ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
ژل موضعی ایزوتن(ایزوترتینوئین)0.05%30گ1ع ISOTEN®(ISOTRETINOIN) 0.05% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بیبی کلد (استامینوفن/دیفن هیدرامین/فنیل افرین) 60 م ل 1ع Biby cold syrup زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جم فیبروزیل 450 م گ -شهر دارو60ع GEMFIBROZIL TABLET ORAL 450 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال-کارنیتین500 م گ -خوارزمی30ع L-CARNITINE 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایموترکس (متوتروکسات) 2/5 م گ -سیپلا 100ع IMUTREX TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی بتاکسول(بتاکسولول)0.5درصد10 م ل 1ع BETAXOL SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)240م ل-لقمان1ع ALUMINIUM MGS SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد شستشو 500 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏5‏/‏2‏- 12‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص فینوپروست(فیناستراید)5م.گ-سها30ع FINASTERIDE-SOHA® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آمینودیک (آمینوفیلین)250م0گ 10م0ل 5ع AMINODIC®(AMINOPHYLLINE) 250MG/10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان10×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص هالوپریدول 0/5 م گ-مرهم دارو100ع HALOPERIDOL 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهسته رهش آوی ففول ( آهن + فولیک اسید) 0.5+ 60 م گ 100ع IRON+ FOLIC ACID F.C TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
روغن ام سی تی 500 م ل -مکس اونیو 1ع MCT OIL MAXAVENUE® 500 ML PET BOTTLE زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
شربت ایمیون استرن آلترا200 م ل 1ع IMMUNESTREN 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)100م.گ/16.7م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی دایمتیکون40 م گ-تهران دارو 100ع DIMETHICONE <TEHRAN DAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن بادام شیرین خوراکی 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع ROGHAN BADAM SHIRIN KIMIA® 60 ML OIL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-امین100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لیپوکلسید(کلسیم نانولیپوزومال)120 م ل 1ع LIPOCALCID 120 ML-APPLE AND MINT FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -مرهم دارو 20ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین) 250 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق بلو پتنت وی 50 م گ/2 م ل 5ع PATENT BLUE V INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)50م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE) 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
امپول لیگنودیک 2%5 م ل-کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ -رها 50ع MEFENAMIC ACID CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول10م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ -نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE1000MG /ORANGE/1000MG/10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی اینستوم ( ال کارنیتین)1گ /10 م ل 10ع INESTOM(L-CARNITINE) 1G/10ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کلسی دکس (کلسیم د ) 500/200 م گ 50ع CALCIDEX® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر اسید سالیسیلیک-سپیداج 100 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتازونکس (بتامتازون )0/5 م گ 100ع BETAMETHASONE <IH> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتاگلیپتین -حکیم50 م گ 30ع SITAGLIPTIN-HAKIM 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی آمی لوپرا (لوپرامید) طعم دار 1 م گ ، 60م ل 1 ع LOPERAMIDE 1MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ قوطی 50ع DOROCONTIN 6.4 BOTTLE 50 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول20 م گ -درسا دارو28ع OMEPRAZOLE 20 MG 28 CAPSULES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین -ناژو50 م گ10ع INDOMETHACIN-NAJO 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینومر+دارورسان خودکار(گلاتیرامر)40م گ/1م ل12ع-یخچالی GLATIRAMER ACETATE 40MG/ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمیس (فروس بیس گلیسینات /ویتامین های ب و ث)-مکس اونیو 30ع MAX AVENUE FEMMISS /AMIN/30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 6 م گ- مرهم دارو 20ع RIVASTEGMINE CAP 6 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین سی 250 م گ -کیندر40ع FISHER KINDER VITAMIN C 250MG CHEWABLE TABLET / ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)360م گ80ع AVISIROX TABLET ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایتراکونازول100 م گ- مفید10ع ITRACONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)2/5 م گ 30ع AXABIN TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ب12 -گردا 1000م.ک.گ/4م.ل6ع VITAMIN B12 <GERDA> 1000MCG/4ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لانوکسین(دیگوکسین)0.25 م گ250ع LANOXIN TABLET ORAL 0.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دای کولیک گات(دایمتیکون)30 م ل 1ع DICOLICGUT SUSPENSION, DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس اسپشیال نیلز30ع PILFOOD COMPLEX SPECIAL NAILS 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فرودین-آریان سلامت 32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ -عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیسومین(فکسوفنادین)120 م گ 30ع HISOMIN 120 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم دوتاسویتا(دوتاستراید)0.5 م گ 30 ع DUTASVITAE CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاژن پلاس( ال -لیزین /ویتامین ث)-آپوویتال30ع APOVITAL KOLLAGEN PLUS 2*15 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفرام (دیفن هیدرامین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI DIFRAM SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 10 م.گ-تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام لیمو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ال-آرژینین1000 م گ-فلکسان30ع FISHER FLEXAN L-ARGININE 1000 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتامتازون - ناژو 0/1 درصد 20 م ل 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 20ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرودین(آهن/ اسید فولیک/ب12/ ویتامین سی)32ع FERRODIN CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گ -پارس دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)40 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 2 (کمک به متابولیسم چربی و افزایش انرژی)50 م گ 30ع VITAMIN B2 50 MG - 30 NO. زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 250 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین 10 م گ - لقمان 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دومیت(گرانیسترون)3 م گ/3 م ل 5ع DEVOMIT INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پالبوکپ (پالبوسیکلیب)75 م گ 21ع PALBOCAP CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیزاکیم(تیزانیدین)4 م گ100ع TIZAKIM 4 MG 100 PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی متوکسالن 1% 30 م.ل- بهوزان 1ع METHOXSALEN-BEHVAZAN®1% 30ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین -بهوزان 10درصد 250 م ل1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 250ML SOLU زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سلن پلاس( سلنیوم + زینک ) -دارو سلامت فارمد30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اس سیتالوتد (اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع ESCITALOPRAM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اتو اسپال(اتوپوزاید)50 م گ8ع ETO SPAL CAPSULE ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استئوکینون(کلسیم کربنات/ ویتامین دی /ویتامین کا2)100ع OSTEOQUINONE F.C TBLET 5*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول150م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
خمیر دهانی تریادنت(تریامسینولون ) 0.1 درصد 10 گ 1ع TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کراتین مونوهیدرات 300 گ-بیس 1ع BASE CREATINE MONOHYDRATE 300 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م.گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آیاوت (اشک مصنوعی) 10 م ل 1ع EYEAWET® 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتارول(ویتامین د3)1000واحد30م ل 1ع VITAROL 30ML/ MELON FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی روماکام (پیروکسیکام) 60 گ 1ع PIROXICAM 0.5% GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سالبوتامول2 م گ/5 م ل 120 م ل -البرزدارو1ع SALBUTAMOL SYRUP ORAL 2 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
صابون کل تار درمین 1 درصد 1ع COAL TAR 1% SOAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات با طعم توتی فروتی 30 م ل -آمی ویتال1ع FERROUS SULPHATE (ELEMENTAL IRON EQ TO 25 MG)-Amivital 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسیم 600 م گ(کلسیم/ د3/کا2/ ای) -یوروویتال50ع EURHO VITAL CALCIUM 600MG 50 TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)15م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسوکیم (لانسوپرازول)15 م گ 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 15MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسلیم مکس (کاهش وزن/ کاهش اشتها ) 500 م گ 30 ع slimmax cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
گاز نخ دار 16لایه 500‏ گ GAZENAGHDAR1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(2000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 2000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم ) 500 م گ 20ع CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سیترازم(ستیریزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI SITRAZM SYRUP ORAL 1 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-رها100ع KETOTIFEN <RAHA>1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد لیدوکائین - اچ - عماد 15 گ 1ع LIDOCAIN H- EMAD 15G RECTAL OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل شیشه ای1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه-سپیداج1ع PHENOL GLYCERIN SEPIDAG® OTIC DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کید 3(ویتامین د)400واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 BSK ®400 IU/15 ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم سی ال ای (لینولئیک اسید )1000 م گ-مکس اونیو60ع MAX AVENUE CLA SOFTGEL/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت سرفه کودکان آی کاف (عصاره پیچک) با طعم پرتقال60 م ل 1ع I.COUGH® 60 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 2‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول ماکاویت ام (مخصوص آقایان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT M 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص روماکین(هیدروکسی کلروکین سولفات)200 م گ 100ع RHEUMAQIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی دیپروکل (کلوتریمازول / بتامتازون)30 گ 1ع DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان -نیک سادا1ع PEDIATRIC GRIPPE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیدانتیک(فنی‏توئین‏سدیم)250م0گ5م0ل 5ع HYDANTIC®(PHENYTOIN SODIUM) 250MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زی سل(زینک سولفات)22 م گ/5 م ل 120 م ل1ع Z-SUL (zinc sulfate) syrup زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تادارکس(تادالافیل) 20م گ 4ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استریل شستشو گلایسین1/5درصد 3000 م ل -ثامن1ع GLYCINE SOLUTION IRRIGATION 1.5 % 3000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انار +ویتامین ث-امی ویتال60ع ANAR+VITAMIN C AMIN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد چشمی جنتامایسین - ناژو 0/3درصد 3 گ 1ع GENTAMICIN 0.3% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بلتیل(برم هگزین)4 م گ/ 5 م ل 60 م ل 1ع BELTYL SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش75م گ 30 ع VENLAFAXINE-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رئول(آهن المنتال رئولین)18 م گ 30ع PHARMAGEN-REOL TABLET-18MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت اودوراتا 1ع ODORATA® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره دی-ترول 400واحد/1 م ل30 م ل 1ع D-TROL 30 ML(PINEAPPLE FLAVOUR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ففول 30 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول لیواتوفیکس(خارمریم /زردچوبه)-هرباویوا 30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 500/12 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B12 30*2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وازونیدین 0.2 م گ - تولیددارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیترازم (ستیریزین)10م گ100ع SITRAZM TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فربولین (فروس سولفات)1ع FERBOLIN® <SHAHR DAROU> 200MG/5ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول تزریقی سدیم کلراید 0.9درصد 100 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE (BAG) INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام2م گ-لقمان100ع CLONAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دایمتیکون-جالینوس 100ع DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروگلیسیرین پیوسته رهش 6/4م گ-خوارزمی100ع NITROGLYCERIN KHARAZMI TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)150م.گ/25م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)150MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 25 م 100 ع -مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث250 م گ -یوروویتال60ع EURO VITAL VITAMIN C 250 3 * 20 /ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ناپرون(ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه آرگوسول70 م ل 1ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Shampo 70ml زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
ژل دهانی بیبی دنت (تسکین التهاب رویش دندان )15گ1ع BABYDENT TOSAN DAROO® 15 G MOUTH GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مینا کلد(سرماخوردگی بزرگسالان) مینا -100 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوپانتن(بیوتین+پانتوتنیک اسید)-یوروویتال60ع EURHO VITAL BIOPANTHENE 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال کلیندامایسین-بهوزان 2 درصد 40 گ + اپلیکاتور 1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 2% VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دیگوکسین سوفارما 0.25م گ/1 م ل 2 م ل 10 ع DIGOXIN SOPHARMA INJECTION PARENTERAL 0.25 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی سیپلکس(سیپروفلوکساسین)0.3درصد10 م ل 1ع CIPLEX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول راویت بی(ویتامین ب1/ب6/ب12)3 م ل 10ع RAVIT-B® AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید 12.5م گ-تهران دارو100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)240 م گ 56ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 240 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک کاسه ای اف اف پی 2 ان آر 20ع FFP2 MASK CUP TYPE زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کرم بینافین( تربینافین) 1 درصد 15گ 1ع TERBINAFINE <TEHRAN CHEMIE> 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتامتازون0.1درصد20 م ل -بهسا1ع BETAMETASONE BEHSA LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زینک پلاس پابا 15م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS PABA 3*20TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آمیودارون200 م گ - امین 100ع AMIODARONE HCL 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی داتیسین (کلیندامایسین) 75 م گ ، 80م ل 1ع DATICIN POWDER, FOR SOLUTION ORAL 75 mg/5mL 80 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوپرامید1م.گ/5م.ل60م.ل-پاک دارو 1ع LOPERAMIDE PAKDAROU 1MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزیمکس( اگزمستان ) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE <IRAN HORMONE> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم کربنات 500 م.گ-جالینوس 50 ع CALCIUM CARBONATE 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال الوتر (دسه تاکسل)20 م. گ 1ع ALVOTERE(DOCETAXEL)® 20MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی اکسی نوز( اکسی متازولین) 0.05 درصد 15 م ل 1ع OXYNOSE® 0.05% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول - ناژو1درصد 15گ 1ع CLOTRIMAZOLE-NAJO CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص نیتروکاردین(نیتروگلیسرین پیوسته رهش)2/6م گ50ع NITROCARDIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژلاتینی صفر بلند 1000 ع CODELESS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL EISENSAFT 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فمکسایت(تقویت قوای جسمی و جنسی زنان) 500 م گ 20ع Femexite cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول اسلیم مد (کاهش وزن / کاهش اشتها)60ع SLIMED® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پنتومید (پنتوپرازول) 20 م گ 28ع PANTOPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرکاف(کافئین)200 م گ 30ع Enercaff 200 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول هماتینیک-امین 100ع HEMATINIC CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏5% 30گ‏-1ع PANGEL®(BENZOYL PEROXIDE) 5% 30G GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول ماینوکسیدیل5درصد 60 م ل -بهوزان1ع MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی کیم (مولتی ویتامین) 15م ل 1ع MULTIVITAMIN-HAKIM® 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اس-امپراسین(اس-امپرازول)40 م گ 28ع S-OMEPRASIN CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بی سی ای ای-اس تی پی فارما 120ع BCAA-stp.phaRma 120CAPSULES IN BOTTEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-امین 100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -البرزدارو 20ع CIPROFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه استیل سیستئین/ویتامین ث با طعم لیمو 10ع ACETYLCYSTEINE / VITAMINC POWDER ORAL 600 mg/75 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژنین1000 م گ-اس تی پی فارما60ع L-ARGININE - 1000 MG-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول روماکام(پیروکسیکام )20م گ / 1م ل 10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ولدیک(دیکلوفناک)0.1درصد 5 م ل 1ع VOLDIC 0.1% زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اووستاپ ال(ال دی) 210 ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ -لقمان 10ع CEFAZOLIN 1 GR VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کاردیوفیت پلاس امگا و کیوتن (کمک به عملکرد قلب)-آپوویتال30ع APOVITAL CARDIO FIT PLUS OMEGA & Q10 3*10 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول -حکیم 0/18 م گ100ع PRAMIPEXOLE-HAKIM TABLET ORAL 0.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی و گوشی دکسون(دگزامتازون)0.1درصد5 م ل1ع DEXON SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ال-آرژینین پلاس با طعم پرتقال 200 م ل - کیندر1ع FISHER KINDER L-ARGININE+ 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دکامزون(دگزامتازون)4 م گ30ع DECAMESON TABLET ORAL 4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فومپیزول 5 م گ/ ا م ل 20 م ل 1ع FOMEPIZOLE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت والپروات سدیم بهسا 200 م گ ، 120 م ل 1ع VALPROATE SODIUM BEHSA 200MG/5ML 120ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یدمام(اسید فولیک+ید)30ع IOD-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/1G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بازشونده در دهان آمیفن (استامینوفن)160 م گ 30ع AMIPHEN TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 160 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاسترومکس(امپرازول)20م گ14ع GASTROMEX CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژینین1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL L-ARGININE 1000 4 * 15 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -ویتاپرا 20ع MULTIVITAMIN VITAPRA® EFF TAB 20 EFFERVESCENT TABLET 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک ادونسد(هیالورنات سدیم)0/15درصد 21ع Artipic Advanced(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)20 م گ 30ع LEXODEP TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداسین(کلشی سین)1 م گ100ع COLCHICINE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ستیریزین 10 م.گ -پورسینا30 ع CETIRIZINE <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60م.ل-پاک دارو 1ع PEDIATRIC GRIPPE PAK DAROU 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زینک پلاس 15 م گ -فورت ایی 30ع FORTE E ZINC PLUS 3*10 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ویتاول دی کابان(ویتامین دی 3+ کا2)30ع VITAWELL DIKABAN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آمیودارون200م.گ-امین 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول غیرخوراکی اکالیپتوس اینهالر 60 م ل-پورسینا1ع EUCALYPTUS® INHALER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت فرومین (آهن + مولتی ویتامین )200 م ل کیندر 1 ع Fisher kinder feromin 15 ml suryp زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال ویزوداین(ورتیپورفین)15 م گ 1ع VERTEPORFIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 15 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص رزوتکس(رزوواستاتین)5 م گ 30ع ROSUTEX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قطره کولیکز(ضد نفخ و باد شکن)30 م ل1ع ColicEZ Drop 30ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال سفتراکس(سفتریاکسون)1گ -جابر20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندامایسین- ناژو 2درصد 40گ+ اپلیکاتور1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 2% 40G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د 3 /2000 واحد-شهردارو100ع VITAMIN D3 2000IU - <Shahre Daru> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کوتریموکسازول 400/80 م گ - امین 100ع CO TRIMOXAZOLE <AMIN> 400/80 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایمونستیم طلایی 30 ع IMMUSTIM® ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آملودیپین 5 م گ -شهردارو 100ع AMLODIPINE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کتوفتالمیک(کتوتیفن)5 م ل1ع KETOFTALMIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.025 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروکید(فروس فومارات)15 م ل 1ع Irokid15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پوکساکیم(کلردیازپوکساید)5 م گ 100ع CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک )15م ل 1ع Zitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول بهسیمید- سی (ستریمید /کلرهگزیدین) 250 م ل 1ع CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیترومایسین 200 م گ/ 5 م ل-لقمان 1ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای -حکیم400 واحد 50 ع VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
