ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۵ تیر ۱۴۰۱
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
کپسول استراتین(آتوموکستین)18م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 18MGCAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوراستور(لوودوپا/بنسرازید)125م گ 100ع NORSTOR TABLET ORAL 100 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متیل پردنیزولون500 م گ -جابر 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی بکلکس(بکلومتازون)50 م ک گ/پاف200پاف1ع BECLEX INHALANT RESPIRATORY 50 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون خوراکی تایلوفن 120 م ل -اکسیر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آی وی گلوبولین اس ان (ایمنوگلوبولین)5گ/100م ل1ع -یخچالی IMMUNE GLOBULIN 5G/100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول125م گ/5 م ل 120 م ل-سها1ع METRONIDAZOLE SOHA SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوکسی فیلین پیوسته رهش 400 م گ-تهران دارو 100ع PENTOXIFYLLINE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز وازلینه 10‏ پدی GAZEVAZOLINH10PADI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول کامیلوگل 250 م.ل1ع KAMILLOGOL® 250ML TOPICAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دی سیکلومین10م گ - امین 100ع DICYCLOMINE 10 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوپیبان(بوپروپیون پیوسته رهش)150 م گ30ع BUPIBAN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روستاتین(رزوواستاتین)10 م گ30ع ROSTATIN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص و کپسول پریناویت(مخصوص دوران بارداری)-آپوویتال30+15 ع APOVITAL PRENAVIT TAB . CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن کرچک 40 گ -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
الکل مطلق 99/8درجه بطری - کیمیا الکل 1 ل ABSOLUTE ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 99 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی سولفاستامید10 درصد10 م ل-رها1ع SULFACETAMIDE <RAHA> 10% 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان 45گ1ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE-BEHVAZAN CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 45 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین(فلوتیکازون)125 م ک گ/پاف120پاف1ع CATOSIN INHALANT RESPIRATORY 125 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آنژیوکت آبی مدیتکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ساشه گلوکومانان - ویتامین ب2 (کمک به کاهش وزن ودرمان یبوست)30ع GLUCOMANNAN- VITAMIN B2 PERARIN PARS M+ 30 SACHET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سینامون پلاس 60 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد چشمی ناتریسالت(سدیم کلراید)5درصد5گ1ع NATRISALT OINTMENT OPHTHALMIC 5 % 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکسیب (سلکوکسیب)100 م گ 60 ع- داروپخش زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین مینرال-الیت 30ع MULTI VITAMIN AND MINERAL 30-BLISTER زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص اوردلیک(ارسوداکسی کولیک اسید)300 م گ30ع URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60م.ل-پاک دارو 1ع PEDIATRIC GRIPPE PAK DAROU 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کیدی کولیک (اسانس شوید + رازیانه) - امین 30م0ل KIDY COLIC DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 12.5م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اگزوپیو (نالتروکسون پیوسته رهش)380 م گ1ع-یخچالی EXOPIO INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION PARENTERAL 380 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان50 م گ- مفید30ع LOSARTAN POTASSIUM TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس(متفورمین) 500م گ-بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه آرگوسول70 م ل 1ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Shampo 70ml زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص زولپیدم5 م گ-آفاشیمی 30ع ZOLPIDEM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م گ 2م ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکاربوز50 م گ-مفید100ع ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 300م0گ /1م.ل 50م.ل1ع OMNIPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین - ناژو 1 درصد60م ل1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 1% 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته (20*270 ) مرهم رازی 18 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک فمی گارد(حفظ سلامت واژن)30ع FEMIGAURD® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی بکلورین(بکلومتازون)0/05 درصد 20م ل1ع BECLORHIN SPRAY NASAL 50 ug/1 {dose} 200 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نورمازین (کلروپرومازین) 10ع-تهران شیمی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلزاکیم(دنپزیل)5 م گ 100ع ALZAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5م.گ-تدافارم تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز 5 درصد 1000 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2% -ثامن 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تادارکس(تادالافیل) 20م گ 4ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نکسیو (اس امپرازول)20 م گ30 ع ESOMEPRAZOLE 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آیروفیکس (آهن لیپوزمال/ ب 6 / ب12 ) ۱۵۰ م ل 1ع Dayonix Pharma Irofix Syrup 150 ml زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیرخوراکی بلادونا-پی بی60 م ل -شهردارو1ع BELLADONNA PB ELIXIR ORAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک)120 م ل 1ع ZITOKID SYRUP 120 ML/ LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رهامون(استامینوفن/فنیل افرین/دیفن هیدرامین)30ع RAHAMOON TABLET ORAL 500 mg/5 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م گ100ع PROPRATED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی دالازان( کلیندامایسین)1درصد15گ1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 1% 15G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا رنگی (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 100 م گ100ع CLOZAPINE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فوروزماید 40 م گ-مفید 100ع FUROSEMIDE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 5 م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-مداوا100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوزین (زینک سولفات)100ع SUZIN® 25MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 325 م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ -رها 50ع MEFENAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ - کیمیدارو 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیفنوکسیلات 2/5 م گ-امین100ع DIPHENOXYLATE <AMIN> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 250 م گ-تهران شیمی 100ع NAPROXEN <TEHRANCHEMIE> 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرژیفیکس(عصاره جین سنگ/ کافئین)-هرباویوا 60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم پیوسته رهش 120م.گ- آریا 100ع DILTIAZEM EXTENDED RELEASE ARYA 120 BLISTER(100 TABLETS) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د بهسا 30 گ 1ع VITAMIN A+D BEHSA 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداپرول(متوپرولول) 50 م گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 370م گ/100م ل1ع SCANLUX® 370MG/ML 100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص زینک لند (زینک سولفات)10 م گ -نووفرما 60ع NUFORMA ZINC LAND /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (سرماخوردگی کودکان) 60 م ل1ع KIDI COLD زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فوروزماید40 م.گ-کیمیدارو100ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی آئروتکس(تتراسایکلین) 1درصد3گ1ع AEROTEX OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (خانم های بالای 50سال )اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR WOMEN 50+-TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی کوکیوتن100م.گ -الیت فارما24ع CO Q10 <SONA TEB PARSEH> 100 MG SOFGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد موضعی بتاژیل 0/1 درصد(بتامتازون) 15گ 1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی) 60 م ل 1ع PSEUPHAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 10CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول دروکسیب(سلکوکسیب)200 م گ50ع DOROXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)50 م گ 100ع POZZAREX (LOSARTAN) TABLET 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)1گ/10م ل1ع GEMSIBAN 1G/10ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 15م گ+پابا-فلکسان60ع FISHER FLEXAN ZINC PLUS 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
باند پانسمان 15×300‏ س 8‏ ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان100 م گ/5 م ل-سبحان انکولوژی1ع ERTICAN® 100MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول فنوفیبرات100 م گ-شهر دارو100ع FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2 قوطی 400 گ 1 ع BIOMILL2 MILK 400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نیلوتا(نیلوتینیب)200 م گ28ع NILOTA CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آدی ژل-اس(آلومینیوم/منزیم/سایمتیکون)100ع ADIGEL-S TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلوبیکس(سلکوکسیب)100م گ 60ع CELOBIX CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ث پلاس زینک 10 م گ -آپوویتال 40ع APOVITAL VITAMIN C PLUS 10 MG ZINK 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت لاکتولوز 240م0ل LACTULOSE-EMAD® 10G/15ML 240ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون بهسا 0/1 درصد 30 گ 1ع MOMETASONE-BEHSA® 0.1% 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم پلاس(کلسیم/منیزیم/زینک/ د3)-آرگوسول20ع ARGUSOL CALCIUM+ MAGNESIUM+ ZINC+ VITAMIN D EFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فلکسوم (روغن آووکادو، سویا ،هیالورنیک اسید)-فلکسان فیشر 30ع FISHER FLEXAN FLEXOM زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 40 م گ 30 ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاژن پلاس( ال -لیزین / ویتامین ث)-یوروویتال60ع EURHO VITAL KOLLAGEN PLUS L-LYSINE & VITAMIN C 4*15TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)750م گ8ع LEVOFECT TABLET ORAL 750 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رناهلث(سولامر کربنات)800 م گ 60ع RENAHEALTH TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دایونیکس کیدزی (مولتی ویتامین )با طعم پرتقال150 م ل 1ع DAYONIX KIDSSI MULTIVITAMIN 150 ML/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)100 م گ30 ع JANUVEX 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژلوگراف(روغن کرچک)1گ-امی ویتال50ع GELOGRAPH® SOFTGEL 5*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورگل 30 ع POWERGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی تیرلوز(اشک مصنوعی)10م ل 1ع TEARLOSE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دوکسپین 10 م.گ-رامین 30 ع DOXEPIN <RAMIN> 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متی مازول5 م گ-لقمان100ع METHIMAZOLE <LOGHMAN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3بدون جیوه -الیت فارما36ع ELITE-FISH OIL <NUGALE PHARMACEUTICAL> 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ساشه سینکاست(مونته لوکاست)4 م گ 14ع SINKAST 4 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پمکسد(پمترکسد)500 م گ 1ع PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف مزالازین 500م .گ - عماد 5ع MESALAZINE-EMAD® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین اس اچ دی 0/2درصد 250م ل 1ع CHLORHEXIDINE-SHD® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول آرتوتکس(زنجبیل/زردچوبه/کندر)60 ع ARTHO TEX® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول نبولایزر ایپراتروپیوم بروماید 500م ک گ- آلدو یونیون 20ع IPRATROPIUM BROMIDE ALDO UNION 500 MCG NEBULISATION 2 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ژل موضعی روماکام (پیروکسیکام) 60 گ 1ع PIROXICAM 0.5% GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40م گ -آ می ویتال100ع VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین پلاس(ال کارنیتین/آرژنین)1 گ 10ع L-CARNITINE PLUS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر آیونکس (سدیم پلی استیرن سولفونات)454گ 1ع SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 454 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)10 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهسته رهش آوی ففول ( آهن + فولیک اسید) 0.5+ 60 م گ 100ع IRON+ FOLIC ACID F.C TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل -سپیداج250 گ MINOXIDIL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنکلات - آی اچ( ریواروکسابان) 20م گ 30ع RIVAROXABAN 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاتیزون (هیدروکورتیزون ) 100 م گ 10 ع HYDROCORTISONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتنولول-تدافارم 100م گ100ع ATENOLOL-TEDAPHARM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس یوروویتال10م0گ 60ع EURHO VITAL ZINK PLUS® PEARL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل واژینال متروماکس(مترونیدازول)0/75 درصد 70 گ 1ع METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیترازپام 5 م گ-ال پی اچ 30 ع NITRAZEPAM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 50درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 50 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزیمکس( اگزمستان ) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE <IRAN HORMONE> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکشدار فلووکسامین 100 م گ -سبحان دارو 15 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کوکیوتن قرمز100‏م گ-آنتی ایجینگ 30ع RED CO Q10 <ANTI AGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوراتکس (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATEX(LORATADINE) ® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م گ -بهوزان5ع DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سدیم بیکربنات-کاسپین 4‏/‏8‏%‏ 5ع SODIUM BICARBONATE <IPDIC> 8.4% 10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاپرازول ( پنتوپرازول ) 40م گ1ع PANTOPRAZOLE 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزارام(آزاتیوپرین) 50 م.گ100ع AZARAM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر آزلاییک اسید-سپیداج 100 گ1ع AZELAIC ACID -SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرواوراسیل (پروپیل تیواوراسیل )50 م گ100ع PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنکلات - آی اچ( ریواروکسابان )15م گ 30ع RIVAROXABAN 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم نیکسامل(پرمترین)1 درصد 60 گ + شانه دندانه ریز 1ع NIXAMOL 1% (PERMETRIN) CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م.گ 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرکاف(کافئین)200 م گ 30ع Enercaff 200 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره کید 3 فورت(ویتامین د)12000واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 FORT® 15 ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پیوسته رهش دراستیفن(ایبوپروفن) 800 م گ 30ع DRASTIFEN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هانی توس(آویشن + عسل)120م ل -آمی ویتال 1ع HONY TUOS SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مکسامین(حفظ سلامت دستگاه گوارش)30ع MAXAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ایبوکیم (ایبوپروفن) 400 م گ100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی کلازید80 م گ-پورسینا100ع GLICLAZIDE <PURSINA> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتامتازون - ناژو 0/1 درصد 20 م ل 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 20ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال مدرولین(متیل پردنیزولون)500 م.گ MEDROLIN® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فت فیکس(موثر درکاهش وزن)-هرباویوا 60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد برناگل1ع BURNAGOL® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی آلرگل1ع ALLERGOL® SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون) 4 م گ 40 ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 375 م.گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول مولتی ویتامین تراپوتیک-ایران دارو 100ع MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جینکوول(جینکوبیلوبا)120 م گ30ع GINKO WELL® F.C TAB 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سورناندین(کاهش درد و التهاب مفاصل) جعبه-گرین نیچر30ع SORENANDIN® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اوومید (کلومیفن) 50 م گ 10ع CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1درصد 15گ 1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)100 م گ 30ع IMACO CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کاپسیان 30 گ1ع CAPSIAN® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ30ع SEROZOL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین 10 م گ سینا دارو 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د-بهوزان 30گ 1ع VITAMIN A+D-BEHVAZAN® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زایبرون(آبیراترون استات)500 م گ60ع XYBRONE TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین (کلسیم فولینات) 200م گ /20م ل1ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 200MG/20ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون -ناژو 0/1 درصد 15گ1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوپانتن(بیوتین+پانتوتنیک اسید)-یوروویتال60ع EURHO VITAL BIOPANTHENE 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم40 م گ100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)360م گ80ع AVISIROX TABLET ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آیروزاد(روی و آهن و ویتامین آ+د)30 م ل 1ع IROZAD 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پراسوگرل -شهردارو- 10م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم(ویتامین ث)1000 م گ 20ع VITAKIM 1000 EFF TAB 20 PCS 1000 MG 20 PCS PLASTIC BOTTLE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید-آرنیکا سلامت10ع ANTI HEMORRHOID SUPPOSITORY RECTAL 60 mg/5 mg/50 mg/400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 70 م گ-آوه سینا 8 ع ALENDRONATE <AVESINA> 70MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آمیفن ( استامینوفن) طعم دار 15 م ل 1ع AMIPHEN® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایراموکس (آموکسی سیلین) 250 م گ 100 م ل 1ع AMOXICILLIN <COSAR> 250MG POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم (کلسیم )500م.گ-حکیم 10ع CALCIUM-Hakim 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرفوران 30ع PERFORAN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره سایفندیل(سایمتیکون/اسانس شوید و رازیانه)30 م ل1ع SIFENDIL® 30 ML ORAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت ایمو اکتیو فمیلی 200 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL IMMU AKTIV FAMILY 200 ML/ ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکسارین(انوکساپارین ) 6000 واحد 3 ع ENOXARIN 6000 (PD)-3 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد50گ+اپلیکاتور1ع CANDIZOL CREAM VAGINAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول کرنبری (بهبود عفونت والتهاب مجاری ادراری)200 م گ 30ع VITAWELL CRANBERRY® TAB 30 BOTTLE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سورناندین (کاهش درد و التهاب مفاصل) قوطی- گرین نیچر30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دیپ لانگ ساپورت(تسکین سرفه /خلط آور) قوطی-گرین نیچر 30ع DEEP LUNG SUPPORT® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص امپادیانس-ام(امپاگلیفلوزین/متفورمین) 5/1000 م گ 30ع EMPADIANCE-M TABLET ORAL 5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 250 م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی بی بی 30 م ل 1ع MULTI BABY 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مورین (مبورین ) 135 م گ 50 ع MEBEVERINE HCL 135MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز نخ دار 8 لایه 500گ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان100ع INDOMETHACIN 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تداگلیز(نیتروگلیسیرین ) 2/6م گ 50 ع NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین (آزیترومایسین) 100م گ ، 30م ل 1ع AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر رولاکس(ملین / ضد یبوست)50 گ1ع 'RULAX® Powder 50GR زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف ناپروکسن 500 م.گ-بهوزان 5 ع NAPROXEN-BEHVAZAN® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیموزوپت(دورزولامید/تیمولول)5 م ل 1ع TIMOZOPT OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین)300 م گ -حکیم 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180 م گ 100ع FEXOTED TABLET ORAL 180 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه لوتریکس(مونته لوکاست)4 م گ14ع LOTERIX GRANULE ORAL 4 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتوم - ایران داروک100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 1000 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
