلسیم فولینات) 200م گ /20م ل1ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 200MG/20ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال مروپنم 1 گ-لقمان 1ع MEROPENEM <LOGHMAN> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دایمتیکون180م گ -تهران دارو 30 ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 180MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی فنیل افرین 0.25درصد -راموفارمین 1ع(بدون نسخه) PHENYLEPHRINE <RAMIN> 0.25% 10ML NASAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهان شویه پایادنتال(زینک و هیدروژن پراکساید)200 م ل 1ع PAYADENTAL ICY PEPERMINT MOUTH RINSE زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ قوطی-تهران دارو 60 ع MESALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا رنگی (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آساپتد (آ. اس . آ) 80 م گ 100ع ASA 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کلسی کر (کلسیم/منیزیم/ روی / د3)200 م ل1ع CAICICARE oral suspansion زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس(دوران بارداری)-یوروویتال60+30ع PrenaMax durig pregnancy زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص هیدروکسی زین 25 م.گ-پورسینا100ع HYDROXYZINE <PURSINA> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 2 قوطی 400گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20 م گ بلیستر-جالینوس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهاکین ( والپروات سدیم )200 م گ100ع VALPROATE SODIUM 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 457 م گ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه پیلورینکس(اس امپرازول)5 م گ 30ع PILORINEX GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 5 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه فلونیکا روز(استامینوفن/فنیل افرین/دکسترومتورفان)باطعم لیمو عسل10ع FLUNIKA DAY POWDER, FOR SOLUTION ORAL 650 mg/10 mg/20 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلزاکیم(دنپزیل)5 م گ 100ع ALZAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین)500م گ -قوطی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دوکسپین 25 م.گ-رامین 30 ع DOXEPIN <RAMIN> 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر36 عددی باند(3 یارد)cm10*270 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک - ناژو 50 م گ 10ع DICLOFENAC-NAJO® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوماتروپین (اچ اچ تی)4 واحدی1ع-یخچالی SOMATROPIN <BIOSIDUS> 4 IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمیس (فروس بیس گلیسینات /ویتامین های ب و ث)-مکس اونیو 30ع MAX AVENUE FEMMISS /AMIN/30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فلکسی آورت 60 ع FLEX AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص زینک پلاس 15 م گ-یورو ویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS 15 3 X 20 TABLETS/ HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول کالترکس (کلسیم گلوکونات)10درصد 10م ل 5ع CALTREX INJECTION PARENTERAL 10 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف کولیوا(مزالازین) 500 م گ -بهوزان10ع COLIVA 500MG RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آویشن/زنجبیل/عسل120 م ل-کیمیا دارو سپهر1ع AVISHAN-ZANJABIL-ASAL KIMIA DAROU SEPEHR® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول فموژکس-آی اچ(پروژسترون) 50 م گ / 1 م ل 10ع PROGESTERONE <IRANHORMONE> 50MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش رهاکین (والپروات سدیم) 500 م گ 30ع RAHAKIN(SODIUM VALPROATE) 500 M G TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوبیفر پلاس(آهن+اسیدفولیک) 100ع GLOBIFER PLUS® TAB 100 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول اورسوداکسی کولیک اسید 300 م گ - پارس بهروزان جم 60 ع URSOBILANE( URSODEOXYCHOLIC) CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول اکتوستاتین( اکتروتاید) 50م ک گ 1م0ل 5ع-یخچالی OCTOSTATIN®(OCTREOTIDE) 0.05MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه استیل سیستئین/ویتامین ث با طعم لیمو 10ع ACETYLCYSTEINE / VITAMINC POWDER ORAL 600 mg/75 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوپراکلد(OTC)-امین 30 ع SUPRACOLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی سالیراویرا(کمک به درمان بیماران سرپایی کووید19)20م ل1ع SALIRAVIRA® 20 NASAL SPRAY 20 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 3-جی یو اف قوطی400 گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر بهسا 5 درصد 10 گ 1ع ACICLOVIR BEHSA 5% 10G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم دی-تریویل(کلسیتریول)0/25م ک گ 60 ع CALCITRIOL 0.25 MCG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 12 ( بازشونده در دهان ) 2500 م ک گ - رها 60 ع VITAMIN B12 - <Raha Pharmaceutical Isfahan Company> NO 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم+منیزیم+سایمتیکون25/200/200-حکیم100ع ALUMINIUM HYDROXIDE / MAGNESIUM HYDROXIDE / SIMETHICONE TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک)120 م ل 1ع ZITOKID SYRUP 120 ML/ LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 250 م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پرمترین-ناژو 1درصد 60 م ل + شانه 1ع PERMETHRIN-NAJO SHAMPOO TOPICAL 1 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایمی پنم/ سیلاستاتین 500 / 500 م گ 1ع IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ویتامین ب1/ب6/ب12-پارس بهروزان جم 10ع VITAMIN B1+B6+B12 - <Pars Behrouzan Jam زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره چشمی میدراکس(تروپیکامید)1درصد10 م ل 1ع MYDRAX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امزول(امپرازول) 20 م گ 28ع OMEZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام آناناس(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 0/5 م گ - لقمان 100 ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نئوتیگازون(آسیترتین)25م گ 30ع NEOTIGASON CAPSULE ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره ویتوکید (مولتی ویتامین)15م ل 1ع Vitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد چشمی لوبراتکس(پماد ساده چشمی)3.5گ1ع LUBRATEX OINTMENT OPHTHALMIC 3.5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(2000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 2000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول ریفامپین -حکیم 300 م گ 100ع RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نالوکسان 0.4م.گ-کاسپین تامین 10ع NALOXONE (IPDIC) 0.4MG/ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم نوروفیت ( بهبود عملکرد ذهنی)-آپوویتال30ع APOVITAL NEURO FIT 3*10 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت پلارژین کیدز (سرماخوردگی و ضد سرفه)120 م ل 1ع PELARGINE KIDS® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال منوپیور (منوتروپین)75 واحدی10ع MENOPUR POWDER FOR INJ 75 IU VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لیکوفار 30ع LICOPHAR® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیوتین800 م ک گ-جالینوس50ع BIOTIN 0.8 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) ALU ALU 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)20 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه آرگوسول70 م ل 1ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Shampo 70ml زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول سایمتیدین 200م0گ/2م.ل- کاسپین 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول متوپامید(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع METOPAMID INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاملوکس (ملوکسیکام) 15 م گ 100ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه استیمول(سیترولین مالئات) 1گ/10م ل18ع STIMOL® <BIOCODEX> POWDER زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کراتاگل 30ع CRATAGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 400م گ-لقمان 60 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آب مقطر -سپیداج4 لیتری1ع DISTILLED WATER <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول وراپامیل 2/5 م گ /1 م ل 2 م ل -هلث بیوتک1ع VERAPAMIL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت زینکوویت-بی(زینک سولفات+ب کمپلکس)120 م ل1ع ZINCOVIT-B زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم/ویتامین ث -حکیم 18ع CALCIUM/VITAMIN C-HAKIM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت ال-آرژینین پلاس کیندر200 م ل1ع FISHER KINDER L-ARGININE+ 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 10‏ س BANDPANSEMANDORBAFT10SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 5 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی بی بی 30 م ل 1ع MULTI BABY 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دوش واژینال بهسادین(پوویدون آیداین)10درصد 250 م ل + اپلیکاتور 1ع BEHSADIN 10% 250ML VAG Douche زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م.گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د 3 /2000 واحد-شهردارو100ع VITAMIN D3 2000IU - <Shahre Daru> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی لوتیرامین(لوتیراستام)500 م گ ،120 م ل1ع LEVETIRAMIN SOLUTION ORAL 100 mg/1 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین200 م ل -یوروویتال 1ع EURHO VITAL GELEE ROYAL PLUS MULTIVITAMIN 200ML/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی - کاسپین 2ع (ENOXAPARIN100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم وانا ای (ویتامین ای) 400 واحد - نورم لایف 60 ع VITAMIN E400 MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول بخور اکالیپتوس 60 م ل-دینه1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایندومت (ایندومتاسین) آهسته رهش 75‏م0گ 30‏ع INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین 60 م ل-پورسینا1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بنوروویت(ویتامین ب1/ ب6/ ب12)3 م ل 10ع- یخچالی VITAMIN B1/B6/B12 AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیپیتان(آملودیپین/والسارتان)5/80 م گ30ع AMLODIPINE / VALSARTAN TABLET ORAL 5 mg/80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د 30 م ل-استار ول 1ع STAR WELL A D DROP 30 ML/HEGMATAN زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نئوتیگازون(آسیترتین)10م گ 30ع NEOTIGASON CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -آریا 60ع CELECOXIB ARYA 100MG 60 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین+ تریگر 60 م ل 1ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول کتورولاک 15 م گ/ 1 م ل -البرزدارو 10ع KETOROLAC INJECTION PARENTERAL 15 mg/1mL mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوئتیاپین100 م گ -جالینوس30ع QUETIAPINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 م گ 100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ملاتومکس(حاوی ملاتونین وعصاره های گیاهی)30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال پیپراکتام 2 گ/250 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 2) 6ع PIPRACTAM® 2G/250MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار متوسط 10‏س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول فوروزماید20 م گ/2 م ل- البرزدارو10ع FUROSEMIDE INJECTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هپیلکس (کافئین)200 م گ -اس تی فارما30ع HAPILEX ST BLISTER(2*15) زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مداگرا (سیلدنافیل) 50 م گ 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون تگاتارد(کاربامازپین)100م گ/5م ل250 م ل1ع TEGATARD SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازاتکس (ضد احتقان مجاری تنفسی)30 م ل 1ع NASATEX® 30 ML NASAL SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی پروبیوتیک ارالامین(حفظ سلامت سیستم تنفس فوقانی)30 ع ORALAMIN® CHEW TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص نورپیرا(فامپریدین پیوسته رهش)10 م گ 56 ع NEURPYRA (FAMPRIDINE) TABLET 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم سرتول (سرتاکونازول)2 درصد 30 گ 1ع SERTOL® 2% TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرواوراسیل (پروپیل تیواوراسیل )50 م گ100ع PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL ZINK PLUS JUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت دکسترو متورفان15م گ/5 م ل60 م ل-نیک سادا 1ع DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه مداویت ث (ویتامین ث)500 م گ 10ع MODAVIT C 500 ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م گ100ع PROPRATED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی ایپرانوز(ایپراتروپیوم )0/06 درصد 14 م ل 1ع IPRANOSE SPRAY, METERED NASAL 42 ug/1{Puff} mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سیتی کولین 250م.گ/2م.ل-کاسپین 10ع CITICOLINE <CASPIAN> 250MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوتریموکسازول 400/80 -کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 عددی- جابرابن حیان CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فربولین(فروس سولفات)60م ل 1ع FERBOLIN <SHAHREDAROU> 200MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد15گ1ع CANDIZOL CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاول مولتی بان(مولتی ویتامین مینرال)60ع VITAWELL MULTIBAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL AR® 400 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 250م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپرازول)40م گ30ع ESONEX( ESOMEPRAZOLE) TABLETORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد شپش نایلیس(ایزوپروپیل میریستات)50 م ل1ع SOLUTION NYLICE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات)100 م گ 1ع ROFOLIN 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم ریپل گل1ع REPELGOL® TOP CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری نوروژیک منتوله1ع _FOOD SUPPLEMENTS زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زیر زبانی واناتونین سیلور(ملاتونین)5 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE-VANATONIN SILVER /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-رها100ع KETOTIFEN <RAHA>1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنژیووسک(آملودیپین) 5 م گ 100ع AMLODIPINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 350م گ ید/ م ل50 م ل 1ع OMNIPAQUE® 350MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لیتولگزال بن کر( کلسیم/ ویتامین د3 )60ع LITHOLEXAL BONE CARE 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص میناکلسی - د (کلسیم + ویتامین د) 100ع MINA CALCI-D® 500MG/200IU TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)1 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن بهسا طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ‏لیدوکائین 2درصد 100م گ/ 5م ل-کاسپین5ع LIGNODIC®(LIDOCAINE HC) 2% AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک سافت (زینک /ویتامین ث / ویتامین های ب)200م ل -آپوویتال1ع APOVITAL ZINKSAFT زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص دایمتیکون-جالینوس 100ع DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال مترونیدازول-ناژو 500 م گ+ اپلیکاتور 10 ع METRONIDAZOLE-NAJO® 500MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوتکس (رزوواستاتین)10م گ30 ع ROSUVASTATIN <TC> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متوترکسات 5م0گ/2م.ل-مایلن 1ع METHOTREXATE-MYLAN® 5MG/2ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث)1000 م گ 10ع VITAKIM 1000 EFF TAB 10 PCS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه کیموبلاک(اس امپرازول)10م گ/3گ28ع CHYMUBLOCK GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول کلیندامایسین300م گ-مفید30ع CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین-حکیم 0.4م.گ 30ع TAMSULOSIN-HAKIM® 0.4MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3بدون جیوه -الیت فارما36ع ELITE-FISH OIL <NUGALE PHARMACEUTICAL> 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول کوردیون (رفع میخچه وزگیل) 10م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) تهران شیمی5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه منیزیم 400 م گ(منیزیم/ب 6/ب12/اسید فولیک)-یوروویتال30ع EURHO VITAL MAGNESIUM 400 SACHET/ 2 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی تریامسینولون -بهوزان 0.1 درصد 15 گ 1ع TRIAMCINOLONE-BEHVAZAN® 0.1% OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیستئین ب 6- اس تی پی فارما30ع CYSTINE B6-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین20 م گ -سبحان 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم پریناتال(مولتی ویتامین دوران بارداری وشیردهی)-آنتی ایجینگ60ع MULTI VITAMIN PRENATAL-ANTIAGING PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر آلومینیوم کلراید-سپیداج 100 گ1ع ALUMINIUM CHLORIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول خوراکی آمی لوپرا (لوپرامید) طعم دار 1 م گ ، 60م ل 1 ع LOPERAMIDE 1MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکسیگا (داپاگلیفلوزین)5 م گ28ع DAPAGLIFLOZIN (AS PROPANEDIOL) TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جینکوگل 30ع GINKOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت کیدی گریپ(سرماخوردگی کودکان)60 م ل 1ع KIDIGRIP SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 - حکیم 1000 واحد100ع Vitamin D3 - Hakim 1000 IU(25mcg) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرینامکس نیومام(کلاژن+کوآنزیم کیوتن)یوروویتال45 ع PrenaMAX-New MUM زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال خوراکی فتلس(ال-کارنیتین)1000م گ/10 م ل10ع FATLESS VIAL GLASS 10 ML - 10 NO BOX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین)10م0گ2م0ل 10ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6-جالینوس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 2 (از شش ماهگی)قوطی400 گ 1ع MILK SUPRAMIL 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص ابیراترون استات 250 م گ -سبحان انکولوژی120ع ABIRATERONE ACETATE TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول150م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداکسن(ناپروکسن)250 م گ100ع MODAXEN 250 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول غیرخوراکی اوکالیپتوس اینهالر 60 م ل-پورسینا1ع EUCALYPTUS® INHALER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ایندوکیم(ایندومتاسین) 25 م گ-حکیم100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ایپوزینک (زینک اکساید) 25%‏ 1ع IPOZINC®(ZINC OXIDE) 20% 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بی بی کر 15 م ل1ع -یخچالی BB- CARE® 15ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس 200م ل -استارول1ع STAR WELL ZINC PLUS LIQUID 200 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون) 500 م گ 20 ع CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5درصد 150 م ل -شهر دارو 1ع SELENIUM SULFIDE SHAMPOO TOPICAL 2.5 % 150 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاکسی رین(ریفاکسیمین)200 م گ 9ع RIFAXIMIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 750 م گ-آوه سینا 50 ع GLUCOSAMINE 750MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص متفورمین + گلی بن کلامید 500/5 م گ -لقمان100ع METFORMIN/GLIBENCLAMIDE <LOGHMAN> 500/5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین 10%(بتادین)3/8 ل 1ع BEHSADIN® 10% 3.8L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ -عماد 5ع BISACODYL EMAD SUPPOSITORY RECTAL 10 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی و زینک 500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA ZINC+C® EFF TAB 20 ZINC 15 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ترازوسین -حکیم 5 م گ 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروزن (آهن پیروفسفات/ ویتامین ب 12)30 م ل -استارویت1ع STAR VIT FERROSEN DROP 30 ML/HEGMATAN DARU/ORANG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول استریل شستشو گلایسین1/5درصد 3000 م ل -ثامن1ع GLYCINE SOLUTION IRRIGATION 1.5 % 3000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم مسینا (گل مغربی)1000 م گ -مکس اونیو 30ع MAX AVENUE MESSINA /TEHRAN DAROU/30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وزی سولین(سولیفناسین)5 م گ30ع VESISOLIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر استنشاقی فلوتیکاپن(فلوتیگازون)250 م ک گ 60 ع FLUTICAPEN 250 MCG POWDER, PRE-DISPENSED 60 DOSES زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری اینهالر فلوتیزوکس (فلوتیکازون) 250 میکروگرم 1ع FLUTIZOX® 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لینوفم آرایکس(سرکه سیب/ چای سبز)30ع LEANOFEM RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