الگزیرفنوباربیتال15 م گ/5 م ل60 م ل-کیدامین1ع PHENOBARBITAL ELIXIR ORAL 15 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل طبی 70 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 70 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین-حکیم500 م گ 5 ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زایبرون(آبیراترون استات)500 م گ60ع XYBRONE TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0.25 درصد 15 م ل 1ع DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مولتی مکس(مولتی ویتامین + مینرال) 100ع MULTIVITAMIN MINERAL CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتان (مولتی ویتامین/آهن/زینک)30 م ل 1ع VITANE DROP 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کتوکونازول 200 م.گ-سها 30 ع KETOCONAZOLE-SOHA® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زابانو(آپیکسابان)5م گ 60ع XABANO TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیازیدکس (هیدروکلروتیازید)50 م گ 100 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20-خوارزمی 100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل بدون پودر بزرگ-نواسافت 100 ع NITRIL EXAM GLOVES NOVASOFT زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قطره چشمی تیمولین(تیمولول)0.5 درصد 5 م ل 1ع TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مکیدنی لاکتوگام(پروبیوتیک برای سلامت دهان)10ع LACTOGUM ZIST TAKHMIR® LOZENG 10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد 100م ل 1ع 6136768448481128 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل 300 م.گ-حکیم100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250 م گ ، 60 م ل 1ع CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سیترات پتاسیم-سپیداج 1000 گ1ع POTASSIUM CITRATE POWDER _BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوکلسین (کلسی تونین)200 واحد/پاف2 م ل 1ع-یخچالی NASOCALCIN SPRAY NASAL 200 [iU]/1{Puff} 14 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 50 م گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کیموتار(ارلوتینیب)150 م گ 30ع KIMOTAR (ERLOTINIB) TABLET ORAL 150 m زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی ویرولیز(آسیکلوویر)3درصد3گ1ع VIROLYSE OINTMENT OPHTHALMIC 3 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وینازول(وریکونازول)200 م گ 30 ع VINAZOLE 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مورین (مبورین پیوسته رهش)200 م گ 30ع MEVERIN® 200MG EXTENDED RELEASE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین -حکیم150 م گ30ع CLINDAMYCIN-HAKIM 150 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آناپریوین(نفازولین/آنتازولین)0.5/0.05گ10 م ل1ع ANAPRIVIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 %/0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بی سی ای ای -آپوویتال 120ع APOVITAL BCAA 120 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ-مرهم دارو100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لینوفم آرایکس(سرکه سیب/ چای سبز)30ع LEANOFEM RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید- ناژو 1درصد150 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث پرتغالی 500م0گ 10ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع BIOTIN 5MG/ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
لانست خونگیری 4 پر 30جی -مبتکر100ع Blood Lancet زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-عماد1ع ANTIHEMORRHOID-EMAD® 15G RECTAL OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ونلافاکسین75 م گ -آفاشیمی30ع VENLAFAXINE TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماتینیب100م گ- نوآوران دارویی کیمیا30ع IMATINIB MESYLATE 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس(ویتامین ب 1) 300 م گ 30 ع TIAMAX® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سینکاست(مونته لوکاست)4 م گ 14ع SINKAST 4 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا فلکس (کلسیم/ د3)500 م گ - نورم لایف 60ع VANA FLEX®F.C TAB 60 PACK SIZE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ‏هالوپریدول 5م گ/ 1م ل-کاسپین5ع HALODIC®(HALOPERIDOL) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین - ناژو 8 درصد 30 گ1ع CALAMINE-NAJO CREAM TOPICAL 8 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول نبولایزر سالبوایر(سالبوتامول)2/5 م گ/2/5 م ل60ع SALBUAIR INHALANT RESPIRATORY 2.5 mg/2.5mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول زیتروبان(آزیترومایسین)250 م گ 30ع ZITHROBAN CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 / 40 م گ - ایران هورمون 100ع VITAMIN B6-IH® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 100 م.گ 30 ع SERTRALINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 325 م گ100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی فلوکورتف(فلوئوسینولون)0.025درصد15گ1ع FLUCORTEF OINTMENT TOPICAL 0.025 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلاکسور(ونلافاکسین)37/5 م گ30ع FELAXOR 37.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدوکید(ویتامین آ+د)30 م ل1ع ADOKID DRPOS 30ML / BANANA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی هیدروکینون 4% -پارس دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دزمکس(دسموپرسین)0/01 درصد 5م ل1ع-یخچالی DESMEX SPRAY NASAL 10 ug/1{dose} 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکامزون(دگزامتازون)8م گ/2م ل 10ع DEXAMETHASONE <IRANHORMONE> 8MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه بتاگلوفیت (بتاگلوکان)با طعم وانیل7/1گ 20ع BETAGLUFIT® 7.1 G SACHET 20 VANILLA زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ،100 م ل 1ع AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایموستیم 30ع ECHIHERB® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول لیور پاور جی اچ (تقویت کننده کبد) 500 م گ30ع LIVERPOWER GH® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص روستاتین(رزوواستاتین)10 م گ30ع ROSTATIN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گارسین 500 م.گ 30ع GARCIN® 500MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول اپی نالین (اپی نفرین) 1م گ / 1 م ل 10ع EPINEPHRINE 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی دی سیکلومین طعم دار 60 م ل - امین 1 ع DICYCLOMINE <AMIN> 10MG/5ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه هگزومکس(کلرهگزیدین)0.12درصد250 م ل1ع HEXOMEX MOUTH WASH 0.12%12 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ 10 میلی لیتر SORANG 10CC ATLAS زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کرم زایلا پی(لیدوکائین پریلوکائین)30گ LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویت 5 م گ -جالینوس60ع ZINC PLUS VIT 5 BLISTER 3*20/JALINOUS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پریناتال مولتی ویتامین -یوروویتال60ع EURHO VITAL PRENATAL MULTIVITAMIN 4*15TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال آریوتراست (تراستوزومب)440 م گ 1ع-یخچالی AryoTrust(TRASTUZUMAB)440MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین2500 م ک گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL BIOTIN 2 * 30/TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت فلوکستین20م.گ/5م.ل 60م.ل-شهر دارو1ع FLUOXETINE <SHAHREDAROU> 20MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فوروزماید40 م.گ-کیمیدارو100ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوتاکیم(سوتالول) 80 م گ100ع SOTALOL HCL 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسریکال(لوودوپا/کربی دوپا/انتاکاپون ) 50/12.5/200 م گ جعبه زرد50ع EXCERICAL TABLET ORAL 50 mg/12.5 mg/200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)15 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 15 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ملاتومکس(حاوی ملاتونین وعصاره های گیاهی)-هرباویوا 30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی تریمیزان(تریامسینولون) 0.1 درصد 15گ 1ع TRIAMCINOLONE-BEHVAZAN® 0.1% OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزار(لوزارتان) 25 م گ -رازک 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کلد کرم 200 درصد 1000 م ل-سینودرم 1ع COLD CREAM1000 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوفیبرات100 م گ-شهر دارو100ع FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفوس 70 م گ -البزردارو 4ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ای اچ کلسیم پلاس(کلسیم منیزیم زینک و ویتامین د3)-فیشر30ع EH CALCIUM PLUS 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دهانشویه فلوراید بهسا 0/2 درصد 250 م ل 1ع SODIUM FLUORIDE 0.2% MOUTH WASH زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پابا 500-سپیداج گ PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -باکستر 5ع PROVIVE® 1% 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص اسید فولیک 5م.گ-جالینوس 100ع FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فوروزماید 20م گ -کیمیدارو 10ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 100م گ -خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلداستاپ -لقمان 30ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارنی تب(ال-کارنیتین)1000 م گ 60ع CARNITAB1000 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال‏ میکرورلین (تریپتورلین آهسته رهش)‏ 75‏/‏3‏م گ 1ع MICRORELIN®(TRIPTORELIN) 3.75MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیموزوپت(دورزولامید/تیمولول)5 م ل 1ع TIMOZOPT OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن 120م گ/5م ل OTC-حکیم 1ع ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ال-گلوتامین300گ -یوروویتال1ع EURHO VITAL L-GLUTAMIN 300 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سلنیوم پلاس -ویتاول30ع VITAWELL SELENIUM PLUS 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوکرازید(لوزارتان/هیدروکلروتیازید) 50/12.5 م گ 30 ع LOCRAZIDE 50/12.5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کارمینت 30 م ل 1ع CARMINT® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول امپراکیم (امپرازول) 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریموکسازول100 م ل -پاک دارو 1ع CO-TRIMOXAZOLE PAKDAROU SUSPENSION ORAL 200 mg/40 mg/5mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جموکوئین (جمی فلوکساسین)320 م گ 5ع GEMOQUIN TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان100ع INDOMETHACIN 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بهسا کودکان 5 م گ 10ع BISACODYL-BEHSA® 5MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک ترولاک گندم و شیر( از پایان 6 ماهگی ) قوطی 400 گ 1ع Truelac Baby Food زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید 8درصد240م.ل -نیک سادا1ع MAGNESIUM HYDROXIDE NIXADA SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ایونینگ پرایم رز اویل(گل مغربی)1000 م گ-نورم لایف 60ع EVENING PRIMROSE OIL-NORM LIFE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پیاجوینت(عصاره سویا و آووکادو)300 م گ30ع PIAJOINT® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی موکوزامین30م.ل 1ع MUCOSAMIN SPRAY زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
آمپول آندوزیکس-آی اچ (تستوسترون انانتات)100 م گ / 1 م ل 10 ع ANDOZIX-IH INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (خانم های بالای 50سال )اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR WOMEN 50+-TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سیپروهپتادین-جالینوس 100ع CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کواموکسی کلاو625 م گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ 5 میلی لیتر SORANG5CC زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م گ-تهران دارو100ع FLUOXETINE <TEHRAN DAROU> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموکریپتین- ایران هورمون100ع BROMOCRIPTINE <IRAN HORMON> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مدالیت(برم هگزین)8 م گ طب مفید 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 750 م گ-آوه سینا 50 ع GLUCOSAMINE 750MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی روژویت(ژل رویال)2000 م گ 10ع ROJEVIT ORAL VIAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم رینگر 500 م ل-ثامن 1ع RINGERS INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد3گ1ع CORTINIL OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120 م گ /5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوزین (زینک سولفات)100ع SUZIN® 25MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت استئوجویس200 م ل - یوروویتال 1ع EURHO VITAL OSTEOJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آرتیبت(بیزوپرولول)2.5 م گ30ع ARTIBET TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)70م گ 1ع- یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 70 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دایونیکس کلسیریت(کلسیم/منیزیم/زینک / کا2)150 م ل 1ع DAYONIX CALCIRATE 150 ML/TUTTI FRUTTI FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول لوفدیک(دیکلوفناک) 75م0گ 3م0ل 5ع LOFEDIC®(DICLOFENAC SODIUM) 75MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سرو تت‏(تتانوس‏ایمونوگلوبولین) 1ع -یخچالی SERO-TET®(TETANUS IMMUNE GLOBULIN) 250U VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت لاکتولوز 10گ/15م.ل 240م.ل -پاک دارو1ع LACTULOSE (RAHA) 10G/15ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص توپیرامات 25 م.گ -آریا 100ع TOPIRAMATE-ARYA® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25 م گ -تهران دارو 100ع INDOMETHACIN CAPSULE ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 10 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه فلونیکا فلو(استامینوفن/فنیل افرین)650/10 با طعم لیمو و عسل 10ع FLUNIKA FLU POWDER, FOR SOLUTION ORAL 650 mg/10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ال-گلوتامین750 م گ-بیس90ع L-GLUTAMINE-Base CAP/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال منوتروپین(اچ ام جی)‏کارما 3ع-یخچالی MENOTROPINS(HMG)‏ <B.POOYESH DAROU> VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا فلکائینید استات 100 م گ 30ع VANA FLECAINIDE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کرن فیکس(حاوی عصاره میوه کرنبری)-هرباویوا 30ع CRANFIX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی آترین(آتروپین) 1درصد10 م ل 1ع ATRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل 5ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 300MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاواسیدال(لووفلوکساسین)500 م گ 5ع TAVACIDAL TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آیرون پلاس- فلکسان60ع FISHER FLEXAN IRON PLUS 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم کوکیوتن100م گ-جالینوس50ع COQ10 100 - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی ماری گلد(کالاندولا)4درصد 15گ1ع MARIGOLD TOSAN DAROU® 15 G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 300م گ 100ع ALLOKIM® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1 ع PERMETHRIN - GILARANCO SRRAY زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت بهسا طعم دار 60 م ل 1ع EXPECTORANT-BEHSA® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی فیکس بانوان(مولتی ویتامین مینرال)-ویتاویوا60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آدزیر(ویتامین آ+د +آهن+ زینک )30 م ل 1ع ADZIR 30 ML (TOFFEE FLAVOUR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروستاتان 30ع PROSPAN® EFFERVESCENT TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرم دکستروز3/33درصدسدیم کلراید 0/3درصد 500 م ل-ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال رمدسیویر(پودر لیوفیلیزه)100 م گ- هلث بیوتک 1ع REMDESIVIR INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول دایونیکس آیروفیکس (آهن لیپوزومال)30ع DAYONIX IROFIX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین پلاس(ال کارنیتین/آرژنین)1 گ 10ع L-CARNITINE PLUS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوکیم(ایبوپروفن) طعم دار 100م گ ، 120 م ل 1ع IBUKIM® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 800،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 800) 25 ع PEN® 800,000U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)10م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین 200م.گ30م ل AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم/ویتامین ث -حکیم 18ع CALCIUM/VITAMIN C-HAKIM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 50 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورهرب پلاس ب 30ع LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آساپتد(آ. اس. آ)81 م گ100ع ASAPTED TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 81 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آسرولا(تقویت سیستم ایمنی و آنتی اکسیدان)200 م ل- فیشر کیندر 1ع FISHER KINDER ACEROLA 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول آندوزیکس-آی اچ(تستوسترون انانتات)250 م گ / 1 م ل 10ع ANDOZIX-IH INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوینت میکر(گلوکزامین/کندرویتین/هیالورونات/زرد چوبه)50ع JOINT MAKER-RAHA HEALTHTECH زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیتولگزال بن هلث(کلسیم / منیزیم / ویتامین د3 )60ع LITHOLEXAL BONE HEALTH 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال وین بلاستین 10م گ/10م ل - هلث بیوتک 1ع-یخچالی VINBLASTINE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 10 mg mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فلوکونازول150م گ-آوه سینا 8ع FLUCONAZOLE <AVESINA> 150MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لاکروسپورین(سیکلوسپورین)0.05درصد10 م ل1ع LACROSPORIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نکسیو (اس امپرازول)40 م گ 30ع NEXIVE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کلسی فان(کلسیم/ منیزیم /زینک/ د3)200م ل1ع CALCIFUN®(CALCIUM MAGNESIUM..) 200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)50 م گ 100ع POZZAREX (LOSARTAN) TABLET 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماتراسی (ویتامین ب6+ب12+فولیک اسید)30ع MATRASI B6+B12 +FOLIC ACID 30. زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لوراتادین10م.گ-پورسینا 100ع LORATADINE <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه هگزومکس(کلرهگزیدین) 0/2 درصد 250م ل 1ع CHLORHEXIDINE-SHD® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
باند کشی 450×10 س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