امپول ریلاکسین 10 م ل- سینادارو 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اربی توکس (ستوکسیمب)5م گ/20م ل1ع-یخچالی ERBITUX®(CETUXIMAB) 5MG/ML 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام بهسا 0/5 درصد 60گ 1ع PIROXICAM BEHSA 0.5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتنوکیم ( آتنولول) 50 م گ 100ع ATENOKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دی سیکلومین-عماد1ع DICYCLOMINE-EMAD® 10MG/5ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم20 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM20MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)80 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زتابین (کپسیتابین) 500م.گ- نانوالوند60ع XETABIN (CAPECITABINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوبتازول-گیلارانکو0/05 درصد 15گ 1ع CLOBETASOL-GILARANCO CREAM TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول غیرخوراکی منتول 30 م ل 1ع MENTHOL® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ملیسان 30 گ1ع MELISSAN® 30G TOP GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتاول مولتی پریناتال(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITAWELL MULTI PRENATAL BOTTLE/60 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم/ویتامین ث -حکیم 18ع CALCIUM/VITAMIN C-HAKIM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت جینکو ویتون( مولتی ویتامین / جینکوبیلوبا)200م ل1ع GINKGOVITON® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اسلیم کوئیک 30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد تروماهرب1ع _HERBAL MEDICINES زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
وازلین-سپیداج 3000 گرم1ع VASELINE BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پارانوپین (استامینوفن کدئین) 300/20 م گ 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 100م گ -خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 50 م گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرسوفر پرسی پیته(گوگرد)-سپیداج 100 گ1ع SULFUR_PERCIPITATED_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)10م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مالوژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)با طعم نعنا لیمو1ع MAALOGEL-S 240ML ORAL WITH lemon mint FLAVOUR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روهمورین(درمان هموروئید)500 م گ 30 ع Ruhemorrin CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ساینوژل(هیالورونات سدیم)32 م گ/2 م ل1ع synogel(sodum hyaluronate)1.6% 32mg/2 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م.گ100ع PROPRATED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 500 م گ 20ع AFAZOX®500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بنزیل بنزوات-سپیداج 1000 م.ل BENZYL BENZOATE <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوسپیرون 10م گ-لقمان100ع BUSPIRONE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مونته لوکاست 10 م گ -پورسینا30 ع MONTELUKAST <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 1 م گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرو نولاکتون)100 م گ 100ع SLACTONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کتوفتالمیک(کتوتیفن)-سینادارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کلرفنیرامین 10 م گ -رها10ع CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سدیم کلراید-سپیداج 1000گ SODIUM CHLORIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداراید - اچ (آمیلوراید / هیدروکلروتیازید) 50/5 م گ 100ع TEDARIDE-H® 5/50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زایبرون(آبیراترون استات)250 م گ120ع XYBRONE TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولیک اسید 1 م گ-مینا 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رنالایو(سولامر هیدروکلراید)800 م گ 60ع RENALIVE TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 325 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 325 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتاگنوس 30 م ل1ع VITAGNUS® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سیالین آر ایکس(چای سبز هسته انگور)-اس تی پی فارما30ع CIALIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
ساشه او. آر. اس طعم دار 20/5 گ -پورسینا 60ع ORS POWDER, FOR SOLUTION ORAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر ال-گلوتامین300گ -یوروویتال1ع EURHO VITAL L-GLUTAMIN 300 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتاول مولتی بان(مولتی ویتامین مینرال)60ع VITAWELL MULTIBAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون0.1درصد 30گ-بهوزان1ع MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر -تدافارم 400م گ 30 ع ACICLOVIR-TEDAPHARM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول اوروگرافین(مگلومین کمپاند)66درصد20 م ل 10ع MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 66 %/10 % 20 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول دگزاتیسین (دگزامتازون)8م گ/2م ل 10 ع DEXAMETHASONE <T.C> 4MG/ML 2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین هیدروکلراید-سپیداج 50 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین(فلوتیکازون)250 م ک گ/پاف120پاف1ع CATOSIN AEROSOL, METERED RESPIRATORY 250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100م.گ-حکیم 60 ع CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 15 م.گ -لقمان30 ع MELOXICAM <LOGHMAN> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60م.ل-پاک دارو 1ع EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی زایلومول(دورزولامید/تیمولول)0.5/2گ5م ل1ع ZILOMOLE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 %/0.5 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپرانول 20 م.گ-حکیم100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات) 30م گ/ 3 م ل 5 ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 30MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ایبوپروفن 5 درصد 50 گ-رها 1ع IBUPROFEN <RAHA> 5% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پی اسکلتون(آووکادو/سویا)300 م گ20ع PSCLETONE® CAP 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول آرترولیستیکا( بهبود درد مفاصل و عضلات)32ع ARTROLISTICA® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی ویتامین آ+د- ناژو 30 گ 1ع VITAMIN A+D-NAJO® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره تریمیپرامین 4% 30م.ل-شهر دارو1ع TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکارماکس(آکاربوز) 100 م گ 100ع ACARBOSE <TEHRANCHEMIE> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق بلو پتنت وی 50 م گ/2 م ل 5ع PATENT BLUE V INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال فلوکونازول 200م گ/100 م ل -بایو ایندستریا1ع FLUCONAZOLE BIOINDUSTERIA INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) با اسانس قهوه 120 م ل 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ویال زوپلات(اکسالی پلاتین)100م گ/20م ل1ع XOPLAT 100MG/20ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم 400 م.گ-حکیم100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -فیشر فلکسان20ع FISHER FLEXAN MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلسی ژنون(کلسیم/ منیزیم/ زینک/د3 )-نورم لایف 60ع calcigenon-norm life tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی آزیترومایسین 1درصد 2/5 م ل 1ع -یخچالی AZITHREX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیدوپین آرایکس( ام اس ام)1گ -اس تی پی فارما30ع Fadopain(MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلد بایوفایت (بهبود سرماخوردگی و آنفلوانزا) قوطی-گرین نیچر30 ع COLD BIO FIGHT® TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م گ-تهران دارو100ع FLUOXETINE <TEHRAN DAROU> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلدوکومار(وارفارین سدیم)5 م گ 40ع ALDOCUMAR TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد چشمی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد3گ1ع CORTINIL OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژنین1000 م گ-اس تی پی فارما60ع L-ARGININE - 1000 MG-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول روکامیکس(پیروکسیکام) 20م گ / 1م ل 10ع ROCAMIX®(PIROXICAM) 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 50 م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رالوکسن(رالوکسیفن)60 م گ 30ع RALOXIFENE 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -آپو ویتال20ع APOVITAL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره پلارژین( سرماخوردگی و ضد سرفه)30 م ل 1ع PELARGINE®30 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین 6/4م گ - البرز دارو50ع nitrocardin4/6 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گریفن بزرگسالان (سرماخوردگی) 30ع GRIPHEN® ADULT TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د 3 /1000واحد_آپوویتال30ع APOVITAL VITAMIN D3 1000 IU 1*30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 25 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوروپنتین 100 م گ-مهردارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند60 م ل -مینا1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND- 12.5 /125 MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 20‏ س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول هیالورون سائور پلاس کلاژن و بیوتین-یوروویتال30ع EURHO VITAL HYALURONSAURE PLUS KOLLAGEN & BIOTIN CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال منوتروپین(اچ ام جی)‏کارما 3ع-یخچالی MENOTROPINS(HMG)‏ <B.POOYESH DAROU> VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 2 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد شپش نایلیس(ایزو پروپیل میریستات)100 م ل 1ع NYLICE HEAD LICE AND ELIMINATION SOLUTION 100ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون فورازولیدون 50 م گ /15 م ل 120 م ل -نیک سادا1ع FURAZOLIDONE NIXADA SUSPENSION ORAL 50 mg/15mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول0.7م گ -سبحان دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع DEMETIC INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیستئین ب 6- اس تی پی فارما30ع CYSTINE B6-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص دیازپام 2م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول میگلوستات دیفارما 100م گ 84ع(تخفیف متعلق به بیمار است) MIGLUSTAT DIPHARMA CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون کلسیکر 200 م گ -دارودرمان سپهر 1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال پکلی تاکسل150 م گ/25 م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 25 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین)10م0گ2م0ل 10ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون 25م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکینکس( بی پریدین) 2 م گ100ع BIPERIDEN <SHD> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال میکوزین1ع MYCOCIN® CREAM VAGINAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره ویتارول(ویتامین د3)1000واحد30م ل 1ع VITAROL 30ML/ MELON FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 6000واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموکریپتین- ایران هورمون100ع BROMOCRIPTINE <IRAN HORMON> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کراتاگل 30ع CRATAGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - حکیم60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ید+فولیک اسید 500/150 م ک گ-امی ویتال 30ع Iodine+Folic Acide Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
چسب ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2جیانگ سو 12‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قطره بینی نازوفرین 25% 10 م ل -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مدالیت(برم هگزین)8 م گ طب مفید 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب 300 م.گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف واژینال/رکتال پروژستیزان (پروژسترون) 400 م گ10ع PROGESTERONE-BEHVAZAN SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م.گ-پورسینا100ع HYDROXYZINE <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لاکروسپورین(سیکلوسپورین)0.05درصد10 م ل1ع LACROSPORIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیپوزوفرفورت(آهن لیپوزومال)30 م ل 1ع LIPOSOFER FORT DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص باکلوفن 10 م.گ-کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مگنیبان(منیزیم/ ب1/ ب6/د3/ کا2) -ویتاول30ع VITAVWELL MAGNIBAN CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی 25/100م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه -آدونیس کیش 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پراسول(پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAMIPEXOLE 0.18 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرآلومینیوم کلراید-سپیداج 500 گ1ع ALUMINIUM CHLORIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی - کاسپین 2ع (ENOXAPARIN100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروسیال(تادالافیل)5 م گ30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کاناویت (ویتامین کا)10 م گ / 1 م ل 5 ع KANAVIT 10MG/ML AMPOULE 1 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی مولینوز (کرومولین سدیم) 2% 20م ل 1ع MOLINOSE®(CROMOLYN ) 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیلفودکمپلکس(حفظ سلامت مو وناخن)60ع PILFOOD COMPLEX 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سوسپانسیون کلاویسین ای اس 643-کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100م گ ، 100 م ل-لقمان 1 ع CEFIXIME <LOGHMAN> 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز استریل 10‏×10س GAZEASTRIL10.10 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت راسیپ(سیپروهپتادین +مولتی ویتامین)1ع RACIP SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی جنتکس 5 م ل-سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین 100 م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع GUAIFENESIN SYRUP ORAL 100 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استریل یوسپت(شستشوی چشم) -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتاگلیپتین/متفورمین500/50م گ-حکیم 30ع SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل2000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 2000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
روغن ماهی تن با طعم انبه 200م ل-بیوریجینال1ع EMULSIFIED TUNA OIL - <Bioriginal Food & Sciences> 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت لورامنت (لوراتادین) 5 م گ ، 60 م ل 1ع LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏ س BANDPANSEMANDORBAFT5SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت رویال ژلی 200 م ل-کیندر1ع FISHER KINDER MULTIVITAMIN ROYAL JELLY® 150 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دایمتیکون 125م گ -تهران دارو 30 ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 125MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش رهاکین (والپروات سدیم) 500 م گ 30ع RAHAKIN(SODIUM VALPROATE) 500 M G TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم وانا سی ال ای (لینولئیک اسید )1000 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE VANA CLA /KAREN /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص نوازین(بنفوتیامین)150 م گ 30ع NEVAZIN BENFOTIAMIN BENFOTIAMIN-150 MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری دهانی ونتالکس(سالبوتامول) 100 م ک گ/پاف200پاف1ع VENTALEX SPRAY, METERED RESPIRATORY 100 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریواروکسابان 10م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمونپس(سدیم فنیل بوتیرات)500م گ 250ع AMMONAPS TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ممانتین - حکیم 10 م گ 100ع MEMANTINE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنوما (لنالیدوماید) 10م.گ- نانوالوند 21ع LENOMA (LENALIDOMIDE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین500 م گ-خوارزمی5ع LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آیاوت (اشک مصنوعی) 10 م ل 1ع EYEAWET® 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک کید (زینک گلوکونات) طعم دار200 م ل -آمی ویتال 1ع ZINC KID AMIN® 200 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نانو-دی(ویتامین د3)2000 واحد 60 ع Nano-D 2000 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول تزریقی سیپروفلوکساسین 0/2درصد در دکستروز 5 درصد 100م ل-ثامن 1ع CIPROFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 2 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلیدینیوم سی-امین100ع CLIDINIUM-C <AMIN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هپیلکس (کافئین)200 م گ -اس تی فارما30ع HAPILEX ST BLISTER(2*15) زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نوپینتین(گاباپنتین)100 م گ30ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول روماکام(پیروکسیکام )20م گ / 1م ل 10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پریزل گات(امپرازول)20 م گ 14ع PRIZELGUT CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میدرون(میدودرین)2.5م گ100ع MIDRON( MIDODRINE ) TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)400 م گ 10ع IMACO CAPSULE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدی گریپ(سرماخوردگی کودکان)60 م ل 1ع KIDIGRIP SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع - مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال منیزیم سولفات 20% 50م ل- پاستور 1ع MAGNESIUM SULFATE <PASTEUR> 20% 50ML VIA زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -ایران هورمون10 ع HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی فنیل افرین 0.25درصد -راموفارمین 1ع(بدون نسخه) PHENYLEPHRINE <RAMIN> 0.25% 10ML NASAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون اسکا سلو(لیندان)1درصد 60 م ل 1ع SCASOLVE 1% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان انرژی (مولتی ویتامین ،کافئین...)-فیشرفلکسان20ع FISHER FLEXAN ENERGY زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ایزوسورباید 10 م.گ -آریا 100ع ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید پیوسته رهش)60 م گ30 ع GLIZITEX (GLICLAZIDE)RETARD 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نی فلکس آرایکس(هیالورونیک اسید + ام اس ام) -اس تی پی فارما30ع Knee Flex(Hyaloronic Acide+MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر سوربیتول 5 گ-مفید 20ع SORBITOL POWDER ORAL 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-حکیم 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد سوختگی30گ-بهوزان1ع BURN OINTMENT-BEHVAZAN® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل مطلق 99/8 درجه بطری - کیمیا الکل 2.5 ل ABSOLUTE ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 99 % 2.5 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس(سیستین/ زینک/ بیوتین) مخصوص ناخن30ع PILFOOD SPECIAL NAIL 1 BLISTERS OF 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