کپسول میگلوستات دیفارما 100م گ 84ع MIGLUSTAT DIPHARMA CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول پریزل گات(امپرازول)20 م گ 14ع PRIZELGUT CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم پیوسته رهش 120م.گ- آریا 100ع DILTIAZEM EXTENDED RELEASE ARYA 120 BLISTER(100 TABLETS) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برینیل (دکسترومتورفان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏5‏/‏2‏- 12‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
آمپول پرومتازین 50 م گ /2 م ل -کاسپین 10ع PROMETHAZINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک(اشک مصنوعی)0/32درصد 21ع Artipic(HYDROXYPROPYL METHYLCELLUSE)UNIT DOSAGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکیم- ب (ویتامین ب 1) 300 م گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)240 م گ 56ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 240 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فیژیتول 120م ل 1ع FIGITOL® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م گ 30 ع SERTRALINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول 125 م گ/5 م ل 120 م ل -عماد1ع METRONIDAZOLE-EMAD 125MG/5ML 120ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لینووکس(لینزولید)600م گ10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن - ناژو 125 م گ 10 ع ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن ول(کلسیم سیترات +منیزیم+ویتامین د)60ع BONEWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آنتابوس(دیسولفیرام)250م گ40ع ANTABUS TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت دایونیکس دیومگ (امگا3 / ویتامین آ/ د3 / ای)150 م ل 1ع DAYONIX DAYOMEG 150 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 2 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث پرتغالی 500م0گ 10ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی فورت25/250م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوسالین(سدیم کلراید)0.65 درصد 20 م ل 1ع DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متوترکسات 1گ /10م.ل-مایلن1ع METHOTREXATE <MYLAN> 1000MG/10ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
لوسیون آیوروکا(آیورمکتین)0/5درصد120گ1ع IVEROKA LOTION TOPICAL 0.5 % 120 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی رینوسالتین 0.65% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2% 15گ-بهوزان1ع MUPIROCIN-BEHVAZAN® 2% 15GR OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلاس آسادرم (سلنیوم سولفاید) 1درصد 140 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO 140 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شیر خشک تروکید (3سالگی به بعد) قوطی400گ 1ع Truekid N.S.B milk for young chidren over 3 years زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قطره چشمی دورزامید(دورزولامید)2درصد5م ل 1ع DORZAMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOFAR 5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آلپکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل10ع ALPEX INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت ایزومد 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40 م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B6 3 X 20 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی پرکورد(پردنیزولون)1درصد10 م ل1ع PRECORD SUSPENSION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هیالورون پلاس(هیالورونیک اسید /کلاژن / بیوتین)-آپوویتال30ع APOVITAL HYALURON PLUS 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لینفورتکس(لیناگلیپتین /متفورمین )2.5/500 م گ 30 ع LINFORTEX TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متوتروکسات 5 م گ/2 م ل-هلث بیوتک 1ع METHOTREXATE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص اونانزیم(دایجستیو) 100ع DIGESTIVE EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستادین -دی سی (استامینوفن/دکسترومتورفان/کلرفنیرامین/فنیل افرین) 200 م ل 1ع CETADIN -DC SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت توسیان 120 م.ل1ع TUSSIAN® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری نیترولینگوال(نیتروگلیسرین)0.4 م.گ 1ع NITROLINGUAL 0.4MG/DOSE 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول زینک پلاس 5 م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 5 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت پریتیفن(کتوتیفن)1م گ/5م ل60م ل 1ع PRITIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیندر ‏مولتی‏ویتامین+ زینک200م0ل1ع EURHO VITAL KINDER MULTIVITAMINSAFT® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست نیکاسپت 500 م ل1ع NIKASEPT HAND SANITIZER GEL 500ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص آکاربوز 100م گ-حکیم30ع ACARBOSE-HAKIM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین ) 500/ 12.5م گ30ع JARDIPLUS TABLET ORAL 12.5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف مزالازین - ناژو 500 م گ10ع MESALAZINE-NAJO® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دکستروز 50% 50م ل- پاستور 1ع DEXTROSE <PASTEUR> 50% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان زینک ویتامین ب - کمپلکس- یوروویتال 20 ع Zinc + B - complex EFF Tab 10 mg <Euro Vital> زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ -حکیم 80م گ 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) 200م گ ، 100 م ل 1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متی مازول-الحاوی100ع METHIMAZOLE <ALHAVI> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال100 م گ-خوارزمی100ع PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون0.1درصد 30گ-بهوزان1ع MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین ایزولیت پرو با طعم شکلات 910 گ- بیس1ع BASE WHEY PROTEIN ISOLATE PRO 910 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون240م ل -نیک سادا1ع ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE NIXADA SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص برونکوگل 30 ع BRONCHOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مزینوکس-آی اچ (مزالازین)500 م گ 60ع MEZINOX-IH TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین25 م گ-خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پکتوگل1ع PRUCALOPRIDE 2MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-کیمیدارو100ع RANITIDINE <CHEMIDAROU> 150MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -آوه سینا30ع CELECOXIB 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م گ-شهر دارو 100ع FLUOXETINE CAPSULE ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 200م گ -لقمان30 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ -حکیم 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس 70گ-سپیداج 1ع PIDROLAX® 70G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100م0گ 10ع INDOMETHACIN-EMAD® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 25 م گ 100ع CINAZIN® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزیرام(اس سیتالوپرام)5م گ30ع LEXIRAM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپین ( ایبوپروفن) با طعم پرتقال100م گ ، 120 م ل 1ع IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)500م.گ28ع MEMORYPOWER® 500 MG F.C TAB 4*7 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تامونید(فلکائینید)100 م گ 30ع TAMONID TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت نیکساکلد(استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین)60 م ل1ع NIXACOLD SYRUP ORAL 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مایرین (تالیدومید)100 م گ 30 ع Myrin (Thalidomd) 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی)15 م ل1ع Lacrifresh Moisture 15 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص مدروفم ( مدروکسی پروژسترون) 5 م گ 100ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلاکسور(ونلافاکسین)37/5 م گ30ع FELAXOR 37.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 25 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراکسین(آتوموکستین)10 م گ30ع STRAXIN CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی پاور(کلسیم کربنات/ منیزیم/ زینک /ویتامین دی)90ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز استریل 10×10س- ابی 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تری هگزفنیدیل 2 م.گ-شهر دارو100ع TRIHEXYPHENIDYL <SHD> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع LIVERGOL70® X30 TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سلن پلاس(سلنیوم/ زینک/ویتامین )-استارویت40ع STAR VIT SELEN+ 2*20 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بون استرن (کلسیم /منیزیم/زینک/ د3/ کا2)30ع BONESTREN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ -رها1ع TRIAMCINOLONE N N <RAHA> 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرو نولاکتون)100 م گ 100ع SLACTONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن1.200 (پنی سیلین 1.200) - جابر 25 ع PEN® 1200000 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پروکتوژل موضعی ونوپلنت (درمان همورئید)30گ 1ع Venoplant procto gel زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م گ-رها100ع DILTIAZEM <RAHA> 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سولفات روی-سپیداج 100 گ1ع ZINC SULFATE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 - حکیم 2000 واحد 100ع Vitamin D3 - Hakim 2000 IU(50mcg) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پنتوپرازول 40 م گ -کوثر 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو لیندالیس(لیندان)1درصد 60 م ل + شانه دندانه ریز 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم مس اکشن ( ویتامین ای) 400واحد -مکس اونیو 60ع MAX AVENUE VITAMIN E 400 UI/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول داتیسین ( کلیندامایسین) 150 م گ 30 ع DATICIN® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بازشونده دردهان ریزاتان (ریزاتریپتان)10 م گ3ع RIZATAN TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی اس-الحاوی 100ع ALUMINIUM MGS-ALHAVI® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموکریپتین- ایران هورمون100ع BROMOCRIPTINE <IRAN HORMON> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آناگریلید آ او پی0/5 م گ100ع ANAGRELIDE AOP CAPSULE ORAL 500 ug زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص اورپ(پیموزاید)1 م گ 30ع PIMOZIDE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول وانا پیور(امگا3.6.9)1200 م گ -نورم لایف 60ع VANA PURE® 1200 MG SOFT GEL 60 CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ترانگزیپ (ترانگزامیک اسید)500م0گ5م0ل 5ع TRANEXIP®(TRANEXAMIC ACID) 500MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پروبیوتیک کامفورتی کید(بهبود کولیک،اسهال و تقویت سیستم ایمنی)15 م ل1ع COMFORTY KID® 15 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد موضعی تتراسایکلین بهسا3درصد15گ1ع TETRACYCLINE BEHSA OINTMENT TOPICAL 3 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کلسیم 200 م ل-خوارزمی 1ع CALCIUM (KHARAZMI) SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م.ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پراسوگرل -شهردارو- 10م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پی کارزین(پروکاربازین)50 م گ50ع P-CARZINE CAPSULE ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 50درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 50 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلوسن آرابکس(ملین گیاهی)30ع CLOSEN RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص ید+فولیک اسید 500/150 م ک گ-امی ویتال 30ع Iodine+Folic Acide Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل وانیلی قوطی400 گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد زینک اکساید 35% -1 ع مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)250م گ4ع LEVOFECT TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم5 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)100 م گ30 ع JANUVEX 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد لیدوکائین - اچ - عماد 15 گ 1ع LIDOCAIN H- EMAD 15G RECTAL OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فروتب (فروس سولفات)100ع FEROTAB® ,SHAHR DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لنسوکیم (لانسوپرازول)15 م گ 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 15MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-امین 100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کلوتریزون(کلوتریمازول/بتامتازون)30م.ل 1ع CLOTRISON®(CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE) 30ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتومید (پنتوپرازول) 20 م گ 28ع PANTOPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE-SOHA® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه اینومان(اینولین/گلوکومانان)5گ30ع INUMAN 30 SACHETS IN ONE BOX/APPLE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 م ل - بهسا 1ع KETOCONAZOLE <BEHSA> 2% 100ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -ایران هورمون10 ع HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 1/5 م گ 1 ع LONGIL® 1.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان - ناژو 15گ TRIAMCINOLONE N N-NAJO® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیدروژکس-آی اچ (هیدروکسی پروژسترون کاپروات)500 م گ / 2 م ل 1ع HYDROGEX-IH 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هانی سول 120 م ل -خوارزمی 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ایون اویل پلاس(روغن گل مغربی/ ویتامین ای)1000 م گ 30ع EVENOIL PLUS® 1000 MG SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
غذای ویژه گاسترو-فیکس پاکتی 250 گ 1 ع GASTROFIX® 250 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول ب1پلاس(ویتامین ب کمپلکس/اینوزیتول/پابا)-یوروویتال60ع EURO VITAL B1 PLUS 4*15TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص واژینال اندومترین(پروژسترون) 100 م گ-فرینگ 21ع ENDOMETRIN 100 MG VAGINAL TABLET زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 643 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 600/42.9 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آب مقطر پلاستیکی 5 م ل -ثامن50ع STERILE WATER FOR INJECTION PARENTERAL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل 10ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 100/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوودوپا سی 100/10م گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب 12/ 1000 م ک گ 1م ل-رها10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه برنی ادالتس(فسفومایسین)3گ 1ع BERNY adult(fosfomycin) 3g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیر خشک تروویتال2(ازماه ششم به بعد)قوطی 400گ 1ع MILK TRUEVITAL 2® 400 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول روجینسینگ (تقویت عمومی بدن) 500 م گ 30 ع RUGINSING® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اس امپرازول 40 م گ -آوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول اریترومایسین 4درصد 60 م ل -بهوزان1ع ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 4% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال رونال اف (یوروفولیتروپین)75واحد -روناک دارو1ع UROFOLLITROPIN <RONAK DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن کر(کلسیم/ منیزیم/ زینک/د3)50 ع BONE CARE® <IRAN HORMIONE> TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آی ویتا(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)30ع IVITA TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم کالامکس (کالامین) 8 درصد 30 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص باکلوفن 25م گ-امین100ع BACLOFEN-AMIN 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروگلیسیرین پیوسته رهش 6/4م گ-خوارزمی100ع NITROGLYCERIN KHARAZMI TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمانتادین 100م گ-مرهم دارو30ع AMANTADINE 100 mg CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مکسامین(حفظ سلامت دستگاه گوارش)30ع MAXAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم پلاس(کلسیم/منیزیم/زینک/ د3)-آرگوسول20ع ARGUSOL CALCIUM+ MAGNESIUM+ ZINC+ VITAMIN D EFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع PRAZOSIN 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ناتریسالت(سدیم کلراید) 5درصد10 م ل1ع NATRISALT SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1درصد 50گ+ اپلیکاتور-رها 1ع CLOTRIMAZOLE <RAHA> 1% VAG 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولینیک اسید (کلسیم فولینات)15 م گ-کلوا 10ع CALCIUM FOLINATE TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین3000 م گ10 م ل -نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE3000MG /10ML/ORANGE/ زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پیلفودکمپلکس(حفظ سلامت مو وناخن)60ع PILFOOD COMPLEX 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی 25/100م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بایلودیول(ارسوداکسی کولیک اسید)300 م گ 20ع BILODIOL CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پروتامین سولفات 1000 واحد / م ل 5 م ل -روناک دارو 10 ع PROTAMINE SULFATE 1000 U/ML, 5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کربوپلات(کربوپلاتین)50 م گ /5 م ل 1ع CARBOPLAT INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 10 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی رینوسالتین(سدیم کلراید)0.65درصد20 م ل 1ع RINOSALTIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.65 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)25 م گ 100ع POZZAREX® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم لیپوونوس 10درصد 500 م0ل 1ع LIPOVENOES®(LIPID SOYA OIL) 10% 500ML P-BAG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال ایرینوتکان40 م گ/2 م ل-سبحان انکولوژی1ع IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