اسپری بینی اولانتین(اولوپاتادین)0.6درصد20 م ل 1ع OLANTIN SPRAY NASAL 0.6 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین10-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی ماید(سولفاستامید)10درصد10 م ل1ع BACTIMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 10 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم) 1 گ 20ع CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون پیروینیوم 50 م گ/5م ل 50 م ل-نیک سادا1ع PYRVINIUM NIXADA 50 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول 5-اچ تی پی(هیدروکسی تریپتوفان)100 م گ- نووفرما60ع NUFORMA 5-HTP /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد بتامتازون01% 15گ-عماد1ع BETAMETHASONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)500م.گ28ع MEMORYPOWER® 500 MG F.C TAB 4*7 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیفنوکیم( دیفنوکسیلات)2/5 م گ 100 ع DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ایی 100 واحد 100 ع- داروپخش زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آ.ث.آ(آسپرین/استامینوفن/کافئین)100ع ACA TABLET ORAL 162.5 mg/32.5 mg/325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 370م گ/50م ل1ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 370MG/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت آیوی لیکس(آویشن/پیچک)120 م ل 1ع IVYLIX® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره هایپیران 30 م ل1ع HYPIRAN® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم پیوسته رهش 120م.گ- آریا 100ع DILTIAZEM EXTENDED RELEASE ARYA 120 BLISTER(100 TABLETS) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل2000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 2000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فنی توئین100م گ-لقمان100ع PHENYTOIN <LOGHMAN> 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول داکسی کیم (داکسی سیکلین) 100م گ 100ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیم کربنات)300 م گ100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون مومتازون 1%-ناژو 30م0ل MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)60م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)60MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 500 م گ100ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ونلافاکسین 75م.گ-حکیم 30ع VENLAFAXINE <HAKIM> 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 60 م گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180 م گ 100ع FEXOTED TABLET ORAL 180 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایکس اید (تقویت جنسی )-گلدن لایف 60 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ5ع TREXOMA 20MG/0.8ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت هماتوگل1ع HEMATOGOL® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیکوئیل(کوئتیاپین)100 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)10 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 10 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سیمی فوگل 30ع CIMIFUGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تاوالوسین(لووفلوکساسین)750 م گ5ع TAVALOCIN( LEVOFLOXACIN)TABLET 750 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آوی ویت سی (ویتامین ث) با طعم پرتقال250 م گ 30 ع AVIVIT C 250MG 3 BLISTER 10 NUMBER WITH ORANG FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وکوزیکس-آی اچ(وریکونازول) 200م گ30ع VORICONAZOLE 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص و کپسول پریناویت(مخصوص دوران بارداری)-آپوویتال30+15 ع APOVITAL PRENAVIT TAB . CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص دیازپام 2م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 1/5 م گ 1 ع LONGIL® 1.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ-لقمان 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE 300/20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلسیدرم(کلسی پوتریول)0/005درصد 30 گ 1ع CALCIDERM 0.005 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آلپکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل10ع ALPEX INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول125م گ/5 م ل 120 م ل-سها1ع METRONIDAZOLE SOHA SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتا-مام(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITA-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آمیوفارم(آمیودارون)200 م گ100ع AMIOPHARM TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مونته لوکاست 10 م گ-آفا شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی لیدوکائین 4 درصد 30گ-تهران شیمی 1ع LIDOCAINE CREAM TOPICAL 4 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداکوینیل(هیدروکسی کلروکین سولفات)200 م گ 100ع MODAQUENIL 200 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رولاکس(ملین / ضد یبوست) 500 م گ 30ع RULAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اس امپرازول 20 م گ -آوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فموبرا(مولتی ویتامین دوران بارداری)30ع FEMOBRA TABLET/BOX OF 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)1 م گ 8ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گلوزینک(زینک گلوکونات)120 م ل 1ع GLOZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول واژینال پروبیوتیک واژامین 14ع VAGAMIN® VAGINAL CAP 14 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد چشمی ناتریسالت(سدیم کلراید)5درصد5گ1ع NATRISALT OINTMENT OPHTHALMIC 5 % 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی آداپالن 1درصد-پاک دارو1ع ADAPALENE SOLUTION TOPICAL 0.1 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایافنزین-عماد1ع GUAIFENESIN-EMAD® 100MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمانتادین 100م گ-مرهم دارو30ع AMANTADINE 100 mg CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 312 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ30ع SEROZOL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترورامین(دکسترومتورفان)60 م ل1ع DEXTRORAMIN® 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پنتوپرازول 40 م گ- شفا 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ-حکیم30ع MESALAZINE-HAKIM TABLET, ENTRIC COATED ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لاموتریژین 100 م گ -امین 100ع LAMOTRIGINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-خوارزمی30ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کورتی مولد(کلوتریمازول/هیدروکورتیزون)1درصد30 گ 1ع CORTIMOULD CREAM TOPICAL 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی - کاسپین 2ع (ENOXAPARIN100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زیرزبانی ویتامین ب12 طعم دار-آمی ویتال30ع VITAMIN B12 SUBLINGUAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یدوفولیک(اسید فولیک500/ید150م.ک.گ)30ع IODOFOLIC® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت برم هگزین 60 م ل تولید دارو -1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گایول (گایافنزین)-تولید دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا پرایم کلرلا500 م گ-نورم لایف 60ع VANA PRIME- TABLET 500MG/100 /100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فیتولاکس 30 ع PHYTHO-LAX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت اپتایزر (اشتها آور)200م ل-استار ویت1ع STAR VIT APPETIZER ®200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع Truevital 1 Milk 400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول بن مد(افزایش دهنده تراکم استخوان)32ع BONEMD® CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول داتیسین (کلیندامایسین) 300 م گ / 2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0.5 درصد 15 م ل 1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا آیرون(فروس بیس گلیسینات/ ویتامین گروه ب و ث)-نورم لایف 60ع VANA IRON® CAP 60 /AMIN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م گ - امین 100 ع FLUCONAZOLE <AMIN> 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اکسید روی-سپیداج 100 گ ZINC OXIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویراترکس- آی اچ( والاسیکلوویر)1000م گ30 ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -ایران هورمون10 ع HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص امپاجنت(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین) 10/5م گ30ع EMPAJENT TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن بهسا کودکان 125 م گ 10ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گرایپ میکسچر-مینو 1 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) تهران شیمی5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آهن-ماد 100ع FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسرین-سپیداج 200% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 2 -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B2 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سوسپانسیون کلسیکر 200 م گ -دارودرمان سپهر 1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف پاکتی 300 گ 1 ع BIOMIL MILK 300 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
پودر وی پروتئین اولترا با طعم وانیل1200گ- بیس1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپرازول)20م گ 30ع ESONEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 10م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص زتابین (کپسیتابین) 500م.گ- نانوالوند60ع XETABIN (CAPECITABINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوزین(تئوفیلین جی)120م ل1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دایونیکس اموکیدز(تقویت سیستم ایمنی)150 م ل 1ع DAYONIX EMOKIDS® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم موضعی کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد15گ1ع CANDIZOL CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی بلتیل (برم هگزین)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع BELTYL SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دکستروز 50% 50م ل- پاستور 1ع DEXTROSE <PASTEUR> 50% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم لاکتات رینگر 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسوگرل -شهردارو- 10م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید بهسا 2/5درصد 150 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE-BEHSA® 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان OTC-امین1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رانولیز(رانولازین پیوسته رهش)500م گ30ع RANOLAZE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روجینسینگ (تقویت عمومی بدن) 500 م گ 30 ع RUGINSING® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فنی توئین کامپاند(فنی توئین/فنوباربیتال) 100/50م گ-لقمان 100ع PHENYTOIN/PHENOBARBITAL <LOGHMAN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون گل ایچ (ضد خارش)1ع GOL-ITCH® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 500 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن(پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کدافئین(استامینوفن/کافئین/کدئین)100ع CODAFEIN TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان -تدافارم 50 م گ 100ع LOSARTAN-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180م گ 15ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 180 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت 82 گ-تولیددارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اپیوکاف 120 م.ل1ع OPIOCOUPH® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)75 م گ 30ع ZYBUTRIN TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)900 واحدی1ع-یخچالی CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 1.5 mL 1/5 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم لیکویی کلسیم 6‏پلاس-آنتی ایجینگ 60ع LIQUI CALCIUM 6 PLUS <ANTIAGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ال -لیزین500 م گ -یوروویتال30ع EURHO VITAL L-LYSIN 500 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 75 م گ 100ع CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول 15 م گ -امین 100ع ARIPIPRAZOLE 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)50م.گ 1ع ALVOXAL(OXALIPLATIN) <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 50MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوواستاتین 20 م گ-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زایبرون(آبیراترون استات)250 م گ120ع XYBRONE TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -آریا 60ع CELECOXIB ARYA 100MG 60 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 200م گ-لقمان 7 ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امزول(امپرازول) 20 م گ 28ع OMEZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوپرامید -حکیم2 م گ 100ع LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 100م ک گ / 1 م ل10ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)15 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دالفیرا (فامپیریدین پیوسته رهش) 10م گ 60ع DALFYRA® 10MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین سایز - بی اس کی 90ع GREEN SIZE® TAB 3 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی سیلور سولفادیازین - ناژو1 درصد 50 گ 1ع SILVER SULFADIAZIN-NAJO® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بالمیکس(تسکین دردهای عضلانی)20گ1ع BALMIX® 20 G OINTMENT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (10*450 ) cm مرهم رازی 16 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین-آرگوسول20ع ARGUSOL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین کا 1 ‏) 1 م گ/ 0/5 م ل 10ع VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسمونت(مونته لوکاست)10 م گ30ع ASMONT 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم(ویتامین ث)1000 م گ 20ع VITAKIM 1000 EFF TAB 20 PCS 1000 MG 20 PCS PLASTIC BOTTLE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ملاتونین+گابا- اس تی پی فارما 30ع MELATONIN+GABA-CAP 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول گارسینیا کمبوجیا(عصاره چای سبز)-اس تی پی فارما30ع GARCINIA CAMBOGIA <SONA TEB PARSEH> CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
پودر مس اکشن ویت گینربا طعم شکلات 2721 گ- بیس 1ع BASE MASS ACTION WEIGHT GAINER 2721 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دیپ لانگ ساپورت(تسکین سرفه /خلط آور) قوطی-گرین نیچر 30ع DEEP LUNG SUPPORT® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک -بهوزان 100 م گ 5 ع DICLOFENAC-BEHVAZAN® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق انوکسارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع ENOXARIN(ENOXAPARIN)® 100MG/ML 0.4ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی مگ پلاس د3 و کا2- یوروویتال60ع EURHO VITAL CALCIMAG PLUS D3 & K2 4*15TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل موضعی زایلوژل(لیدوکائین)2درصد25گ1ع XYLOGEL GEL TOPICAL 2 % 25 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسان 400 م گ-جابر 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-فارماشیمی 20ع SORBITOL <PHARMACHIMI> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فیتوگریپ1ع PHYTOGRIP® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250م گ باطعم لیمو-ویتاول30ع VITAVWELL Vitamin C250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه روتارین(ضد التهاب گلو) 10 ع ROTARIN® POWDR زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500م گ-دانا60ع CEFALEXIN500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 1000 م گ-تهران دارو 60ع METFORMIN TABLET ORAL 1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بیوترین(بیوتین/ ال -سیستئین / ب5)30ع BIOTIRIN 30- NOUSHA PHARMED IRANIAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول میکسودین(زردچوبه/ زنجبیل)32ع MIXODIN® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول اورسوداکسی کولیک اسید 300 م گ - پارس بهروزان جم 60 ع URSOBILANE( URSODEOXYCHOLIC) CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت اپتایزر(اشتهاآور)فیشرکیندر150م.ل1ع FISHER KINDER APPETIZER® 150 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/45درصد 1000 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.45 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین20 م گ -شهر دارو 30ع SIMVASTATIN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسموت ساب سیترات 120 م گ-تهران دارو 40ع BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)30 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.6 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ویتاول مولتی بان(مولتی ویتامین مینرال)60ع VITAWELL MULTIBAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتن (مولتی ویتامین)30 م ل -آمی ویتال1ع VITEN-AMIVITAL 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آفالکس(سفالکسین) 500 م گ100ع CEFALEXIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیلاپنم (ایمی پنم / سیلاستاتین )500 / 500 م گ 10 ع IMIPENEM/CILASTATIN <AFA CHEMIE> (500+500)MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون پروویل( ایبوپروفن) 120 م ل 1ع IBUPROFEN-SOHA® 120MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 2 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اگزکیم (ریواستیگمین) 3 م گ 30ع RIVASTIGMINE 3MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد آکنه ملاگل1ع MELAGOL® 30G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلداستاپ(استامینوفن/فنیل افرین/دیفن هیدرامین) 30 ع COLD STOP® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 1 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوزین(زینک سولفات)50 م گ 30ع SUZIN TABLET/ 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم دی-تریویل(کلسیتریول)0/25م ک گ 60 ع CALCITRIOL 0.25 MCG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهامت (متفورمین )1000 م گ 30ع METFORMIN HCL 1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفیت(گلوکزامین/کندروتین)-آپوویتال30ع Osteo Fit (Glucosamine & Chondroitin) Appovital Tab زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
میکروست مدیتکس10ع MICROSET MEDITEX زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 م گ100ع CYPROHEPTADIN-ALHAVI® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین پیوسته رهش)400 م گ 100ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومینیوم هیدروکساید240م ل-لقمان 1ع ALUMINIUM HYDROXIDE (LOGHMAN) 320MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایزوکور (ایزوسورباید)‏ آهسته رهش 40م0گ ‏30‏ع ISOCOR® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روگرین(چای سبز /چربی سوز) 30 ع Rugreen CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کافئین 200 م گ -نووفرما 100ع NUFORMA CAFFEINE TABLET/100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش تداگلیز(نیتروگلیسیرین ) 6/4 م گ 50 ع NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل 50000 واحد 60 ع VITAMIN D3 50000 IU زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آنژیوکت صورتی مدیتکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
ویال سیکلولوکس(گادوتریک اسید)0.5م م / 1م ل15 م ل 1ع CYCLOLUX(MEGLUMINE GADOTERATE) 0.5 MMOL/ML VIAL 15 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره پروستاتان 30 م.ل1ع TUSSIGOL® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص گاسترین 30ع GASTERIN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل 1000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 1000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد 1000م ل تزریقی-ثامن1ع SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول بهسا 1 درصد 50 گ + اپلیکاتور 1ع CLOTRIMAZOLE BEHSA 1% 50G VAG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی منتومکس (تسکین دردهای مفصلی و عضلانی)30گ -هرباویوا1ع MENTOMAX® 30 G TOPICAL GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 40م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 40MG/ML 1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کافئین100 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 100 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوینت ریس ایکس (گلوکوزامین /ام اس ام/ هیالورونیک اسید)- نوتراسن 30ع NUTRASEN JOINT RASE X 30(2*15) زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 0/75 م گ 2 ع LONGIL® 0.75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوودوپا سی 100/10م گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زیتاکس(ریتوکسی مب)100 م گ/10 م ل 1ع -یخچالی ZYTUX 100 MG/10ML -PACKAGING 1 VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروژکس-آی اچ(دیدروژسترون)10 م گ20ع DEROGEX-IH TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پروبیوتیک کامفورتی کید(بهبود کولیک،اسهال و تقویت سیستم ایمنی)15 م ل1ع COMFORTY KID® 15 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن+دارورسان خودکار(اینترفرون بتا1 آ) 12 ع-یخچالی INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دلونکس(دس لوراتادین)5 م گ 20ع DELONEX TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مولتی پلاس کیدز-یوروویتال60ع EURHO VITAL MULTIPLUS KIDS 4*15TABLET CHEWABLE/STRAWBERRY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین)آهسته رهش200م گ100ع TEGATARD® 200MG ER TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 75 م گ 100ع CINAZIN® 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولترودین -حکیم 2 م گ 100ع TOLTERODINE-HAKIM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک سه بعدی پنج لایه طوسی -بهبود25ع Filtres respiratoires -mehr teb jey 3D face mask زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 10 م گ -مفید 40 ع ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان بهسا طعم دار 60 م ل 1ع PEDIATRIC GRIPPE BEHSA 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 5 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی120م ل- رها1ع THEOPHYLLINE G <RAHA> 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) 50 م گ / 2 م ل 5 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیوکس آر ایکس(خارگل مریم)-اس تی پی فارما30ع LIVAX RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص هیوتکس(هیوسین) 10م گ 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریتمونورم(پروپافنون)300 م گ 30ع RYTMONORM TABLET ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ریسپریدون 2 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال تیکو پلانین 400 م گ -آفاشیمی 1ع TEICOPLANIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 400 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 10م.