باند پانسمان 5‏/‏7×200‏س قرمز6‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین2000 م گ/10 م ل-نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE2000MG VIAL 10ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت آسرولا(تقویت سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان)200 م ل- فیشر کیندر 1ع FISHER KINDER ACEROLA 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دایونیکس دیومگ (امگا3 / ویتامین آ/ د3 / ای)150 م ل 1ع DAYONIX DAYOMEG 150 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی بتاکسول(بتاکسولول)0.5درصد10 م ل 1ع BETAXOL SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -مفید 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی (ت) INSULIN DETEMIR 100IU/ML 3ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیر خشک تروویتال3-جی یو اف قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400 G POWD_BOTTLE زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول آفالکس(سفالکسین) 500 م گ100ع CEFALEXIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروزن (آهن پیروفسفات/ ویتامین ب 12)30 م ل -استارویت1ع STAR VIT FERROSEN DROP 30 ML/HEGMATAN DARU/ORANG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی تریامسینولون -بهوزان 0.1 درصد 15 گ 1ع TRIAMCINOLONE-BEHVAZAN® 0.1% OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلوتاناکس (فلوتامید) 250م گ 100ع FLUTAMIDE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول میکسودین(زردچوبه/ زنجبیل)32ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ایبوپروفن 5 درصد 60گ-بهسا 1ع IBUPROFEN BEHSA 5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلکسی آورت 60 ع FLEX AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-کوثر 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم با شیر قوطی 400 گ 1ع BIOMIL SERAL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کرم موضعی الوکوماد(مومتازون)30گ1ع ELOCOMAD 15G TOPICAL OINTMENT 0.1 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فلوپد(سرماخوردگی کودکان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع FLUPED SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز وازلینه تک پدی 15ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص استئوپلاس (گلوکزامین+کدراتین)یوروویتال45 ع Osteo Plus زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم موضعی نیتروفورازون- ناژو 0/2 درصد 30 گ 1ع NITROFURAZONE-NAJO® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)5 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 1 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دراژه هیوتکس(هیوسین)-تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2 درصد 5 م ل-ثامن 20ع LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (10*450 ) cm مرهم رازی 16 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس (لیکویید کلسیم پلاس) الیت 36 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول خوراکی استامینوفن 60 م ل-مینا 1ع ACETAMINOPHEN <MINA> 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرتیبت(بیزوپرولول)2.5 م گ30ع ARTIBET TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 2 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید50 م گ-آفا شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش دیکلوفناک 100 م گ -امین100ع DICLOFENAC SODIUM CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوزام (کلوبازام)10 م گ حکیم 100ع CLOBAZAM TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دیافیت(مولتی ویتامین)60ع EURHO VITAL DIAFIT® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 2 قوطی 400گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
پودر اسید سالیسیلیک-سپیداج 100 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی زایلا پی(لیدوکائین / پریلوکائین)30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م.گ -آریا 100ع FLUOXETINE-ARYA® 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی رافیکل(کلرامفنیکل) 0.5%-رها 1ع-یخچالی CHLORAMPHENICOL <RAHA> 0.5% OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون) 1 گ 20 ع CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم ) 500 م گ 20ع CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کوبیکس(سلکوکسیب)100م گ30ع COBIX-(CELECOXIB)100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هموفر(آهن / اسید فولیک / ویتامین ب12)30ع HEMOFER 1 BLISTER 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسوزول (لانسوپرازول)15م گ 28ع LANSOZOL®(LANSOPRAZOLE) 15MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول رها 120 م.ل1ع RAHA® 120ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلسی دکس (کلسیم د ) 500/200 م گ 50ع CALCIDEX® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش دیکوتارد( دیکلوفناک )100 م گ 30 ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی کیم (مولتی ویتامین) 15م ل 1ع MULTIVITAMIN-HAKIM® 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گرین سایز - بی اس کی 90ع GREEN SIZE® TAB 3 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0/4 م گ-درسا دارو 30ع TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مول ویت (افزایش رشد و اشتها آور)200 م ل 1ع MULVIT SYRUP 200ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم دکستروز3/33درصدسدیم کلراید 0/3درصد 1000 م ل-ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سوسپانسیون تایلوپدیک(استامینوفن)با طعم توت فرنگی15 م ل 1ع TYLOPEDIC SUSPENSION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسپیداکتون (اسپیرونولاکتون)25 م گ 100ع SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ -طب مفید100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روگاسترین(ضدنفخ و اسپاسم گوارشی) 500 م گ30ع Rugastrin CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص منو آورت 60 ع MENO AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دایمتیکون180م گ -تهران دارو 30 ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 180MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اس دی اف 100 م گ (سیلدنافیل) 8 ع S D F® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ایپرونید( آنتی هموروئید) 1ع IPROID®(ANTIHEMORRHOID) OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بیوترین(بیوتین/ ال -سیستئین / ب5)30ع BIOTIRIN 30- NOUSHA PHARMED IRANIAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 15م گ+پابا-ای اچ 40ع EH ZINC PLUS 2*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ امین30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 م ل - بهسا 1ع KETOCONAZOLE <BEHSA> 2% 100ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 325 م.گ بلیستر-جالینوس 100ع ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 1000 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 1L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آلوسالین(رفع خشکی مخاط بینی)15م.ل 1ع ALOSALINE® 15 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلوزاپکس(کلوزاپین) 25 م گ100ع CLOZAPINE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سیس آتراکورین (سیس آتراکوریوم) 10 م گ / 5 م ل 5 ع-یخچالی CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین -بهوزان 10درصد 250 م ل1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 250ML SOLU زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان OTC-امین1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک سدیم 100 م گ-آرنیکا سلامت10ع DICLOFENAC SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اوسرین 400% 2000 گ-عماد1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص بی پریدین 2 م گ -مرهم دارو 100ع BIPERIDEN TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اپیوکاف 120 م.ل1ع OPIOCOUPH® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لراوا (لفلونوماید)20 م گ 30ع LERAVA TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کلوبتازول0.05% 15 گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کلستیرامین 4 گ- مفید 10ع CHOLESTYRAMINE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 4 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث)1000 م گ 10ع VITAKIM 1000 EFF TAB 10 PCS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آب مقطر5 م ل- شهید قاضی 50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم لیکویی کلسیم 6‏پلاس-آنتی ایجینگ 60ع LIQUI CALCIUM 6 PLUS <ANTIAGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین -حکیم 20 م گ 30ع SIMVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپم (پمترکسد)100م.گ -نانوالوند 1ع ALVOPEM(PEMETREXED) 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دفروکسامین2گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 2 G زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیناگلیپتین2.5/متفورمین1000م گ-حکیم 30ع METFORMIN/LINAGLIPTIN TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)5 م گ/5 م ل1ع ALEROPAT(OLOPATADINE ) 5MG/5ML OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بی سی ای ای-اس تی پی فارما 120ع BCAA-stp.phaRma 120CAPSULES IN BOTTEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)25 م گ 5 ع METHOTREXATE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 25 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال- لیزین 500 م گ-رها 60ع L-LYSINE <raha> 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اتوفلور(فلوراید سدیم)20 م گ 100 ع OTOFLOUR TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پودر کامفر-سپیداج 100 گ CAMPHOR_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوتیراستام- حکیم500 م گ 30ع LEVETIRACETAM-HAKIM 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 12.5 م گ -آفاشیمی30ع CARVEDILOL12/5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه70گ-سپیداج 6ع PIDROLAX 70 G FOR ORAL SOLUTION SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 1® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
شربت آرژی پلاس( تقویت سیستم ایمنی و رشد )200 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL ARGIPLUS 200 ML/ ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایتراکونازول100 م گ- مفید10ع ITRACONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ازیتد(ازتیمایب) 10 م گ 30ع EZITED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم150 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-خوارزمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس ب کمپلکس -دانا 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس) 0/03 درصد 30گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.03 Topical oint زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زیتوسیدال(آزیترومایسین)250 م گ6ع ZITOCIDAL CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کتوزانول ( کتوکونازول)2درصد30گ 1ع KETOCONAZOLE-BEHVAZAN® 2% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -سبحان دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول میکسودین(زردچوبه/ زنجبیل)32ع MIXODIN® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول رادوتم(تموزولامید)100م گ5ع RADOTEM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی هیدروکورتیزون -ناژو 1 درصد3 گ1ع HYDROCORTISONE-NAJO 1% OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه بنزیدامین0.15% 120م.ل-بهوزان1ع BENZYDAMINE-BEHVAZAN® 0.15% 120ML MOUTH زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منوآورت کلسیم پلاس (مخصوص بانوان در دوران یائسگی)-یوروویتال45ع EURHO VITAL MENO-AVERT CALCIUM PLUS 3*15 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویت ایس (حفظ سلامت کبد و عروق) جعبه-گرین نیچر 30ع VIT ACE® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سولاوین( سولامرهیدروکلراید) 800 م گ 50ع SEVELAMER <AVICENNA> 800MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسیدر(لانسوپرازول)30 م گ30ع LANSOPRAZOLE 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کواموکسی کلاو625 م گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 10×300‏ س 6‏ ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال پن1.200 (پنی سیلین 1.200) - جابر 25 ع PEN® 1200000 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مفناید 11.2درصد30گ1ع MAFENIDE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پنبه الکلی طبی- نووا 100ع alcohl pad زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص متروماکس (مترونیدازول) 250م.گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دومپریدون -حکیم10 م گ 30 ع DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 625 م.گ-آفا 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزینوکس-آی اچ (مزالازین)500 م گ 60ع MEZINOX-IH TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پنبه الکلی طبی 50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
استریپ آفتوژل(درمان آفت دهان) 10 بسته 20 ع AFTOGEL® STRIP 20 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرسوزن هموفاین 32 جی 100 ع Pen needle Hemofine زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
شربت کیدی کلد (OTC)-امین 1ع KIDI COLD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بینافین (تربینافین) 250 م گ 30ع TERBINAFINE HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد شستشو 500 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)40م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین+ تریگر 60 م ل 1ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول بیوتین -اس تی پی فارما5000 م ک گ30ع BIOTIN STP-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک بهسا 1 درصد 60 گ 1ع DICLOFENAC BEHSA 1% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آیزن (آهن/ اسید فولیک /ویتامین ث)-آپوویتال 40ع APOVITAL EISEN 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال متوتروکسات 5 م گ/2 م ل-هلث بیوتک 1ع METHOTREXATE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول جینسینگ+رویالی ژلی -میکس نچرال 100ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول پمیزول (امپرازول) 20 م گ28ع POMIZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چست الکترود اسکین تکت30 ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کپسول لیپوسولوین 100م گ -تولیددارو30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد 100م گ / 5 م ل - ایران هورمون 10ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی -کاسپین 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص الازین(الانزاپین)5 م گ 100ع OLAZIN 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استئوجویس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL OSTEOJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE N N-EMAD® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردیپا(امپاگلیفلوزین)10 م گ 30ع JARDIPA 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رانولیز(رانولازین پیوسته رهش)500م گ30ع RANOLAZE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده ‏تزریق ‏آلتبرل (اتانرسپت) 50 م گ/ 1 م ل 4ع-یخچالی ALTEBREL®(ETANERCEPT ) 50MG/1ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملاتونین 3 م گ -فورت ایی 60ع FORTE E MELATONIN 3*20 TABLET/MIM DAROU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 10 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلوکونازول150م گ-آوه سینا 8ع FLUCONAZOLE <AVESINA> 150MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 /1000 واحد- شهر دارو 100ع VITAMIN D3 1000IU - <Shahre Daru> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مورین (مبورین پیوسته رهش)200 م گ 30ع MEVERIN® 200MG EXTENDED RELEASE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمپاکول(بتانکول)10 م گ -وانادارو گستر60ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پرومتازین 50 م گ /2 م ل -کاسپین 10ع PROMETHAZINE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی ماید(سولفاستامید)10درصد10 م ل1ع BACTIMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 10 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک کاسه ای اف اف پی 2 ان آر 20ع FFP2 MASK CUP TYPE زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص اس دی اف 50 م گ (سیلدنافیل) 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوپیدوگرل75 م گ -آفا شیمی 30ع CLOPIDOGREL 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ترتینویین-سپیداج 5 گ TRETINOIN_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ممویت ب 12 (گلوتامین +سیانوکوبالامین+فسفورسین)6ع MEMOVIT B12 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره مولتی ویتامین فورکیدز30 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMIN TROPFEN FUR KIDS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف واژینال کلوژین(کلوتریمازول)100 م گ + اپلیکاتور 7 ع CLO-GYN® 100MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه پیلورینکس(اس امپرازول)5 م گ 30ع PILORINEX GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 5 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 1000 م ل - ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فروتب (فروس سولفات)100ع FEROTAB® ,SHAHR DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ای اچ کلسیم پلاس(کلسیم منیزیم زینک و ویتامین د3)-فیشر30ع EH CALCIUM PLUS 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م گ - امین 100 ع FLUCONAZOLE <AMIN> 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تریفن( تری هگذیفنیدیل)100ع TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لاغری اسلیم مد(سرکه سیب/چای سبز)60 ع SLIMED® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مجسترول(جستیران)40م-ایران هورمون100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -مرهم دارو 20ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جین سین 30ع GINSIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون )1 گ 20 ع-آفاشیمی CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 3 م گ -مرهم دارو20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 3MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهن و اسید فولیک-ماد 100ع FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی اولانتین(اولوپاتادین)0.6درصد20 م ل 1ع OLANTIN SPRAY NASAL 0.6 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری ضدعفونی کننده دست نیکاسپت 100م ل1ع NIKASEPT HAND SANITIZER SOLUTION 100ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی ویتامین کامل)یوروویتال30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول استاجکت (استامینوفن)1گ/6.7 م ل 5ع ACETAJECT 150MG/ML 6.7ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی دفرون(دفریپرون) 500 م گ 80 ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 1000 م.ل1ع LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین- حکیم 40 م گ30ع FAMOTIDINE - HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین- ناژو 0/2 درصد 250م ل1ع CHLORHEXIDINE-NAJO® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ساشه فوزوریل ( فوسفومایسین)3  گ 1 ع FOSURIL(FOSFOMYCIN) GRANULE, FOR SUSPENSION ORAL 3 g 3G زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آلپروکیم ( آلپرازولام )1 م گ100ع ALPROKIM® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل آکنوپال (آداپالن) 1‏/‏0‏%‏ 1ع ACNOPAL®(ADAPALENE) 0.1% 30G TOPICAL GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال محلول خوراکی ابیکور (کوآنزیم کیو10)50 م گ/10م ل 10ع UBICOR(Ubidecarenone) 50 MG/10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -5 لیتری 1ع INSTANT DISINFECTANT KOMAKOL 70% - 5LIT زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 100م0گ -حکیم100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی آیبروگل 1ع IBEROGOL® 30 ML LIQUID زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول ضد شپش نایلیس(ایزوپروپیل میریستات)50 م ل1ع SOLUTION NYLICE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
محلول استنشاقی سووفلوران 250 م.ل-کوئین بورگ 1ع SEVOFLURANE <AESICA QUEENBOROUGH> 250ML INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول رونسول(کاهش قند خون) 30 ع RUNSUL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین اسکین هیر نیل(کمک به سلامت مو و ناخن)60ع SKIN HAIR & NAIL 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک+ویتامین دی 3-30ع VITAWELL I-FOLIC+D3 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم آداپالن 0/1 درصد30گ-بهوزان1ع ADAPALENE-BEHVAZAN® 0.1% 30GR CREAM TOPI زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپوسلنیوم سولفاید- ناژو 2/5درصد 150 م ل1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم د 3- حکیم(کلسیم سیترات +د3) 30ع CALCIUM D3 HAKIM® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اندورین-آی اچ (دینوژست) 2 م گ 30 ع ENDORIN-IH 2 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) 50 م گ / 2 م ل 5 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دایمتیکون40 م گ سبحان دارو -100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 10م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسان 400 م گ-جابر 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دی تری فورت 1000واحد 30ع D3FORTE 1000 F.C TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
باند پانسمان کنار بافته ( 5*270) مرهم رازی 72 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