استریپ آفتوژل(درمان آفت دهان) 10 بسته 20 ع AFTOGEL® STRIP 20 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلد بایوفایت (بهبود سرماخوردگی و آنفلوانزا)-گرین نیچر30 ع COLD BIO FIGHT® TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین سافت فورکیدز -آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMINSAFT FUR KIDS 200 ML/HEGMATAN DARU/ORANG زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره استامینوفن -حکیم طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ 80م0گ -حکیم 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) ال آ 10ع BETASON LA®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اوتروژستان (پروژسترون) خوراکی واژینال 200 م.گ 15 ع UTROGESTAN® 200MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی دسمورین (دسموپرسین ) 10 م ک گ / پاف 5 م ل 1 ع - یخچالی DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 250 م.ل LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداکوینیل(هیدروکسی کلروکین سولفات)200 م گ 100ع MODAQUENIL 200 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن 120م گ/5م ل OTC-حکیم 1ع ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏2‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMINE®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE )2.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)1 م گ 8ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آی وی گلوبولین اس ان (ایمنوگلوبولین)5گ/100م ل1ع -یخچالی IMMUNE GLOBULIN 5G/100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 10 عددی - دانا CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)40 م گ30ع LOXYM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 50 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لاموتریژین 50 م گ -امین 100ع LAMOTRIGINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین مینرال- آمی ویتال 100ع MULTIVITAMIN MINERAL CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس 200 م ل -مارینوکس 1ع MARINOX ZINC PLUS JUICE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5 درصد 60 م ل -مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 5% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 300م گ ید/ م ل100 م ل 1ع OMNIPAQUE 300MGI/ML VIAL 100 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن 325 م گ -مفید 100ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آندروستین (سیپروترون استات)50 م گ 30 ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مرولیک(مایکوفنولیک اسید)360 م گ 120ع MEROLIC TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کرم فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 2‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول آمینودیک (آمینوفیلین)250م0گ 10م0ل 5ع AMINODIC®(AMINOPHYLLINE) 250MG/10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی پروز (کلسیم دی) 90 ع CALCIPROSE-D® <RAHA> TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)750م گ8ع LEVOFECT TABLET ORAL 750 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی سینگل دوز سینالون(اشک مصنوعی)0.5م ل50ع SINALONE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل آکنوپال (آداپالن) 1‏/‏0‏%‏ 1ع ACNOPAL®(ADAPALENE) 0.1% 30G TOPICAL GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60 م ل - امین 1ع EXPECTORANT 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی) یونی دوز20ع Lacrifresh Moisture UNIDOSE زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کپسول نرم کیوتن پلاس 100م گ -آپوویتال40ع APOVITAL Q10 PLUS 100 20*2 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)15 م گ 28ع PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم 600 م گ(کلسیم/ د3/کا2/ ای) -یوروویتال50ع EURHO VITAL CALCIUM 600MG 50 TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سافت ژل فروگان آرایکس (آهن فولیک اسید ویتامین ث...)30ع FEROGAN RX® SOFTGEL 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص گلیدیانس(امپاگلیفلوزین)10 م گ30ع GLIDIANCE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون لیندان 1% 60م.ل-بهوزان1ع LINDANE-BEHVAZAN® 1% 60ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلگارد(روغن نعناع فلفلی) 32 ع COLGUARD® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول ویتامین ای 100 واحد/م ل - اسوه 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع PAROXETINA BLUEPHARMA 20MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد موضعی بیزالن 30 گ -توتک فار 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد آکنه ملاگل1ع MELAGOL® 30G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف بزرگسالان گلیسیرین-ناژو 2گ 10ع GLYCERIN-NAJO2 RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 300 م گ -پلاس فارما 100ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال پیپراکتام 3 گ / 375 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 3) 10ع PIPRACTAM® 3G/375MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بی بی اسلیپ 120 سی سی - سپیداج BABY SLEEP SEPIDAJ® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نوروپنتین 100 م گ-مهردارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مایع کیومکس-آنتی ایجینگ 60ع QMAXXX ® PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
لوسیون موضعی کالامین-بهوزان 8 درصد 60 م ل 1ع CALAMINE-BEHVAZAN® 8% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر آزلاییک اسید-سپیداج 100 گ1ع AZELAIC ACID -SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ولدیک(دیکلوفناک)0.1درصد 5 م ل 1ع VOLDIC 0.1% زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏10%‏ 30گ-1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 325 م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین 2500م ک گ-استارویت60ع STAR VIT BIOTIN 60 TABLET/2500 MCG/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل صنعتی 90 درجه بطر پت -کیمیا الکل 600 سی سی زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون)5 م گ 100ع PREDNISOLONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 م ل-شهر دارو1ع SELENIUM SULFIDE SHAMPOO TOPICAL 1 % 150 mL زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
پماد هموروهرب 30 گ1ع HEMORRHO-HERB® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره پاراکید(استامینوفن)100م گ ، 15م ل 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزاسیدی 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استروفان (مولتی ویتامین دوران یائسگی)30ع ESTROFUN® F.C TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 100 م گ100ع CLOZAPINE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن) 200 م گ100ع IBUKIM® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروستاتان 60ع PROSTATAN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 60 م گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زیرزبانی ویتامین ب12 طعم دار-آمی ویتال30ع VITAMIN B12 SUBLINGUAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دایونیکس دیلی ویتال(مولتی ویتامین /جینسینگ /رویال ژلی) 30ع DAYONIX DAILY VITAL 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول دپوجسترون (مدروکسی پروژسترون استات)150 م گ /1 م ل 1ع DEPOGESTRONE® 150MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفوس 70 م گ -البزردارو 4ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوپیدوگرل75 م گ -آفا شیمی 30ع CLOPIDOGREL 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ-سها 100ع TOPIRAMATE-SOHA®<CHARBAGH> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون تری دی تری(کلسیم/منیزیم /زینک/د3)120 م ل1ع TRID3 SUSPENSION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده ‏تزریق ‏آلتبرل (اتانرسپت) 50 م گ/ 1 م ل 4ع-یخچالی ALTEBREL®(ETANERCEPT ) 50MG/1ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م گ100ع PROPRATED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)200م گ/2م ل1ع GEMSIBAN 200MG/2ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنگلامید)5م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط(بدون پودر)50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول هیوتکس(هیوسین) 20م گ/ 1م ل 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوتامید (فلوتامید)250 م گ84ع SOTAMIDE TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکلسیک(کلسیم د 3) 500/200 م گ 50 ع VITACALCIC® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی مونته لوکاست 5 م گ-آفا شیمی 30 ع MONTELUKAST 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین) 5م0گ 5م0ل 5ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 5MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی بکلام(بکلومتازون) 50 م ک گ / پاف 20 م ل 1ع BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 10م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاپرازول ( پنتوپرازول ) 40م گ1ع PANTOPRAZOLE 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 6.25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مجسترول(جستیران)40م-ایران هورمون100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل شیشه ای1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 500 م گ (آمپی سیلین 500) - جابر 25ع AMPIXILL® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرانیسترون 1م گ-جالینوس30ع GRANISETRON TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 40 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل-مینا 1ع DEXTROMETHORPHAN P <MINA> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی ویت+آیزن و زینک30 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL MULTIVIT+EISEN & ZINK 30ML/ ORANGE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م.گ-آفا 20ع CEFIXIME 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومنیوم ام جی اس-لقمان 240م ل 1ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 500 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)500MG TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی دالازان( کلیندامایسین)1درصد15گ1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 1% 15G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 1000م ک گ / 1 م ل10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتا اچ (بیوتین) 300 م ک گ100ع VITAMIN H زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی-سها 100ع ALUMINIUM MG-SOHA® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع CLINDAMYCIN 1% PAK DAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلداستاپ -لقمان 30ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 12.5م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال ‏استرین‏ (استروژن کونژوگه)0/625م0گ/1گ42/5گ 1ع‏ ESTRIN®( ESTROGENS) 0.625MG/G VAG CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ریسپریدون 1 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ونوفر ( آیرون ساکروز)100 م گ /5 م ل 5 ع Venofer 100 m g /5 m l زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول پی اسکلتون پلاس(آووکادو/سویا/زنجبیل)465م گ30ع PSCLETONE PLUS® CAP 2*11 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 100 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ایمیبان(ویتامین ث/زینک/ ویتامین د /ویتامین ای )30ع VITAWELL IMMIBAN 3*10 BLISTER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اوسرین 400% 2000 گ-عماد1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روپاکین (والپروات سدیم) 400 م گ 1ع VALPROATE SODIUM <RONAK DAROU> 400MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروفنت(فروس سولفات) 15 م ل 1ع 9095122565580241 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بیوتین 5000 م ک گ- رها 100ع BIOTIN<RAHA> 50MCG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی دیکوزان(دیکلوفناک)1درصد60گ1ع DICLOFENAC-BEHVAZAN1% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه فلونیکا فلو(استامینوفن/فنیل افرین)650/10 با طعم لیمو و عسل 10ع FLUNIKA FLU POWDER, FOR SOLUTION ORAL 650 mg/10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیبان(فاموتیدین)40 م گ100ع FAMOTIBAN TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 1ع EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر استنشاقی رولنیوم(فلوتیگازون 250/سالمترول 50) م ک گ در دوز 60 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 MCG/DOSE DISC RESP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
دراژه هیوتکس(هیوسین)-تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 20‏ س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ویتا-مام(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITA-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع DEMETIC INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات طعم دار 15م ل - آمی ویتال 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ -آفا شیمی 30ع ZOLPIDEM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل -حکیم300 م گ 100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهامون(استامینوفن/فنیل افرین/دیفن هیدرامین)30ع RAHAMOON TABLET ORAL 500 mg/5 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع SERLIX SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک سه بعدی پنج لایه طوسی -بهبود25ع Filtres respiratoires -mehr teb jey 3D face mask زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-پورسینا20ع SORBITOL 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیتولاکس 30 ع PHYTHO-LAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)10 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ بلیستر 100ع DOROCONTIN 6.4 BLISTER-100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
وازلین 100 گ -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE 10% 1L زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر دگزامتازون-سپیداج 5 گ1ع DEXAMETHASONE <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 270م0گ/1م.ل 20م.ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 20ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال کاسمژن(داکتینومایسین)500 م ک گ1ع COSMEGEN 0.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی رینوزولین(اکسی متازولین)0.05درصد15 م ل 1ع RINOZOLINE SPRAY NASAL 0.05 % 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید50 م گ-آفا شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستیریزین5 م گ/5 م ل 60م ل -نیک سادا 1ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی کیم (مولتی ویتامین)10ع MULTIKIM EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاربامازپین200م گ-امین100ع CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگنوگل 100ع AGNUGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر اسیدسالسیلیک -سپیداج500 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرکراتین مونوهیدرات 300گ-سونا طب پارسه1ع CREATINE - 300 G POWD زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قلم تزریق نوومیکس 100 واحدی / م ل 5ع - یخچالی (ت) INSULIN ASPART INJECTION, SUSP 100 [iU]/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ونلافاکسین37.5 م گ -آفاشیمی30ع VENLAFAXINE TABLET ORAL 37.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت بهسا طعم دار 60 م ل 1ع EXPECTORANT-BEHSA® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم استیل منس (روغن گل مغربی) 30 ع EVENING PRIMROSE OIL<SOFTGEL HEALTHCARE > 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروسیال(تادالافیل)5 م گ30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بی سی ای ای (ویتامین ب 6/ کلسیم / آمینو اسید )-یوروویتال120ع EURHO VITAL BCAA 120 TABLETS/ PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ آفا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 0/5 م گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ث 500 م گ/5 م ل-کاسپین5ع-یخچالی VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین+روی کودکان 200م ل-مارینوکس1ع MARINOX KIDS MULTIVITAMIN JUICE +ZINC زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال پنتومید(پنتوپرازول)40 م گ 1ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 25 م گ100ع CLOZAPINE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازول (سفازولین 1000 م.گ) 20 ع-آفاشیمی CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م.گ -آریا 100ع FLUOXETINE-ARYA® 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اس دی اف 100 م گ (سیلدنافیل) 8 ع S D F® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 500 م ل-ثامن 1ع RINGERS INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)10م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بایو کل کیدز ای پی تی (کمک به تحریک اشتها در کودک)150 م ل 1ع BIOKOL KIDS APT® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین(فلوتیکازون)125 م ک گ/پاف120پاف1ع CATOSIN INHALANT RESPIRATORY 125 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش دیکوتارد( دیکلوفناک )100 م گ 30 ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لناسب(لنالیدوماید)10 م گ21ع LENASOB CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین-عماد1ع DIPHENHYDRAMINE-EMAD® 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 500/3 م گ-آپوویتال30ع APOVITAL OMEGA 3 KAPSELN 3*10 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد کلوبتازول0.05% 15 گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -5 لیتری 1ع INSTANT DISINFECTANT KOMAKOL 70% - 5LIT زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ5ع TREXOMA 20MG/0.8ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ ث آ 325 م گ - البرز دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120 م گ /5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی روژویت(ژل رویال)2000 م گ 10ع ROJEVIT ORAL VIAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتن (مولتی ویتامین) 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITEN® ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت ستادین- جی (استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)200 م ل 1ع CETADIN- G SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 1 گ 20ع AFAZOX®1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاداکیم (تادالافیل) 20 م گ 4ع TADALAFIL 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل برنج با شیر قوطی 400 گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرسوزن هموفاین 32 جی 100 ع Pen needle Hemofine زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص پیراستام800 م گ-البرز دارو40ع PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فموژکس-آی اچ(پروژسترون) 25 م گ / 1 م ل 10ع PROGESTERONE 25MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مورین (مبورین پیوسته رهش)200 م گ 30ع MEVERIN® 200MG EXTENDED RELEASE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-جالینوس 100ع CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل 10ع DEXADIC®(DEXAMETHASONE) 8MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش اپی وال (سدیم والپروات )500 م گ 30 ع VALPROATE SODIUM 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 20 عددی - مهبان دارو CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آهن فورکیدز(آهن پیروفسفات)با طعم وانیل 30 م ل -آپوویتال1ع APOVITAL EISENTROPFEN FUR KIDS 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)5م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جم فیبروزیل 450 م گ -شهر دارو60ع GEMFIBROZIL TABLET ORAL 450 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ انسولین ATLAS 1CC ANSOLIN SYRINGE زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لواسترول(لواستاتین)20م گ 100ع LOVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تدافن(ایبوپروفن)400 م گ100ع TEDAPHEN TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال گروتروپین-2(سوماتروپین)4 واحدی 1ع-یخچالی SOMATROPIN 4U AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1 ع PERMETHRIN - GILARANCO SRRAY زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص آکاربوز50 م گ-امین30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/500 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم کربنات 500 م.گ-جالینوس 50 ع CALCIUM CARBONATE 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم رویال بیوتی (کمک به سلامت مو و ناخن و ساخت کلاژن)60ع EURO VITAL ROYAL BEAUTY 3*20/ SOFTGELATIN CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