گ-تدافارم تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فربولین(فروس سولفات)60م ل 1ع FERBOLIN <SHAHREDAROU> 200MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر پابا-سپیداج100 گ1ع PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ب6- فیشرفلکسان 20ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین500 م گ-خوارزمی5ع LEVOFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس- آپوویتال40ع selen plus Apovital زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم بتامتازون 0.1% 15گ-عماد1ع BETAMETHASONE-EMAD® 0.1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آیروزاد(روی و آهن و ویتامین آ+د)30 م ل 1ع IROZAD 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)5م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین 10م.گ -حکیم 30ع MEMANTINE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی کلاو 228/5 م گ ، 100 م ل-آفاشیمی 1ع CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس5م گ -یوروویتال 60ع EURHO VITAL ZINK PLUS® PEARL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلاژن پلاس( ال -لیزین / ویتامین ث)-یوروویتال60ع EURHO VITAL KOLLAGEN PLUS L-LYSINE & VITAMIN C 4*15TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)100 م گ 30ع IMACO CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت میناپرازین(پی پرازین)60 م ل 1ع PIPERAZINE CITRATE 750MG/5ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروگلیسیرین پیوسته رهش 2/6م گ-خوارزمی100ع NITROGLYCERIN KHARAZMI TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت هیدروکسی زین 10 م گ/5 م ل120 م ل -خوارزمی1ع HYDROXYZINE-KHARAZMI SYRUP ORAL 10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ - جالینوس 100ع INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل - امین 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ریسپریدون1م گ / م ل 100 م ل-چنل مدیکال1ع RISPERIDONE SOLUTION ORAL 1 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره آدیتن (ویتامین آ+د)طعم دار 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITAMIN A+D ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف دیکوزان(دیکلوفناک)100م گ 10ع DICOZAN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کروم+ب3(کرومیوم / نیکوتینامید)-یوروویتال60ع EURHO VITAL CHROM+B3 2*30 TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس پابا و ب کمپلکس آهسته رهش -یورو ویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS PABA & B-KOMPLEX 4*15CAPSUL/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دیفرامیکس(دیفن هیدرامین کامپاند)60 م ل1ع DIFRAMIX SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اونانزیم(دایجستیو) 100ع DIGESTIVE EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د بهسا طعم دار 15 م ل 1ع VITAMIN A+D ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره پرسیکا 30 م ل1ع PERSICA® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول دایمتیکون180م گ -تهران دارو 30 ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 180MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی ولوتیل(استامینوفن)15 م ل 1ع VELOTYL SOLUTION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین 500 م.گ-لقمان 6 ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری نوروژیک منتوله1ع _FOOD SUPPLEMENTS زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره ویوله دوژانسین 1 درصد 10 م ل -کیمیا دارو سپهر1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اپیوکاف 120 م ل1ع OPIOCOUPH® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم گیلاس30ع MESTER C 250MG WITH CHERRY TASTE ,3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 100 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وزانویید (ترتینوئین)10م0گ 100ع VESANOID®(TRETINOIN) 10MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول دپوجسترون (مدروکسی پروژسترون استات)150 م گ /1 م ل 1ع DEPOGESTRONE® 150MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن ول(کلسیم سیترات +منیزیم+ویتامین د)60ع BONEWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 500 م ل -ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیاتوسین1ع DIATUSSIN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شامپو سلکو (سلنیوم سولفاید) 2/5 درصد 140 م ل بطری 1ع SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث+زینک 500 م گ با طعم انبه -آفاشیمی20ع ZINC+VITAMIN C - <Afachemi> MANGO FLAVOUR- 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروپرانول 20 م.گ-حکیم100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن (اینترفرون بتا1 آ) 12ع -یخچالی RECIGEN® SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 250 م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیفنوکسیلات 2/5 م گ-امین100ع DIPHENOXYLATE <AMIN> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چسب ضد حساسیت نان-وون باریک9*1/25-دومو 24ع non-Woven Hypoallergenic Tape زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژری لاکت 30ع-یخچالی GERILACT® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 50 م گ100ع CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 5% 60م.ل MINOXIDIL-SEPIDAJ® 5% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسین ای اس 643-کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برم هگزین-عماد1ع BROMHEXINE-EMAD® 4MG/5ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمونپس(سدیم فنیل بوتیرات)500م گ 250ع AMMONAPS TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پنتوفلکس(پنتوپرازول)40 م گ 30ع PANTOFLEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین دی تری فورت2000واحد30ع D3FORTE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق تیناپگ(پگفیلگراستیم) 6 م گ 0/6 م ل 1ع-یخچالی TINAPEG 6MG/0.6ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-پورسینا20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپروفن100م گ ، 120 م ل - عماد1ع (بدون جعبه) IBUPROFEN-EMAD® 100MG/5ML 120ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏2‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMINE®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE )2.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل موزی قوطی400گ1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی 1000 م گ -ویتاپرا20ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم موضعی زایلا-پی(لیدوکائین/پریلوکائین)15گ1ع XYLA-P CREAM TOPICAL 2.5 %/2.5 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
وازلین واترلیلی 100 گ 1ع vasseline waterlily زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص لیبیدو بوستر(بهبود قوای جنسی آقایان و خانم ها)قوطی- گرین نیچر 60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سیترابن(کلسیم سیترات/ منیزیم /ویتامین د3)30ع CITRABONE F.C TBLET 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلاریترومایسین 500 م.گ-لقمان 14ع CLARITHROMYCIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)7/5 م گ 5ع TREXOMA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 25 mg/1mL 0.3 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردیپا(امپاگلیفلوزین)10 م گ 30ع JARDIPA 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم پلاس آیزن و ب 6 -یوروویتال60ع EURHO VITAL MAGNESIUM PLUS EISEN & B6 TABLET4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آسوپرا(آواکادو و سویا)300 م گ 15 ع ASUPRA® CAP 1*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کارودیلول6/25 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 1 م گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 1000 م ل - ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روستاتین(رزوواستاتین)20م گ30ع ROSTATIN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان انرژی (افزایش توان جسمی)-یوروویتال20ع EURHO VITAL ENERGIE 20 EFFERVESCENT TABLETS/ ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لاموتریژین 50 م گ -امین 100ع LAMOTRIGINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلبرین(سلکوکسیب) 200 م گ100ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال یوروفولیتروپین(اف اس اچ)کارما‏1ع-یخچالی UROFOLLITROPIN(FSH) <B.POOYESH DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم لیکوئید کلسیم ویتامین د3-یونیک فارما60ع UNIQPHARMA LIQUICALCIUM® VIVA PHARMACEUTICAL SOFT GEL CAPSULE 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ آفا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 10 م گ -سبحان دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل(تریپتورلین آهسته رهش)3/75 م گ1ع- یخچالی VARIOPEPTYL®(TRIPTORELIN) 3.75MG SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی‌کلاو 312 م.گ-آفا CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی کلازید 80م گ- تهران دارو 100ع GLICLAZIDE <TEHRAN DAROU> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد50 م ل 1ع SERLIX SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60 م ل - امین 1ع EXPECTORANT 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ارکتو (سیلدنافیل)100 م گ 4ع ERECTO®(SILDENAFIL) 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستیریزین 5 م گ ، 60 م ل - امین 1ع CETIRIZINE <AMIN> 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کروم+ ب 3 -آپوویتال30ع APOVITAL CHROM+B3 1*30 TABLETS/HEGMATAN DAROU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت-جالینوس 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ستریکیم(ستیریزین)10م گ 100ع CETRIKIM TABLET ORA 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وارفارین 5 م گ - اوریون فارما 100 ع Warfarin < orion pharma> 5 mg Tab زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لوراتکس (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATEX(LORATADINE) ® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسپیداکتون (اسپیرونولاکتون)100 م گ 100ع SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 2درصد 50 گ+ اپلیکاتور-رها 1ع CLOTRIMAZOLE <RAHA> 2% VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع PRAZOSIN 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 50 م گ 100ع NALTREXONE HCL 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسی متولون 50 م.گ - ایران هورمون50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-پورسینا20ع SORBITOL 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم+منیزیم+سایمتیکون25/200/200-حکیم100ع ALUMINIUM HYDROXIDE / MAGNESIUM HYDROXIDE / SIMETHICONE TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د30 م ل-آپوویتال1ع APOVITAL A+D 30 ML/ORANG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم لیدوکائین پی(لیدوکائین / پریلوکائین) 30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین)10م0گ2م0ل 10ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامین اکسترا(استامینوفن/کافئین)500/65م گ 30ع ACETAMINOPHEN/CAFFEINE 500/65MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 350 م.گ / 1 م.ل 100 م.ل 1 ع OMNIPAQUE® 350MG/ML 100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال خوراکی لووکارنیت(لووکارنیتین)1گ/10 م ل 10ع LEVOCARNIT SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال آمپیکسیل 1 گ (آمپی سیلین ) - جابر 20 ع AMPIXILL® 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اندانسترون -حکیم4 م گ 100ع ONDANSETRON TABLET ORAL 4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزینوکس-آی اچ (مزالازین)500 م گ 60ع MEZINOX-IH TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ‏ویتامین کامپلیت- یوروویتال 30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت فلوپد(سرماخوردگی کودکان)60 م ل 1ع PEDIATRIC GRIPPE SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 250 م.ل LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م گ 2م ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا(استاندارد اروپا)-25 بسته 3ع FACE MASK EARLOOPS RAFA زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم شکلات 1800 گ-یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1800 G/ CHOCOLATE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ژل پانژل(بنزویل پروکساید)‏5% 60گ‏-1ع PANGEL® 5% 60G GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت اکسپکتورات 60 م ل- پورسینا1ع EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏واریوپپتیل(تریپتورلین‏آهسته‏رهش)0/1-2ع-یخچالی‏ VARIOPEPTYL® 0.1MCG PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زیتاکس (ریتوکسی مب)500 م گ/50 م ل 1ع-یخچالی ZYTUX®(RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 200م گ -لقمان30 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)10/5م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 10 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول روکامیکس(پیروکسیکام) 20م گ / 1م ل 10ع ROCAMIX®(PIROXICAM) 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کازئین1000گ- یوروویتال1ع EURHO VITAL CASEIN 1000 G زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره آدوکید (ویتامین آ+د) 15م ل 1ع Adokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین 1000م گ -مکس اونیو10ع MAX AVENUE L-CARNITINE1000MG/10ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال محلول رمدسیویر100م گ/20م ل-ان دی 1ع-یخچالی REMDESIVIR-ND INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 325 م.گ -آریا 100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی نیتروفروز (نیتروفورازون) 0/2درصد 30گ1ع NITROFURAZONE-BEHVAZAN® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون مومتازون بهسا0.1 درصد 20 م ل 1ع MOMETASONE BEHSA LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پریناویت آیزن(مخصوص بارداری)-آپوویتال30ع APOVITAL PRENAVIT EISEN TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتامین د3 / 1000 واحد-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN D3 1000IU 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر کوجیک اسید-سپیداج 50 گ1ع KOJIC ACID <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسمانتین (بیسموت ساب سیترات)120 م گ 40ع BISMANTIN TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سانی ول (ویتامین د 3)1000واحد 30ع SUNIWELL BOTTLE OF 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اگزازپام -پورسینا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)0/5 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال مترونیدازول-ناژو 500 م گ+ اپلیکاتور 10 ع METRONIDAZOLE-NAJO® 500MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک سافت (زینک /ویتامین ث / ویتامین های ب)200م ل -آپوویتال1ع APOVITAL ZINKSAFT زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م گ -امین 100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون پریمیدون 125 م گ/5 م ل 250 م ل -شهر دارو 1ع PRIMIDONE SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش جراحی لاتکس فاقد پودر سایز 7 هارتمن50ع SURGICAL LATEX -PAUL HARTMANN AG CLASSIC PODER -FREE SIZE 7 زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین پلاس125(فلوتیکازون/سالمترول)125/25م ک گ1ع CATOSIN PLUS AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/125 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 50م ل -باکستر1ع PROVIVE 10MG/ML 50ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تیاماکس300(ویتامین ب 1) OTC-تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 500 م گ-تهران شیمی100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرتیل سی ام برای خانم ها 90ع FERTILECM 90-CAPSULE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل رواکوتان 0.05درصد 30گ1ع ROACCUTANE(ISOTRETINOIN)0.05% GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25درصد30 گ-عماد1ع ZINC OXIDE EMAD OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص امپادیانس-ام(امپاگلیفلوزین/متفورمین) 12.5/1000م گ 30ع EMPADIANCE-M TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم اوژن(کمک به سلامت چشم) - یوروویتال 60ع EURHO VITAL AUGEN® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتامین د3 /1000 واحد- شهر دارو 100ع VITAMIN D3 1000IU - <Shahre Daru> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200م گ-لقمان100ع CARBAMAZEPINE <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص امپاجنت(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین) 25/5م گ30ع EMPAJENT TABLET ORAL 25 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوترو - بی (ب کمپلکس) -آمی ویتال 100ع VITAMIN B COMPLEX TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گارسین 300 م.گ 30ع GARCIN®300MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سوکورتیز(هیدروکورتیزون)10 م گ100ع SOCORTISE 10 MG TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا- ناژو 78گ+اپلیکاتور1ع TRIPLE SULFA-NAJO CREAM VAGINAL 3.42 %/2.86 %/3.7 % 78 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ 14 ع - کیمیدارو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/5م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 12 ( بازشونده در دهان ) 2500 م ک گ - رها 60 ع VITAMIN B12 - <Raha Pharmaceutical Isfahan Company> NO 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم با طعم لیمو 500م گ -سینا پیشگام 20ع EFFERVESCENT TABLET CALCIUM 500 MG - <Sina Pishgam Darou Novin> 20 PCS IN TUBE-LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم لیوسل (خارمریم/آرتیشو)-آنتی ایجینگ30ع ANTIAGING LIVOCEL® CAP30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت کلسیم 200 م ل-خوارزمی 1ع CALCIUM (KHARAZMI) SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر ال- آرژینین500گ-بیس 1ع BASE L-GLUTAMINE /AMIN/500 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک پلاس ب کمپلکس- یوروویتال 20 ع Zinc + B - complex EFF Tab 10 mg <Euro Vital> زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص متفورمین500 م گ-پورسینا100ع METFORMIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آب اکسیژنه-سپیداج 1 لیتری1ع HYDROGEN PEROXIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی هیدروکورتیزون - ناژو 1 درصد 15گ 1ع HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک ادونسد(هیالورنات سدیم)0/4درصد 28ع ARTIPIC ADVANCED SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.4 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-لقمان100ع KETOTIFEN <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون موتیلومید(دومپریدون)طعم دار1م گ ،100 م ل 1ع MOTILOMID FOR SUSPENSION ORAL 1 mg/1 mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم دیفن هیدرامین25 م گ-تهران دارو 50ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م گ100ع PROPRATED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال -کارنیتین 1000 م گ+قهوه سبز- یوروویتال6ع EURHO VITAL L-CARNITIN+GREEN CAFFEE 6 VIAL/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آویفناک(دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 60 ع DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ-آفا CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام- ناژو1ع PIROXICAM-NAJO® 60G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون درماگل1ع DERMAGOL®<GOL DARU> LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر کامفر-سپیداج 100 گ CAMPHOR_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استریل یوسپت(شستشوی چشم) -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستادین- جی (استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)200 م ل 1ع CETADIN- G SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسی مول(متوکاربامول) 1000م0گ 10م0ل 5ع RELAXIMOL®(METHOCARBAMOL) 1000MG/10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی فر-اف (فروس فومارات )-امین100ع AMIFER-F TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ساشه ایرافرتیل ( کمک به باروری بانوان) 60ع IRAFERTIL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 250 م گ ، 100 م ل - کوثر 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اگزکیم(ریواستیگمین) 1/5م گ 30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین50-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژری لاکت تو پلاس(پروبیوتیک برای سالمندان)30ع GERILACT 2 PLUS® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت پرومتازین 5 م گ/5 م ل60 م ل-عماد درمان1ع PROMETHAZINE SYRUP ORAL 5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بخور اکالیپتوس 60 م ل-دینه1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرفوران 30ع PERFORAN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