باند پانسمان 5×300‏ س 12‏ ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پاستیل دکتر گامفی(مولتی ویتامین)60 ع DR.GUMFI (MULTIVITAMIN) GUMMY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول کربوگل 30 ع CARBOGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پروگلیسم(دیازوکساید)100 م گ 100ع PROGLICEM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)50م گ 1ع-یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص باکلوفن 25م گ-امین100ع BACLOFEN-AMIN 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسموت 120 م.گ-آریا 40 ع BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلاکسور(ونلافاکسین)75م گ30ع FELAXOR 75 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 60 م ل- رها1ع DEXTROMETHORPHAN <RAHA> 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کافئین100 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 100 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 10 عددی - دانا CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 100/2م گ -رها 30 ع VITAMIN B2 TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوروانتا(براکتانت)100م.گ/4م.ل-یخچالی SURVANTA 100MG/4ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آمیودارون200 م گ - امین 100ع AMIODARONE HCL 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ساندوسفرال آ آر(اوکتروتاید)20 م گ 1ع- یخچالی SANDOSPHERE LAR INJECTION LYOPHILIZED, 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت -پورسینا 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فموبرا(مولتی ویتامین دوران بارداری)30ع FEMOBRA TABLET/BOX OF 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند کشی فشار متوسط 10‏س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نوافن 30 ع - الحاوی -(OTC) NOVAFEN® CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لیپیفر(آهن لیپوزومال/ویتامین ب 12/فولیک اسید)120م ل1ع LIPIFERR 120 ML-STRAWBERRY FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 312 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناتریلیکس ( اینداپامید) 1/5 م گ آهسته رهش -روژین دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنازومکس(فنازوپیریدین) 100 م گ100ع PHENAZOPYRIDINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-حکیم250 م گ 100ع MEFENAMIC ACID-HAKIM® 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال میکرورلین(تریپتورلین آهسته رهش)11/25م گ 1ع MICRORELIN 11.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون)5 م گ 100ع PREDNISOLONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروکیم (سیپروفلوکساسین)250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیموبلاک(اس امپرازول)10م گ/3گ28ع CHYMUBLOCK GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کوکیوتن100م گ-جالینوس50ع COQ10 100 - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -آوه سینا30ع CELECOXIB 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلومازول(کلوتریمازول)1 درصد 15گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دکسترومتورفان 15 م گ-پورسینا 30ع DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن-حکیم 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)20 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 20 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت تئوزین (تئوفیلین جی)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس- آپوویتال40ع selen plus Apovital زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص روکان‏ 25م0گ (تترابنازین) 50ع REVOCON®(TETRABENAZINE) 25MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ال- آرژینین 1000م گ-رها 50ع L-ARGININE <raha> 1000MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت ستادین-دی(استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین) 200 م ل1ع CETADIN-D SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام 0/5درصد60گ-عماد 1ع PIROXAM EMAD GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاردیول (کارودیلول) 6/25 م گ30ع CARVEDILOL 6.25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل 500 گرمی سپیداج MINOXIDIL <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس(ویتامین ب 1) 300 م گ 30 ع TIAMAX® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن- حکیم 325 م گ30 ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین (کلرپرومازین) 100 م گ 100ع CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ-آفا AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ هیوسیدیک( هیوسین )20م گ1م ل-کاسپین 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکساسین200 م گ-خوارزمی20ع OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/1000 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)10م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ازتیمایب -حکیم10 م گ 30 ع EZETIMIBE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی 60 م ل 1ع EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلاس آسادرم (سلنیوم سولفاید) 1درصد 140 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO 140 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول ترانگزیپ (ترانگزامیک اسید)500م0گ5م0ل 5ع TRANEXIP®(TRANEXAMIC ACID) 500MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ -عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلگارد(روغن نعناع فلفلی) 32 ع COLGUARD® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت دیاتوسین1ع DIATUSSIN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بی پریدن2 م گ -امین100ع BIPERIDEN TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 50 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فیتوگریپ1ع PHYTOGRIP® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص استئوفوس 70 م گ -البزردارو 4ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سلکران(کلرآمبوسیل)2 م گ30ع-یخچالی CELKERAN TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آریپیپرازول 5 م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ایزوتن(ایزوترتینوئین)0.05%30گ1ع ISOTEN®(ISOTRETINOIN) 0.05% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پروستاتان 30 م ل1ع TUSSIGOL® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ایی 100 واحد 100 ع- داروپخش زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص متروماکس (مترونیدازول) 250م گ100ع METRONIDAZOLE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمی لاکت توپلاس30 ع FAMILACT 2PLUS® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین3000 م گ10 م ل -نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE3000MG /10ML/ORANGE/ زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره استامینوفن بهسا طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رلیکول (سرماخوردگی) -تولید دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم 1گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانگ گاز 50‏×40س 20ع ‏ LENGAZ40X50 20 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول فلکسومکس نیو (گلوکزامین کندروتین ام اس ام)30ع FLEXOMAX NEW زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاملوکس (ملوکسیکام) 15 م گ 100ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)25 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول رهاکین(سدیم والپروات)400 م گ/4 م ل5ع RAHAKIN 400MG/4ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی سیلور سولفادیازین - ناژو1 درصد 50 گ 1ع SILVER SULFADIAZIN-NAJO® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ گاواژ تری مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول گاسترومکس(امپرازول)20م گ14ع GASTROMEX CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ای 100 واحد/م ل - اسوه 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پرسیکا 30 م ل1ع PERSICA® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال دسفوناک 500 م.گ غیریارانه ای 1ع DESFONAK® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ - آوه سینا 30 ع DULOXETINE <AVICENNA> 30MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)10/5م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والگاسیت- آی اچ (والگانسیکلوویر) 450 م گ 60ع VALGANCICLOVIR 450MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم پلاس (کمک به سیستم عصبی و عضلانی)-یوروویتال30ع EURHO VITAL MAGNESIUM PLUS 2*15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول روپیواکائین هیدروکلراید2 م گ، 10م ل-بیواینداستریا 10ع ROPIVACAINE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 2 mg/1 mL 10 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م.گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 250 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ال-آرژیبان(ال-آرژنین)500 م گ60ع VITAWELL L-ARGIBAN 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف استامینوفن125 م گ-آرنیکا سلامت10ع ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 125 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گریفن بزرگسالان (سرماخوردگی) 100ع ADULT COLD TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ففورکس(آهن ،اسید فولیک) 30ع IRON/FOLIC ACID-TEDAPHARM® CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص هالوپریدول 0/5 م گ-مرهم دارو100ع HALOPERIDOL 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لینفورتکس(لیناگلیپتین /متفورمین ) 2.5/1000م گ 30ع LINFORTEX TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پایلوشات(پروبیوتیک)30ع pyloshat Cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا آیرون(فروس بیس گلیسینات/ ویتامین گروه ب و ث)-نورم لایف 60ع VANA IRON® CAP 60 /AMIN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل 10ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 100/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 / 1000 واحد-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN D3 1000IU 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ویتامین ب1 100م گ -مهبان دارو100ع VITAMIN B1 TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس)0/1 درصد 30 گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.1 Topical oint زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی ویتامین آ - ناژو 5 گ 1ع VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ ث آ 325 م گ - البرز دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولساور(اسید فولیک) 800 م ک گ- آپوویتال30ع APOVITAL FOLSAURE 800 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووکسین 0/1 م.گ100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین-سپیداج 1% 60م.ل 1ع CLINDAMYCIN-SEPIDAJ® 1% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 1ع EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ترنسید ( ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100ع TRANEXAMIC ACID 250 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)25 م گ 100ع POZZAREX® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سینورکس آر ایکس(جینسینگ یوهمبین )-اس تی پی فارما60ع SINOREX RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
شربت تئوفیلین جی120م ل- رها1ع THEOPHYLLINE G <RAHA> 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کتوفتالمیک(کتوتیفن)5 م ل1ع KETOFTALMIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.025 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات) 3درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 3 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ویتامین ث + زینک 10م.گ -اس تی پی فارما30ع Zinc vitamin C-STP PHARM 10MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره چشمی سینگل دوز سینالون ادونسد (اشک مصنوعی)0.2درصد 30ع SINALONE ADVANCED SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.2 % mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژری لاکت 30ع-یخچالی GERILACT® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فولیمکس(اسید فولیک)400 م ک گ/ 1 م ل 30 م ل 1ع DROP FOLIMAX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن (اینترفرون بتا1 آ) 5 ع-یخچالی INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ترزامین (سیپروهپتادین) 2 م گ ، 60 م ل 1ع CYPROHEPTADINE <AMIN> 2MG/5ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تگاتارد(کاربامازپین )200 م گ30ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام کاکائو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص نورپیرا(فامپریدین پیوسته رهش)10 م گ 56 ع NEURPYRA (FAMPRIDINE) TABLET 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوکساکیم(کلردیازپوکساید)10 م گ 100ع CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ - جالینوس 100ع INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جینکوگل 30ع GINKOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پرفورمکس(تقویت قوای جنسی مردان)-هرباویوا 30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 250 م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد رزماری 30 گ1ع ROSEMARY® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال خوراکی ال آرژنین 1 گ -بی اس کی 10ع L-ARGININE 1000-BSK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
روغن ماهی تن امولسیونه(امگا3)180م ل-بایوریجینال1ع EMULSIFIED TUNA OIL - (Bioriginal Food & Sciences) 200 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف قوطی 400 گ 1 ع MILK BIOMIL® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 25م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ویتا-بی پلاس(ب-کمپلکس+ ال لیزین)150 م ل 1ع VITA-B PLUS 150 ML/ORANGE SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفن هیدرامین -الحاوی 60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI® ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین 500 م.گ-لقمان 6 ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بلتیل(برم هگزین)4 م گ/ 5 م ل 60 م ل 1ع BELTYL SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)15 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 15 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص هیسومین(فکسوفنادین)180 م گ 30ع HISOMIN 180 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم مسینا (گل مغربی)1000 م گ -مکس اونیو 30ع MAX AVENUE MESSINA /TEHRAN DAROU/30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاپتوپریل -تدافارم50 م گ 100ع CAPTOPRIL-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارباکوت (متوکاربامول)500 م گ-امین100ع METHOCARBAMOL <AMIN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزی سولین(سولیفناسین)10 م گ30ع VESISOLIN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی دورزامید(دورزولامید)2درصد5م ل 1ع DORZAMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 3800م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL2® 300G SACHET زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 2% - ناژو 60م0ل MINOXIDIL-NAJO® 2% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - مینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپاسین (آمیکاسین)500م0گ 2م0ل 10ع IPACIN®(AMIKACIN) 500MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتامتازون0.1درصد20 م ل -بهسا1ع BETAMETASONE BEHSA LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انکوکپ(کاپسیتابین)500م گ-120ع ONCOCAP(CAPECITABINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتد(فاموتیدین) 40 م گ 100ع FAMOTED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری زیر زبانی نیترومینت (نیتروگلیسرین)0.4 م گ /پاف 1ع NITROGLYCERIN SPRAY SUBLINGUAL 400 ug/1{dose} زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص گلیدیانس(امپاگلیفلوزین)25 م گ30ع GLIDIANCE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 500 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردیپا(امپاگلیفلوزین)25 م گ 30ع JARDIPA 25 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم روغن گل مغربی 500 م گ -حکیم 50ع EVENING PRIMROSE OIL - (Hakim Pharmaceutical Co.) 500 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید240م ل-لقمان 1ع ALUMINIUM HYDROXIDE (LOGHMAN) 320MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم لیمو و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فبوکسوستات- حکیم80م گ 30ع FEBUXOSTAT-HAKIM TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لواسترول(لواستاتین)20م گ 100ع LOVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی نئوفرین(فنیل افرین)5درصد10 م ل1ع NEOPHRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م گ-امین100ع CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرتیبت(بیزوپرولول)5 م گ30ع ARTIBET TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -استار ویت20ع STAR VIT MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیمی فوگل 30ع CIMIFUGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تدامول(ترامادول) 100 م گ100ع TRAMADOL HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال- آرژینین 1000 م گ-آپوویتال30ع APOVITAL L-ARGININ 1000 2*15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره دای کولیک گات(دایمتیکون)30 م ل 1ع DICOLICGUT SUSPENSION, DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزویل پروکساید)‏5% 60گ‏-1ع PANGEL® 5% 60G GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص زینک پلاس 15 م گ-یورو ویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS 15 3 X 20 TABLETS/ HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم مس اکشن ( ویتامین ای) 400واحد -مکس اونیو 60ع MAX AVENUE VITAMIN E 400 UI/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی دپانتکس (دکسپانتنول) 5 درصد 30 گ 1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال محلول رمدسیویر100م گ/20م ل-ان دی 1ع-یخچالی REMDESIVIR-ND INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفکت(سیپروفلوکساسین)750م گ24ع CIPROFECT TABLET ORAL 750 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی جنتکس(جنتامایسین)0.3درصد5م ل1ع GENTEX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 3 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م.گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره آفرودیت 30 م.ل APHRODIT® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 10 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزیق تیناگراست (فیلگراستیم GCSF)‏300م ک گ-4ع TINAGRAST®(FILGRASTIM) 0.3MG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -باکستر 5ع PROVIVE® 1% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پیوسته رهش دیکوتارد (دیکلوفناک ) 100 م گ 30 ع DICOTARD®(DICLOFENAC) 100MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لاکتوفم 30ع -یخچالی LACTOFEM® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق (جهت ویال های الوتر، الوپکس،کابوتکس) - نانوالوند 1ع SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ساشه آندروفرتی - کیو فارما 60ع ANDROFERTI® SACHET 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال دفروکسامین500 م گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د3 - حکیم 1000 واحد100ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد چشمی لوبراتکس(پماد ساده چشمی)3.5گ1ع LUBRATEX OINTMENT OPHTHALMIC 3.5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت رهاکین(سدیم والپروات)200م گ/5 م ل250م ل 1ع VALPROATE SODIUM SYRUP ORAL 200 mg/5mL 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پیرومول(استامینوفن)1 گ / 6.7 م ل 15ع ACETAMINOPHEN 150MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی ولوتیل(استامینوفن)15 م ل 1ع VELOTYL SOLUTION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تین زودکس(تینیدازول)500 م گ20ع TINZODEX TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید - تدافارم 50/12.5 م گ 50ع LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل دیلتیازم 2درصد 30گ-کاسپین تامین 1ع-یخچالی DILTIAZEM HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک سه لایه پزشکی -صانع طب 70ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول رانیتیدین50م گ/2م ل-کیمیدارو 5 ع RANITIDINE <CHIMIDAROU> 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال گنارکس( کوریونیک گنادوتروپین انسانی)5000 واحد4ع GONAREX 5000IU SOLVENT PACKED IN VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)1 م گ 8ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 228/5 م گ ، 100 م ل-آفاشیمی 1ع CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2 م ل-ایران هورمون 10ع VITAMIN B COMPLEX AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال منیزیم سولفات 50% 50م ل- پاستور 1ع MAGNESIUM SULFATE <PASTEUR> 50% 50ML VIA زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکس فولار(آملودیپین/والسارتان)80/5 م گ30ع EXFULAR TABLET ORAL 5 mg/80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماکا(افزایش میل جنسی بانوان)-آپوویتال30ع MACA CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-بهسا 1ع TRIPLE SULFA-BEHSA® 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک30ع VITAWELL I-FOLIC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کروم 200 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL CHROM 200 30 * 2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آپیراکس(آپیکسابان)5م گ 30ع APIRAX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث پرتغالی 500م0گ 10ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال سینافکت (بوسرلین)5.5م.گ/5م.ل1ع-یخچالی CINNAFACT® 5.5MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل کتابی 1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر بی سی ای ای مکس پاور360گ-نوتری ویتا1ع BCAA MAX POWER NUTRIVITA 360G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سوتاکیم(سوتالول) 80 م گ100ع SOTALOL HCL 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول وانلایت (الکترولیت خوراکی) اوریجینال500 م ل1ع ONELYTE ELECTROLYTE SOLUTION 500 ml زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت ال-آرژینین پلاس کیندر200 م ل1ع FISHER KINDER L-ARGININE+ 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 25 م.