خمیر دهانی تریادنت(تریامسینولون ) 0.1 درصد 10 گ 1ع TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 1000 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)1000MG TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت کلسی فان(کلسیم/ منیزیم /زینک/ د3)200م ل1ع CALCIFUN®(CALCIUM MAGNESIUM..) 200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرسوزن نووفاین 32 جی 100 ع novofine 32G TIP زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فینازکس-آی اچ(فیناستراید)1م گ 30ع FINAZEX-IH TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 6 م گ- مرهم دارو 20ع RIVASTEGMINE CAP 6 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیپوهرب 30 ع LIPOHERB® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 60 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دنپزیل -تدافارم 10م.گ 30ع DONEPEZIL-TEDAPHARM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مولتی ویتامین کودکان -فیشر کیندر60ع FISHER KINDER MULTIVITAMINS CHEWABLE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آلپروکیم ( آلپرازولام )1 م گ100ع ALPROKIM® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250 م گ ، 60 م ل 1ع CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت میکروزینک پلاس با طعم پرتقال 200 م ل 1ع MICROZINK 200 ML-MANUFACTURER,SIMORGH DAROU ATTAR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 250 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت توسیان اطفال1ع CHILDRENS TUSSIAN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد رزماری 30 گ1ع ROSEMARY® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آدنوسل(آدنوزین)6 م گ /2 م ل2ع ADENOCELL INJECTION PARENTERAL 3 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 500 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاموکسیفن 20 م.گ-ایران هورمون 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 500/12 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B12 30*2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فاموتیدین- حکیم 40 م گ 100ع FAMOTIDINE - HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل-حکیم 100 م گ 10ع SILDENAFIL-HAKIM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 1000 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 1L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 5 م ل- فارابی 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین کافی 400 م گ- بی اس کی 60ع GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه70گ-سپیداج 6ع PIDROLAX 70 G FOR ORAL SOLUTION SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس یوروویتال 60ع EURHO VITAL SELEN PLUS® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سیپروهپتادین-جالینوس 100ع CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واژینال لاکتوواژ 14ع-یخچالی LACTOVAG® 500 MG VAGINAL CAP 1*14 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووکسین 0/1 م.گ100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (سرماخوردگی کودکان) 60 م ل1ع KIDI COLD زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مومتازون-ناژو 0/1 درصد 30 گ1ع MOMETASONE <IRAN NAJO> 0.1% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آلدورازایم(لارونیداز)0/58م گ/1 م ل5م ل1ع-یخچالی ALDURAZYME INJECTION PARENTERAL 0.58 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی آلرگودیل(آزلاستین)10م.ل -مدا فارم 1ع ALLERGODIL®(AZELASTINE ) 125MCG 10ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص رزوواستاتین 10م گ - ایران هورمون 30ع ROSUVASTATIN <IRAN HORMON> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)15 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 15 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -آپوویتال1ع APOVITAL EISENSAFT 200 ML/TOFFEE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال اسکن لوکس 300م گ/50م ل1ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 300MG/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تتراکور(تترابنازین) 25م گ50 ع TETRABENAZINE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوکسی فیلین پیوسته رهش 400 م گ-تهران دارو 100ع PENTOXIFYLLINE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم لیکویی کلسیم 6‏پلاس-آنتی ایجینگ 60ع LIQUI CALCIUM 6 PLUS <ANTIAGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون بهسا 0/1 درصد 15 گ 1ع BETAMETHASONE-BEHSA® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 1000 م.گ - مارینوکس 60 ع MARINOX OMEGA 3 ® 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
اسپری دهانی بکلکس(بکلومتازون)250 م ک گ/پاف200پاف1ع BECLEX INHALANT RESPIRATORY 250 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایریمب(مبورین پیوسته رهش) 200 م گ 30 ع IRIMEB(MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL) 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 15 گ 1ع CLOTRIMAZOLE-BEHSA® 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریکسول (کوتریموکسازول) 100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کالافیکس(کلاژن /هیالورونیک اسید/ بیوتین/ویتامین ث)-استارویت40ع STAR VIT COLLAFIX 2*20 TABLET/HEGMATANDARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی کیدومک(پیشگیری ودرمان نفخ در نوزادان و کودکان)145 م ل1ع KIDOMACH® 145 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ماسک کشدار سه لایه - بهبود 50ع Elastic Band Mask Elastic Band Mask زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 100 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکش دار سیلدنافیل 100 روزدارو 4ع SILDENAFIL <RUZDAROU> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز ساده 16‏ لایه 500‏گ GAZESADEH1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره کیدزی کولیک(بهبود کولیک نوزادان و کودکان)30 م ل 1ع PHOENIX KIDSSI COLIC® 30 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیمپاکول(بتانکول)10 م گ60ع SYMPACOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5م.گ-تدافارم تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 15 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS 15 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص واژینال نیستات (نیستاتین) 14ع NISTAT® 100000U VAG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرومتازین 5 م گ/5 م ل60 م ل-عماد درمان1ع PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جستیران (مجسترول)40 م گ 100ع MEGESTROL ACETATE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه درمین 60 م ل 1ع Eyelid Eyelash Cleansing Shampoo زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قطره ایروسول (آهن لیپوزومال)30 م ل 1ع IROSOL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره پروستاتان 30 م.ل1ع TUSSIGOL® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 10م.گ-تدافارم تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیت کنجاک پلاس ( کمک به کاهش وزن ) فلکسان 60 ع FIT KONJAC PLUS CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ترازولکس( ترازودون) 50 م گ 100ع TRAZODONE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سولفات روی -سپیداج500 گ ZINC SULFATE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون موتیلومید(دومپریدون)طعم دار1م گ ،100 م ل 1ع MOTILOMID FOR SUSPENSION ORAL 1 mg/1 mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع - مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق نوومیکس 100 واحدی / م ل 5ع - یخچالی novomix flexpen 100 u/ml 3ml زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت فاراموکس 200 م گ فارابی -1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA C 500 MG ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 75 م گ 100ع CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاکلد(زینک ویتامین ث اکیناسه)-اس تی پی فارما60ع Vita Cold (vitamin c zinc selenium)CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کافئین100 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 100 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت استئوکر 200 م ل -ویتابیوتیک1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم زایلا پی(لیدوکائین پریلوکائین)30گ LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداپرول(متوپرولول) 50 م گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس کیندر 200 م گ 1 ع Zinc plus Syrup <kinder> 200 m l زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول نبولایزر سالبوایر(سالبوتامول)2/5 م گ/2/5 م ل60ع SALBUAIR INHALANT RESPIRATORY 2.5 mg/2.5mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان آوی دفرون (دفریپرون) 500 م گ 12ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG Eff TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین - ناژو 8 درصد 30 گ1ع CALAMINE-NAJO CREAM TOPICAL 8 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 60 م ل- پورسینا 1ع DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واژینال پروبیوتیک واژامین 14ع VAGAMIN® VAGINAL CAP 14 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین-حکیم500 م گ 5 ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مونته کیم(مونته لوکاست)10 م گ 30ع MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سیترازم (ستیریزین) 5 م گ ،60م ل1ع CETIRIZINE SYRUP ORAL 1 mg/1mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 1000 گ-یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1 KG /CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 40م گ30ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیزون (پیوگلیتازون) 15 م گ 30 ع PIOGLITAZONE-HAKIM® 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتامتازون0.1درصد20 م ل -بهسا1ع BETAMETASONE BEHSA LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-مداوا100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آسیکلوویر 500 م گ -آفا شیمی 10ع ACICLOVIR 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس کوچک50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تاوالوسین(لووفلوکساسین)500 م گ5ع TAVALOCIN( LEVOFLOXACIN)TABLET 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروگلیسم(دیازوکساید)100 م گ 100ع PROGLICEM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص منیزیم+ویتامین ب50/6+300 م گ-60ع MAGNESIUM / B6 PERARIN PARS M+ 60 TABLET IN BOTTLE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس(ویتامین ب 1) 300 م گ 30 ع TIAMAX® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنوما (لنالیدوماید) 10م.گ- نانوالوند 21ع LENOMA (LENALIDOMIDE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی نمکی 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 1درصد150 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قطره بینی فنیل افرین 0.5درصدOTC-راموفارمین 1ع PHENYLEPHRINE <RAMIN> 0.5% 10ML NASAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آنستوکایین 0.5 درصد 10 م ل -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-جالینوس100ع ADULT COLD-JALINOUS TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین کاف 1 گ -بی اس کی 10ع L-CARNITINE CAFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس (روی بیوتین ویتامین سی) 10 م.گ مارینوکس 60 ع ZINC + MARINOX 10 MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 2250 گ-یوروویتال1ع EURHO VITAL WHEY 2250G/ CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول سدامین 30ع SEDAMIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول منستروگل 30ع MENSTRUGOL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول داکسی کیم (داکسی سیکلین) 100م گ 100ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق انوکسارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع ENOXARIN(ENOXAPARIN)® 100MG/ML 0.4ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول کتروفال(کتورولاک)30م گ /م ل10ع KETROFAL INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نکسوبان(سورافینیب)200 م گ 28ع NEXOBAN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5درصد 60گ-بهوزان1ع PIROXICAM-BEHVAZAN 0.5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هیدروکسی زین 10 م گ/5 م ل120 م ل -خوارزمی1ع HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا پرایم کلرلا500 م گ-نورم لایف 60ع VANA PRIME- TABLET 500MG/100 /100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی ارکژل(سیلدنافیل)1درصد 15گ1ع ERECGEL 1% TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین سایز - بی اس کی 90ع GREEN SIZE® TAB 3 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی نازوکلسین (کلسی تونین)100 واحد/پاف2 م ل 1ع-یخچالی NASOCALCIN SPRAY NASAL 100 [iU]/1 {dose} 16 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل-لقمان1ع ALUMINIUM MGS SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسیمید - سی ( ستریمید/کلرهگزیدین) 3/8 ل 1 ع CETRIMIDE-C <BEHSA> 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کید 3 فورت(ویتامین د)12000واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 FORT® 15 ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-حکیم 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 100 م گ - امین 100ع FLUCONAZOLE <AMIN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ایموفیل( تقویت سیستم ایمنی بدن)200 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL IMMUPHYLE JUICE 200ML/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم 75 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت میناجویس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL MINAJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه-سپیداج1ع PHENOL GLYCERIN SEPIDAG® OTIC DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م0گ 1م0ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0/4 م گ-درسا دارو 30ع TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم ) 500 م گ 20ع CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ارلیستات120 م گ -حکیم 30ع ORLISTAT-HAKIM CAPSULE ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آیروزاد(روی و آهن و ویتامین آ+د)30 م ل 1ع IROZAD 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد سوختگی30گ-بهوزان1ع BURN OINTMENT-BEHVAZAN® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60م.ل-پاک دارو 1ع PEDIATRIC GRIPPE PAK DAROU 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن بهسا طعم دار 60 م ل 1ع 8123787670571806 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوتیراستام250م گ- حکیم 30ع LEVETIRACETAM- HAKIM 250 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والریک(آرامبخش) 30 ع VALERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ژل فیتو گلوکزامین1ع PHYTOGLUCOSAMINE® <GOL DARU> GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت بایو کل کیدز اف آر تی (بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن)150 م ل 1ع BIOKOL KIDS FRT® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث با طعم پرتقال 500م گ -سینا پیشگام 20ع VITAMIN C 500 MG - <Sina Pishgam Darou Novin> 20 DOSE IN TUBE-ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 250 م گ-تهران شیمی 100ع NAPROXEN <TEHRANCHEMIE> 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویت ای -زد(مولتی ویتامین) -آپوویتال30ع APOVITAL MULTIVIT A-Z 2*15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منوآورت کلسیم پلاس (مخصوص بانوان در دوران یائسگی)-یوروویتال45ع EURHO VITAL MENO-AVERT CALCIUM PLUS 3*15 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لانوکسین(دیگوکسین)0.25 م گ250ع LANOXIN TABLET ORAL 0.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ملیسان 5 گ1ع MELISSAN® 5G TOP GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سی-فیکس(ویتامین ث)1000 م گ30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تدامول(ترامادول) 100 م گ100ع TRAMADOL HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)250م.گ30ع MEMORYPOWER®250 MG SCORED F.C TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت 15ع -یخچالی KIDILACT® 1G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پانکراتین-پورسینا100ع PANCREATIN <PURSINA> EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کیسه ادرار 2‏ل باشیرکشویی مدیتکس10‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ژل رواکوتان 0.05درصد 30گ1ع ROACCUTANE(ISOTRETINOIN)0.05% GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پیوسته رهش تداسپت ای آر (متوپرولول )23/75 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 23.75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل واژینال متروژیل(مترونیدازول)0.75درصد70 گ + اپلیکاتور1ع METROGYL GEL VAGINAL 0.75 % 70 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستریکیم (ستیریزین) 5 م گ ،60 م ل 1ع CETIRIZINE-HAKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کروم(کمک به حفظ سطح طبیعی قند خون)200 م ک گ -آپوویتال 30ع APOVITAL CHROM 200 30*1 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE)0.18MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/1G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوپرامید - حکیم2 م گ 30 ع LOPERAMIDE-HAKIM 2 SORCE OF API-FLEMING/30PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روغن ماهی و کوکیوتن-پریفرد نوتریشین 30ع PREFERRED NUTRITION FISH OIL AND CO-Q10® SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لویستام (لوتیراستام)500 م گ 30 ع LEVICETAM®(LEVETIRACETAM) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بزرگسالان 10 م.گ-ناژو10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرگالوس(لاکتولوز)10گ/15م ل240 م ل1ع PURGALUS 10G/15ML 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سورناندین (کاهش درد و التهاب مفاصل) قوطی- گرین نیچر30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی سولودامین(لوکارنیتین) 100 م گ/م ل10 م ل 10ع SOLUDAMIN 100MG/ML 10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جموکوئین (جمی فلوکساسین) 320 م گ 15ع GEMIFLOXACIN TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت امگا 3 کودکان125م ل -مارینوکس 1ع MARINOX OMEGA 3 JUICE FOR KIDS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ناپرون(ناپروکسن) 250 م.گ100ع NAPROXEN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ هیوسیدیک( هیوسین )20م گ1م ل-کاسپین 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلومازول(کلوتریمازول) 1 درصد 50 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکساسین200 م گ-خوارزمی20ع OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جینکوبیلوبا -اس تی پی فارما30ع Ginko Bilooba STP PHARMA CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