وازلین-سپیداج 3000 گرم1ع VASELINE BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتورست(هیدروکسی کلروکین)200 م گ100ع ROMATOREST(HYDROXYCHLOROQUINE) 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)25م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس یوروویتال10م0گ 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت زینک کید (زینک گلوکونات) طعم دار200 م ل -آمی ویتال 1ع ZINC KID AMIN® 200 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد نیستات (نیستاتین ) 1ع NISTAT® 100000U/G 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیگوت(فبوکسوستات)40م.گ30ع AMIGOUT(FEBUXOSTAT ) TABLET ORAL 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوکرالفیت500 م گ-تهران دارو100ع SUCRALFATE TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ائوزین -سپیداج 20 گ 1ع EOSIN (SEPIDAJ) POWDER BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون 25م گ -ایران هورمون 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م.گ 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (15*450 ) cm مرهم رازی 12 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تیکلوپیدین 250 م گ - امین 30 ع TICLOPIDINE HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک پروتکتال(تقویت سیستم ایمنی)30ع PROTECTAL® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول خوراکی ایموستیم1ع IMMUSTIM® ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید 15 م ل -امین 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیواپوکس (دی والپروئکس) 500 م گ 30 ع DIVAPOX (DIVALPROEX) ® 500 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دفروکسامین2گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 2 G زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 40 م گ 30 ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فموژکس-آی اچ(پروژسترون) 25 م گ / 1 م ل 10ع PROGESTERONE 25MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رالوکسن(رالوکسیفن)60 م گ 30ع RALOXIFENE 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین- ناژو 4 درصد60 م ل1ع ERYTHROMYCIN SOLUTION TOPICAL 4 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک - ناژو100 م گ 10ع DICLOFENAC-NAJO® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه مگا مگ-400 ( منیزیم/ب6/ب12/اسید فولیک )-فرش مورنینگ30ع FRESH MORNING MEGA MAG-400 30 SACHETS/ ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فنوفیبرات 200 م گ -خوارزمی30ع FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فروگلوبین ب12 200م ل -ویتابیوتیک1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول سیالین آر ایکس(چای سبز هسته انگور)-اس تی پی فارما30ع CIALIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
ویال اگزوپیو (نالتروکسون پیوسته رهش)380 م گ1ع-یخچالی EXOPIO INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION PARENTERAL 380 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین3000 م گ10 م ل -نورم لایف 10ع NORM LIFE L-CARNITINE3000MG /10ML/ORANGE/ زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول بن سییل آرایکس(کلسیم سیترات، سیلیکا)30ع BONESIL RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قطره دایمتیمکس (دایمتیکون) 30 م ل 1ع DIMETIMEX® 40MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص را-کیوتن(کیوتن/زینک/سلنیوم/ویتامین ث و ای /لوتئین)60ع RA-Q10 F.C TAB60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 96 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)20م گ 30ع CITALOTED®(CITALOPRAM) 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)25/5 م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 25 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفرودیت- گل دارو30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم هیرسوتان1ع HIRSUTAN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ویتامین ث 1000 م گ با طعم پرتقال -یوروویتال6ع EURHO VITAL VITAMIN C 1000 6*25ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لورازپام 1م گ-لقمان100ع LORAZEPAM <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی آئروتکس(تتراسایکلین) 1درصد3گ1ع AEROTEX OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گاسترولان 30 م.ل1ع GASTEROLAN® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ویتامین ث 1000 م گ-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN C1000 4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول دوکسپین 10 م.گ-رامین 30 ع DOXEPIN <RAMIN> 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 15م گ+پابا-فلکسان60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پروگلیسم(دیازوکساید)100 م گ 100ع PROGLICEM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ال-تریپتوفان پلاس ب6 و ب3(کمک به بهبود خواب)-یوروویتال60ع EURHO VITAL L-TRYPTOPHAN PLUS B6&B3 4 X 15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مخمر آبجو پلاس زینک+ویتامین های ب /650 م گ -استارویت 60ع STAR VIT BREWERS YEAST 650 MG + ZINC + VITAMINS B 60 TABLET/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)450 واحدی1ع-یخچالی CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.75 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 1ع EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کلوی کیدز(ویتامین آ+دی+ایی)30 م ل1ع KLEVIKIDS DROP 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم30 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM 30 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی جنتکس(جنتامایسین)0.3درصد5م ل1ع GENTEX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 3 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بی پریدن (نیموسکار)2م.گ تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک)30ع Rudioretic cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس (ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث) 15 م گ -استارویت 60 ع STAR VIT ZINC PLUS 15 MG SOFTGEL 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی کوپروست(لاتانوپروست/تیمولول)2/5 م ل 1ع- یخچالی COPROST SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 50 ug/5 mg/1mL 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزازپام -حکیم 10م گ100ع OXAZEPAM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کیوتن پلاس 100م گ -آپوویتال40ع APOVITAL Q10 PLUS 100 20*2 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی ویتان (مولتی ویتامین/مینرال/ال-لایزین)200 م ل 1ع VITANE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آتورواستاتین 40 م گ-پورسینا 100 ع ATORVASTATIN <PORSINA> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/ م گ -زاگرس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیرلوز(اشک مصنوعی)10م ل 1ع TEARLOSE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول زپادیک(دیازپام) 10م0گ 2م0ل 100ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لاتاپروست(لاتانوپروست) 0.005 درصد 2/5 م ل 1ع -یخچالی LATAPROST SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 50 ug/1mL 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان25 م گ-حکیم 100ع LOSARTAN-HAKIM 25 MG 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین بهسا 60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گارلت - آمی ویتال 100ع GARLET® X100 TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
گلیسیرین 60 گ -کیمیا دارو سپهر 1ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م گ -رها 30ع CARBAMAZEPINE 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60م.ل-پاک دارو 1ع EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیزاتد(تیزانیدین) 4 م گ 30 ع TIZANIDINE 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کیوتن پلاس یوروویتال 100م0گ 60ع EURHO VITAL Q10 PLUS® 100MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول امپرازول سها 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE-SOHA®<CHARBAGH> 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای- تداژل 400 واحد 50ع VITAMIN E 400IU PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین - ناژو 10 درصد 250 م ل 1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لورامنت (لوراتادین) 5 م گ ، 60 م ل 1ع LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین 2500م ک گ-استارویت60ع STAR VIT BIOTIN 60 TABLET/2500 MCG/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فیتوکلد 30ع PHYTOCOLD® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول بایلودیول(ارسوداکسی کولیک اسید)300 م گ 20ع BILODIOL CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2.5م گ50ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ال -کارنیتین + ال-آرژینین 1000 م گ 25 م ل -یوروویتال6ع EURHO VITAL L-CARNITIN + L-ARGININ 6 VIAL/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول اکسی تیپ (اکسی‏توسین) 10واحد 1م0ل 10ع-یخچالی OXYTIP®(OXYTOCIN) 10U/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500م.گ-ناژو30ع MESALAZINE-NAJO® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE N N-EMAD® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رلیکول (سرماخوردگی) -تولید دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 70 م.گ 30ع LIVERGOL70® X30 TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی الوکوماد(مومتازون)0.1درصد 15گ1ع ELOCOMAD OINTMENT TOPICAL 0.1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول-حکیم40م گ 14 ع ESOMEPRAZOLE-HAKIM®40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5 م گ بلیستر100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول افتاویت پلاس 30ع OFTAVIT PLUS BOTTLE 30 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلماستین1 م گ-امین100ع CLEMASTINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتاژیل 0/1 درصد(بتامتازون) 15گ 1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ - آوه سینا 30 ع DULOXETINE <AVICENNA> 30MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسورب(کلسیم +ویتامین د3)90ع CALSORB 90 NO. BLISTER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وانا پرایم کلرلا 1000 م گ - نورم لایف 60ع VANA PRIME 1000 TAB 60 TAB 1000 MG/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره خوراکی بیلی ناستر300 م ل -سبحان 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزیرام(اس سیتالوپرام)10م گ28ع LEXIRAM TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات)1درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 1 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پیراستام800 م گ-البرز دارو40ع PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کامیلوگل 250 م.ل1ع KAMILLOGOL® 250ML TOPICAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره آهن فورکیدز(آهن پیروفسفات)با طعم وانیل 30 م ل -آپوویتال1ع APOVITAL EISENTROPFEN FUR KIDS 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ - فلکسان 20 ع Flexan Vitamin C 1000mg EFF زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره چشمی سینگل دوز لووفلوکساسین 0.5درصد30ع LEVOFLOXACIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول0.05درصد 15گ-بهسا1ع CLOBETASOL BEHSA OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص تیام ویت100 (ویتامین ب 1 )100 م گ 100 ع VITAMIN B1 TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گیاهی نوروتک 60ع NEUROTEC® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر رزورسینول-سپیداج 100 گ RESORCINOL_RESORCIN_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون کلوبتازول 0/05%-بهوزان1ع CLOBETASOL-BEHVAZAN® 0.05% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول وانلایت (الکترولیت خوراکی) با طعم سیب 500 م ل 1ع ONELYTE APPLE electrolit solution زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروفیکس(آهن لیپوزمال)30 م ل 1ع IROFIX DROP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین) 5/500 م گ 30 ع JARDIPLUS TABLET ORAL 5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اوره-سپیداج 100 گ1ع UREA_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف آساکول 500 م گ 60 ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول استنشاقی سووفلوران 250 م.ل-کوئین بورگ 1ع SEVOFLURANE <AESICA QUEENBOROUGH> 250ML INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کلدکرم حاوی 20 درصد اوره 900گ-سینودرم1ع Cold Cream with20% urea 900g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین) 50 م ک گ 100ع LEVOXINE® 50MCG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیپوسولوین 100م گ -تولیددارو30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریفامپین -حکیم 300 م گ 100ع RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دی سیکلومین 10 م گ/5 م ل 60 م ل -خوارزمی 1ع DICYCLOMINE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیندر ‏مولتی‏ ویتامین+ زینک200 م ل -یوروویتال 1ع EURHO VITAL KINDER MULTIVITAMINSAFT® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص تاموکسیفن 20 م.گ-ایران هورمون 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آسیکلوویر 250 م گ-آفا شیمی10ع ACICLOVIR INJECTION PARENTERAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)15 م گ 28ع PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم سوپر میکس (امگا9-6-3)-آنتی ایجینگ 90 ع OMEGA 3-6-9 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم سالین واش(شستشو) 0.9درصد 500 م ل 1ع SALINE WASH 0.9% 500 ML IRRIGATION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مبورین پیوسته رهش 200م گ-لقمان30ع MEBEVERINE <LOGHMAN> 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون آیوروکا(آیورمکتین)0/5درصد120گ1ع IVEROKA LOTION TOPICAL 0.5 % 120 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم نورو پلاس (بهبود عملکرد ذهنی)-یوروویتال30ع EURHO VITAL NEUROPLUS 3 X 10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز وازلینه 10‏ پدی GAZEVAZOLINH10PADI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره گوش گلیسیرین فنیکه 10 م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع PHENOLGLYCERIN SOLUTION, DROPS AURICULAR (OTIC) 6.4 g/93.6 g 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لویستام (لوتیراستام)250م گ 30ع LEVICETAM®(LEVETIRACETAM) 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی60م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-ALHAVI® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 500 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م.گ آفا20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پایلوشات(پروبیوتیک)30ع pyloshat Cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول اکتوستاتین (اوکتروتاید)50 م ک گ /1 م ل 10ع-یخچالی OCTOSTATIN INJECTION PARENTERAL 50 ug/1mL mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلاس آسادرم (سلنیوم سولفاید) 1درصد 140 م ل 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO 140 ML زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص ویتاول نورودینون(ب1+ ب6+ ب12)30ع Neurodinon Vitawell Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ-استار ویت60ع STAR VIT ZINC PLUS 10 MG SOFTGEL 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اسیدفولیک 1 م.گ-ایران دارو 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترکسان (متوترکسات) 2.5 م گ 100ع trexan (methoutrexate) 2.5 mg tab زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره ویتاگنوس 30 م ل1ع VITAGNUS® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلازکس(گلی کلازید)80 م گ 100ع CLAZEX TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم پرتغال30ع MESTER C 250MG WITH ORANGE TASTE 3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-بهسا 1ع TRIPLE SULFA-BEHSA® 78G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول وانلایت (الکترولیت خوراکی) اوریجینال500 م ل1ع ONELYTE ELECTROLYTE SOLUTION 500 ml زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون ایراپراکس( سفیکسیم )100م گ ،100 م ل 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسوگرل-شهر دارو- 5 م گ 30ع PRASUGREL <SHAHREDAROU> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ-مینا 100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20 م گ -تهران دارو100ع ACETAMINOPHEN CODEINE <TEHRANDAROU> (300+20)MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین(متوکاربامول)1گ/10 م ل5ع RELAXIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال منیزیم سولفات 50% 50م ل- پاستور 1ع MAGNESIUM SULFATE <PASTEUR> 50% 50ML VIA زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوراستور(لوودوپا/بنسرازید)125م گ 100ع NORSTOR TABLET ORAL 100 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-امین100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال دکستروز 20% 50م ل- پاستور 1ع DEXTROSE <PASTEUR> 20% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول مولتی پریناتال(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)60ع VITAWELL MULTI PRENATAL BOTTLE/60 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-حکیم250 م گ 100ع MEFENAMIC ACID-HAKIM® 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تویکس (کلوپیدوگرل)75 م گ 30 ع CLOPIDOGREL 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین 100 م گ-مداوا30ع SERTRALINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیامیکرون ام آر ( گلی کلازید) 60 م گ آهسته رهش 30ع DIAMICRON MR 60 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تتراکور(تترابنازین) 25م گ50 ع TETRABENAZINE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 10م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)120 م گ 15ع FEXOTED®(FEXOFENADINE) 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین2500 م ک گ-آپوویتال30ع APOVITAL BIOTIN 1*30 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100م گ ، 50 م ل-لقمان 1 ع CEFIXIME <LOGHMAN> 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوزین (تئوفیلین جی)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم نعناع و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ CC‏ 20‏ اطلس SYRING 20MILGR ENSANI AND DAMI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال آبسرتین ( ایمیگلوسراز)200 واحد 1 ع - یخچالی Abcertin ( Imiglucerase) 200 IU vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پد ضدعفونی کننده -صانع طب 100ع ALCOHOL SWAB 100 زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کلوتریمازول واژینال 2% 20 گ-بهوزان1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 2% 20G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین 18م گ-تهران دارو30 ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 18MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال/رکتال پروژستیزان (پروژسترون) 400 م گ10ع PROGESTERONE-BEHVAZAN SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویت ایس (حفظ سلامت کبد و عروق) قوطی-گرین نیچر 60ع VIT ACE® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد 100م گ / 5 م ل - ایران هورمون 10ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یدوکینول210م.گ-جالینوس 100ع IODOQUINOL-JALINOUS® 210MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی آرتوپین(رزماری/کامفر/منتول)30گ1ع ARTHO PAIN® 30 G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ژل واژینال ری نرم( بهبود خشکی و تحریک بافتی)25گ1ع RENORM 25G زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین/ متفورمین)500/50 م گ 30ع JANUMIX 50/500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نانو-دی(ویتامین د3)2000 واحد 60 ع Nano-D 2000 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آزیروسین (آزیترومایسین) 500 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروستافیت (روغن دانه کدو تنبل)- یوروویتال 60ع EURHO VITAL PROSTAFIT® 3*20 SAFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول منیزیم سولفات 50درصد 10 م ل -ثامن 20ع MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 50 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م.گ -آریا20 ع CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)400 م گ 10ع IMACO CAPSULE ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت میناجویس200 م ل- یوروویتال 1ع EURHO VITAL MINAJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول فرتیل اید برای آقایان 90ع FERTILAID FOR MEN 90-CAPSULE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره زادیرون(زینک/ آهن لیپوزومال / ویتامین آ / د3)30 م ل- یوروویتال1ع EURHO VITAL ZADIRON 30ML/ ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 5 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاژن 800م گ -آمی ویتال30ع AMIVITAL-COLLAGEN 30 TABLETS IN 1 BOTTEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم واژینال ‏استرین‏ (استروژن کونژوگه)0/625م0گ/1گ42/5گ 1ع‏ ESTRIN®( ESTROGENS) 0.625MG/G VAG CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال خوراکی ویتامین ب12 (سیانوکوبالامین)1000 م ک گ10ع CYANOCOBALAMIN SOUR CHERRY - <Pars Behrouzan Jam> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون پیوسته رهش ) 150م گ 30ع ZYBUTRIN(BUPROPION)SR 150MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ایرالوکس 15 گ1ع IRALVEX® 15G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش رهاکین (والپروات سدیم) 500 م گ 30ع RAHAKIN(SODIUM VALPROATE) 500 M G TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ال- کارنیتین1000م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL L-CARNITIN 1000 4*15TABLET/1000MG زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال پکنوگرف (آیودیکسانول)320 م گ 1 م ل 50 م ل 1ع PAQNOGRAPH INJECTION PARENTERAL 320 mg/1mL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام بهسا 0/5 درصد 60گ 1ع PIROXICAM BEHSA 0.5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/500 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گوشی سیپروزونیت(سیپروفلوکساسین/دگزامتازون)10 م ل 1ع CIPROSONATE SUSPENSION, DROPS AURICULAR (OTIC) 0.3 %/0.1 % mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیگوت(فبوکسوستات)80م.