گ-پورسینا100ع HYDROXYZINE <PURSINA> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلاکسور(ونلافاکسین)37/5 م گ30ع FELAXOR 37.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL AR® 400 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول ایتراکونازول 100 م گ - مداوا 10ع ITRACONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمکسایت(تقویت قوای جسمی و جنسی زنان) 500 م گ 20ع Femexite cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)20م گ 30ع CITALOTED®(CITALOPRAM) 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اگزکیم(ریواستیگمین) 1/5م گ 30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لراوا (لفلونوماید)10 م گ 30ع LERAVA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر گرند فیت(کلاژن پپتید)330گ-نورم لایف1ع NORM LIFE GRAND-FIT /330 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یدوکینول-پورسینا100ع IODOQUINOL <PURSINA> 210MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)150م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متگلیندین(متفورمین) 500 م گ100ع METFORMIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوپرازول 40 م گ -کوثر 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 370م گ/50م ل1ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 370MG/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف استامینوفن325 م گ-آرنیکا سلامت10ع ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماکاویت اف (مخصوص بانوان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT F 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص را-کیوتن(کیوتن/زینک/سلنیوم/ویتامین ث و ای /لوتئین)60ع RA-Q10 F.C TAB60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرفنازین 2 م گ-خوارزمی 100ع PERPHENAZINE TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوپرولول پیوسته رهش 95م گ -آوه سینا50ع METOPROLOL ER <AVIECANNA> 95MG ER TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ایزیکام(لوودوپا/کربی دوپا)25/250 م گ 100ع ISICOM TABLET ORAL 250 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)بازشونده در آب 500 م گ 28 ع DEFERASIROX 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر فیبروگل 200 گ1ع FIBROGOL <GOL DARU> POWDER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت سالبوتامول2 م گ/5 م ل 120 م ل -البرزدارو1ع SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی ویتامیکس(مولتی ویتامین)15 م ل 1ع VITAMIX 15 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو پرمترین-ناژو 1درصد 60 م ل + شانه 1ع PERMETHRIN-NAJO SHAMPOO TOPICAL 1 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200م گ-لقمان100ع CARBAMAZEPINE <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی راویزون(مومتازون)0/05درصد20 م ل 1ع RAVISON SPRAY, SUSPENSION NASAL 0.05 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت ایزومد 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تیوریدازین25 م گ-خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فاراموکس 200 م گ فارابی -1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل100 م گ-شهر دارو4ع SILDENAFIL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفاند(دیفن هیدرامین کامپاند)60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو400/57 م ل100 م ل -لقمان1ع CO-AMOXICLAV POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 400 mg/57 mg/5 mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ- شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گ -پارس دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی کلازید 80م گ- تهران دارو 100ع GLICLAZIDE <TEHRAN DAROU> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ 2 میلی لیتر SORANG2CC زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - رازک زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ-لقمان 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE 300/20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ژانوهیل(درمان سوختگی و زخم )30گ 1ع JANUHEAL® 30 G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 15 م گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل-سپیداج 50 گ MINOXIDIL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اگزکیم(ریواستیگمین)1.5 م گ 100ع EXEKIM CAPSULE ORAL 1.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 1000م گ-آمی ویتال 30ع VITAMIN C 1000 - (Amin Pharmaceutical Co.) زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اگزازپام -پورسینا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 643 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 600/42.9 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد50 م ل 1ع SERLIX SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون مومتازون 1%-ناژو 30م0ل MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن - ناژو 125 م گ 10 ع ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آهسته رهش ویتامین ث + زینک 10 م گ-استارویت60ع STARVIT VITAMIN C + ZINC 4 * 15 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق سینوپار(تریپاراتاید)250م.ک.گ/1م.ل1ع-یخچالی CINNOPAR®(TERIPARATIDE ) 750MCG/3ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسمونت(مونته لوکاست)10 م گ30ع ASMONT 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 20م گ30ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم تدافن(ایبوپروفن) 400 م گ50 ع IBUPROFEN 400MG PEARL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول هندسپت- ناژو1ع HANDSEPT® SOLUTION زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت دکستا کلد- سی ( استامینوفن/کلرفنیرامین/دکسترومتورفان/فنیل افرین)60 م ل 1ع DEXTA COLD- C SYRUP ORAL 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)50م.گ 1ع ALVOXAL(OXALIPLATIN) <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 50MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آسیکلوویر 500 م گ -آفا شیمی 10ع ACICLOVIR 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین -بهوزان 100 م گ 5 ع INDOMETHACIN-BEHVAZAN® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا ساده (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
باند پانسمان 5×200‏س قرمز 6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر ال-گلوتامین500گ- بیس 1ع BASE L-GLUTAMINE /AMIN/500 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)40 م گ30 ع VASARAN®(VALSARTAN) 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم کربنات 500 م.گ-جالینوس 50 ع CALCIUM CARBONATE 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پراسوگرل-شهر دارو- 5 م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زوپلات(اکسالی پلاتین)50م گ/10م ل1ع XOPLAT(OXALIPLATIN ) 50MG/10ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر دگزامتازون-سپیداج 5 گ1ع DEXAMETHASONE <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پیریتیون زینک 2%_ناژو 1ع PYRITHIONE ZINC-NAJO® %2 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول - ناژو1درصد 15گ 1ع CLOTRIMAZOLE-NAJO CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ام دی فن (استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن )30ع ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروکیم (سیپروفلوکساسین)500م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اندانسترون -حکیم4 م گ 30ع ONDANESETRON-HAKIM TABLET ORAL 4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د 3 /2000 واحد-شهردارو100ع VITAMIN D3 2000IU - <Shahre Daru> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م گ 30 ع SERTRALINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن -بهوزان 125 م گ 10 ع ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دالفیرا (فامپیریدین پیوسته رهش) 10م گ 60ع DALFYRA® 10MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ-سها 100ع TOPIRAMATE-SOHA®<CHARBAGH> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تی سیپان (عصاره پیچک)100 م.ل 1ع TC PAN® 120 ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال2(ازماه ششم به بعد)قوطی 400گ 1ع TRUEVITAL 2MILK 400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تداسپت ای آر (متوپرولول )23/75 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 23.75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت نوراگل1ع NEUROGOL® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 5م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص انالاپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واساران ( والسارتان) 80م گ 30ع VALSARTAN-TEDAPHARM® 160MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-امین 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین300م گ-مفید30ع CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)25 م گ 1ع TREXOMA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 25 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ارلیستات120 م گ -حکیم 30ع ORLISTAT-HAKIM CAPSULE ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)40م گ 30ع CITALOTED®(CITALOPRAM) 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی سالمکس(سالمترول)25 م ک گ1ع SALMEX AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومنیوم ام جی اس-لقمان 240م ل 1ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ‏هالوپریدول 5م گ/ 1م ل-کاسپین5ع HALODIC®(HALOPERIDOL) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبو پروفن با طعم آلبالو 100م گ،120م ل-البرز دارو 1ع IBUPROFEN SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ملاتومکس(حاوی ملاتونین وعصاره های گیاهی)-هرباویوا 30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتاول نورودینون(ب1+ ب6+ ب12)30ع Neurodinon Vitawell Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دایجستیو-البرز دارو100ع DIGESTIVE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg/6000 [iU]/10500 [iU]/600 [iU] زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نالیدکس(نالیدیکسیک اسید) 500 م گ 100ع NALIDIXIC ACID 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل لیدی میل وانیلی1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لیو تن (بهبود عملکرد کبد)-جی اچ 60ع LIV-TONE® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آلوکید(بورتزومیب)3.5م.گ-نانوالوند 1ع ALVOCADE®(BORTEZOMIB) 3.5MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60 م ل -رها 1ع PEDIATRIC GRIPPE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ویتامین ب6 -یوروویتال20ع EURHO VITAL MAGNESIUM & VITAMIN B6 20 EFFERVESCENT TABLETS/ LEMON FLAVOR زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)7/5 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 7.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتالاکت 30ع VITALACT® TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه پاورژین (ال -آرژینین3گ/ال-گلوتامین5گ )9گ20ع POWERGINE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون تری دی تری(کلسیم/منیزیم /زینک/د3)120 م ل1ع TRID3 SUSPENSION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول گرند فیت(کلاژن پپتید) 3000 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE GRAND-FIT /KAREN/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امپرازول20 م گ -درسا دارو28ع OMEPRAZOLE 20 MG 28 CAPSULES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سیترازم(ستیریزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI SITRAZM SYRUP ORAL 1 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوراتکس(لوراتادین) 5 م گ ، 60 م ل 1ع LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق ملیتاید(لیراگلوتاید)18 م گ/3 م ل1ع-یخچالی MELITIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 6 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث) 500 م گ 10ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سوتامید (فلوتامید)250 م گ84ع SOTAMIDE TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مبندازول 100 م گ 120ع MEBENDAZOLE TABLET, CHEWABLE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) ال آ 10ع BETASON LA®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو صورت و بدن سولفودرم پلاس2(گوگرد5% و عصاره بابونه)140 م ل 1ع Sulphuderm PLUS 2 face and body shampo زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول هپارین 5000 واحدی-کاسپین 10ع HEPARODIC® 5000IU/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آندروستین (سیپروترون استات)50 م گ 30 ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پگلینو(امپاگلیفلوزین)25 م گ30ع PAGLINO TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 10 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول راویت بی(ویتامین ب1/ب6/ب12)3 م ل 10ع RAVIT-B® AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ-عماد 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول) 1% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE 10% 1L زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلداستاپ -لقمان 30ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 3-جی یو اف قوطی400 گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م گ -امین 100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -مهبان دارو 50ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40 م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B6 3 X 20 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم رویال بیوتی (کمک به سلامت مو و ناخن و ساخت کلاژن)60ع EURO VITAL ROYAL BEAUTY 3*20/ SOFTGELATIN CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول اریترومایسین-سپیداج 2% 60م.ل 1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> 2% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین 60 م ل-پورسینا1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کلاتوزکس-آی اچ(کتورولاک)30 م گ / 1 م ل10ع KELATOZEX-IH INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی‏ویتامین کامل)یوروویتال 100ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ-عماد 10 ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد 5CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص فینوپروست(فیناستراید)5م.گ-سها30ع FINASTERIDE-SOHA® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان انرژی (افزایش توان جسمی)-یوروویتال20ع EURHO VITAL ENERGIE 20 EFFERVESCENT TABLETS/ ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ب کمپلکس -آپوویتال40ع APOVITAL VITAMIN B Complex 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر آلومینیوم کلراید-سپیداج 100 گ1ع ALUMINIUM CHLORIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آویشن/زنجبیل/عسل120 م ل-کیمیا دارو سپهر1ع AVISHAN-ZANJABIL-ASAL KIMIA DAROU SEPEHR® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
گاز ساده 16‏ لایه 500‏گ GAZESADEH1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول نورمازین (کلرپرومازین) 50 م گ/ 2 م ل 10ع CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل100 م گ/16.7م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL<STRAGEN PHARMA>100MG16.7ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیکر بیس نوتریشن 1ع SHEKER BASE NUTRITION زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت فروایفکت پلاس (آهن و ویتامین های گروه ب)120 م ل 1ع FERROEFFECT 120 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م.گ -آریا 100ع CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتوکید(مولتی ویتامین)30م ل1ع VITOKID DROPS 30 ML / ORANGR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت کتوتیفن- حکیم 1 م گ ،120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریتمونورم(پروپافنون)150 م گ 30ع RYTMONORM TABLET ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
باند پانسمان کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب12 1000م.ک.گ-اسوه100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اپتایزر (اشتها آور)200م ل-استار ویت1ع STAR VIT APPETIZER ®200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اس سیتالوتد (اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع ESCITALOPRAM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پروتامین سولفات 1000 واحد / م ل 5 م ل -روناک دارو 10 ع PROTAMINE SULFATE 1000 U/ML, 5ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم پرتغال30ع MESTER C 250MG WITH ORANGE TASTE 3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت زینک گلوکونات10م گ/5 م ل 200 م ل -شهر دارو 1ع ZINC GGLUCONATE - <Shahre Daru> 1 BOTTLE .200 ML WITH STRAWBERRY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع BIOTIN 5MG/ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ست سرم- بهبود1 ع set serum behbod زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم) 2 گ 10ع AFAZID®2G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی داپسوژل(داپسون)5درصد 30گ 1ع DAPSOGEL GEL TOPICAL 5 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال انسولین رونولین ان (ان پی اچ)1000واحد/10م ل 1ع-یخچالی INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول125 م گ/5 م ل 120 م ل -البرز دارو 1ع METRONIDAZOLE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دایمتیمکس (دایمتیکون)40م.گ/1م.ل 1ع DIMETIMEX® 40MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 1000 م گ -لقمان30ع METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هانی سول 120 م ل -خوارزمی 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)10 م گ 5ع TREXOMA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 25 mg/1mL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ 20 ع-دانا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترو متورفان15م گ/5 م ل60 م ل-نیک سادا 1ع DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین 60 م ل-خوارزمی1ع EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI SYRUP ORAL 100 mg/30 mg/10 mg/5 mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاول لوتئین(کمک به سلامت چشم)20 م گ 30ع VITAWELL LUTEIN 20 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم قندی نمکی 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد بتامتازون01% 15گ-عماد1ع BETAMETHASONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی-عماد1ع DEXTROMETHORPHAN P-EMAD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هیستازد(هیدروکسی زین) 10م گ ، 120م ل 1ع HYDROXYZINE SYRUP ORAL 10 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ 30ع LOXYM(PAROXETIN) 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 1000 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوئتیاپین100 م گ -جالینوس30ع QUETIAPINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوبتازول- ناژو 0.05درصد 15گ1ع CLOBETASOL-NAJO OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پمکسد(پمترکسد)100 م گ 1ع PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد سوختگی - ناژو 30 گ 1ع BURN OINTMENT-NAJO® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ - فلکسان 20 ع Flexan Vitamin C 1000mg EFF زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول ژلاتینی صفر بلند 1000 ع CODELESS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن بادام شیرین خوراکی 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع ROGHAN BADAM SHIRIN KIMIA® 60 ML OIL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و کلسیم پلاس یوروویتال13ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول افدرین 50 م گ/1 م ل -بیوتیکا 10ع EPHEDRINE HCL BIOTIKA 50MG/1ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون کربولیک(زغال فعال)200م گ/1 م ل250 م ل 1ع CARBOLIQ SUSPENSION ORAL 0.2 g/1mL mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تیاماکس300(ویتامین ب 1) OTC-تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیور پاور جی اچ (تقویت کننده کبد) 500 م گ30ع LIVERPOWER GH® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل -حکیم300 م گ 100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)100م.گ/16.7م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پنتوپرازول 40 م گ- شفا 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 1/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پاراکلست(سیناکلست)30 م گ28ع PARACALCET®(CINACALCET) 30MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واناکلسیتریول0.25 م ک گ 60 ع CALCITRIOL CAPSULE ORAL 0.25 ug زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آفاموکس (آموکسی سیلین) 500 م گ 100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م ل-ثامن 1ع RINGERS INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیزول(مترونیدازول)500م گ30ع AMIZOLE TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استاپ اسنورینگ1ع STOP SNORING® <GOL DARU> SOLUTION 250ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی رهامین30 گ 1ع RAHAMIN® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پروستاتان 60ع PROSTATAN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول هماتینیک-امین 100ع HEMATINIC CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع DIENOGIL-IH TABLET ORAL 2 mg/0.03 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فرینمیا(آیرون سوکروز)20م.گ/م.ل5م.ل 5ع FERRINEMIA®(IRON AS SUCROSE) 20MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کرم ایمیکویمود5درصد -گلنمارک 24ع Imiquimod cream زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کابرلین (کابرگولین) 1م گ 20ع CABERGULINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم پی پریکس(روغن نعنا فلفلی) 187 م گ 20ع Piperix CAP 20 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول-حکیم40م گ 14 ع ESOMEPRAZOLE-HAKIM®40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پد پاک کننده پلک و مژه آرگوسول14ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Pad 14 زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه آرگوسول140 م ل 1ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Shampo 140 ml زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص سانی ول (ویتامین د 3)1000واحد 30ع SUNIWELL BOTTLE OF 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتریپتان (باز شونده در دهان) 10م گ-طب مفید 3ع RIZATRIPTAN TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)60 م گ 100ع FEXOKIM 120 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین-حکیم500 م گ 5 ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دافلون (دایسمین + هسپریدین)500 م گ -روژین دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)2/5 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5 درصد 60 م ل -مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 5% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلوسن آرابکس(ملین گیاهی)30ع CLOSEN RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