پماد ونداملیس (آنتی هموروئید) با 6 اپلیکاتور 30 گ 1ع Wounda Melis Retal Oint زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال کلوگز اسیل 500 م گ (کلوگزاسیلین 500) - جابر 25 ع CLOXACILL® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار درمین 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب 300 م.گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم کلدراب 30 گ1ع COLDRUB® 30G CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا 78 گ + اپلیکاتور- تهران شیمی 1ع TRIPLE SULFA <TEHRANCHIMI> 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسیدر(لانسوپرازول)30 م گ30ع LANSOPRAZOLE 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین(متوکاربامول)1گ/10 م ل5ع RELAXIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وازوگل 30ع VASOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیمی فوگل 30ع CIMIFUGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت اندامین(اندانسترون)4 م گ/5 م ل60 م ل1ع ONDAMIN SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل -رها 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی داپسوژل(داپسون)5درصد 30گ 1ع DAPSOGEL GEL TOPICAL 5 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ -لقمان 10ع CEFAZOLIN 1 GR VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول هندسپت- ناژو1ع HANDSEPT® SOLUTION زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت هانی توس(آویشن + عسل)120م ل -آمی ویتال 1ع HONY TUOS SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون پاراکید(استامینوفن)120م گ،120م ل 1ع PARAKID 120MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مگنیفورت(منیزیم/ ب1/ ب6/د/ کا2) 32ع MAGNIFORTE CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آمیبت (بتاهیستین) 8 م گ 40 ع BETAHISTINE <AMIN> 8MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -مهبان دارو 50ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)5م.گ/1.5م.ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN (SOMATROPIN) INJECTION PARENTERAL 10 [iU]/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پلارژین( سرماخوردگی و ضد سرفه)30 م ل 1ع PELARGINE®30 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 20 درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 20 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 / 1000 م گ -جالینوس60ع OMEGA 3 1000 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 6*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز ساده 8‏ لایه 500‏گ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین(فلوتیکازون)250 م ک گ/پاف120پاف1ع CATOSIN AEROSOL, METERED RESPIRATORY 250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش75م گ 30 ع VENLAFAXINE-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آواکادو و سویا300 م گ- ماردین 20ع AVACADO VA SOYA MARDIN® 300 MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پروستاهرب - امین 30ع Prostaherb Tab زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی ماید(سولفاستامید)20درصد10 م ل1ع BACTIMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 20 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نولوامون(تاموکسیفن)20 م گ30 ع TAMOXIFEN <IRANHORMON> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق کیدپگاژن(کیدفیلگراستیم پگیلتد )300/0/2م.ل 1ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG/0.6ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ویتامین ث 1000م گ با طعم پرتقال-پارس بهروزان جم10ع VITAMIN C - <Pars Behrouzan Jam> 10 VIALS 1000MG /ORANGE FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون ایراموکس (آموکسی سیلین) 250 م گ 100 م ل 1ع AMOXICILLIN <COSAR> 250MG POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دروکسیب(سلکوکسیب)200 م گ50ع DOROXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال- لیزین 500 م گ-رها 60ع L-LYSINE <raha> 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال زیتاکس (ریتوکسی مب)500 م گ/50 م ل 1ع-یخچالی ZYTUX®(RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
ساشه ایمیون زینک بی اس کی (ویتامین ث / زینک) با طعم لیمو 20 ع IMMUNE ZINC BSK 20 sachete زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاردیول (کارودیلول) 6/25 م گ30ع CARVEDILOL 6.25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو نیکسترین پلاس(پرمترین/شامپو ساده/شانه)1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 96 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول سلکسیب (سلکوکسیب)200 م گ 60ع - داروپخش زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنی توئین کامپاند(فنی توئین/فنوباربیتال) 100/50م گ-لقمان 100ع PHENYTOIN/PHENOBARBITAL <LOGHMAN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنکلات - آی اچ( ریواروکسابان) 20م گ 30ع RIVAROXABAN 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آریوتراست (تراستوزومب)150م گ 1ع-یخچالی AryoTrust(TRASTUZUMAB)150MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن- حکیم 325 م گ30 ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی الوکوماد(مومتازون)0.1درصد 30گ1ع ELOCOMAD 0.1% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول استاجکت (استامینوفن)1گ/6.7 م ل 5ع ACETAJECT 150MG/ML 6.7ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لاکتولوز 10گ/15م.ل 240م.ل -پاک دارو1ع LACTULOSE (RAHA) 10G/15ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 10 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین - ناژو 1 درصد60م ل1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 1% 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوکرالفیت-سها100ع SUCRALFATE-SOHA® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین 8 درصد30گ-عماد1ع CALAMINE-EMAD 8% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیو تن (بهبود عملکرد کبد)-جی اچ 60ع LIV-TONE® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0.5 درصد 15 م ل 1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون- ناژو 0/1 درصد 30 گ 1ع MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م ل-ثامن 1ع RINGERS INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د30 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL A+D 30 ML/ORANG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع LEXODEP 10 Tab زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت تئوزین (تئوفیلین جی)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بهسا 10 م گ 10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین(نیتروگلیسرین پیوسته رهش)6/4م گ50ع NITROGLYCERIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سالبوتامول 2 م گ/5 ل 120 م ل -خوارزمی 1ع SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتانکس(لووفلوکساسین)750م گ5ع LETANEX 750 MG 5 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)40 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -مهبان دارو 50ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تکسیدول(ترامادول)50 م گ/ 1 م ل5ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم وانا سی ال ای (لینولئیک اسید )1000 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE VANA CLA /KAREN /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)10/5م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع DIENOGIL-IH TABLET ORAL 2 mg/0.03 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا3 500 م گ- یوروویتال 30ع EURHO VITAL OMEGA-3 CAPS 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم پام پروست(روغن دانه کدو) 50ع PUMPKIN SEED OIL® SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول دیافیت(مولتی ویتامین)60ع EURHO VITAL DIAFIT® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص گلوکودکس(متفورمین500/گلی بنکلامید5)30ع GLUCODEX( METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه -آدونیس کیش 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی‏ آمینوون‏ اینفنت 10درصد250م0ل 1ع AMINOVEN INFANT®(AMINO ACID) 10% 250ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص گرین تی(عصاره چای سبز)500 م گ -نووفرما60ع NUFORMA GREEN TEA EXTRACT /60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مسترب (ب کمپلکس)-شهر دارو100ع Mr B Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و کلسیم پلاس یوروویتال13ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی دالازان( کلیندامایسین)1درصد60 م ل1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریفامپین -حکیم 150 م گ 100 ع RIFAMPIN-HAKIM CAPSULE ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع MILK SUPRAMIL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول هماتینیک-امین 100ع HEMATINIC CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث -حکیم طعم دار250 م گ 30ع VITAMIN C-HAKIM® 250MG CHEWABLE TAB (3FL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول‏ کتورولاک-کاسپین 30م0گ 1م0ل 10ع KETOROLAC <CASPIAN> 30MG/ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دفروکسامین2گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 2 G زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م گ -امین 100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رولاکس(ملین / ضد یبوست) 500 م گ 30ع RULAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی موکوزامین30م.ل 1ع MUCOSAMIN SPRAY زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان اسستین(استیل سیستئین)600 م گ 10ع ACETYLCYSTEINE -HAKIM 600 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرکاف(کافئین)200 م گ 30ع Enercaff 200 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروستاتان 30ع PROSPAN® EFFERVESCENT TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیکوئل(کوئتیاپین)25 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر فیبروگل 200 گ1ع FIBROGOL <GOL DARU> POWDER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کاپتوپریل -تدافارم50 م گ 100ع CAPTOPRIL-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال میکوزین1ع MYCOCIN® CREAM VAGINAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول - گیلارانکو 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اس سیتالوتد (اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع ESCITALOPRAM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بخور اکالیپتوس60 م ل -کیمیا دارو سپهر1ع INHALER EUCALYPTUS K D S® SOLUTION 60 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین) 1م0گ 1م0ل 10ع TRIFLUZIC®(TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سایپر(ترینتین)250 م گ 100ع-یخچالی SYPPER CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل لیدی میل وانیلی1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص انالاپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن بادام تلخ موضعی 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏واریوپپتیل(تریپتورلین‏آهسته‏رهش)0/1-2ع-یخچالی‏ VARIOPEPTYL® 0.1MCG PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی کتوکونازول2%30گ- ناژو1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسفورج(آملودیپین/والسارتان)80/5 م گ 28ع EXFORGE TABLET ORAL 5 mg/80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول0.05درصد 15گ-بهسا1ع CLOBETASOL BEHSA OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول نبولایزر ایپراتروپیوم بروماید 500م ک گ- آلدو یونیون 20ع IPRATROPIUM BROMIDE ALDO UNION 500 MCG NEBULISATION 2 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول مدکسیب (سلکوکسیب) 100 م گ 60ع MODEXIB 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسامین(بیسموت ساب سیترات) 120م گ40 ع BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میگراکیم(سوماتریپتان) 50 م گ 4ع MIGRAKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیامیکرون ام آر ( گلی کلازید) 60 م گ آهسته رهش 30ع DIAMICRON MR 60 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفرودیت 30ع APHRODIT® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلاژن پلاس( ال -لیزین /ویتامین ث)-آپوویتال30ع APOVITAL KOLLAGEN PLUS 2*15 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتا کلد آرایکس 30ع VITA COLD RX® CAP 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سینورکس آر ایکس(جینسینگ یوهمبین )-اس تی پی فارما60ع SINOREX RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق سیناپوپتین 4000 واحدی 6ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 4000IU SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)20 م گ 100ع CITALOTED TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.5 درصد 20 م ل1ع NASOPHRIN SPRAY NASAL 0.5 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 50 م.ل-آفا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین 18م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 18MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت جی ماکس ( گایافنزین) 60 م ل 1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 250 م گ -فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چسب ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2جیانگ سو 12‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک ادونسد(هیالورنات سدیم)0/15درصد 21ع Artipic Advanced(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول لیپوسولوین 100م گ -تولیددارو30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان - امین 30 ع ADULT COLD 30 PEICES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهن-ماد 100ع FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وایتال استایل(عناصرضروری برای دوران بارداری و شیردهی)30ع VITAL STYLE 3*10 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص زولپرا(زولپیدم)10 م گ30ع ZOLPRA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس-امپراسین(اس امپرازول)40م گ14ع S-OMEPRASIN CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی بودانوز(بودزوناید)64م ک گ / پاف 6 م ل1ع BUDANOSE SPRAY NASAL 64 ug/1{dose} 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی فلکس(گلوکزامین)500 م گ50ع GLUCOSAMIN HYDROCHLORIDE <AVICENNA> 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص میلواید ( مولتی ویتامین / کیوتن) 60ع MYOLOAID TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200م گ-لقمان100ع CARBAMAZEPINE <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل100 م گ-شهر دارو4ع SILDENAFIL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارویمد ( کارودیلول ) 6.25 م گ 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سنکل 30 م.ل1ع SANKOL® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پیاسکومین 300 م گ30ع PIASCOMIN® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره خوراکی آدسول(ویتامین آ+د)15 م ل 1ع ADSOL 15 ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره اورتان 30 م ل1ع URTAN® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کروم 200 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL CHROM 200 30 * 2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مکس بادی(کلسیم/منیزیم/زینک / د3)-مکس اونیو 60ع MAX AVENUE MAX BODY 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص اتیسترون (سیپروترون کامپاند) 21ع CYPROTERONE COMPOUND TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 10 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پنبه الکلی طبی 50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص پگلینو(امپاگلیفلوزین)10 م گ30ع PAGLINO TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارنیتین 250 م.گ-پورسینا100ع CARNITINE <PURSINA> 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتومید (پنتوپرازول) 40 م گ 28ع PANTOPRAZOLE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مخمر آبجو -اس تی پی فارما60ع BREWERS YEAST-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ماسک سه لایه تبلیغاتی 5ع MASK EAR LOOP زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال بوپیواکایین ‏5‏/‏0 درصد 20 م.ل -مایلن (غیروریدی)1ع BUPIVACAINE-MYLAN® 0.5% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لویستام (لوتیراستام)250م گ 30ع LEVICETAM®(LEVETIRACETAM) 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%15 گ-گیلارانکو1ع MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول خوراکی دی سیکلومین طعم دار 60 م ل - امین 1 ع DICYCLOMINE <AMIN> 10MG/5ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیژل(فروس گلایسین سولفات)100 م گ 30ع FERROUS GLYCINE SULPHATE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت سیترازم(ستیریزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI SITRAZM SYRUP ORAL 1 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر تیتانیوم دی اکساید-سپیداج 100 گ TITANIUM DIOXIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد 100م گ / 5 م ل - ایران هورمون 10ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار - ناژو 1 درصد 150 م ل 1ع COAL TAR-NAJO® 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