گ30ع AMIGOUT(FEBUXOSTAT ) TABLET ORAL 80 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چست الکترود اسکین تکت30 ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ -رها1ع TRIAMCINOLONE N N <RAHA> 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد15گ1ع CORTINIL OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی دپانتکس (دکسپانتنول) 5 درصد 30 گ 1ع DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن طعم دار-بهسا 15م ل 1ع(بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ 80م0گ -حکیم 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار درمین 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال استیوانت(بواسیزومب)400 م گ / 16 م ل1ع-یخچالی STIVANT INJECTION, SOLUTION, PARENTERAL 25 mg/1mL 16 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول شیرافزا 30ع SHIRAFZA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی سینگل دوز انستوکائین(تتراکائین) 0.5 درصد50ع ANESTOCAINE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 0.5 mm زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دایونیکس امونیکس کیدز(کمک به بهبود سیستم ایمنی)150 م ل 1ع DAYONIX EMONIXKIDS® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین240 م ل 1ع Dermin Insect Repellent Spray FOR clothes زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل کتابی 1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی سالمکس(سالمترول)25 م ک گ1ع SALMEX AEROSOL, METERED RESPIRATORY 25 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن- حکیم 1 م گ ،120 م ل 1ع KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند60 م ل -شهر دارو1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوکیم(دیکلوفناک)25 م گ 100ع DICLOKIM® 25MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموزیت -آی اچ (بروموکریپتین)2/5م گ 30ع BROMOZIT-IH 2.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلد بایوفایت (بهبود سرماخوردگی و آنفلوانزا) قوطی-گرین نیچر30 ع COLD BIO FIGHT® TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفن هیدرامین 60 م ل - امین 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک بهسا 100 م گ 10ع DICLOFENAC-BEHSA® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول جین سین 30ع GINSIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت دکسترورامین- پی(دکسترومتورفان -پی)60م ل1ع DEXTRORAMIN P® 15/30MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل -کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید پیوسته رهش)30 م گ30 ع GLIZITEX (GLICLAZIDE)RETARD 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 1000 م.گ-امین 40 ع METFORMIN <AMIN> 1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع SERLIX SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هیالورون پلاس(هیالورونیک اسید /کلاژن / بیوتین)-آپوویتال30ع APOVITAL HYALURON PLUS 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص نوراستور(لوودوپا/بنسرازید)250م گ 100ع NORSTOR TABLET ORAL 200 mg/50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آندروستین (سیپروترون استات)50 م گ 30 ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 350م گ ید/ م ل50 م ل 1ع OMNIPAQUE® 350MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آلاپین (ترامادول)100م گ -امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس ویت 15 م گ -جالینوس60ع ZINC PLUS VIT 15 BLISTER 3*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر -تدافارم 400م گ 30 ع ACICLOVIR-TEDAPHARM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کربولیک(زغال فعال)200م گ/1 م ل250 م ل 1ع CARBOLIQ SUSPENSION ORAL 0.2 g/1mL mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تداپرول(متوپرولول) 50 م گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه منیزیم 400 م گ(منیزیم/ب 6/ب12/اسید فولیک) -آپوویتال30ع APOVITAL MAGNESIUM 400 30 SACHETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره استامینوفن100م گ/1 م ل15 م ل-نیک سادا 1ع ACETAMINOPHEN NIXADA SOLUTION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیوتین1000 م ک گ - گلدن اسکور 60ع GOLDEN SCORE BIOTIN 1000MCG BOTTLE 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی دوگلومکس(دورزولامید)2درصد5 م ل1ع DOGLOMAX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پیریتیون زینک 2%_ناژو 1ع PYRITHIONE ZINC-NAJO® %2 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اندامین(اندانسترون)4 م گ/5 م ل60 م ل1ع ONDAMIN SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منوآورت کلسیم پلاس (مخصوص بانوان در دوران یائسگی)-یوروویتال45ع EURHO VITAL MENO-AVERT CALCIUM PLUS 3*15 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ایزیکام(لوودوپا/کربی دوپا)25/250 م گ 100ع ISICOM TABLET ORAL 250 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازوکس (سفتی زوکسیم ) 1 گ 20ع AFAZOX®1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پلادیک(متوکلوپرامید) 10م0گ 2م0ل 10ع PLADIC®(METOCLOPRAMIDE) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)50 م گ28ع NEURICA CAPSULE ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متی مازول5 م گ-لقمان100ع METHIMAZOLE <LOGHMAN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتمون (لیتیوم کربنات)300م گ -تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون آیداین -بهوزان 10 درصد 60 م ل 1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 60ML SOLUT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول)1درصد50گ+اپلیکاتور1ع CANDIZOL CREAM VAGINAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیموبلاک(اس امپرازول)10م گ/3گ28ع CHYMUBLOCK GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بون استرن (کلسیم /منیزیم/زینک/ د3/ کا2)240 م ل1ع BONESTREN 240 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 25 م.گ-پورسینا100ع HYDROXYZINE <PURSINA> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)30 م گ 1ع METHOTREXATE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.6 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ -طب مفید100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست سرم- بهبود1 ع set serum behbod زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اگزازپام-پورسینا100ع OXAZEPAM <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-درسا دارو 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل -مینا 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوینت آرایکس(گلوکزآمین ام اس ام )36ع STP.PHARMA.EVEREX JOINT RX BLISTER2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ال-کارنیتین1000 م گ -کارنی پرا30ع L-CARNITINE - 1000 MG TAB 2*15 -CARNIPRA 1000 MG - TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولپیدم5 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سوربیتول 5 گ-مفید 20ع SORBITOL POWDER ORAL 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آهن+ اسید فولیک آهسته رهش -خوارزمی 30ع IRON+FOLIC ACID CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آلوسالین(رفع خشکی مخاط بینی)15م.ل 1ع ALOSALINE® 15 ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف ناتریپیک(سدیم کلراید)5درصد 21ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION/ DROPS OPHTHALMIC 5 % 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 250 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 250ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کیوتن+ (کیوتن/ زینک / ب9 /ث /ای)-استارویت40ع STAR VIT Q10+ 2*20 TABLET/HEGMATANDARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل لیدی میل وانیلی1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مگویت(منیزیم اکساید)250 م گ 30ع VITANES NATURE MAGVYTE 30 (BOTTLE) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید 15 م ل -امین 1ع METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 0/75 م گ 100 ع LEVONORGESTREL 0.75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ممورال 30ع MEMORAL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت ال-کارنیتین طعم دار500م گ، 120م ل-امین1ع L-CARNITINE SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-لقمان 20 ع SORBITOL <LOGHMAN> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی افلوراپ (افلوکساسین)0.3 درصد 5 م ل 1ع OFLORAP 0.3% OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرتیل اید برای خانم ها 90ع FERTILAID FOR WOMEN 90-CAPSULE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پیلفود کمپلکس (پس از زایمان) 90ع PILFOOD COMPLEX POSTPARTUM PERARIN PARS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)10م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل-پورسینا1ع DIPHENHYDRAMINE 12.5MG/5ML 60ML ORAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ممانتین 5 م.گ-حکیم 30 ع MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال گلوکاژن هایپوکیت (گلوکاگون) 1 م گ 1ع GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت زینک پلاس 200م ل -استارول1ع STAR WELL ZINC PLUS LIQUID 200 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ویتاول استئوبان(کلسیم+ د3+ ویتامین کا+ زینک+ منیزیم)60ع Osteoban Vitawell Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ملاتونین- حکیم 3 م گ 30 ع MELATONIN HAKIM® 3 MG TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودرتری سدیم سیترات-سپیداج 1000 گ1ع SODIUM CITRATE <SEPIDAJ> BULK-POWDER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125م گ ، 100 م ل - لقمان 1 ع CEFALEXIN <LOGHMAN> 125MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر - ناژو 5 درصد 10 گ 1ع ACICLOVIR-NAJO® 5% 10G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی هرپاز(درمان تبخال)10گ1ع HERPAUSE®10 G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/1000 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن نارگیل 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع ROGHAN NARGHIL KIMIA® 60 ML OIL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر ویتامین سی-سپیداج 500 گ1ع VITAMIN C-SEPIDAJ® BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپرا(زولپیدم)10 م گ30ع ZOLPRA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اوره -سپیداج500 گ 1ع UREA_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب -حکیم 100 م گ 60ع CELECOXIB 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-لقمان100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مهبامت (متفورمین)500 م گ 100ع MAHBAMET TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لناکیم(لیناگلیپتین)5 م گ 30ع LENAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سیپلکس(سیپروفلوکساسین) 3% -سینادارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد باکتروماد2% (موپیروسین)1ع BACTROMAD® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین اسکراب 7/5% 3/8 ل 1ع BEHSADIN® 7.5% 3.8L SCRUB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)250 م گ 100ع TETRACYCLINE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ید + اسید فولیک + آهن -یوروویتال 60ع EURHO VITAL EISEN+JOD+FOLSAURE® TAB 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص موکولین(برم هگزین) 8 م گ -تولید دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کلوبیوتیک(کلرامفنیکل)0.5درصد10م ل1ع-یخچالی CHLOBIOTIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکاربوز100 م گ-امین 30ع ACARBOSE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق کینرت(آناکینرا)100 م گ/0.67 م ل 7ع-یخچالی ANAKINRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 100 mg/1 mL 0.67 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترامد(ترامادول)100م گ 100ع TRAMADOL HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم زینک پلاس فور تینز-یوروویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS FOR TEENS 3*20CAPSUL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی دیکلوپتین(دیکلوفناک) 0.1درصد5 م ل 1ع DICLOPTIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هپیلکس (کافئین)200 م گ -اس تی فارما30ع HAPILEX ST BLISTER(2*15) زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلسیم د 3- حکیم(کلسیم سیترات +د3) 30ع CALCIUM D3 HAKIM® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص والسارتان-حکیم160 م گ30ع VALSARTAN - HAKIM 160 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول12/5 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاوالوسین(لووفلوکساسین)500 م گ5ع TAVALOCIN( LEVOFLOXACIN)TABLET 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپادیک(دوپامین) 200م0گ 5م0ل 5ع DOPADIC®(DOPAMINE) 200MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سالبوتامول120م.ل -عماد1ع SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 7/5م گ-لقمان100ع MELOXICAM <LOGHMAN> 7.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده ‏تزریق ‏آلتبرل (اتانرسپت) 50 م گ/ 1 م ل 4ع-یخچالی ALTEBREL®(ETANERCEPT ) 50MG/1ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آملودیپین/ والسارتان-حکیم 5/80 م گ 30ع AMLODIPINE/VALSARTAN TABLET ORAL 5 mg/80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارودیلول 6.25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیورزید(هیدروکلروتیازید) 50 م گ100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE <AMIN> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزیکر(سولیفناسین)5 م گ 30ع VESICARE TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل-سپیداج2% 60م.ل 1ع MINOXIDIL-SEPIDAJ® 2% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ب کمپلکس فورته - گلدن اسکور 60ع GOLDEN SCORE B COMPLEX BOTTLE 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0/4 م گ-درسا دارو 30ع TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کاپسیان 30 گ1ع CAPSIAN® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کتوکونازول 200 م گ -جالینوس30ع KETOKONAZOLE 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین اسکین هیر نیل(کمک به سلامت مو و ناخن)60ع SKIN HAIR & NAIL 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریموکسازول طعم دار100 م ل -نیک سادا 1ع CO-TRIMOXAZOLE NIXADA SUSPENSION ORAL 200 mg/40 mg/5mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وبراکیم (داکسی سیکلین هایکلات)100 م گ 100ع VEBRAKIM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی طعم دار 60 م ل - امین 1ع DEXTROMETHORPHAN P <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم20 م گ100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دی اچ ای آ(دهیدرواپی آندروسترون)50م گ100ع DHEA 50 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد شستشو 1000 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مفناید 11.2درصد30گ1ع MAFENIDE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مدریک 30ع MODERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی ژانوناید(دزوناید)0/05درصد15گ1ع JANUNIDE OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب3 / 250 م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B3 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ-سها 100ع TOPIRAMATE-SOHA®<CHARBAGH> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل واژینال متروماکس(مترونیدازول)0/75 درصد 70 گ 1ع METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم20 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ام دی فن (استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن )30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 - 1000م0گ (هیلینگ لاین) 60ع OMEGA 3 [VANA DAROU GOSTAR] SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کلدکرم حاوی 10درصد اوره 900گ-سینودرم1ع cold cream10% 900g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 10 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال محلول خوراکی ابیکور (کوآنزیم کیو10)50 م گ/10م ل 10ع UBICOR(Ubidecarenone) 50 MG/10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص روماتوگل 30 ع RHUMATOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق آلتبرل (اتانرسپت) 25 م گ/0.5م ل 4 ع- یخچالی ETANERCEPT 25MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون فنی تویین 30 م.گ/5م.ل 120 م.ل-الحاوی PHENYTOIN-ALHAVI® 30MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازاتکس 30 م ل 1ع NASATEX® 30 ML NASAL SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت استئوجویس200 م ل - یوروویتال 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رهامون(استامینوفن/فنیل افرین/دیفن هیدرامین)30ع RAHAMOON TABLET ORAL 500 mg/5 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین کافی 400 م گ- بی اس کی 60ع GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پنتوبست(پنتوپرازول) 40م گ 28ع PANTOBEST®(PANTOPRAZOLE) 40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 /1000 م گ- آمی ویتال 30ع OMEGA-3 FATTY ACIDS 1 G CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تری هگزفنیدیل 2 م.گ-شهر دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بزرگسالان گلیسیرین-ناژو 2گ 10ع GLYCERIN-NAJO2 RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلکسی گل 30 ع FLEXIGOL® FC TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ال -کارنیتین500 م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL L-CARNITIN 500 4*15TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان - امین 30 ع ADULT COLD 30 PEICES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنگلامید)5م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب 300 م.گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی دالازان( کلیندامایسین)1درصد15گ1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 1% 15G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آزیترومایسین 500 م گ وریدی-آفا شیمی 10ع AZITHROMYCIN POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاداکیم (تادالافیل) 20 م گ 8ع TADALAFIL 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نی فلکس آرایکس(هیالورونیک اسید + ام اس ام) -اس تی پی فارما30ع Knee Flex(Hyaloronic Acide+MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سیمپاکول(بتانکول)25 م گ 60ع SYMPACOL TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی رهامین30 گ 1ع RAHAMIN® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره دایونیکس کیدزی (ویتامین آ+د)30 م ل 1ع DAYONIX KIDSSI AD 30ML-DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اورسوکپ(اورسوداکسی کولیک اسید)300 م گ 30ع URSOCAP CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان 45گ1ع CLOTRIMAZOLE/BETAMETHAZONE-BEHVAZAN CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 45 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ -مفید 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تی سیپان (عصاره پیچک)100 م ل 1ع TC PAN® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد چشمی اریترولیدین(اریترومایسین)0.5درصد3گ1ع ERYTHROLIDINE OINTMENT OPHTHALMIC 0.5 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی کلسی شور(کلسیم/منیزیم/زینک/ د3)200 م ل 1ع CALCISURE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلیدیانس(امپاگلیفلوزین)10 م گ30ع GLIDIANCE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین 4 م گ - امین 100ع CYPROHEPTADINE <AMIN> 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیکلولوکس(گادوتریک اسید)0.5م م / 1م ل15 م ل 1ع CYCLOLUX(MEGLUMINE GADOTERATE) 0.5 MMOL/ML VIAL 15 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول کلوگزافا (کلوگزاسیلین)500 م گ 100ع CLOXAFA CAPSULE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین)300 م گ -حکیم 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سیتی کولین 250م.گ/2م.ل-کاسپین 10ع CITICOLINE <CASPIAN> 250MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناژوکلد(استامینوفن/فنیل افرین/ دیفن هیدرامین)30ع NAJO COLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیم سیترات منیزیم زینک ویتامین د3-یورویتال45ع EURHO VITAL CALCIUM®CITRATE TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 20 عددی - مهبان دارو CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 20 درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 20 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پریتیفن(کتوتیفن)1م گ/5م ل60م ل 1ع PRITIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی کد کیندر(آهن لیپوزومال/زینک/مولتی ویتامین)30 م ل 1ع multicode kinder 30 ml زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تولترودین -حکیم1 م گ 100ع TOLTERODINE-HAKIM TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -استار ویت20ع STAR VIT MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر فیبروگل 200 گ1ع FIBROGOL <GOL DARU> POWDER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت لوراتادین 5 م گ/5م ل 60م ل -پاک دارو 1ع LORATADINE PAKDAROU 5MG/5ML 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیستادیک (کلرفنیرامین)10م.گ /1م.ل 10ع HISTADIC® 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین سافت فورکیدز -آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMINSAFT FUR KIDS 200 ML/HEGMATAN DARU/ORANG زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ-لقمان 30 ع ATORVASTATIN <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی پاور(کلسیم کربنات/ منیزیم/ زینک /ویتامین دی)90ع CALCIPOWER F.C TBLET 90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سویاگل 30 ع SOYAGOL® <GOL DARU> TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شامپو پلک و مژه درمین 60 م ل 1ع Eyelid Eyelash Cleansing Shampoo زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ای 100واحد-شهر دارو100ع VITAMIN E 100IU CHEWABLE TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)500م گ5ع LEVOFECT TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100 م گ ، 50 م ل-کوثر1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت جینکو ویتون( مولتی ویتامین / جینکوبیلوبا)200م ل1ع GINKGOVITON® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آنژیووسک(آملودیپین) 5 م گ 100ع AMLODIPINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای 400واحد -جالینوس 50ع VITAMIN E 400 IU - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیپروفکت(سیپروفلوکساسین)500 م گ 20ع CIPROFLOXACIN <AMIN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فاراموکس 400 م گ فارابی -1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بازشونده در دهان ملاتونین5 م گ-امین150ع AMIVITAL-MELATONIN5 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم فلکس-آنتی ایجینگ 30ع ANTIAGING FLEXX SOFTGELS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اپلیکاتور کرم واژینال 6ع APLICATOR-CREAM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ 20 ع-دانا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آب مقطر پلاستیکی 5 م ل -ثامن50ع STERILE WATER FOR INJECTION PARENTERAL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل 10ع DEXADIC®(DEXAMETHASONE) 8MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرترستان50(ساکوبیتریل 24م گ/والسارتان26 م گ)30ع ARTRESTAN TABLET ORAL 24 mg/26 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول میداماکس(میدازولام) 5 م گ / 1 م ل 5ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسول (پرامی پکسول) 0/7 م گ30 ع PRAMIPEXOLE <IRANHORMONE> 0.7MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتوکید (مولتی ویتامین)15م ل 1ع Vitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول هپارین 5000 واحدی-کاسپین 10ع HEPARODIC® 5000IU/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکلروتیازید25 م گ-آفا شیمی100ع HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)2/6 م گ قوطی 50ع DOROCOUNTIN 2/6 BOTTLE-50 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تایلوکیم اکسترا(استامینوفن کافئین) 30 ع TYLOKIM EXTRA® 500/65MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرفورمکس(تقویت قوای جنسی مردان)-هرباویوا 30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل -سپیداج250 گ MINOXIDIL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون) 4 م گ 40 ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ممویت ب 12 (گلوتامین +سیانوکوبالامین+فسفورسین)6ع MEMOVIT B12 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سولیفناسین5 م گ-مفید30ع SOLIFENACIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سافت ژل فروگان آرایکس (آهن فولیک اسید ویتامین ث...)30ع FEROGAN RX® SOFTGEL 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص داپوکستین -حکیم60 م گ 4ع DAPOXETINE - HAKIM TABLET ORAL 60 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مسترب (ب کمپلکس)-شهر دارو100ع Mr B Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ماسک سه بعدی پنج لایه سفید- بهبود25ع Filtres respiratoires -mehr teb jey 3D face mask زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص فنی تویین کامپاند-لقمان100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والزامین( والسارتان ) 80 م گ 30 ع VALSARTAN <AMIN> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 10 م گ-مرهم دارو100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوسته رهش آنژیپول(متوپرولول) 95 م گ30ع ANGIPOL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 95 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت توسیان 120 م.ل1ع TUSSIAN® 120ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -البرزدارو10 ع HEPARIN INJECTION PARENTERAL 5000 [iU]/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تکسیدول(ترامادول) 100 م گ 100ع TRAMADOL <TEHRANCHEMIE> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین -حکیم18 م گ30ع ATOMOXETINE-HAKIM18 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی فتلس(ال-کارنیتین)1000م گ/10 م ل10ع FATLESS VIAL GLASS 10 ML - 10 NO BOX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایندوکیم(ایندومتاسین) 25 م گ100ع INDOKIM® 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 م گ 20ع PHOSPHATE SANDOZ TABLET, EFFERVESCENT ORAL 1936 mg/350 mg/315 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس جونیور قوطی400 گ 1 ع BIOMI; PLUS JUNIOR 400 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال آلوکید(بورتزومیب)3.5م.گ-نانوالوند 1ع ALVOCADE®(BORTEZOMIB) 3.5MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدی گریپ(سرماخوردگی کودکان)60 م ل 1ع KIDIGRIP SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام 0/5درصد60گ-عماد 1ع PIROXAM EMAD GEL TOPICAL 0.5 g/100g 60 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوپروفن200/متوکاربامول 500م گ -امید بهبود100ع IBUPROFEN 200 MG/METHOCARBAMOL500 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتن (مولتی ویتامین) 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITEN® ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آیروفنت(فروس سولفات) 15 م ل 1ع 9095122565580241 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر ترتینویین-سپیداج 5 گ TRETINOIN_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی بکلکس(بکلومتازون)250 م ک گ/پاف200پاف1ع BECLEX INHALANT RESPIRATORY 250 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استئوکینون(کلسیم ویتامین د3ویتامین کا)300م ل 1ع LIQUID OSTEOQUINONE 300 CC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم ریپل گل1ع REPELGOL® TOP CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی بودانوز(بودزوناید)64م ک گ / پاف 6 م ل1ع BUDANOSE SPRAY NASAL 64 ug/1{dose} 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ال-آرژینین750 م گ-بیس90ع BASE L-ARGININE 750/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیجنتین(لیناگلیپتین)5 م گ 28ع LIJENTIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 5م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 125 م گ ، 100 م ل 1ع CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی پلاس فور من اسپرت -یوروویتال 60ع EURHO VITAL MULTIPLUS FOR MEN SPORT TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آناگریلید آ او پی0/5 م گ100ع ANAGRELIDE AOP CAPSULE ORAL 500 ug زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول پاورگل 30 ع POWERGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص فولساور(اسید فولیک) 800 م ک گ- آپوویتال30ع APOVITAL FOLSAURE 800 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول بنزیل بنزوات-سپیداج 1000 م.ل BENZYL BENZOATE <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آفاموکس (آموکسی سیلین) 500 م گ 100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60م ل 1ع EXPECTORANT-ALHAVI® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کانسی لاک(لاکتولوز)240 م ل 1ع LACTULOSE-SOHA® 10G/15ML 240ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوافن(استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن)30ع ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف پنتاسا(مزالازین)1گ درمان یاب28ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 10 م گ 30 ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص واساران ( والسارتان) 80م گ 30ع VALSARTAN-TEDAPHARM® 160MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ساینوژل(هیالورونات سدیم)32 م گ/2 م ل1ع synogel(sodum hyaluronate)1.6% 32mg/2 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
محلول تزریقی منیزیم سولفات 20 درصد 50 م ل -ثامن1ع MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 20 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی بی بی 30 م ل 1ع MULTI BABY 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف کودکان گلیسیرین -بهوزان 1گ10ع GLYCERIN-BEHVAZAN SUPPOSITORY RECTAL 1 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 م ل-شهر دارو1ع SELENIUM SULFIDE SHAMPOO TOPICAL 1 % 150 mL زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص متروماکس (مترونیدازول) 250م.گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورپیرا(فامپریدین پیوسته رهش)10 م گ 56 ع NEURPYRA (FAMPRIDINE) TABLET 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میرتازاپین30 م گ-مداوا30ع MIRTAZAPINE TABLET ORAL 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5 درصد 60 م ل -مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 5% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع پروپیلن گلیکول-سپیداج 1000 م.ل1ع PROPYLENE GLYCOL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی گلوپین(پیلوکارپین)1درصد 10 م ل 1ع GLAUPIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین -حکیم 50 م گ 30ع SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی کیم (مولتی ویتامین)10ع MULTIKIM EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد سوختگی - ناژو 30 گ 1ع BURN OINTMENT-NAJO® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی کد (مولتی ویتامین مینرال)با طعم پرتقال200 م ل-کیندر 1ع FISHER KINDER MULTICODE JUICE 200 ML/HEGMATAN DARU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 500 م گ -آرگوسول20ع ARGUSOL VITAMIN C EFFERVESCENT TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-پورسینا100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن-الحاوی 1م گ100ع KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق (جهت ویال های الوتر، الوپکس،کابوتکس) - نانوالوند 1ع SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره دکسون (دگزامتازون)1% -سینا دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منتال انرژی( تقویت حافظه)- یوروویتال 60ع 6019127913592939 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلزاکیم(دنپزیل)5 م گ 100ع ALZAKIM TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندامازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2درصد 40گ1ع CLINDAMAZOL 2 / 2% VAGINAL 40 GR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پالبوکپ(پالبوسیکلیب)125م گ 21ع PALBOCAP CAPSULE ORAL 125 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم با شیر قوطی 400 گ 1ع BIOMIL SERAL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتوم - ایران داروک100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم فلکس (گلوکزامین/کندروتین/شارک)-آنتی ایجینگ60ع ANTIAGING FLEXX PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م گ100ع PROPRATED® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ای 400 واحد - یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فاموتد(فاموتیدین) 40 م گ 100ع FAMOTED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره مولتی پلاس با طعم پرتقال 30 م ل-کیندر 1ع FISHER KINDER MULTI PLUS DROP 30 ML ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پیزون (پیوگلیتازون) 30 م گ 30 ع PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول داتیسین( کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع DATICIN® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن -حکیم طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 عددی- جابرابن حیان CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن120م.گ/5م.ل 120م.ل-عماد1ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 120MG/5ML 120ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام -حکیم 7/5 م گ100ع MELOXICAM-HAKIM TABLET ORAL 7.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملاتونین 3 م گ -فورت ایی 60ع FORTE E MELATONIN 3*20 TABLET/MIM DAROU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت زینک گلوکونات10م گ/5 م ل 200 م ل -شهر دارو 1ع ZINC GGLUCONATE - <Shahre Daru> 1 BOTTLE .200 ML WITH STRAWBERRY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سی ال ای1000 م گ -یوروویتال30ع EURHO VITAL CLA 1000 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لراوا (لفلونوماید)10 م گ 30ع LERAVA TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکستا کلد- سی ( استامینوفن/کلرفنیرامین/دکسترومتورفان/فنیل افرین)60 م ل 1ع DEXTA COLD- C SYRUP ORAL 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 20 م گ 30 ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع SUPRAMIL 1-3 YEARS MILK 400G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول دیاسین آر ایکس(دارچین زردچوبه )-اس تی پی فارما30ع DIASIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول-ناژو 0.05 درصد 15گ1ع CLOBETASOL-NAJO OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک کشدار سه لایه - بهبود 5ع Elastic Band Mask Elastic Band Mask زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5م گ قوطی200ع GLIBOTEX 5 MG BOTTLE 200 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 400 م گ-مرهم دارو 20 ع GABAPENTIN <MHD> 400MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی سزالین (روغن کنجد) 25 درصد 15م ل 1ع SESALIN® NASAL SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
تست حاملگی - گلدتست 1ع HCG RT-Arya mabna Tashkhis زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص اس امپرازول 40 م گ -آوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولرین(تولترودین) 2 م گ 100ع TOLERIN® 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بنوروویت(ویتامین ب1/ ب6/ ب12)3 م ل 10ع- یخچالی VITAMIN B1/B6/B12 AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلوبیفر پلاس(آهن+اسیدفولیک) 100ع GLOBIFER PLUS® TAB 100 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 1000 م.ل1ع LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون تاروزیس (کل تار)5درصد60 م ل 1ع TAROSIS LOTION TOPICAL 5 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع یک 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم 250م گ با طعم سیب-ویتاپرا20ع VITAPRA+MG APPLE SOUR FLAVOR /20 TABLET IN TUBE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین+ 50- نورم لایف60ع NORM LIFE-MULTIVITAMIN50+ /KAREN/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)5 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت گل گریپ 120 م.ل1ع GOLGRIPE® 120ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین300 م گ-امین30ع CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اسیدسالسیلیک -سپیداج500 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیرومت-آی اچ (متی مازول)5م گ 100ع METHIMAZOLE <IRANHORMONE> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی اریترومایسین- ناژو 0/5 درصد 3 گ1ع ERYTHROMYCIN-NAJO® 0.5% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی لووفلوکساسین5 م گ /م ل در دکستروز 5درصد 100م ل -ثامن 1ع LEVOFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 300م گ/100م ل1ع SCANLUX® 300MG/ML 100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پوکساکیم(کلردیازپوکساید)10 م گ 100ع CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاردیول (کارودیلول) 12/5م گ 30ع CARVEDILOL 12.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی بکلیت (بکلومتازون) 1ع BECLATE AQUANASE® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ- شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین بهسا 0/2 درصد 250 م ل 1ع CHLORHEXIDINE-BEHSA® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی الوکوماد(مومتازون)0.1درصد 15 گ1ع MOMETASONE FUROATE CREAM TOPICAL 0.1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول/بتامتازون15گ-عماد1ع CLOTRIMAZOLE / BETAMETHASONE EMAD CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی( ت) novorapid flexpen 100 u/ml 3ml زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول فنوپید(فنوفیبرات)200 م گ100ع FENOPID CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زیتوسیدال(آزیترومایسین)250 م گ6ع ZITOCIDAL CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن 120 م گ/5 م ل 120 م ل -شهر دارو1ع ACETAMINOPHEN SUSPENSION ORAL 120 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال میوزاک(دوبوتامین)250م گ/20م ل1ع DOBUTAMINE INJECTION 12.5 mg/1mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ال-کارنیتین ال-تارترات500م گ-مکس اونیو60ع MAX AVENUE L-CARNITINE 500/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)80 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ث 500 م گ/5 م ل-کاسپین5ع-یخچالی VITAMIN C INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آگنالیز (نیکوراندیل)10 م گ 28 ع-یخچالی AGNALYS TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لینفورتکس(لیناگلیپتین /متفورمین ) 2.5/1000م گ 30ع LINFORTEX TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 500م گ -مفید 100ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 15‏ س BANDPANSEMANDORBAFT15SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال آسیکلوویر 500 م گ -آفا شیمی 10ع ACICLOVIR 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 50 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی پیمودرم(پیمکرولیموس)1درصد 15گ1ع PIMODERM CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وازوگل 30ع VASOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص باکلوفن 10 م.گ-کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی فلوسینوز(فلوتیکازون)0/05درصد20م ل1ع FLUSINOSE SPRAY NASAL 50 ug/1{Puff} 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آمیتن (کتوتیفن) 1 م گ ، 60 م ل 1ع AMITEN 1MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین د3 2000واحد -نورم لایف60ع NORM LIFE VITAMIN D3 2000 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو پرمترین-ناژو 1درصد 60 م ل + شانه 1ع PERMETHRIN-NAJO SHAMPOO TOPICAL 1 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)10 م گ14ع XARIVAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25م گ-لقمان 30 ع LOSARTAN <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ملیسان 5 گ1ع MELISSAN® 5G TOP GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-امین 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل کاکائویی قوطی400 گ 1ع ladymil cocoa400g زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل ملیسان 30 گ1ع MELISSAN® 30G TOP GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مودامین(کنترل استرس و بهبود خلق و خو)30ع MOODAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زولپیدم10 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین) 1000/ 12.5م گ 30 ع JARDIPLUS TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی ویتامین آ - ناژو 5 گ 1ع VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی نمکی 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ CC‏ 50‏ گاواژ انسانی SORANG50ML GAVAJ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلسی شور -کا 2(کلسیم/زینک/د3/ کا2)30ع CALCISURE K2 BLISTER (3*10) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون 0.1 درصد15گ-لقمان1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)120 م گ 14ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش جراحی لاتکس فاقد پودر سایز 8 هارتمن50ع SURGICAL LATEX -PAUL HARTMANN AG CLASSIC PODER -FREE SIZE 8 زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