محلول چشمی آیوسپت(اسیدبوریک)1.61درصد20 م ل1ع EYOSEPT SOLUTION OPHTHALMIC 1610 mg/100 mL 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیراستام800 م گ-البرز دارو40ع PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ - آریا 60ع MESALAZINE ARYA 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس کوچک50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)10 م گ 30ع SEROZOL (ARIPIPRAZOLE)10 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پانکراتین-پورسینا100ع PANCREATIN <PURSINA> EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریفامپین -حکیم 150 م گ 100 ع RIFAMPIN-HAKIM CAPSULE ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ث 1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN C1000 4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول افتاویت شهردارو 36 ع OFTAVIT® <SHD> CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)20 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کتروفال(کتورولاک)30 م گ/ م ل 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ5ع TREXOMA 20MG/0.8ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 100 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکوزیکس-آی اچ(وریکونازول) 200م گ30ع VORICONAZOLE 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل 10ع DEXADIC®(DEXAMETHASONE) 8MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سینورکس آر ایکس(تقویت توان جنسی)30ع SINOREX RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص ممانتین 10 م گ - لقمان 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آندوزیکس-آی اچ(تستوسترون انانتات)250 م گ / 1 م ل 10ع ANDOZIX-IH INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملاتونین مکس 3 م گ -استار ویت60ع STAR VIT MELATONIN MAX 2*30 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول کتورولاک 30 م گ/ 1 م ل -البرز دارو 10ع KETOROLAC INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلازکس(گلی کلازید)80 م گ 100ع CLAZEX TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد رکتال هموروزان(آنتی هموروئید)15 گ 1ع ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN® OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دایمتیکون30م ل-نیک سادا 1ع SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) DIMETHICONE-NIXADA SOLUTION, DROPS ORAL 41.2 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان (روز و شب )-آفا شیمی60ع ADULT COLD DAY&NIGHT TABLET ORAL 500 mg/15 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر)200 م ل + کلاه1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250م گ باطعم لیمو-ویتاول30ع VITAVWELL Vitamin C250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت زینک سولفات 22 م گ/5 م ل-البرز دارو120 م ل 1ع ZINC SULFATE 120 ML-AD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین-الحاوی1ع DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI® ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداتیدین ( فاموتیدین )40 م گ100ع FAMOTIDIN TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ -آریا 100ع TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL EISENSAFT 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 250 م گ -فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلو-بان(اسلتامیویر)75 م گ10ع FLU-BAAN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر - ناژو 5 درصد 10 گ 1ع ACICLOVIR-NAJO® 5% 10G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ث +زینک 10م گ-یوروویتال 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت فربولین(فروس سولفات)60م ل 1ع FERBOLIN <SHAHREDAROU> 200MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره خوراکی آدسول(ویتامین آ+د)15 م ل 1ع ADSOL 15 ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیترابن(کلسیم سیترات/ منیزیم /ویتامین د3)30ع CITRABONE F.C TBLET 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یدوفولیک(اسید فولیک500/ید150م.ک.گ)30ع IODOFOLIC® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آکاربوز 100 م گ - مفید100ع ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 /500 م گ -جالینوس60ع OMEGA 3 500 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 6*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل توت فرنگی قوطی400 گ 1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 0/5 م گ - لقمان 100 ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال ای آر( از بدو تولد )400گ1ع MILK TRUEVITAL AR® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص وایتال استایل( دوران بارداری و شیردهی)30ع VITAL STYLE 3*10 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه10گ-سپیداج 10ع PIDROLAX POWDER ORAL 10 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ بلیستر 100ع DOROCONTIN 6.4 BLISTER-100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش یکبار مصرف نایلونی 100ع DR. SAOTT Disposable Gloves زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن(پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اورسوکیم(ارسوداکسی کولیک اسید) 300م گ 30ع URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM 300MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)40 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آفالکس (سفالکسین) 250 م گ 100ع CEFALEXIN 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مبورین-حکیم 135 م گ 30ع MEBEVERINE-HAKIM TABLET ORAL 135 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولیک اسید 1 م گ - رها 200ع FOLIC ACID <RAHA> 1MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین50-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد نیستات (نیستاتین ) 1ع NISTAT® 100000U/G 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول شیرافزا 30ع SHIRAFZA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره ایرالوکس 30 م.ل IRALVEX® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سرترالین -حکیم 50 م گ 30ع SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فرفولیک (آهن/اسید فولیک) 100ع FERFOLIC® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پاراکلست (سیناکلست)60م گ 28ع CINACALCET TABLET ORAL 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 10 م گ 30 ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف کولیوا(مزالازین) 500 م گ -بهوزان10ع COLIVA 500MG RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60م ل 1ع EXPECTORANT-ALHAVI® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی سزالین (روغن کنجد) 25 درصد 15م ل 1ع SESALIN® NASAL SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت میکروزینک پلاس با طعم پرتقال 200 م ل 1ع MICROZINK 200 ML-MANUFACTURER,SIMORGH DAROU ATTAR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع SUPRAMIL 1-3 YEARS MILK 400G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل پاور(ال آرژنین/زینک/ماکا)10م ل 14ع BIOENERGOL POWER 10 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فیتوکلد 30ع PHYTOCOLD® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاژن پلاس( ال -لیزین /ویتامین ث)-آپوویتال30ع APOVITAL KOLLAGEN PLUS 2*15 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گارسین 300 م.گ 30ع GARCIN®300MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ تهران شیمی30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپرون(ناپروکسن) 250 م.گ100ع NAPROXEN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پکتوگل1ع PRUCALOPRIDE 2MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول گاستولین آر ایکس-اس تی پی فارما60ع GASTOLIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 10 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال استیوانت(بواسیزومب)400 م گ / 16 م ل1ع-یخچالی STIVANT INJECTION, SOLUTION, PARENTERAL 25 mg/1mL 16 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت 82 گ-تولیددارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 1 (از بدو تولد) قوطی 400 گ 1ع Supramil 1 Milk 400G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
ویال آفاکساپیم (سفپیم) 1گ 20ع CEFEPIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین مینرال- آمی ویتال 100ع MULTIVITAMIN MINERAL CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)120 م گ 100ع FEXOTED® 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آوی ویت سی (ویتامین ث) با طعم پرتقال250 م گ 30 ع AVIVIT C 250MG 3 BLISTER 10 NUMBER WITH ORANG FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بوسپیرون 5 م گ -لقمان 100ع BUSPIRONE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمورل ( آمانتادین) 100 م گ 100ع AMANTADINE HCL 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداگرا (سیلدنافیل) 50 م گ 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برینیل(دکسترومتورفان)60م ل1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم/ویتامین د3-مکس اونیو 60ع MAX AVENUE CALCIUM+VIT D3 /KAREN/BOTTEL/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی بکلیت (بکلومتازون) 1ع BECLATE AQUANASE® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی ثاموستامول(استامینوفن)10م گ/1 م ل100م ل1ع SAMOCETAMOL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنی توئین کامپاند(فنی توئین/فنوباربیتال) 100/50م گ-لقمان 100ع PHENYTOIN/PHENOBARBITAL <LOGHMAN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق تیناکید (فیلگراستیم)120م.ک.گ 4ع-یخچالی TINAKID(Filgrastim)120 Microgram/0.2ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس یوروویتال 60ع EURHO VITAL SELEN PLUS® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)40 م گ100ع CITALOTED TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین1000 م ک گ-جالینوس50ع BIOTIN 1 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) ALU ALU 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امنیک(تامسولوسین)0/4 م گ 30ع OMNIC 0.4 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لودیمین (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATADINE <TC> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوتیراستام250م گ- حکیم 30ع LEVETIRACETAM- HAKIM 250 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زینک پلاس پابا 15م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS PABA 3*20TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2درصد 40گ+ اپلیکاتور 1ع CLINDAZOL(CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE) VAGINAL CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 / 40 م گ - ایران هورمون 100ع VITAMIN B6-IH® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پیاسکومین 300 م گ30ع PIASCOMIN® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین(متوکاربامول)1گ/10 م ل5ع RELAXIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک 1درصد-عماد 60 گ 1ع DICLOFENAC-EMAD GEL TOPICAL 1 % 60 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام لیمو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول داتیسین (کلیندامایسین) 300 م گ / 2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اکسید روی-سپیداج 100 گ ZINC OXIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول چیتوزان کرومیوم(کمک به کاهش وزن)60ع CHITOSAN CHOROMIUM-m+ 60 CAPSUL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول زولدرونیک اسید 4م.گ/5م.ل -واریان فارمد 1ع ZOLEDRONIC ACID MONOHYDRATE 4MG/5ML INJ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سولیفناسین5 م گ-مفید30ع SOLIFENACIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)500م گ5ع LEVOFECT TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS 10 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استامینوفن -حکیم 325 م گ 100ع ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی پاور(کلسیم کربنات/ منیزیم/ زینک /ویتامین دی)90ع CALCIPOWER F.C TBLET 90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی) یونی دوز20ع Lacrifresh Moisture UNIDOSE زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص منیزیم+ویتامین ب50/6+300 م گ-60ع MAGNESIUM / B6 PERARIN PARS M+ 60 TABLET IN BOTTLE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتا اچ (بیوتین) 300 م ک گ100ع VITAMIN H زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)100م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر 5% 10گ-بهوزان1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاکسی رین(ریفاکسیمین)200 م گ 9ع RIFAXIMIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون آرتمیس1ع ARTEMIS® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مارپلن (ایزوکربوکسازید ) 10 م گ 56 ع Isocarboxazid زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت تی سیپان (عصاره پیچک)100 م ل 1ع TC PAN® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ -حکیم 80م گ 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینومر(گلاتیرامر استات)40م.گ/1م.ل12ع-یخچالی GLATIRAMER ACETATE 40 M.G / M.L PREFILLD زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م.گ-شهر دارو100ع BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال استیوانت(بواسیزومب)100 م گ/ 4 م ل1ع-یخچالی STIVANT INJECTION, SOLUTION, PARENTERAL 25 mg/1mL 4 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت سالبوتامول120م.ل -عماد1ع SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)15 م گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون 0.1 درصد15گ-لقمان1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل تزریقی -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد 1000م ل تزریقی-ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/1G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت نئوزینک(زینک گلوکونات) 120م ل1ع Neo zinc (zinc gluconate) 120 ML syrup زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-ناژو100ع MEFENAMIC ACID-NAJO® 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دنپزیل -تدافارم 10م.گ 30ع DONEPEZIL-TEDAPHARM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ -آپوویتال40ع APOVITAL ZINK PLUS 2*15 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی مولتی ویتامین مینرال -الیت30ع MULTIVITAMIN MINERAL <ELITE PHARMACAPS> TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص افلوفکت(افلوکساسین)200 م گ 20ع OFLOFECT TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 400 م گ-مرهم دارو 20 ع GABAPENTIN <MHD> 400MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان10×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5 م گ بلیستر100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورهرب پلاس ب 30ع LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال انسولین رونولین آر (رگولار)1000واحد/10م ل 1ع-یخچالی INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ائوزین -سپیداج 20 گ 1ع EOSIN (SEPIDAJ) POWDER BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروایفکت(آهن لیپوزومال)30 م ل1ع FERROEFFECT 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین500 م گ-خوارزمی6ع AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250 م گ ، 60 م ل 1ع CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏0‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMIN®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی بودانوز(بودزوناید)64م ک گ / پاف 6 م ل1ع BUDANOSE SPRAY NASAL 64 ug/1{dose} 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان آوی ان استیل (استیل سیستئین) 600 م گ 10ع ACETYLCYSTEINE <AVICENNA> 600MG EFF TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بی بی کر 15 م ل1ع -یخچالی BB- CARE® 15ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت امگا3 لبرترن150 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL OMEGA 3 LEBERTRAN 150 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی بکلام(بکلومتازون) 50 م ک گ / پاف 20 م ل 1ع BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ -نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE1000MG /ORANGE/1000MG/10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلپروکیم (آلپرازولام)0/5 م گ 100ع ALPROKIM®(ALPRAZOLAM) 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی نیتروفروز (نیتروفورازون) 0/2درصد 30گ1ع NITROFURAZONE-BEHVAZAN® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بلارا(کلرمادینون استات/اتینیل استرادیول)21ع BELARA 2 MG/0.03 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره ایروسول (آهن لیپوزومال)30 م ل 1ع IROSOL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین) 1م0گ 1م0ل 10ع TRIFLUZIC®(TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوفیت1ع NASOPHYT® <GOL DARU> SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع MILK SUPRAMIL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)2/6 م گ قوطی 50ع DOROCOUNTIN 2/6 BOTTLE-50 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 5 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS- 5 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فاموتیبان(فاموتیدین)40 م گ100ع FAMOTIBAN TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدوکید(ویتامین آ+د)30 م ل1ع ADOKID DRPOS 30ML / BANANA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ -آرگوسول20ع ARGUSOL VITAMIN C EFFERVESCENT TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استئوفیت(گلوکزامین/کندروتین)-آپوویتال30ع Osteo Fit (Glucosamine & Chondroitin) Appovital Tab زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ست سرم مدیتکس 25ع Set serum MEDITEX زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع Truevital 1 Milk 400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس 70 گ سپیداج- 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمانتادین 100م گ-مرهم دارو30ع AMANTADINE 100 mg CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپروازول)20م گ 30ع ESONEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میگسونا(ناپروکسن500/سوماتریپتان85)20ع MIGSUNA TABLET ORAL 85 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تگ و نخت (کمک به بهبود خواب وتامین انرژی روزانه)روز و شب 40ع EURHO VITAL TAG & NACHT 2*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامی پکسول) 0/7م گ30 ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین 50+( برای افرادبالای 50 سال)-مکس اونیو 30ع MAX AVENUE MULTIVITAMIN 50+/30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ-آفا CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت(لیناگلیپتین)5 م گ30ع MELIJENT TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاموکسیفن 20 م.گ-ایران هورمون 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری نیترولینگوال(نیتروگلیسرین)0.4 م.گ 1ع NITROLINGUAL 0.4MG/DOSE 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0.25 درصد 15 م ل 1ع DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ای سی (آداپالن/ بنزوئیل پروکساید)15گ 1ع AC CURE MLE GEL TOPICAL 0.1 %/2.5 % 15 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول جم فیبروزیل 300 م.گ-حکیم100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)160م گ30 ع VASARAN®(VALSARTAN) 160MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل 1000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 1000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی میدراکس(تروپیکامید)0.5درصد10 م ل 1ع MYDRAX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوپراکلد(OTC)-امین 30 ع SUPRACOLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای-تداژل100واحد 60ع VITAMIN E-TEDAGEL 100IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوینت میکر(گلوکزامین/کندرویتین/هیالورونات/زرد چوبه)50ع JOINT MAKER-RAHA HEALTHTECH زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آکاربوز 50م.گ -حکیم 30ع ACARBOSE-HAKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 1/5 م گ 1 ع LONGIL® 1.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین-حکیم 0.4م.گ 30ع TAMSULOSIN-HAKIM® 0.4MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی)15 م ل1ع Lacrifresh Moisture 15 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
پماد چشمی جنتامایسین - ناژو 0/3درصد 3 گ 1ع GENTAMICIN 0.3% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آهن فروکیدز(آهن پیروفسفات) 30 م ل -یورویتال 1ع EURHO VITAL FERROKIDS 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی کیم( مولتی ویتامین)20 ع MULTIVITAMIN EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایزیکام(لوودوپا/کربی دوپا)25/100 م گ 100ع ISICOM TABLET ORAL 100 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 500 م گ-تهران شیمی100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس(زینک/ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث)200 م ل-استارویت1ع STAR VIT ZINC PLUS JUICE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 25 م گ 100ع CINAZIN® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 م گ100ع CYPROHEPTADIN-ALHAVI® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین)500 م گ قوطی 100ع METFORTEX 500 (PACKING) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرگالوس(لاکتولوز)10گ/15م ل240 م ل1ع PURGALUS 10G/15ML 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال کارنیتین 2000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/2G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص الانزاپین 15 م.گ 30 ع OLANZAPINE 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پلارژین(سرماخوردگی و ضد سرفه)20ع PELARGIN® TAB 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 75 م گ 100ع CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آدی ژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل 1ع ADIGEL-S SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اودوراتا 1ع ODORATA® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلرفنیرامین 4 م.گ-شهر دارو100ع CHLORPHENIRAMINE <SHAHREDAROU> 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کالامین-بهوزان 8 درصد 60 م ل 1ع CALAMINE-BEHVAZAN® 8% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کورتیران (تریامسینولون)40م گ 1ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 2 م گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرودین(آهن/ اسید فولیک/ب12/ ویتامین سی)32ع FERRODIN CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)10م گ/ ا م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سالین واش(شستشو) 0.9درصد 500 م ل 1ع SALINE WASH 0.9% 500 ML IRRIGATION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمیکستین(آتوموکستین)10م گ 30ع ATOMOXETINE CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه ری هایدرومد(او-آر-اس) طعم دار30ع REHYDROMOD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک بهسا 100 م گ 10ع DICLOFENAC-BEHSA® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تولرین(تولترودین) 1 م گ 100ع TOLTERODINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 500 م گ-جالینوس 100ع ACETAMINOPHEN 500 -JALINOUS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلدراب 30 گ1ع COLDRUB® 30G CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 1 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون240م ل -نیک سادا1ع ALUMINIUM/MAGNESIUM/SIMETHICONE NIXADA SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/25 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ-مینا 100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 250م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنگلامید)5م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوپید(فنوفیبرات)200 م گ100ع FENOPID CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوند نازال اکسیژن- بهبود1ع sond nasal oxygen زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل-پورسینا1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND <PURSINA> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ستریکیم(ستیریزین)10م گ 100ع CETRIKIM TABLET ORA 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آملوپرس(آملودیپین)5م گ 100ع AMLOPRES TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید 8درصد240م.ل -نیک سادا1ع MAGNESIUM HYDROXIDE NIXADA SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 2 درصد 60 م ل-مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 2% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوسالین(سدیم کلراید)0.65 درصد 20 م ل 1ع DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل چشمی ناژو-تیرز(اشک مصنوعی)10گ 1ع ARTIFICIAL TEARS 10G OPH GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی فیکس بانوان(مولتی ویتامین مینرال)-ویتاویوا60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 10 م گ -مفید 40 ع ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش اپی وال (سدیم والپروات )500 م گ 30 ع VALPROATE SODIUM 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص باکلوفن 10 م گ -مفید 100ع BACLOFEN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تداسپت ای آر (متوپرولول )47/5 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بخوراکالیپتوس 60 م.ل1ع EUCALYPTUS <GOLDAROU> 60ML SOL FOR INHALATION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص متفورمین-حکیم500 م گ100ع METFORMIN-HAKIM 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی اریترومایسین- ناژو 0/5 درصد 3 گ1ع ERYTHROMYCIN-NAJO® 0.5% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لورازپام 2م گ-لقمان100ع LORAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)20 م گ 30ع LEXODEP TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوروین(آملودیپین)5م گ-امین30ع NORVEIN(AMLODIPINE) 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویت 15 م گ -جالینوس60ع ZINC PLUS VIT 15 BLISTER 3*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای -حکیم400 واحد 50 ع VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دکامزون(دگزامتازون)4 م گ30ع DECAMESON TABLET ORAL 4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول امپرازول سها 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE-SOHA®<CHARBAGH> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 15 گ 1ع CLOTRIMAZOLE-BEHSA® 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکسیگا (داپاگلیفلوزین)5 م گ28ع DAPAGLIFLOZIN (AS PROPANEDIOL) TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید25 م گ-آفا شیمی100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین 10 م گ - لقمان 30 ع MEMANTINE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوگلیتازون-حکیم30 م گ30ع PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیامیکرون ام آر ( گلی کلازید) 60 م گ آهسته رهش 30ع DIAMICRON MR 60 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام2م گ-لقمان100ع CLONAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-امین 100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی آمی لوپرا (لوپرامید) طعم دار 1 م گ ، 60م ل 1 ع LOPERAMIDE 1MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م گ-امین 100ع CLOMIPRAMINE <AMIN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ انسولین ATLAS 1CC ANSOLIN SYRINGE زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ایموستیم 30ع ECHIHERB® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اپلیکاتور قرص واژینال 6ع APLICATOR-TAB زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کرم واژینال کلومازول(کلوتریمازول) 1 درصد 50 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اموکسی سیلین125 م گ- کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مهترام(ترامادول)100 م گ100ع MAHTRAM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرو پلاس (آهن پیرو فسفات/اسید فولیک / ب کمپلکس)-یورو ویتال60ع EURHO VITAL FERROPLUS 4 * 15 CAPSULES/ HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول داتیسین( کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع DATICIN® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون بتامتازون 0/1 %- ناژو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جموکوئین (جمی فلوکساسین) 320 م گ 15ع GEMIFLOXACIN TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لورکستادین(دس لوراتادین)2.5م گ/5 م ل120 م ل 1ع LOREXTADIN SYRUP ORAL 2.5 mg/5 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بروپین( ایبوپروفن ) طعم دار40 م گ ، 30 م ل 1ع BROPAIN SUSPENSION ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ تهران شیمی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فلوکستین20م.گ/5م.ل 60م.ل-شهر دارو1ع FLUOXETINE <SHAHREDAROU> 20MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وارفارین 5 م گ - اوریون فارما 100 ع Warfarin < orion pharma> 5 mg Tab زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1 ع PERMETHRIN - GILARANCO SRRAY زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول استراکسین(آتوموکستین)10 م گ30ع STRAXIN CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث) 500 م گ 20ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره سینامول 30 م.ل1ع CINNAMOL® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم نعناع و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ با طعم پرتقال-سونا طب پارسه 20ع VITAMIN C 1000 20TABLETES IN BOTTEL(ORANGE FLAVOR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن) 200 م گ100ع IBUKIM® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کلوبتازول-ناژو 0/05 درصد 30 م ل 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو اسکراب 7/5 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 7.5% 1L SCRUB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن فرول (ویتامین د3)2000واحد60ع BONFEROL 2000 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین کا 1 ‏) 1 م گ/ 0/5 م ل 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن زیتون 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع ZEYTOON _ 60 ML OIL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال سیلاپنم (ایمی پنم / سیلاستاتین )500 / 500 م گ 10 ع IMIPENEM/CILASTATIN <AFA CHEMIE> (500+500)MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 500/12 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B12 30*2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی آرتوپین ( ضد درد و التهاب )30گ 1ع Arthopain Top Ointment زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلی زاکس(سولفاسالازین)500 م گ 100ع COLLIZAX 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس بزرگ 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لیو 52 دی اس 90ع LIV.52DS® TABLET زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
شامپو به تار (کل تار) 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص میرتازاپین30 م گ-مداوا30ع MIRTAZAPINE TABLET ORAL 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت توسیان 120 م.ل1ع TUSSIAN® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 1/5 م گ 50 ع LONGIL® 1.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول10م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لناسب(لنالیدوماید)10 م گ21ع LENASOB CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال رمدسیویر100 م گ/20 م ل-سبحان انکولوژی1ع-یخچالی REMDESIVIR INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون بهسا 0/1 درصد 15 گ 1ع MOMETASONE-BEHSA® 0/1% 15G TOP OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل صنعتی 90 درجه بطر پت -کیمیا الکل 450سی سی زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
لوسیون لیندان 1% 60م.ل-بهوزان1ع LINDANE-BEHVAZAN® 1% 60ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروفورانتوئین 100 م.گ -سها100 ع NITROFURANTOIN-SOHA® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 60 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم10 م گ 100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون بهسا 0/1 درصد 15 گ 1ع BETAMETHASONE-BEHSA® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هیدروکسی زین - عماد 120 م.ل HYDROXYZINE_EMAD 120 m.l زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم ماموگل 28 گ1ع MAMOGOL® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تریامترن - اچ- تدافارم 25/ 50 م گ 100 ع TRIAMTERENE-H TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ30ع REBUMER(SEVELAMER ) 800 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 5 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 100 م گ-جالینوس100ع VITAMIN B1-JALINOUS TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دلونکس(دس لوراتادین)5 م گ 20ع DELONEX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سدیم کلراید 5% 50م ل- پاستور 1ع SODIUM CHLORIDE <PASTEUR> 5% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )200 م گ 20ع CEFIXIME 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لناسب(لنالیدوماید)25 م گ21ع LENASOB CAPSULE ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOFAR 5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سیناپوپتین 4000 واحدی 6ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 4000IU SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوتریکسول بزرگسالان (کوتریموکسازول) 400/80 م گ 100ع CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دوکسپین 25 م.گ-رامین 30 ع DOXEPIN <RAMIN> 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسموت ساب سیترات120 م گ-پورسینا40ع BISMUTH SUBCITRATE 120MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره اورتان 30 م ل1ع URTAN® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر اوره-سپیداج 100 گ1ع UREA_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تونیک جین سین1ع GINSIN TONIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
لانگ گاز نخ دار 30‏در45‏ س 5‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)70م گ 1ع- یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 70 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیپیفر(آهن نانو لیپوزومال /ویتامین ب12 / فولیک اسید)30 م ل1ع LIPIFERR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتوکید (مولتی ویتامین)15م ل 1ع Vitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی INSULIN ASPART RAPID 100IU/ML 3ML FOR INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول ونوفر ( آیرون ساکروز)100 م گ /5 م ل 5 ع Venofer 100 m g /5 m l زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 312 م گ-لقمان 1ع CO-AMOXICLAV <LOGHMAN> 312 SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 0/5 م گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)75 م گ 30ع ZYBUTRIN TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسوزول ( لانسوپرازول) 30 م گ 28ع LANSOPRAZOLE) 30MG CAP) LANSOZOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل -کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی پرکورد(پردنیزولون)1درصد10 م ل1ع PRECORD SUSPENSION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آلپکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل10ع ALPEX INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوتریموکسازول 400/80 -کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامین اکسترا(استامینوفن/کافئین)500/65م گ 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE 500/65MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/5%1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فرش مورنینگ لیپوفروس(آهن لیپوزومال)30م ل1ع FRESH MORNING LIPOFERROUS 30 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آتوموکستین40م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک کامفورتی فیکس(کمک به درمان اسهال)14ع COMFORTY FIX® CAP 1*14 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دهانشویه هگزومکس(کلرهگزیدین)0.12درصد250 م ل1ع HEXOMEX MOUTH WASH 0.12%12 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول مدالوسین(تامسولوسین پیوسته رهش) 0/4 م گ30ع MODALUSIN CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی 450×20 س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آویفناک(دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 60 ع DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)10م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ/ 5 م ل-لقمان 1ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوراگل 30ع NEUROGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی گلوپین(پیلوکارپین)2درصد 10 م ل 1ع GLAUPIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول کتورولاک-زهراوی10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول امپراکیم (امپرازول) 20 م گ 28 ع OMEPRAKIM CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هیالورا(هیالورونیک اسید)120 م گ 60ع HYALURA PE BOTTLE/60 NO. زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آساپتد (آ. اس . آ) 80 م گ 100ع ASA 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بزرگسالان گلیسیرین-ناژو 2گ 10ع GLYCERIN-NAJO2 RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان اسستین(استیل سیستئین)600 م گ 10ع ACETYLCYSTEINE -HAKIM 600 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال ‏استرین‏ (استروژن کونژوگه)0/625م0گ/1گ42/5گ 1ع‏ ESTRIN®( ESTROGENS) 0.625MG/G VAG CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آسیکلوویر 400م گ-لقمان 60 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفزول (نفازولین) 0/05%1ع DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی120م.ل-عماد1ع THEOPHYLLINE G-EMAD® 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-پورسینا100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن بهسا طعم دار 60 م ل 1ع 8123787670571806 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلرکت (سیلدنافیل)100 م گ4ع SILERECT TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوواستاتین-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوزان (آسیکلوویر) 5 درصد 10گ1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین200م گ-امین100ع CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول 0/05درصد15گ-رها1ع CLOBETASOL OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی سیپلکس(سیپروفلوکساسین)0.3درصد10 م ل 1ع CIPLEX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 100 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیاجنیکس(لیناگلیپتین)5 م گ 30ع DIAJENIX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 20م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع یک 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیراتان(ماسیتنتان)10 م گ 28ع LYRATAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرانول 40م گ -تولید دارو 100 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کولیف (سایمتیکون روغن شوید رازیانه)- بی اس کی 1ع COLIEF BSK® 30 ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسرین-سپیداج 200% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 200 م گ-آوه سینا 30 ع ACICLOVIR <AVIECENNA> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ب6- فیشرفلکسان 20ع FISHER FLEXAN MAGNESIUM B6® EFF TAB 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد رزماری 30 گ1ع ROSEMARY® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول جمی پید(جم فیبروزیل)300 م گ30ع GEMIPID(GEMFIBROZIL) 300 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رابونکس(کلاژن/سدیم هیالورونات/بور)60ع RABONEX F.C TAB 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیبیدو بوستر(بهبود قوای جنسی آقایان و خانم ها)قوطی- گرین نیچر 60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم20 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 100 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 5 م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 5 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول کرن فیکس(حاوی عصاره میوه کرنبری)-هرباویوا 30ع CRANFIX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول بهسیمید- سی (ستریمید /کلرهگزیدین) 250 م ل 1ع CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف آنتی همورونید - ناژو 10ع ANTIHEMORRHOID-NAJO® RECTAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین25 شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل 5ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 300MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتورست(هیدروکسی کلروکین)200 م گ100ع ROMATOREST(HYDROXYCHLOROQUINE) 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای 400 زهراوی -50 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک+ال-آسکوربات25/110 م گ 30ع ZINC, L-ASCORBAT - <Hirad Pharmed> 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لینووکس(لینزولید)600م گ10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزار(لوزارتان) 25 م گ -رازک 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسنترا (سرترالین)50م گ -اکتوورکو 28ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسیلین (کوآموکسی‌کلاو) 156 م گ 1 ع CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آتروپین 0/5م گ/1م ل-کاسپین 10 ع DICATRO®(ATROPINE) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تیمیان120 م ل - مینا 1ع THYMIAN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(7/5*270)cm مرهم رازی 60 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص اکسی متولون 50 م.گ - ایران هورمون50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ای سی ایی کلاژن30ع A.C.E. COLLAGENE - 2*15 BLISTERS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص اسید فولیک 800 م ک گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL FOLIC ACID 800 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والریک(آرامبخش) 30 ع VALERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلاژن1000م گ -یوروویتال 30ع EURHO VITAL KOLLAGEN 2*15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 -مینا 100ع VITAMIN B6 40MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استئوفوس(آلندرونیت سدیم)70 م گ 4ع OSTEOFOS TABLET ORAL 70 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سینال اف (فولیتروپین آلفا) 75 واحد1ع-یخچالی FOLLITROPE® 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-درسا دارو 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی فلازون(فلوتیکازون)50 م ک گ / پاف 20 م ل 1ع FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گوش گلیسیرین فنیکه 10 م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع PHENOLGLYCERIN SOLUTION, DROPS AURICULAR (OTIC) 6.4 g/93.6 g 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس (ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث) 15 م گ -استارویت 60 ع STAR VIT ZINC PLUS 15 MG SOFTGEL 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام کاکائو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM COCOA 400 G زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول لنسیدر(لانسوپرازول)15 م گ30ع LANSOPRAZOLE 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرومتازین 60 م ل-امین 1ع PROMETHAZINE <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایترانکس (ایتراکونازول) 100 م گ 10ع ITRANEX (ITRACONAZOLE)® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن کبد ماهی با طعم لیمو 200م ل-بیوریجینال1ع COD LIVER OIL - <Bioriginal Food & Sciences> /200 ML-LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کافئین200 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 200 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) 200م گ ، 100 م ل 1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کیسه آبگرم روکش دار ریلکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 25 م گ 100ع NALTREXONE HCL 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایزوکور(وراپامیل)2.5 م گ/م ل-سوفارما10ع ISOCOR (VERAPAMIL)2.5MG/ML,2ML , AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص بیکالومید (بیکالوتامید)50 م گ 28 ع BICALUTAMIDE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریپاون (کاهش خونریزی) 750 م گ 20ع RIPAVEN TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره بیبی جویس(مولتی ویتامین)30 م ل-یوروویتال1ع EURHO VITAL BABY JUICE® 30ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سفکسیم 400 م گ -کوثر 10 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 6.25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ال-آرژینین750 م گ-بیس90ع BASE L-ARGININE 750/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف ناتریپیک(سدیم کلراید)5درصد 21ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ 30 ع -روز دارو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ایرگل 12 م.ل1ع EARGOL® 10ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپین ( ایبوپروفن) با طعم پرتقال100م گ ، 120 م ل 1ع IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت والریک1ع VALERIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان300 م گ/15 م ل-سبحان انکولوژی1ع IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول استئوبان(کلسیم+ د3+ ویتامین کا+ زینک+ منیزیم)60ع Osteoban Vitawell Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت آمی لوپرا(لوپرامید)1م.گ/5م.ل 60م ل.1ع بدون نسخه-امین زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام40 م.گ-امین 30 ع CITALOPRAM <AMIN> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوتر(دسه تاکسل)160م.گ/8م.ل -نانوالوند 1ع ALVOTERE®(DOCETAXEL) 160MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره این فر(فروس سولفات)با طعم توت فرنگی 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL D زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی-سها 100ع ALUMINIUM MG-SOHA® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متورال(متوپرولول)50م گ30ع METORAL TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اونانزیم(دایجستیو) 100ع DIGESTIVE EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزی سولین(سولیفناسین)5 م گ30ع VESISOLIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 750 م گ-آوه سینا 50 ع GLUCOSAMINE 750MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرینامکس نیومام(کلاژن+کوآنزیم کیوتن)یوروویتال45 ع PrenaMAX-New MUM زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لاکسی ژل(منیزیم هیدروکساید)8درصد240 م ل 1ع LAXIGEL SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دفراسیروکس 125 م.گ 28 ع DEFERASIROX 125MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 - حکیم 1000 واحد100ع Vitamin D3 - Hakim 1000 IU(25mcg) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 1 م.گ -ماد 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مدافناک (دیکلوفناک پیوسته رهش)100 م گ 30ع MODAFENAC 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا آیرون (فروس گلیسینات ویتامین های ب)-نورم لایف30ع VANA IRON® CAP 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ 80م0گ -حکیم 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (مردان بالای 50 سال)- اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR MEN+50.STP.PHARMA BOTTEL30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال خوراکی فتلس(ال-کارنیتین)1000م گ/10 م ل10ع FATLESS VIAL GLASS 10 ML - 10 NO BOX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال گندم و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Wheat & MILK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ -آفا شیمی 30ع ZOLPIDEM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)180م گ30ع FEXOKIM TABLET ORAL 180 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پاکلینب(پکلی تاکسل + آلبومین) 100م گ1ع PACLINAB(PACLITAXEL ALBUMIN BOUND) 100MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لوفدیک(دیکلوفناک) 75م0گ 3م0ل 5ع LOFEDIC®(DICLOFENAC SODIUM) 75MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میرتازاپین30 م گ-آفا شیمی30ع MIRTAZAPINE TABLET ORAL 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین) 300 م گ 30ع GABAPENTIN 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 فاقد جیوه 1000 م گ -مکس اونیو 60ع MAX AVENUE OMEGA 3 /TEHRAN DAROU/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی ال کارنیتین1000 م گ-پارس بهروزان جم10ع L- CARNITINE - (Pars Behrouzan Jam) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 - 1000م0گ (هیلینگ لاین) 60ع OMEGA 3 [VANA DAROU GOSTAR] SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مینا کلد(سرماخوردگی بزرگسالان) مینا -100 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول اکسی تیپ (اکسی‏توسین) 10واحد 1م0ل 10ع-یخچالی OXYTIP®(OXYTOCIN) 10U/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پد الکل (پنکل) 100 ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شیر خشک تروکید کاکائویی(3سالگی به بعد) قوطی400گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال سوماتروپین (اچ اچ تی)4 واحدی1ع-یخچالی SOMATROPIN <BIOSIDUS> 4 IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست درمین تیوبی1ع DERMIN® 60G GEL زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین 20م گ-لقمان 30 ع SIMVASTATIN <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیمولین(تیمولول)0.5 درصد 5 م ل 1ع TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد5م.ل-ایران هورمون 10 ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آملوتد(آملودیپین)5 م گ100ع AMLODIPINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرنگ تری مد 20CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م.گ100ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زیتاکس(ریتوکسی مب)100 م گ/10 م ل 1ع -یخچالی ZYTUX 100 MG/10ML -PACKAGING 1 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریکسول (کوتریموکسازول) 100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ -عماد 5ع BISACODYL EMAD SUPPOSITORY RECTAL 10 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسیلین (کوآموکسی‌کلاو) 457 م گ 1 ع CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)20 م گ100ع PROPRATED® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م.گ-فارابی100ع CEFALEXIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکزامین + کندروئیتین+MSM مکس فلکسان 60 ع Glucosamine Chondroitin MSM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 2250 گ-یوروویتال1ع EURHO VITAL WHEY 2250G/ CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)30 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.6 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت بایو کل کیدز ای پی تی (کمک به تحریک اشتها در کودک)150 م ل 1ع BIOKOL KIDS APT® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مرولیک(مایکوفنولیک اسید)360 م گ 120ع MEROLIC TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوبیفر پلاس(آهن+اسیدفولیک) 100ع GLOBIFER PLUS® TAB 100 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)1 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 500 م گ تهران دارو 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سولفات روی-سپیداج 100 گ1ع ZINC SULFATE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکس ایفکتس(کلاژن الاستین)-کاستوم کلاژن 30ع FLEX EFFECTS® CAP 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سدامین 30ع SEDAMIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -آپوویتال1ع APOVITAL EISENSAFT 200 ML/TOFFEE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص تیزاتد(تیزانیدین) 4 م گ 30 ع TIZANIDINE 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انالاپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم هرتز پلاس امگا و کیوتن -یوروویتال 30ع EURHO VITAL HERZKAPSELN PLUS OMEGA & Q10 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول-ناژو 0.05 درصد 15گ1ع CLOBETASOL-NAJO OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرتیبت ( بیزوپرولول) 10 م گ 30ع BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ریحان 30 گ 1ع REIHAN® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون الگراکس(فکسوفنادین)طعم دار30 م گ،100 م ل 1ع FEXOFENADINE SUSPENSION ORAL 30 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکسی کلروکین200 م گ - امین 100ع HYDROXYCHLOROQUINE <AMIN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفرام (دیفن هیدرامین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI DIFRAM SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پنتومید(پنتوپرازول)40 م گ 1ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پروژسترون-سپیداج 20 گ PROGESTERONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پریناویت آیزن(مخصوص بارداری)-آپوویتال30ع APOVITAL PRENAVIT EISEN TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سیلدنافیل-حکیم 100 م گ 10ع SILDENAFIL-HAKIM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدزی اپتایت (افزایش اشتها درکودکان)150 م ل1ع PHOENIX KIDSSI APPETITE® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیسموت ساب سیترات 120 م گ-تهران دارو 40ع BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سومی ترکس(سوماتریپتان) 50 م گ 4 ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امنیسین(تامسولوسین پیوسته رهش)0/4 م گ 30 ع TAMSULOSIN CAPSULE 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)0/5 م گ 2ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون کلوبتازول 0/05%-بهوزان1ع CLOBETASOL-BEHVAZAN® 0.05% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هیالورون پلاس(هیالورونیک اسید /کلاژن / بیوتین)-آپوویتال30ع APOVITAL HYALURON PLUS 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص دیکلوکیم (دیکلوفناک پیوسته رهش)100 م گ 30ع DICLOKIM® 100MG SR TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آدزوفر(ویتامین آ+د / زینک / آهن لیپوزومال)30 م ل1ع ADZOFER DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فولینیک اسید (کلسیم فولینات)15 م گ-کلوا 10ع CALCIUM FOLINATE TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص زولپیدم10 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهامت (متفورمین )1000 م گ 30ع METFORMIN HCL 1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ملاتونین3م.گ-الیت فارما30ع MELATONIN <ELITE PHARMACAPS> 3MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودرکراتین مونوهیدرات 300گ-سونا طب پارسه1ع CREATINE - 300 G POWD زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل دهانی گامومکس (کاهش درد لثه کودکان) 30 گ - هرباویوا 1ع GUMOMAX® 30 G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -فارماشیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 250 م گ ، 100 م ل 1ع CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بایو کل کیدز جی اس تی (بهبود علائم نفخ و کولیک در نوزاد)90م ل 1ع BIOKOL KIDS GST® 90 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 100 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال رونال اف (یوروفولیتروپین)75واحد -روناک دارو1ع UROFOLLITROPIN <RONAK DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدیین-عماد1ع EXPECTORANT CODEINE-EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 500/3 م گ-آپوویتال30ع APOVITAL OMEGA 3 KAPSELN 3*10 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی LEVEMIR®(INSULIN DETEMIR) 100IU/ML 3ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
باند کشی 450×15 س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیم کربنات)300 م گ100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام20 م گ-خوارزمی30ع CITALOPRAM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تگاتارد(کاربامازپین )400 م گ30ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین سی-اوه سینا 250 م.گ100ع VITAMIN C <AVICENNA> 250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول کوردیون (رفع میخچه وزگیل) 10م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدوکید (ویتامین آ+د) 15م ل 1ع Adokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 4 درصد60 م ل1ع ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 4 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والاسیکلوویر500 م گ-ایران هورمون30 ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کوپروست(لاتانوپروست/تیمولول)2/5 م ل 1ع- یخچالی COPROST SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 50 ug/5 mg/1mL 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار درمین 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 1درصد150 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قطره چشمی هومیدرین(هماتروپین) 2درصد10 م ل 1ع HOMYDRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک اکسیژن بزرگسالان- بهبود1ع nasal oxygen mask adult زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلاتوزکس-آی اچ (کتورولاک)10 م گ100ع KELATOZEX-IH INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین کافی 400 م گ- بی اس کی 60ع GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت پرافیل(سیپروهپتادین)150 م ل1ع PRAPHIL KHARAZMI SOLUTION ORAL 2 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترین انانتات 250 م گ 10 ع-ابوریحان زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام- ناژو1ع PIROXICAM-NAJO® 60G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل-لقمان1ع ALUMINIUM MGS SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص موکسی فلوکساسین400 م گ -شهر دارو 15ع MOXIFLOXACIN TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی لووکارنیت(لووکارنیتین)1گ/10 م ل 10ع LEVOCARNIT SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص مدروفم ( مدروکسی پروژسترون) 5 م گ 100ع MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 100م ک گ / 1 م ل10ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم تریامسینولون1%15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسپیریمکس(آ.اس.آ )80 م گ100ع ASPRIMEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استراگل1ع STRAGOL® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین پلاس250(فلوتیکازون/سالمترول)25/ 250م ک گ1ع CATOSIN PLUS AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سورال(سوربیتول)5گ تامین آوا 1ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال سفازلین 500 م گ -جابر 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آیروژل(فروس سولفات/فولیک اسید/ویتامین ب12/ویتامین ث)30ع IROGEL BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی ایپرانوز(ایپراتروپیوم )0/06 درصد 14 م ل 1ع IPRANOSE SPRAY, METERED NASAL 42 ug/1{Puff} mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)0/5 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسلیم مکس (کاهش وزن/ کاهش اشتها ) 500 م گ 30 ع slimmax cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)25م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE)2.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو 10 درصد 60 م ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 60ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول150م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزیکر(سولفیناسین)5 م گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیکوئل(کوئتیاپین)25 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 156 م گ ، 100 م ل - آفاشیمی 1ع CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین500 م گ-پورسینا100ع METFORMIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین کا 1 م.گ/0.5م.ل-اسوه 10 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع گلیسیرین-سپیداج 1000 گ 1ع GLYCERIN <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 0/75 م گ 2 ع LONGIL® 0.75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوکسن(فنوکسی بنزامین)10 م گ -سامارت 50ع FENOXENE CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سوزین(زینک سولفات)50 م گ 30ع SUZIN TABLET/ 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ترامد(ترامادول)100م گ 100ع TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول5م.گ -امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت رانیتیدین 75م.گ/5 م.ل240م.ل-الحاوی1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین/ متفورمین)500/50 م گ 30ع JANUMIX 50/500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین5% 10 م ل-سینادارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون درماگل1ع DERMAGOL®<GOL DARU> LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)15م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی گلوپین(پیلوکارپین)1درصد 10 م ل 1ع GLAUPIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کورتی مولد(کلوتریمازول/هیدروکورتیزون)1درصد30 گ 1ع CORTIMOULD CREAM TOPICAL 30 g زی