ویال آفاتیزون (هیدروکورتیزون ) 100 م گ 10 ع HYDROCORTISONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 50م0گ 10ع INDOMETHACIN-EMAD® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروکیم (سیپروفلوکساسین)250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی سالیراویرا(کمک به درمان بیماران سرپایی کووید19)20م ل1ع SALIRAVIRA® 20 THROAT SPRAY 20 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرم اسموف لیپید ‏20درصد 250م0ل 1ع SMOFLIPID®(LIPID SOYA OIL) 20% 250ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول بتاآلانین800 م گ-نووفرما60ع NUFORMA BETA ALANINE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م.گ -آریا 100ع CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فینازکس-آی اچ(فیناستراید)5 م گ 30ع FINAZEX-IH TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کتوکونازول2%شهردارو 100م ل 1 ع KETOCONAZOLE <SHD> 2% 100ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات بهسا طعم دار 15 م ل 1ع FERROS SULFATE BEHSA®DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت زی سل(زینک سولفات)22 م گ/5 م ل 120 م ل1ع Z-SUL (zinc sulfate) syrup زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل توت فرنگی قوطی400 گ 1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیدانتیک(فنی‏توئین‏سدیم)250م0گ5م0ل 5ع HYDANTIC®(PHENYTOIN SODIUM) 250MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس(متفورمین) 500م گ-بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک فمی گارد(حفظ سلامت واژن)30ع FEMIGAURD® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول آهسته رهش ایمون پلاس - یوروویتال 60ع EURHO VITAL IMMUNE PLUS 4*15CAPSULE /HEGMATANDAROU GHARB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اوژن(کپسول چشم)یوروویتال 60ع EURHO VITAL AUGEN® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف واژینال پروژسترون 400 م.گ - کاسپین 10ع PROGESTERONE 400MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم لاکتات رینگر 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال- آرژینین 1000م گ-رها 50ع L-ARGININE <raha> 1000MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی INSULIN ASPART RAPID 100IU/ML 3ML FOR INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول‏ رزماید (فوروزماید)20م0گ 2م0ل 10ع ROSEMID®(FUROSEMIDE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یولیک(فولیک اسید/ ید)50ع IOLIC ALU ALU 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت معده کی دی اس زنیان ( آنتی اسید / ضد نفخ ) 240 م ل 1 ع ZENIAN KDS® 240 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آلیترال(پتاسیم سیترات پیوسته رهش)10 میلی اکی والان90ع ALITHORAL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 10 meq زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آیرون سوکروز100م گ /5 م ل -ایران هورمون5ع IRON SUCROSE (IRAN HORMON) 100MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سیتودروکس(هیدروکسی اوره)500 م گ 100ع CYTODROX CAPSULE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت سوزین (زینک سولفات) 120م ل1ع SUZIN® 120ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 40 م گ 30 ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون گل ایچ (ضد خارش)1ع GOL-ITCH® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 6000واحد- ایران هورمون 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوزان (آسیکلوویر) 5 درصد 10گ1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پاستیل دکتر گامفی(مولتی ویتامین)60 ع DR.GUMFI (MULTIVITAMIN) GUMMY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)2/6 م گ بلیستر 100ع DOROCOUNTIN 2/6 BLISTER-100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دایونیکس مولتی ویتامین 30ع DAYONIX MULTIVITAMIN 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول دوکسپین 10 م.گ-رامین 30 ع DOXEPIN <RAMIN> 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اریترومایسین -سپیداج250 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی نیستات (نیستاتین) 1ع NISTAT® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن کرچک خوش طعم 40گ-کیمیا دارو سپهر1ع ROGHAN KARCHAK KDS® 40 G OIL PEPPERMINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع دو 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS II-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 250 م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی رابت (بتامتازون)0.1 درصد 5 م ل 1ع BETAMETHASONE <RAHA> 0.1% OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تئولین(آمینوفیلین)250م گ/10 م ل5ع TEOLIN INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آنستوکائین(تتراکائین)0.5درصد10م ل 1ع ANESTOCAINE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ایرالوکس 15 گ1ع IRALVEX® 15G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کلوتریمازول واژینال 2% 20 گ-بهوزان1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 2% 20G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت راسیپ(سیپروهپتادین +مولتی ویتامین)1ع RACIP SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گارلت - آمی ویتال 100ع GARLET® X100 TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ال-گلوتامین750 م گ-بیس90ع L-GLUTAMINE-Base CAP/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیکر بیس نوتریشن 1ع SHEKER BASE NUTRITION زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سایفندیل(سایمتیکون/اسانس شوید و رازیانه)30 م ل1ع SIFENDIL® 30 ML ORAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم ایمیکویمود5درصد -گلنمارک 24ع Imiquimod cream زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص نوراستور(لوودوپا/بنسرازید)250م گ 100ع NORSTOR TABLET ORAL 200 mg/50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم مانیتول 20% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع MANNITOL 20% 0.5L INF زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویت 15 م گ -جالینوس60ع ZINC PLUS VIT 15 BLISTER 3*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سافت ژل ویتامین ای 400 واحد - نورم لایف 60 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیجنتین(لیناگلیپتین)5 م گ 28ع LIJENTIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اورسوگارد ( اورسوداکسی کولیک اسید) 300 م گ 30 ع URSOGARD (URSODEOXYCHOLIC ACID ) 300 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ایبوپروفن 5 درصد 60گ-بهسا 1ع IBUPROFEN BEHSA 5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال میوزاک(دوبوتامین)250م گ/20م ل1ع DOBUTAMINE INJECTION 12.5 mg/1mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص بیسموت 120 م.گ-آریا 40 ع BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم 250م گ با طعم سیب-ویتاپرا20ع VITAPRA+MG APPLE SOUR FLAVOR /20 TABLET IN TUBE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی 60 م ل 1ع EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامی پکسول) 0/7م گ30 ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم روغن ماهی امگا 3 (بدون جیوه)-فرمولایتد ساینس60ع OMEGA-3 FORMALATED SCIENCES PACKAGE-60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین اسکین هیر نیل(کمک به سلامت مو و ناخن)60ع SKIN HAIR & NAIL 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی و گوشی دکسون(دگزامتازون)0.1درصد5 م ل1ع DEXON SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کابرلین (کابرگولین) 1م گ 20ع CABERGULINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ترنسید ( ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100ع TRANEXAMIC ACID 250 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 15 م.گ -لقمان30 ع MELOXICAM <LOGHMAN> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ث 1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN C1000 4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل ال اف( فاقد لاکتوز) قوطی 350 گ 1ع MILK BIOMIL LF® 350 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص سایکوئل(کوئتیاپین) 100م گ 30ع QUETIAPINE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اپتایزر (اشتها آور)200م ل-استار ویت1ع STAR VIT APPETIZER ®200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پنتوبست(پنتوپرازول) 20م گ 28ع PANTOBEST®(PANTOPRAZOLE) 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی کتوتیفن-بهسا 1ع KETOTIFEN-BEHSA® 1MG/ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی راسیپ(سیپروهپتادین / اسید آمینه/مولتی ویتامین)200 م ل 1ع RACIP SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کابرلین (کابرگولین) 0/5 م گ 2ع CABERGULINE 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد 5CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)5 م گ/5 م ل1ع ALEROPAT(OLOPATADINE ) 5MG/5ML OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد منتودیک (منتول سالیسیلات) 1ع MENTODIC®(MENTHOL SALICYLATE) OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف پاکتی 300 گ 1 ع MILK BIOMIL3® 300 G SACHET زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص متفورمین-حکیم 1000 م گ30ع METFORMIN- HAKIM 1000 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت زینک 15 ع-یخچالی KIDILACT ZINC®1 G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گارسینیا کامبوجیا 500 م گ -بی اس کی90ع GARCINIA CAMBOGIA BSK® 500 MG TAB 90 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند پانسمان 5×200‏س قرمز 6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 10 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -استار ویت20ع STAR VIT MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لراوا (لفلونوماید)10 م گ 30ع LERAVA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کاپسیان 30 گ1ع CAPSIAN® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ژری لاکت تو پلاس(پروبیوتیک برای سالمندان)30ع GERILACT 2 PLUS® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال منوترون(منوتروپین)75 واحد -روناک دارو 1ع MENOTROPINS <RONAK DAROU> 75U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولیک اسید 1 م گ - رها 200ع FOLIC ACID <RAHA> 1MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی آزیترومایسین 1درصد 2/5 م ل 1ع -یخچالی AZITHREX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات) 30م گ/ 3 م ل 5 ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 30MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مبورین-حکیم 135 م گ 30ع MEBEVERINE-HAKIM TABLET ORAL 135 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
امپول ریلاکسین 10 م ل- سینادارو 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق تیناکید (فیلگراستیم)120م.ک.گ 4ع-یخچالی TINAKID(Filgrastim)120 Microgram/0.2ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)120 م گ 14ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تادارکس(تادالافیل) 20م گ 4ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تروماهرب1ع _HERBAL MEDICINES زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول وانا فکت (عصاره زردچوبه / فلفل سیاه)-نورم لایف60 ع VANA FACT® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال سیس پلاتین - مایلن 50 م گ /50 م ل 1 ع Cisplatin <Maylan>50 m g /50m l Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ- شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ تهران شیمی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250م گ باطعم لیمو-ویتاول30ع VITAVWELL Vitamin C250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر آیونکس (سدیم پلی استیرن سولفونات)454گ 1ع SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 454 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستیریزین 5 م گ ، 60 م ل - امین 1ع CETIRIZINE <AMIN> 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آهسته رهش ویتامین ث + زینک 10 م گ-استارویت60ع STARVIT VITAMIN C + ZINC 4 * 15 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 2.5 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 96 % 2.5 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص لوتیراستام- حکیم500 م گ 30ع LEVETIRACETAM-HAKIM 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین50-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آیرون پلاس (مارینوکس) 60 ع IRON PLUS (MARINOX) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل چشمی ناژو-تیرز(اشک مصنوعی)10گ 1ع ARTIFICIAL TEARS 10G OPH GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بزرگسالان گلیسیرین -بهوزان 2گ10ع GLYCERIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY RECTAL 2 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال کارنیتین 2000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/2G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جم فلو (جمی فلوکساسین)320م گ 5ع GEMFLO TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه هگزومکس(کلرهگزیدین)0.12درصد250 م ل1ع HEXOMEX MOUTH WASH 0.12%12 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان -خوارزمی 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملاتونین مکس 3 م گ -استار ویت60ع STAR VIT MELATONIN MAX 2*30 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)12.5م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE) 12.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م.گ -آریا20 ع CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژلاپروکس(ناپروکسن)200 م گ50ع GELAPROX®(NAPROXEN ) 200MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص شیرین کننده کم کالری (سوکرالوز)-کامور250ع LOW CALORIE SWWEETENER TABLE زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس- آپوویتال40ع selen plus Apovital زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص پراسول(پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAMIPEXOLE 0.18 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال میکرورلین(تریپتورلین آهسته رهش)11/25م گ 1ع MICRORELIN 11.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ممویت ب 12 (گلوتامین +سیانوکوبالامین+فسفورسین)6ع MEMOVIT B12 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین 4درصد 60م.ل -پاک دارو 1ع ERYTHROMYCIN PAKDAROU 4% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ساندوسفرال آ آر(اوکتروتاید)20 م گ 1ع- یخچالی SANDOSPHERE LAR INJECTION LYOPHILIZED, 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پاکلینب(پکلی تاکسل + آلبومین) 100م گ1ع PACLINAB(PACLITAXEL ALBUMIN BOUND) 100MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلفن-ایکس ال(دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش)30ع ALFEN-XL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.25درصد10 م ل 1ع NASOPHRIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اورسوکیم(ارسوداکسی کولیک اسید) 300م گ 30ع URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM 300MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین10م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پتاسیم کلراید 15% 50م ل- پاستور 1ع POTASSIUM CHLORIDE <PASTEUR> 15% 50ML VI زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 5 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS- 5 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلی کلازید پیوسته رهش 60 م گ-تهران دارو 30ع GLICLAZIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم منوبنزن 20%-بهوزان1ع MONOBENZONE-BEHVAZAN® 20% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رها 30ع RAHA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول فنوپید(فنوفیبرات)200 م گ100ع FENOPID CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ویسکور(هیالورونات سدیم)50 م گ/2.5 م ل1ع Viscor (sodum hyaluronate)2% 50mg/2.5 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
گاز ساده 8لایه 10‏در10‏ نیم کیلویی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت لورکستادین(دس لوراتادین)2.5م گ/5 م ل120 م ل 1ع LOREXTADIN SYRUP ORAL 2.5 mg/5 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدوکید (ویتامین آ+د) 15م ل 1ع Adokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه کلسیم/ویتامین د3/ ویتامین کا2 6گ- سپیداج30ع CALCIUM / VITAMIN D3 / VITAMIN K2 - <Sepidaj Pharmaceutical Company> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس بزرگ 100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره استامینوفن-حکیم 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوفیبرات 200 م گ -خوارزمی30ع FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین ای بهسا 15 م ل 1ع VITAMIN E 50IU/ML 20ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -باکستر 5ع PROVIVE® 1% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرم دکستروز 5% 500 م ل -ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتاگلیپتین+متفورمین500/50 م گ-تهران دارو 30ع SITAGLIPTIN / METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE N N-EMAD® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال فیتوواژکس(ضد قارچ)7ع PHYTOVAGEX® SUPPOSITORY 7 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دکامزون(دگزامتازون)0/5 م گ100ع DECAMESONE TABLET ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول 1%-عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD® 1% 15G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی فان(کلسیم/ منیزیم/ زینک/ د3 ) 90 ع CALCIFAN® <RAHA> TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی لاتاپروست(لاتانوپروست) 0.005 درصد 2/5 م ل 1ع -یخچالی LATAPROST SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 50 ug/1mL 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص کافئین 200 م گ -نووفرما 100ع NUFORMA CAFFEINE TABLET/100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 4/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 4.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ث 1000 م گ-فورت ایی60ع FORTE E VITAMIN C 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م گ ، 100 م ل - آفاشیمی 1ع CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لانوکسین(دیگوکسین)0.25م گ100ع LANOXIN 0.25MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