آمپول کلرفنیرامین 10 م گ -رها10ع CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40م گ -آ می ویتال100ع VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استامینوفن 500 م گ-شهردارو100ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول میکسودین(زردچوبه/ زنجبیل)32ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20 م گ بلیستر-جالینوس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ویتامین ب6 -یوروویتال20ع EURHO VITAL MAGNESIUM & VITAMIN B6 20 EFFERVESCENT TABLETS/ LEMON FLAVOR زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت لوراتادین 5 م گ/ 5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع LORATADINE NIXADA SYRUP ORAL 5 mg/5 mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ژل رویال پلاس مولتی ویتامین200 م ل -یوروویتال 1ع EURHO VITAL GELEE ROYAL PLUS MULTIVITAMIN 200ML/ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 100 م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایمیون استرن 30ع IMMUNESTREN 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -آوه سینا30ع CELECOXIB 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نولوامون(تاموکسیفن)20 م گ30 ع TAMOXIFEN <IRANHORMON> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مایع ادوی فن (ایبوبروفن)400 م گ 50 ع-زهراوی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 1000 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم سلن پلاس- یوروویتال 60ع EURHO VITAL SELEN PLUS® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلسیم/ویتامین د3-مکس اونیو 60ع MAX AVENUE CALCIUM+VIT D3 /KAREN/BOTTEL/60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ال -آرژینین 1000 م گ -آمی ویتال 30ع L-ARGININE 1000 MG-AMIVITAL FLACON 30 NUMBERS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ترازوسین -حکیم 5 م گ 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50 م گ30 ع JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی پروبیوتیک ارالامین(حفظ سلامت سیستم تنفس فوقانی)30 ع ORALAMIN® CHEW TAB 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص رزوتکس (رزوواستاتین)20م گ30 ع ROSUVASTATIN <TC> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نورمازین (کلروپرومازین) 10ع-تهران شیمی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ گاواژ تری مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره کید 3 فورت(ویتامین د)12000واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 FORT® 15 ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOFAR 5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی آلو سالین (ژله آلوئه ورا .سدیم کلراید) 1 ع ALOSALIN NASAL SPRAY 15 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت فروایفکت پلاس (آهن و ویتامین های گروه ب)120 م ل 1ع FERROEFFECT 120 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 /40 م گ -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B6 3 X 20 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م گ-امین 100ع CLOMIPRAMINE <AMIN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریلومکس(ریلوزول)50 م گ 28 ع RILUMAX(RILUZOLE) 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن 1 م گ/5 م ل 60 م ل-عماد1ع KETOTIFEN-EMAD 1MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون الگراکس(فکسوفنادین)طعم دار30 م گ،100 م ل 1ع FEXOFENADINE SUSPENSION ORAL 30 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوراگل 30ع NEUROGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پنتوکیم (پنتوپرازول) 20 م.گ 30ع PANTOPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 70 م گ-آوه سینا 8 ع ALENDRONATE <AVESINA> 70MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ‏لیدوکائین 2درصد 100م گ/ 5م ل-کاسپین5ع LIGNODIC®(LIDOCAINE HC) 2% AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کلوبتازول0.05% 15 گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مفنامیک اسید 500 م گ -پارمیدا30ع MEFENAMIC ACID TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م گ-امین100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی فلامکسین(سیلورسولفادیازین)1درصد50گ1ع FLAMEXIN CREAM TOPICAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آدی ژل-اس(آلومینیوم/منزیم/سایمتیکون)100ع ADIGEL-S TABLET, CHEWABLE ORAL 200 mg/200 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آزیترومایسین 250 م.گ-لقمان 6 ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پودر گوفی سام(آمفوتریسین بی لیپوزومال)50 م گ 1ع GUFISOME INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول فلو-بان(اسلتامیویر)75 م گ10ع FLU-BAAN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوفناک پتاسیم 50 م.گ-امین100ع DICLOFENAC POTASSIUM <AMIN> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید-حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیستین پلاس -یوروویتال 60ع EURHO VITAL CYSTIN PLUS 4*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اتوفلور(فلوراید سدیم)20 م گ 100 ع OTOFLOUR TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پودر بی سی ای ای مکس پاور360گ-نوتری ویتا1ع BCAA MAX POWER NUTRIVITA 360G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع DEMETIC INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)25 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان -خوارزمی 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استنشاقی ایزوفلوران 100م ل1ع FORANE®(ISOFLURANE) 100ML SOL FOR INHALATION زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تگ و نخت (کمک به بهبود خواب )روز و شب -یوروویتال 40ع EURHO VITAL TAG & NACHT 2*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف مزالازین - ناژو 500 م گ10ع MESALAZINE-NAJO® 500MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ با طعم لیمو-آفاشیمی 20ع VITAMIN C 1000 PURICAN GENERA PURE 20 EFF. TABLET WITH LEMON FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره فولیمکس(اسید فولیک)400 م ک گ/ 1 م ل 30 م ل 1ع DROP FOLIMAX زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول‏ کتورولاک-کاسپین 30م0گ 1م0ل 10ع KETOROLAC <CASPIAN> 30MG/ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی پرکورد(پردنیزولون)1درصد10 م ل1ع PRECORD SUSPENSION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین 500 م گ-لقمان 10 ع LEVOFLOXACIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکورا(تترابنازین)25م گ50 ع Achora(TETRABENAZINE)25MG Tab زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی ایکتیول 10درصد 15گ-کیمیا دارو سپهر 1ع ICHTHYOL OINTMENT TOPICAL 10 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتافیل(پنتوکسی فیلین پیوسته رهش)400 م گ 100ع PENTOXIFYLLINE 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دکسترومتورفان 15 م گ-پورسینا 30ع DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپوکورتین40م.گ(متیل پردنیزولون) -ایران هورمون1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ستریکیم (ستیریزین) 5 م گ ،60 م ل 1ع CETIRIZINE-HAKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زارونتین(اتوسوکسیمید)250 م گ/5 م ل 200 م ل1ع ZARONTIN SYRUP ORAL 250 mg/5mL 240 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم40 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم 75 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی فنیل افرین زینک0.12/0.25درصد10 م ل1ع PHENYLEPHRINE ZINC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.12 %/0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی پروپرانولول هیدروکلراید 4.28م گ/1 م ل 60 م ل -کیدامین 1ع PROPRANOLOL SYRUP ORAL 4.28 mg/1mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ساندیمون(سیکلوسپورین)50 م گ/1 م ل 10ع SANDIMMUN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 50 mg/1mL 1 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100 م گ ، 100 م ل -لقمان 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مدافناک (دیکلوفناک پیوسته رهش)100 م گ 30ع MODAFENAC 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش کولومب(مبورین)200 م گ 50ع COLOMEB CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ب-کمپلکس 200 م ل-استار ویت1ع STAR VIT B COMPLEX JUICE 200 MLBANANA زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ساشه اس امپرازول 10 م گ -پورسینا 14 ع ESOMEPRAZOLE GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25 درصد 30 گ -توسن دارو1ع ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان کنار بافته (10*270) cm مرهم رازی 36 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تیپی اورال (الترومبوپگ)50 م گ 14ع TPORAL TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ بلیستر 100ع DOROCONTIN 6.4 BLISTER-100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون دومپریدون 1 م گ / 1 م ل 120 م ل-سینا پیشگام 1ع DOMPERIDONE SUSPENSION ORAL 1 mg/1 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع IBUPROFEN 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن بهسا طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لاموتریژین 25 م گ -امین 100ع LAMOTRIGINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت زینک 15 ع-یخچالی KIDILACT ZINC®1 G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 300 م گ -پلاس فارما 100ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول متوپامید(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع METOPAMID INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ریمسو(دی متیل سولفوکساید)50درصد 50 م ل1ع RIMSO SOLUTION PARENTERAL 50 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کرم واژینال کلوژین(کلوتریمازول)1درصد50 گ + اپلیکاتور1ع CLO-GYN CREAM VAGINAL 1 % 50 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آب مقطر5 م ل- شهید قاضی 50ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلرپرومازین) 25 م گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات لیکوریس شیرین بیان با طعم قهوه-آمی ویتال12ع LICORICE CANDY AMIVITAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آدکيم(ويتامين آ+د) 15م ل 1ع ADKim <VITAMIN A+D > 15ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بندکس(آلبندازول)400م گ100ع 5BENDEX®(ALBENDAZOLE) 400MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتاول نورودینون فورت (ب1+ب6+ب12)30ع VITAWELL NEURODINON FORTE 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد چشمی بتامتازون - ناژو 0/1 درصد 3 گ1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین2/6م گ-البرز دارو50ع nitrocardin2/6 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال پروژسترون 400 م گ - کاسپین 10ع PROGESTERONE 400MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر کراتین 250/3000گ- یوروویتال1ع EURHO VITAL CREATINE 3000 250 G زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-عماد1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 4/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 4.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص بیوتی فیکس(حفظ سلامت پوست مو وناخن)-ویتاویوا30ع BeautyFix TAB 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر گرند فیت(کلاژن پپتید)330گ-نورم لایف1ع NORM LIFE GRAND-FIT /330 G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نوروپنتین 100 م گ-مهردارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایزوسورباید 10 م.گ -آریا 100ع ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لویستام (لوتیراستام)500 م گ 30 ع LEVICETAM®(LEVETIRACETAM) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ-امین28ع OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لاکتاول(مولتی ویتامین دوران شیردهی)60ع LACTAWELL TABLET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فرومین (آهن پیروفسفات لیپوزومال)30 م ل-کیندر1ع FISHER KINDER FERROMIN DROP 30 ML/ زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین (آزیترومایسین) 200م گ ، 30م ل 1ع AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی الوکوماد(مومتازون)30گ1ع ELOCOMAD 15G TOPICAL OINTMENT 0.1 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برینیل (دکسترومتورفان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مرازول (امپرازول)20 م گ -عبیدی 28 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین ب کمپلکس -یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN B® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م گ 30 ع SERTRALINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن 325 م گ -مفید 100ع ACETAMINOPHEN TABLET ORAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دسمورین (دسموپرسین ) 10 م ک گ / پاف 5 م ل 1 ع - یخچالی DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره این فر(فروس سولفات)با طعم توت فرنگی 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL D زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بیوتین فورته(بیوتین 5000م ک گ+زینک 5 م گ )-گلدن اسکور30ع GOLDEN SCORE BIOTIN FORTE 5000MCG+ZINC5MG BOTTLE 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منیزیم اکتیو -آپوویتال30ع APOVITAL MAGNESIUM AKTIV 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیتاگلیپتین/متفورمین500/50م گ-حکیم 30ع SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نیتریک اکسید750 م گ-بیس90ع BASE NO2 (NITRIC OXIDE) /90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول اگزکیم(ریواستیگمین)3 م گ 100ع EXEKIM CAPSULE ORAL 3 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)300 واحدی1ع-یخچالی FOLLITROPIN ALFA INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایکافن(استامینوفن/ کافئین/ ایبوپروفن) 200/40/325 م گ 30ع ICAFEN 325/40/200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم (ایبوپروفن) 400 م گ100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره اِی ان دی (ویتامین آ+د)30 م ل 1ع PHARMAGEN AND AND DROP VITAMIN A+D زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سی-فیکس(ویتامین ث)1000 م گ -ویتاویوا30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم دیکلوفناک پتاسیم 25 م گ -تهران دارو50ع DICLOFENAC POTASSIUM CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اریترومایسین-سپیداج 1000 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع LISINOPRIL 20MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید)80 م گ-تهران شیمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فموژکس-آی اچ(پروژسترون) 50 م گ / 1 م ل 10ع PROGESTERONE <IRANHORMONE> 50MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سورانکس(سورافنیب)200 م گ 30ع SORANEX 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوتکس (رزوواستاتین)10م گ30 ع ROSUVASTATIN <TC> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن) 200 م گ100ع IBUKIM® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 500 گ-عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 500G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فرورال(آهن/اسید فولیک)گلدن لایف-درمان یاب دارو 30 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ-عماد 10 ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میگراگل 30ع MIGRAGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
دهان شویه پایادنتال(زینک و هیدروژن پراکساید)200 م ل 1ع PAYADENTAL ICY PEPERMINT MOUTH RINSE زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکسومکس نیو (گلوکزامین کندروتین ام اس ام)30ع FLEXOMAX NEW زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)10م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول انرژیفیکس(عصاره جین سنگ/ کافئین)-هرباویوا 60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م.گ-روز دارو100ع NORTRIPTYLINE <RUZDAROU> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 3-جی یو اف قوطی400 گ 1ع BIOMIL PLUS 1-3 YEARS400 G زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص مرولیک(مایکوفنولیک اسید)360 م گ 120ع MEROLIC TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هایپیران500 م ک گ30ع HYPIRAN® TAB 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سوماتریپتان 50 م.گ-پورسینا 10 ع SUMATRIPTAN <PURSINA> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم هیدروکینون 4%30گ-بهوزان1ع HYDROQUINONE-BEHVAZAN® 4% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بتازونکس ال آ(بتامتازون ال آ) 3 م گ / 1 م ل10ع- یخچالی BETASONEX L.A. INJECTION, SUSPENSION, EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 5 م ل- فارابی 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ایرالوکس 30 م.ل IRALVEX® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول 5 م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک) 30 م ل 1ع Rudioretic drop زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آفاپنم ( مروپنم )1 گ 10 ع MEROPENEM <AFACHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پیوسته رهش دیکلوفناک 100 م گ -امین100ع DICLOFENAC SODIUM CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی ایورمکتین-گیلارانکو 1درصد 15گ 1ع IVERMECTIN CREAM TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام کاکائو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM COCOA 400 G زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.5درصد10 م ل 1ع NASOPHRIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ای سی (آداپالن/ بنزوئیل پروکساید)15گ 1ع AC CURE MLE GEL TOPICAL 0.1 %/2.5 % 15 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره تریمیپرامین 4% 30م.ل-شهر دارو1ع TRIMIPRAMINE MALEATE 4% ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏10%‏ 30گ-1ع PANGEL®(BENZOYL PEROXIDE) 10% 30G GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ونلافاکسین-حکیم 75م گ100ع VENLAFAXINE-HAKIM TABLET ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 250 م گ ، 100 م ل 1ع CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فرینمیا(آیرون سوکروز)20م.گ/م.ل5م.ل 5ع FERRINEMIA®(IRON AS SUCROSE) 20MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول هیالورون سائور پلاس کلاژن و بیوتین-یوروویتال30ع EURHO VITAL HYALURONSAURE PLUS KOLLAGEN & BIOTIN CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت ویتا زینک(مولتی ویتامین+کلسیم+زینک)150 م ل 1ع VITAZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (مردان بالای 50 سال)- اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR MEN+50.STP.PHARMA BOTTEL30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت سناگل 60 م.ل1ع SENAGOL® 60ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص استامینوفن-حکیم500 م گ 50 ع ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیموسکار (بی پریدن) 2 م گ 100ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ونوگل 30 ع VENOGOL® FC TABLET زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول امگا 500/3 م گ-آپوویتال30ع APOVITAL OMEGA 3 KAPSELN 3*10 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری دهانی بکلومیت(بکلومتازون)50 م ک گ /پاف 1ع BECLOMATE INHALANT RESPIRATORY 50 ug/1{dose} 200 ug زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.25درصد10 م ل 1ع NASOPHRIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام40 م.گ-امین 30 ع CITALOPRAM <AMIN> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رها کلد روز(استامینوفن/فنیل افرین)30ع RAHA COLD DAY TABLET ORAL 500 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آیروژل(فروس سولفات/فولیک اسید/ویتامین ب12/ویتامین ث)30ع IROGEL BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م گ- حکیم 100ع BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه برنی ادالتس(فسفومایسین)3گ 1ع BERNY adult(fosfomycin) 3g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین20 م گ -سبحان 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداگرا (سیلدنافیل) 50 م گ 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی داپسوژل(داپسون)5درصد 30گ 1ع DAPSOGEL GEL TOPICAL 5 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص های -ویژن (بهبود عملکرد چشم)60ع High-vision Tab زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی ایپرانوز(ایپراتروپیوم )0/06 درصد 14 م ل 1ع IPRANOSE SPRAY, METERED NASAL 42 ug/1{Puff} mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس) 0/03 درصد 30گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.03 Topical oint زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فیتوون(شاه بلوط هندی) - آمی ویتال 30ع PHYTOVEN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 3800م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اپلینون(اپلرنون)25 م گ30ع EPLINON TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پریزل گات(امپرازول)20 م گ 14ع PRIZELGUT CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی آدالن(آداپالن)30گ 1ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استومد(آلندرونیت)70 م گ 4ع OSTOMOD 70MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروفیکس فورت(آهن لیپوزمال)30 م ل 1ع DAYONIX IROFIX FORTE 30ML,TUTTI FRUTTI FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال موپم (مروپنم)1گ1ع MEROPENEM INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
روغن ماهی تن با طعم انبه 200م ل-بیوریجینال1ع EMULSIFIED TUNA OIL - <Bioriginal Food & Sciences> 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول جینسینگ+رویالی ژلی -میکس نچرال 100ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص گلی کلازید80 م گ-پورسینا100ع GLICLAZIDE <PURSINA> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاول لوتئین(کمک به سلامت چشم)40 م گ 30ع VITAWELL LUTEIN 40 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اس دی اف 100 م گ (سیلدنافیل) 8 ع S D F® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو کل تار - ناژو 1 درصد 150 م ل 1ع COAL TAR-NAJO® 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
پماد تروماهرب1ع _HERBAL MEDICINES زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م.گ-لقمان100ع AMOXICILLIN <LOGHMAN> 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکاربوز50 م گ-مفید100ع ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکساسین200 م گ-خوارزمی20ع OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اوسرین 400درصد 1600 م ل-سینودرم 1ع EUCERIN 400% 1600 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون ( ناندرولون دکانوات)25 م گ / 1 م ل 10 ع NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پیرومول(استامینوفن)1 گ / 6.7 م ل 15ع ACETAMINOPHEN 150MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون زیتروکیم(آزیترومایسین)200م.گ15م ل1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واژینال لاکتوواژ 14ع-یخچالی LACTOVAG® 500 MG VAGINAL CAP 1*14 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیسامین(بیسموت ساب سیترات) 120م گ40 ع BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع MULTIVITAMIN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 6000واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق دفلوکس (دکسترانومر+هیالورونیک اسید )50 م گ همراه سوزن 1ع Deflux(Detranomer50 mg\Hyaluronic Acide15 mg) زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کپسول ویتاگلوبین(آهن / اسیدفولیک/ زینک/مس/ب کمپلکس) 30ع VITAGLOBIN HEGMATAN زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسیم سیترات منیزیم زینک ویتامین د-آپوویتال30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم (کلسیم )500م.گ-حکیم 10ع CALCIUM-Hakim 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مولتی ویت 50+(برای افراد بالای 50 سال)-آپوویتال30ع APOVITAL MULTIVIT 50+ 2*15 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز استریل 10‏×10س GAZEASTRIL10.10 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص لورکستادین(دس لوراتادین)5 م گ 30ع LOREXTADIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -مهبان دارو 50ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال2(ازماه ششم به بعد)قوطی 400گ 1ع MILK TRUEVITAL 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
ویال لیتک (کلادربین) 10 م گ 5 م ل 1 ع - یخچالی Vial Litak 10 m g /5 m l /Lipomed زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول آوودین ( آووکادو / سویا ) 32ع AVODIN® CAP 32 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین ث) 500 م گ 10ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 1000 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب12 فورته 1000 م ک گ_ گلدن اسکور60ع GOLDEN SCORE VITAMIN B12 FORTE 60