الکل طبی 70 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 70 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم فلکس (گلوکزامین/کندروتین/شارک)-آنتی ایجینگ60ع ANTIAGING FLEXX PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول 5 م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پایلوشات(پروبیوتیک)30ع pyloshat Cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)25 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت ولوتیل(استامینوفن)120 م گ/5 م ل60م ل1ع VELOTYL SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25درصد30گ-رها1ع ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیواتوفیکس(خار گل مریم /زردچوبه)30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زابانو(آپیکسابان)2/5م گ 60ع XABANO TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سالین واش(شستشو) 0.9درصد 500 م ل 1ع SALINE WASH 0.9% 500 ML IRRIGATION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دی سیکلومین 10 م گ/5 م ل 60 م ل -خوارزمی 1ع DICYCLOMINE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی دیپروکل (کلوتریمازول / بتامتازون)30 گ 1ع DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنی توئین100م گ-لقمان100ع PHENYTOIN <LOGHMAN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلماستین1م گ - امین30 ع CLEMASTINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 7/5 م گ 30 ع MELOXICAM 7.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیزاتد(تیزانیدین) 4 م گ 30 ع TIZANIDINE 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 15×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند بهسا طعم دار60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND BEHSA 12.5 MG/125 MG/5ML 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلوتریمازول- ناژو1 درصد 20م ل 1ع CLOTRIMAZOLE-NAJO® 1% 20ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پلارژین(سرماخوردگی و ضد سرفه)20ع PELARGIN® TAB 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون لاکسی ژل(منیزیم هیدروکساید)8درصد240 م ل 1ع LAXIGEL SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول-حکیم40م گ 14 ع ESOMEPRAZOLE-HAKIM®40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 4 درصد60 م ل1ع ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 4 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-لقمان100ع KETOTIFEN <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تریامترن - اچ- تدافارم 25/ 50 م گ 100 ع TRIAMTERENE-H TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میرتازاپین30 م گ-آفا شیمی30ع MIRTAZAPINE TABLET ORAL 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آسیکلوویر 250 م گ-آفا شیمی10ع ACICLOVIR INJECTION PARENTERAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 10 م گ 50 ع BUSPIRONE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فاراموکس 400 م گ فارابی -1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 20CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین-آرگوسول20ع ARGUSOL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه10گ-سپیداج 10ع PIDROLAX POWDER ORAL 10 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسینورم پلاس(کلسیم منیزیم زینک ویتامین د3)- فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN CALCINORM PLUS® TAB 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم رینگر 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )200 م گ 20ع CEFIXIME 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 2 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش دراستیفن(ایبوپروفن) 800 م گ 30ع DRASTIFEN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول مولتی پریناتال(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITAWELL MULTI PRENATAL BOTTLE/60 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی سیلور سولفادیازین - ناژو1 درصد 50 گ 1ع SILVER SULFADIAZIN-NAJO® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دانوتک(دانوروبیسین)20 م گ 1ع DAUNATEC 20MG VIAL VIAL 20MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت کلرفنیرامین2 م گ/5 م ل، 60 م ل-شهر دارو1ع CHLORPHENIRAMINE <SHD> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فلوپد(سرماخوردگی کودکان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع FLUPED SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی دایمتیکون40 م گ-تهران دارو 100ع DIMETHICONE <TEHRAN DAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 12.5 م گ -آفاشیمی30ع CARVEDILOL12/5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلوبتازول 0.05% 15گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250 م گ-امی ویتال30ع VITAMIN C 250 - <Amin Pharmaceutical Co.> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول بهسادین اسکراب (پوویدون آیداین)7/5 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE 7.5% 1L SCRUB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2 قوطی 400 گ 1 ع MILK BIOMIL2® 400 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص لوراتادین10م.گ-پورسینا 100ع LORATADINE <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)30م.گ/5م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)30MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 1 (از بدو تولد) قوطی 400 گ 1ع MILK SUPRAMIL 1® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0.25 درصد 15 م ل 1ع DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بون استرن (کلسیم /منیزیم/زینک/ د3/ کا2)240 م ل1ع BONESTREN 240 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مدالیت(برم هگزین)8 م گ 100ع BROMHEXINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/5م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هیالورا(هیالورونیک اسید)120 م گ 60ع HYALURA PE BOTTLE/60 NO. زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا(استاندارد اروپا)-25 بسته 3ع FACE MASK EARLOOPS RAFA زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال مدرولین(متیل پردنیزولون)500 م.گ MEDROLIN® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم هیدروکینون 4%30گ-بهوزان1ع HYDROQUINONE-BEHVAZAN® 4% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ 2 میلی لیتر SORANG2CC زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین -ناژو 100م گ10ع INDOMETHACIN-NAJO 100MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 325 م.گ بلیستر-جالینوس 100ع ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاستولین آر ایکس-اس تی پی فارما60ع GASTOLIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص گرین برن (کنترل کننده وزن) 30ع GREEN BURN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی-عماد1ع DEXTROMETHORPHAN P-EMAD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال/رکتال پروژستیزان (پروژسترون) 400 م گ10ع PROGESTERONE-BEHVAZAN SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی ماید(سولفاستامید)10درصد10 م ل1ع BACTIMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 10 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مول ویت (افزایش رشد و اشتها آور)200 م ل 1ع MULVIT SYRUP 200ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایموستیم 30ع ECHIHERB® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زینک پلاس 15 م گ -استارویت40ع STAR VIT ZINC PLUS 15 MG 2*20 TABLET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیم کربنات)300 م گ100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی فنیل افرین زینک0.12/0.25درصد10 م ل1ع PHENYLEPHRINE ZINC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.12 %/0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 228/5 م گ ، 100 م ل-آفاشیمی 1ع CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی آیبروگل 1ع IBEROGOL® 30 ML LIQUID زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیاجنیکس(لیناگلیپتین)5 م گ 30ع DIAJENIX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسیلین (کوآموکسی‌کلاو) 156 م گ 1 ع CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 10م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)50م گ/ 5 م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول) 1% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات) 3درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 3 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدیین-عماد1ع EXPECTORANT CODEINE-EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ تهران شیمی30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت -پورسینا 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت رانیتیدین 75م.گ/5 م.ل240م.ل-الحاوی1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک30ع VITAWELL I-FOLIC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط(کم پودر)50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویتامین دی 1000 م گ-آنتی ایجینگ30 ع ANTIAGING ZINC PLUS VITAMIN D 1000 PACKAGE-30 SOFTGELS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ال آرژینین1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL L-ARGININE 1000 4 * 15 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول ماکا(افزایش میل جنسی بانوان)-آپوویتال30ع MACA CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم وانیل 1000 گ -یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1 KG /VANILLA زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آتوموکستین -حکیم25 م گ30ع ATOMOXETINE-HAKIM25 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین25 شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل5درصد 60 م ل -بهوزان1ع MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اورولیموس5 م گ-سبحان انکولوژی28ع EVEROLIMUS TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتومید ( لیتیوم کربنات )300 م.گ-الحاوی100ع LITHIUM CABONATE-ALHAVI® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آی ویلین(عصاره پیچک)100 م ل 1ع IVYLIN® 100 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید)80 م گ100ع GLIZITEX 80 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل -کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ترتینویین-سپیداج 5 گ TRETINOIN_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفیت(گلوکزامین/کندروتین)-آپوویتال30ع Osteo Fit (Glucosamine & Chondroitin) Appovital Tab زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست درمین تیوبی1ع DERMIN® 60G GEL زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص موکسی فلوکساسین400 م گ -شهر دارو 15ع MOXIFLOXACIN TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال دورام سی فورت100ع L DORAM-C FORT® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینوکس(اینترفرون بتا- 1آ)4 ع-یخچالی INTERFERON BETA-1A INJECTION 1200 [iU]/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اوسرین 200% 2000 گ-عماد1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مگنیبان(منیزیم/ ب1/ ب6/د3/ کا2) -ویتاول30ع VITAVWELL MAGNIBAN CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال لیدوکایین 2% 50م ل- پاستور 1ع LIDOCAINE <PASTEUR> 2% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ب12 -گردا 1000م.ک.گ/4م.ل6ع VITAMIN B12 <GERDA> 1000MCG/4ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لناکیم(لیناگلیپتین)5 م گ 30ع LENAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول20 م گ -درسا دارو28ع OMEPRAZOLE 20 MG 28 CAPSULES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏ س BANDPANSEMANDORBAFT5SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول پمیزول (امپرازول) 20 م گ28ع POMIZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زتابین (کپسیتابین) 500م.گ- نانوالوند60ع XETABIN (CAPECITABINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مدالوسین(تامسولوسین پیوسته رهش) 0/4 م گ30ع MODALUSIN CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزار(لوزارتان) 25 م گ -رازک 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د بهسا طعم دار 15 م ل 1ع VITAMIN A+D ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50 م گ30 ع JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف کودکان بیزاکودیل - ناژو 5 م گ10ع BISACODYL-NAJO 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیسپلات(سیس پلاتین)10 م گ/20 م ل1ع CISPLAT INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 0.5 mg/1mL 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسپیرولینا500 م گ-اس تی پی فارما60ع SPIRULINA-STP.PHARMA 60TABLET IN BOTTEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد موضعی تتراسایکلین-ناژو 3 درصد 15گ 1ع TETRACYCLINE-NAJO® 3% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون ریپل گل1ع REPELGOL® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آفتین ژل0.5 گ 1ع aaftin gel زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کرم موضعی بتامتازون- ناژو 0/1 درصد 15 گ 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اوسپت ال دی-ابوریحان 210ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)150م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والاسیکلوویر500 م گ-ایران هورمون30 ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوگلیتازون-حکیم30 م گ30ع PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -فیشر فلکسان20ع FISHER FLEXAN MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول ویتامین ب12 1000م.ک.گ-اسوه100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 2CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شامپو به تار (کل تار) 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)50 م گ 100ع POZZAREX (LOSARTAN) TABLET 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 / 1000 واحد-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN D3 1000IU 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فرفولیک (آهن/اسید فولیک) 100ع FERFOLIC® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏روفیلاک(ایمنوگلوبولین آنتی دی)‏300م‏ک‏ گ 1ع-یخچالی RHOPHYLAC(ANTI – D IMMUNOGLOBULIN)Injection 300 mcg 2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
گاز استریل 10‏×10س GAZEASTRIL10.10 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 500 م گ 20ع AFAZOX®500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانگ گاز 50‏×40س 20ع ‏ LENGAZ40X50 20 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 20 م گ 30 ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اووستاپ اچ(اچ دی) 210 ع CONTRACEPTIVE HD X21 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 10 م گ 30 ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 100 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ایزوتن(ایزوترتینوئین)0.05%30گ1ع ISOTEN®(ISOTRETINOIN) 0.05% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)-پریفرد نوتریشین60ع PREFERRED NUTRITION VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 1000م گ-آمی ویتال 30ع VITAMIN C 1000 - (Amin Pharmaceutical Co.) زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سوکادو(آووکادو+ سویا)300م گ-آمی ویتال30ع SOCADO® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOFAR 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40م گ -آ می ویتال100ع VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول بتازونکس ال آ(بتامتازون ال آ) 3 م گ / 1 م ل10ع- یخچالی BETASONEX L.A. INJECTION, SUSPENSION, EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال محلول خوراکی ابیکور (کوآنزیم کیو10)50 م گ/10م ل 10ع UBICOR(Ubidecarenone) 50 MG/10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مینا کلد(سرماخوردگی بزرگسالان) مینا -100 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بنوروویت(ویتامین ب1،ب6،ب12)-ایران هورمون10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 20/300م.گ -تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش یکبار مصرف نایلونی 100ع DR. SAOTT Disposable Gloves زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6 عددی-سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN 250 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر برم هگزین 60 م ل -مینا 1ع BROMHEXINE 4MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی اریترولیدین(اریترومایسین)0.5درصد3گ1ع ERYTHROLIDINE OINTMENT OPHTHALMIC 0.5 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 500 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بی پریدن (نیموسکار)2م.گ تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)40 م گ100ع CITALOTED TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ 100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ایبوکیم (ایبوپروفن) 400 م گ100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سلن پلاس- یوروویتال 60ع EURHO VITAL SELEN PLUS 3*20 TABLET/HEGMATANDAROU GHARB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین-حکیم300 م گ 30 ع CLINDAMYCIN - HAKIM CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پابا 500-سپیداج گ PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2درصد 40گ+ اپلیکاتور 1ع CLINDAZOL(CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE) VAGINAL CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین تقویت کننده مو فولیکوژن-نانوحیات دارو 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 200م گ-لقمان 7 ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم روغن گل مغربی 500 م گ -حکیم 50ع EVENING PRIMROSE OIL - (Hakim Pharmaceutical Co.) 500 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیراتان(ماسیتنتان)10 م گ 28ع LYRATAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-لقمان 20 ع SORBITOL <LOGHMAN> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ال-کارنیتین طعم دار500م گ، 120م ل-امین1ع L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز نخ دار 16لایه 500‏ گ GAZENAGHDAR1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آوی دفرون(دفریپرون) 500 م گ 80 ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویتامین دی 1000م گ-آنتی ایجینگ 60ع VITAMIN D PLUS ZIND- ANTIAGING PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی اینستوم ( ال کارنیتین)1گ /10 م ل 10ع INESTOM(L-CARNITINE) 1G/10ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)0/5 م گ 2ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
صابون کل تار درمین 1 درصد 1ع COAL TAR 1% SOAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د-عماد 30 گ1ع VITAMIN A+D-EMAD OINTMENT TOPICAL 850 [iU]/85 [iU]/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کتوکونازول -ناژو2% 30م.ل 1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-عماد1ع TRIPLE SULFA-EMAD® 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کتورولاک-زهراوی10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون 25م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق دکاپپتیل (تریپتورلین)0/1 م.گ 7ع -یخچالی DECAPEPTYL®(TRIPTORELIN) 0.1MG/1ML PRE-FILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 375 م.گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لاکروسپورین(سیکلوسپورین)0.05درصد10 م ل1ع LACROSPORIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای -حکیم400 واحد 50 ع VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین 60 م ل-خوارزمی1ع EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI SYRUP ORAL 100 mg/30 mg/10 mg/5 mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ال-گلوتامین300گ -یوروویتال1ع EURHO VITAL L-GLUTAMIN 300 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 10 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیفنوکسیلات 2/5 م گ-امین100ع DIPHENOXYLATE <AMIN> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آب مقطر5 م ل- شهید قاضی 50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو 10 درصد 250 م ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 100م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیمن هیدرینات50م گ-امین100ع DIMENHYDRINATE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کیوتن پلاس یوروویتال 100م0گ 60ع EURHO VITAL Q10 PLUS® 100MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
اسپری بینی راویزون(مومتازون)0/05درصد20 م ل 1ع RAVISON SPRAY, SUSPENSION NASAL 0.05 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل کوچک 50ع OP-PERFECT Vinyl - Vinolex - Rose Maryam small زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره استامینوفن100م گ/1 م ل15 م ل-نیک سادا 1ع ACETAMINOPHEN NIXADA SOLUTION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی ونتالکس(سالبوتامول) 100 م ک گ/پاف200پاف1ع VENTALEX SPRAY, METERED RESPIRATORY 100 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کلسیم +ویتامین د3-پریفرد نوتریشین60ع PREFERRED NUTRITION CALCIUM WITH VITAMIN D® SOFTGEL 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دایجسبس آرایکس30ع DIGESBES RX® CAP 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 1000 م.گ پرمیوم-مارینوکس 60 ع MARINOX OMEGA 3 PREMIUM® 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول کوبیکس(سلکوکسیب)100م گ30ع COBIX-(CELECOXIB)100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاپنم (مروپنم ) 500 م گ 10 ع MEROPENEM <AFACHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام20 م گ-خوارزمی30ع CITALOPRAM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرتری سدیم سیترات-سپیداج 1000 گ1ع SODIUM CITRATE <SEPIDAJ> BULK-POWDER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم نعناع و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت بلتیل(برم هگزین)4 م گ/ 5 م ل 60 م ل 1ع BELTYL SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 10م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس(سیستین/ زینک/ بیوتین) مخصوص ناخن30ع PILFOOD SPECIAL NAIL 1 BLISTERS OF 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی) 60 م ل 1ع PSEUPHAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هموکیم+ زینک (فروس سولفات /اسید فولیک / زینک سولفات )20/ 0.5 /150 م گ 30ع HEMOKIM+ZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم با شیر قوطی 400 گ 1ع BIOMIL SERAL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 3000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE 3000-bsk زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2.5م گ50ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوراتادین 5 م گ/5م ل 60م ل -پاک دارو 1ع LORATADINE PAKDAROU 5MG/5ML 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل 500 گرمی سپیداج MINOXIDIL <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروکید(فروس فومارات)15 م ل 1ع Irokid15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف کودکان گلیسیرین -بهوزان 1گ10ع GLYCERIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY RECTAL 1 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)40 م گ30 ع VASARAN®(VALSARTAN) 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والسارتان - حکیم80م گ 30ع VALSARTAN-HAKIM® 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اتوپوزاید -مایلن 100 م گ / 5 م ل 1 ع Etoposide-Mylan 150mg/15ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول خوراکی دیفن هیدرامین 60 م ل - امین 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول منیزیم سولفات 50درصد 10 م ل -ثامن 20ع MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 50 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال انسولین رونولین آر (رگولار)1000واحد/10م ل 1ع-یخچالی INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوکلسین (کلسی تونین)200 واحد/پاف2 م ل 1ع-یخچالی NASOCALCIN SPRAY NASAL 200 [iU]/1{Puff} 14 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول افتاویت شهردارو 36 ع OFTAVIT® <SHD> CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون مالوژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)با طعم مخلوط میوه ها1ع MAALOGEL-S 240ML ORAL WITH MIX FLAVOUR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سدیم بیکربنات-کاسپین 4‏/‏8‏%‏ 5ع SODIUM BICARBONATE <IPDIC> 8.4% 10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ایی 400واحد -اس تی پی فارما 30ع VITAMIN E - SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص متوپرولول پیوسته رهش 47/5 م گ - آوه سینا 60 ع METOPROLOL SUCCINATE 47.5 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی مکس(مولتی ویتامین + مینرال) 100ع MULTIVITAMIN MINERAL CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول سلوکسیب 100 م گ کیمیدارو -60 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آهن+ اسید فولیک آهسته رهش -خوارزمی 30ع IRON+FOLIC ACID CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لیپاکیم(فنوفیبرات) 200 م گ 100ع FENOFIBRATE-HAKIM 200 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص اگزیمکس( اگزمستان ) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE <IRAN HORMONE> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویوله دوژانسین 1 درصد 10 م ل -کیمیا دارو سپهر1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی ویتامین فورکیدز30 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMIN TROPFEN FUR KIDS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه مگنترا(منیزیم اکساید)300 م گ 20ع MAGNETRA® 1G SACHET 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)7/5 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 7.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دالفیرا (فامپیریدین پیوسته رهش) 10م گ 60ع DALFYRA® 10MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم ایونینگ پرایم رز اویل(گل مغربی)1000 م گ-نورم لایف 60ع EVENING PRIMROSE OIL-NORM LIFE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یوری فکت 50ع URIFACT TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش رهافول (آهن + فولیک اسید ) 0.5+150 م گ 30 ع CODELESS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پرگنافم مارنوکس 60ع (Marinox)Pregna Fem Cap زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول نورمازین (کلروپرومازین) 10ع-تهران شیمی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیپوزوفرفورت(آهن لیپوزومال)30 م ل 1ع LIPOSOFER FORT DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره بیبی جویس(مولتی ویتامین)30 م ل-یوروویتال1ع EURHO VITAL BABY JUICE® 30ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL2® 300G SACHET زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/1000 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول شیرافزا 30ع SHIRAFZA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول امپرازول سها 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE-SOHA®<CHARBAGH> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 10CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره فربولین (فروس سولفات)1ع FERBOLIN® <SHAHR DAROU> 200MG/5ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
وازلین-سپیداج 3000 گرم1ع VASELINE BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برونکوسین1ع BRONCHOSIN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ -آریا 100ع DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول فمکسایت(تقویت قوای جسمی و جنسی زنان) 500 م گ 20ع Femexite cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول تزریقی لووفلوکساسین5 م گ /م ل در دکستروز 5درصد 100م ل -ثامن 1ع LEVOFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سالویگل 30ع SALVIGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)20 م گ 30ع LEXODEP TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ-حکیم30ع MESALAZINE-HAKIM TABLET, ENTRIC COATED ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
محلول موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 20 م ل 1 ع CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 100 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ - کیمیدارو 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - مینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)250 م گ 100ع TETRACYCLINE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلکو 2/5% (سلنیوم سولفاید)ـ تیوبی 1ع SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پد الکل (پنکل) 100 ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص متفورتکس(متفورمین) 500 م گ بلیستر100ع METFORMIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سیپلکس(سیپروفلوکساسین) 3% -سینادارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی اپتیمول(تیمولول)0.5درصد5 م ل 1ع OPTIMOL SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60م ل 1ع EXPECTORANT-ALHAVI® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دکسون (دگزامتازون)1% -سینا دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی( ت) novorapid flexpen 100 u/ml 3ml زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کرم هیرسوتان1ع HIRSUTAN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کتوکونازول 200 م گ -جالینوس30ع KETOKONAZOLE 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)30 م گ 1ع METHOTREXATE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.6 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتد(فاموتیدین) 20 م گ 100ع FAMOTED® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده دست سپتیزان120م ل1ع CEPTIZAN HAND SANITIZER SOLUTION 120ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قطره زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک )15م ل 1ع Zitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لاغری اسلیم مد(سرکه سیب/چای سبز)60 ع SLIMED® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ با طعم پرتقال-سونا طب پارسه 20ع VITAMIN C 1000 20TABLETES IN BOTTEL(ORANGE FLAVOR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-فارماشیمی 20ع SORBITOL <PHARMACHIMI> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مفناید 11.2درصد30گ1ع MAFENIDE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بنفوتامین (بنفوتیامین) 100م.گ 100ع BENFOTAMINE 100MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید -حکیم 15م ل 1ع METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%- ناژو1ع MUPIROCIN-NAJO® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا- ناژو 78گ+اپلیکاتور1ع TRIPLE SULFA-NAJO CREAM VAGINAL 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسامین(بیسموت ساب سیترات)120 م گ- امین40ع(بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین20 م گ -شهر دارو 30ع SIMVASTATIN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک 1درصد-عماد 60 گ 1ع DICLOFENAC-EMAD GEL TOPICAL 1 % 60 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای ویژه گاسترو -فیکس ( از بدو تولد) ساشه 30 گ 5 ع GASTRO-FIX زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
پماد موضعی بتاکلسیدرم(کلسی پوتریول/بتامتازون)30 گ 1ع BETACALCIDERM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)75 م گ 30ع ZYBUTRIN TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم10 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیترابن(کلسیم سیترات/ منیزیم /ویتامین د3)30ع CITRABONE F.C TBLET 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)20 م گ100ع PROPRATED® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه لوتریکس(مونته لوکاست)4 م گ14ع LOTERIX GRANULE ORAL 4 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیازپام 5 م.گ-بهوزان 5 ع DIAZEPAM-BEHVAZAN® 5MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارنیمکس(ال ـ کارنیتین)250م.گ 100ع CARNIMEX® 250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین) 5/500 م گ 30 ع JARDIPLUS TABLET ORAL 5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی LEVEMIR®(INSULIN DETEMIR) 100IU/ML 3ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)10م گ/ ا م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنکلات - آی اچ( ریواروکسابان )15م گ 30ع RIVAROXABAN 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیپیفر(آهن نانو لیپوزومال /ویتامین ب12 / فولیک اسید)30 م ل1ع LIPIFERR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ایون اویل (روغن گل مغربی)500 م گ 30ع EVENOIL® 500 MG SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف پنتاسا(مزالازین)1گ28ع PENTASA(MESALAZINE) 1G SUPP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سویاگل 30 ع SOYAGOL® <GOL DARU> TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت سالبوتامول120م.ل -عماد1ع SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هیدروکسی زین 10 م گ ،120 م ل -پورسینا1ع HYDROXYZINE SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره دیکلوپتین (دیکلوفناک سدیم) 0.1 % -سینا دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اووستاپ ال(ال دی) 210 ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرژیفیکس(عصاره جین سنگ/ کافئین)60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل-پورسینا1ع DIPHENHYDRAMINE 12.5MG/5ML 60ML ORAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لاموتریژین 100 م گ -امین 100ع LAMOTRIGINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت(لیناگلیپتین)5 م گ30ع MELIJENT TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پلاس کالیم (پتاسیم کلراید ریتارد)600 م گ 200ع POTASSIUM CHLORIDE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول مفنامیک اسید 250 م.گ- الحاوی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرون و اینر روهه (کمک به سلامت عصبی و آرامبخش)-یوروویتال60ع EURHO VITAL NERVEN & INNERE RUHE CAPSULE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول استاپ اسنورینگ1ع STOP SNORING® <GOL DARU> SOLUTION 250ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ تری مد 60CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول کلسیم گلوکونات1000 م گ /10 م ل -گلینیکا10ع CALCIO GLUCONATO GALENICA INJECTION PARENTERAL 10 % 10 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25درصد30 گ-عماد1ع ZINC OXIDE EMAD OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 500 م گ تهران دارو 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مارپلن (ایزوکربوکسازید ) 10 م گ 56 ع Isocarboxazid زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی‏ویتامین کامل)یوروویتال 100ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آوسوی (عصاره آووکادو و سویا)300م گ-بی اس کی 20ع AVOSOY BSK® CAP 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد موضعی پی. آ .د (ویتامین آ+د) 30گ 1ع P.A.D® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آتراکورین (آتراکوریوم) 50 م گ / 5 م ل 5 ع-یخچالی ATRACORIN® 50MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی هومیدرین(هماتروپین) 2درصد10 م ل 1ع HOMYDRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن-الحاوی 1م گ100ع KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 150 م گ-حکیم 30ع PREGABALIN-HAKIM® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زادیکس (کتوتیفن)1م.گ 5م.ل 120م.ل زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سورال(سوربیتول)5گ تامین آوا 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول ویتامین ث 500 م گ/5 م ل -البرز دارو 10ع-یخچالی VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زایبرون(آبیراترون استات)500 م گ60ع XYBRONE TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین -بهوزان 10 درصد 60 م ل 1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 60ML SOLUT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن -بهوزان 125 م گ 10 ع ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدکيم(ويتامين آ+د) 15م ل 1ع ADKim <VITAMIN A+D > 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت برینیل(دکسترومتورفان)60م ل1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اپرمیترون(اپرپیتانت)125/80/80 م گ 3ع APREMITRON 125/80/80 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ائوزین -سپیداج 20 گ 1ع EOSIN (SEPIDAJ) POWDER BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون -ناژو 0/1 درصد 15گ1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفاند(دیفن هیدرامین کامپاند)60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید بهسا 1 درصد 150 م ل 1 ع SELENIUM SULFIDE-BEHSA® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول دیپ لانگ ساپورت(تسکین سرفه /خلط آور) قوطی-گرین نیچر 30ع DEEP LUNG SUPPORT® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شامپو پیریتیون زینک 2%_ناژو 1ع PYRITHIONE ZINC-NAJO® %2 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم وانیلی 2250 گ-یوروویتال1ع EURHO VITAL WHEY 2250G/ VANILLA زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره چشمی تیموزوپت(دورزولامید/تیمولول)5 م ل 1ع TIMOZOPT OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین -بهوزان 8 درصد30گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 250م گ-مهبان دارو30ع NAPROXEN TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اندورین-آی اچ (دینوژست) 2 م گ 30 ع ENDORIN-IH 2 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)80 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی کلازید پیوسته رهش 30 م گ-تهران دارو 30ع GLICLAZIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مودامین(کنترل استرس و بهبود خلق و خو)30ع MOODAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اوسرین-سپیداج 400% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سولیفناسین 5م گ -ایران هورمون 30ع SOLIFENACIN TAB 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 / 1000 واحد - الحاوی 60ع VITAMIN D3 - <Alhavi> TABLET / 60 IN PET/ 1000 U زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال وین بلاستین 10م گ/10م ل - هلث بیوتک 1ع-یخچالی VINBLASTINE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 10 mg mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتاگنوس 30 ع VITAGNUS® 0.25MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره خوراکی آدزوفر(ویتامین آ+د / زینک / آهن لیپوزومال)30 م ل1ع ADZOFER DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ولدیک(دیکلوفناک )50 م گ30ع VOLDIC TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت تیمی کلد (آویشن)120 م ل-آمی ویتال 1 ع THYMICOLD® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)50م.گ 1ع ALVOXAL(OXALIPLATIN) <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 50MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ/ 5 م ل-لقمان 1ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورات 60 م ل- پورسینا1ع EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م.گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول اگزکیم(ریواستیگمین)1.5 م گ 100ع EXEKIM CAPSULE ORAL 1.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ پرتقالی - یوروویتال 20 ع Euro Vital Vitamin C 1000mg EFF Tab 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص دفراسیروکس 250 م.گ 28 ع DEFERASIROX 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول پاورگل 30 ع POWERGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ تری مد 5CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول آمیکستین(آتوموکستین)10م گ 30ع ATOMOXETINE CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رها کلد روز(استامینوفن/فنیل افرین)30ع RAHA COLD DAY TABLET ORAL 500 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مدریک 30ع MODERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول افدرین 50 م گ/1 م ل -بیوتیکا 10ع EPHEDRINE HCL BIOTIKA 50MG/1ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین) 300 م گ 30ع GABAPENTIN 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول یوروسپاسمد(رفع اختلالات ادراری)30ع UROSPASMED® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم30 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) با اسانس لاوندر 120 م ل 1ع INSTANT DISINFECTANT KOMAKOL70% -120CC (SPRAY) زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 5‏/‏‏7×300س 16‏ ع‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)بازشونده در آب 500 م گ 28 ع DEFERASIROX 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی