ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
پماد کلوبتازول0.05% 15 گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ممویت ب 12 (گلوتامین +سیانوکوبالامین+فسفورسین)6ع MEMOVIT B12 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد موضعی مومتازون بهسا 0/1 درصد 15 گ 1ع MOMETASONE-BEHSA® 0/1% 15G TOP OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک کید (زینک گلوکونات) طعم دار200 م ل -آمی ویتال 1ع ZINC KID AMIN® 200 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیتاگلیپتین+متفورمین500/50 م گ-تهران دارو 30ع SITAGLIPTIN / METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فنوفیبرات -حکیم200 م گ 100ع FENOFIBRATE-HAKIM 200 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی-الحاوی 60 م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN P-ALHAVI® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اینوسترال(سرترالین) 100 م گ 50ع SERTRALINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلیندازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2% 40گ 1ع CLINDAZOL(CLINDAMYCIN/CLOTRIMAZOLE) VAGINAL CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول 40 م گ -آوه سینا20ع ESOMEPRAZOLE 40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی سالیراویرا(کمک به درمان بیماران سرپایی کووید19)20م ل1ع SALIRAVIRA® 20 NASAL SPRAY 20 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 400 م گ-مرهم دارو 20 ع GABAPENTIN <MHD> 400MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اسید سالیسیلیک-سپیداج 100 گ SALICYLIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول بنزیل بنزوات-سپیداج 1000 م.ل BENZYL BENZOATE <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)100 م گ30 ع JANUVEX 100 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال‏ هیدروکورتیزون 100م گ (روتکس ‏مدیکا) 1ع HYDROCORTISONE <ROTEXMEDICA> 100MG 8ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ 80م0گ -حکیم 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60 م ل -خوارزمی 1ع PEDIATRIC GRIPPE SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 1000م ک گ / 1 م ل10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول 5-اچ تی پی(هیدروکسی تریپتوفان)100 م گ60ع NUFORMA 5-HTP /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 20 م گ 30 ع ATORVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 2 م.گ -آریا 100ع TERAZOCIN-ARYA® 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کربوپلات(کربوپلاتین)50 م گ /5 م ل 1ع CARBOPLAT INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 10 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول شیرافزا 30ع SHIRAFZA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول موضعی متوکسالن 1% 30 م.ل- بهوزان 1ع METHOXSALEN-BEHVAZAN®1% 30ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین (کلرپرومازین) 100 م گ 100ع CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی فلونیکس(فلوتیکازون)50م.ک .گ 1ع FLUNIX® 50MCG/DOSE 120DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پروپوفول1% 20م ل - فرزنیوس 1ع PROPOFOL <FRESENIUS> 200MG/20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کرم لیدوکائین پی(لیدوکائین / پریلوکائین) 30 گ 1ع LIDOCAINE/PRILOCAINE CREAM TOPICAL 2.5 g/2.5 g/100g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین200م گ-امین100ع CARBAMAZEPINE TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی زیروویت(ویتامین آ)25000واحد/100گ5گ1ع XEROVIT OINTMENT OPHTHALMIC 250 [iU]/1g 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم500 م گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاتیزون (هیدروکورتیزون ) 100 م گ 10 ع HYDROCORTISONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهاکین ( والپروات سدیم )200 م.گ100ع VALPROATE SODIUM 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آدسول(ویتامین آ+د)15 م ل 1ع ADSOL 15 ML/ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 75 م گ 100ع CINAZIN® 75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امزول(امپرازول) 20 م گ 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروکید (3سالگی به بعد) قوطی400گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 1® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 1 قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
پودر بی سی ای ای مکس پاور360گ-نوتری ویتا1ع BCAA MAX POWER NUTRIVITA 360G زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت والپروات سدیم بهسا 200 م گ ، 120 م ل 1ع VALPROATE SODIUM BEHSA 200MG/5ML 120ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیدیانس(امپاگلیفلوزین)25 م گ30ع GLIDIANCE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ففول(آهن/اسیدفولیک)30ع FEFOL SPANSULE® CAP 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت تئوزین(تئوفیلین جی)120م ل1ع THEOZIN SOLUTION ORAL 50 mg/30 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی آسیکلوویر5%10گ- ناژو1ع ACICLOVIR-NAJO® 5% 10G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن125 م گ-آرنیکا سلامت10ع ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 125 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرو نولاکتون)100 م گ 100ع SLACTONE 100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان - ناژو 15گ TRIAMCINOLONE N N-NAJO® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی مترونیدازول 0/5درصد 100 م ل -ثامن 1ع METRONIDAZOLE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 10م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی دایمتیکون40 م گ-تهران دارو 100ع DIMETHICONE <TEHRAN DAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 60 م ل-مینا 1ع DEXTROMETHORPHAN <MINA> 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ بلیستر 100ع DOROCONTIN 6.4 BLISTER-100 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بی بی سد1ع BABY SED® ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول بتازونکس ال آ(بتامتازون ال آ) 3 م گ / 1 م ل10ع- یخچالی BETASONEX L.A. INJECTION, SUSPENSION, EXTENDED RELEASE PARENTERAL 3 mg/3 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لاکتوفم 30ع -یخچالی LACTOFEM® 500MG CAP 3*10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاپتوپریل -تدافارم50 م گ 100ع CAPTOPRIL-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 300م گ 100ع ALLOKIM® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست سپتیزان120م ل1ع CEPTIZAN HAND SANITIZER GEL 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شامپو نیکسترین(پرمترین)1درصد 60 م ل + شانه دندانه ریز 1ع PERMETHRIN SHAMPOO TOPICAL 1 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایرنوتکان -مایلن 100م گ /5 م ل 1 ع Irinorecan-Mylan 100 mg /5ml Solution for infusion زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص بیوتین 5000م.ک.گ- رها 100ع BIOTIN<RAHA> 50MCG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سایکوئل(کوئتیاپین) 100م گ 30ع QUETIAPINE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسیماکس(کلسیم کربنات) 100 ع CALCIMAX® 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتاکلد(زینک ویتامین ث اکیناسه)-اس تی پی فارما60ع Vita Cold (vitamin c zinc selenium)CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت ب کو کیم (ب کمپلکس)60 م ل 1ع VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت هانی توس(آویشن + عسل)120م ل -آمی ویتال 1ع HONY TUOS SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص منو آورت 60 ع MENO AVERT TABLET زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص بیکوئل(کوئتیاپین)25 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کتوتیفن 1 م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع KETOTIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بیزالن 30 گ -توتک فار 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کتروفال(کتورولاک)30 م گ/ م ل 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پد پاک کننده پلک و مژه آرگوسول14ع ARGUSOL Eyelids and Eyelashes Cleansing Pad 14 زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 500 م گ-آمی ویتال30ع VITAMIN C 500 - AMIVITAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 1 م.گ -ماد 100ع FOLIC ACID 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس(ویتامین ب 1) 300 م گ 30 ع TIAMAX® 300MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 60CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
لوسیون مومتازون 1%-ناژو 30م0ل MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 10م.گ-تهران دارو 28ع ROSUVASTATIN <TEHRAN DAROU>10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا کودک (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏ س BANDPANSEMANDORBAFT5SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص سینازین ( سیناریزین ) 25 م گ 100ع CINAZIN® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)10 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم آداپالن 0/1 درصد30گ-بهوزان1ع ADAPALENE-BEHVAZAN® 0.1% 30GR CREAM TOPI زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی ولوتیل(استامینوفن)15 م ل 1ع VELOTYL SOLUTION, DROPS ORAL 100 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بوپیبان(بوپروپیون پیوسته رهش)150 م گ30ع BUPIBAN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات طعم دار 15م ل - آمی ویتال 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنگلامید)5م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال گلوکاژن هایپوکیت (گلوکاگون) 1 م گ 1ع GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تداسپت ای آر (متوپرولول پیوسته رهش)23/75 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 23.75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوفوس 70 م گ -البزردارو 4ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پرمترین 2بطری -گیلارانکو 1% همراه با شانه دندانه ریز 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسیکورت ان ان (تریامسینولون ان ان) 0.1% - 15 گ1ع TRIAMCICORT® N.N 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مترونیدازول250م.گ-امین100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL ZINK PLUS JUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
اسپری نیترولینگوال(نیتروگلیسرین)0.4 م.گ 1ع NITROLINGUAL 0.4MG/DOSE 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آسیکلوویر 400م گ-لقمان 60 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تزریقی اینتلکتا (لووکارنیتین)1گ/5م ل 6ع INTELECTA (L-CARNITINE )INJECTION PARENTERAL 200 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص میدرون(میدودرین)2.5م گ100ع MIDRON( MIDODRINE ) TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت سودوافدرین30 م گ/5م ل 60 م ل-عماد1 ع PSEUDOEPHEDRINE-EMAD® 30MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی آمینوون 10درصد500م0ل 1ع AMINOVEN®(AMINO ACID) 10% 500ML GLASS BOTTLE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فوروزماید40 م.گ-کیمیدارو100ع FUROSEMIDE <CHEMIEDAROU> 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آهن+ اسید فولیک آهسته رهش -خوارزمی 30ع IRON+FOLIC ACID CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف واژینال /رکتال پروژسترون400 م گ-بهوزان10ع PROGESTERONE-BEHVAZAN SUPPOSITORY VAGINAL 400 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم الیدل(پیمکرولیموس)1درصد 30گ1ع ELIDEL® 1% 30G CREAM زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص فنی توئین کامپاند(فنی توئین/فنوباربیتال) 100/50م گ-لقمان 100ع PHENYTOIN/PHENOBARBITAL <LOGHMAN> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 1000 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)1000MG TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رهامت (متفورمین )1000 م گ 30ع METFORMIN HCL 1000MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتریپتان (باز شونده در دهان) 10م گ-طب مفید 3ع RIZATRIPTAN TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکس ایفکتس(کلاژن الاستین)30ع FLEX EFFECTS® CAP 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت رانیتیدین 75م.گ/5 م.ل240م.ل-الحاوی1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع LEXODEP 10 Tab زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتد(فاموتیدین) 40 م گ 100ع FAMOTED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم(ایبوپروفن) 200 م گ100ع IBUKIM® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت گایافنزین 60 م ل - امین 1ع GUAIFENESIN <AMIN> 100MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5م.گ-تدافارم تهران دارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(2000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 2000 IU SOFTGEL 3*20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آمی تریپتیلین 25 م گ-جالینوس100ع AMITRIPTYLINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فروس سولفات بهسا طعم دار 15 م ل 1ع FERROS SULFATE BEHSA®DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لیورهرب پلاس ب 30ع LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلسی فان-پلاس(کلسیم/منیزیم/زینک/مس/منکنز/ویتامین دی/بور)60ع CALCIFUN-PLUS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول کتورولاک 30 م گ/ 1 م ل -البرز دارو 10ع KETOROLAC INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 30 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 4000 واحد 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرسوفر پرسی پیته(گوگرد)-سپیداج 100 گ1ع SULFUR_PERCIPITATED_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 60‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
باند پانسمان 5‏/‏‏7×300س 16‏ ع‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 3000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE 3000-bsk زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دافلون (دایسمین + هسپریدین)500 م گ 30 ع Daflon 500 mg TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیدوپین آرایکس( ام اس ام)1گ -اس تی پی فارما30ع Fadopain(MSM) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع POWERFIT® CAP 2*16 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE)0.18MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل مطلق 99/8 درجه بطری - کیمیا الکل 2.5 ل ABSOLUTE ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 99 % 2.5 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول اسلیم مکس (کاهش وزن/ کاهش اشتها ) 500 م گ 30 ع slimmax cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تداگلیز(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش) 6/4 م گ 50ع NITROGLYCERIN SR 6.4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 500 گ HYDROQUINONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-آفا100ع AMOXICILLIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بلادوناپی بی - الحاوی 100ع BELLADONNA PB TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری مینرین(دسموپرسین)10م ک گ /دوز5 م ل1ع MINIRIN® 0.1MG/ML 5ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شامپو کتوزانول(کتوکونازول)2 درصد 100م ل1ع KETOCONAZOLE-BEHVAZAN® 2% 100ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 75 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوفناک پتاسیم 50 م.گ-امین100ع DICLOFENAC POTASSIUM <AMIN> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه-سپیداج1ع PHENOL GLYCERIN SEPIDAG® OTIC DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول آنتی سپتیک دست کلرهگزیدین1% -آفاشیمی 250 م ل 1ع ANTISEPTIC SOLUTION-AFA CHEMI 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 40 م گ 30 ع ATORVASTATIN 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیموبلاک(اس امپرازول)10م گ/3گ28ع CHYMUBLOCK GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 10 mg g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مسترب (ب کمپلکس)-شهر دارو100ع Mr B Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ال دورام سی فورت100ع L DORAM-C FORT® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین پیوسته رهش) 500 م گ 60ع METFORTEX ER 500 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفرام(دیفن هیدرامین)60 م ل 1ع DIFRAM SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فاراموکس 400 م گ فارابی -1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 500 م گ (آمپی سیلین 500) - جابر 25ع AMPIXILL® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول افتاویت شهردارو 36 ع OFTAVIT® <SHD> CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال آزیترومایسین 500 م گ وریدی-آفا شیمی 10ع AZITHROMYCIN POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پد الکل (پنکل) 100 ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قطره دای کولیک گات(دایمتیکون)30 م ل 1ع DICOLICGUT SUSPENSION, DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ -عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
وازلین 100 گ -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)150م.گ/25م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)150MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون کلوبتازول 0/05%-بهوزان1ع CLOBETASOL-BEHVAZAN® 0.05% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آیروژل(فروس سولفات/فولیک اسید/ویتامین ب12/ویتامین ث)30ع IROGEL BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 7/5م گ-لقمان100ع MELOXICAM <LOGHMAN> 7.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت زینک 15 ع-یخچالی KIDILACT ZINC®1 G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محافظ صورت رافا مشکی (شیلد - یدک دار) 1ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند بهسا طعم دار60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND BEHSA 12.5 MG/125 MG/5ML 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)100م.گ 1ع OXALIPLATIN <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ساینوژل(هیالورونات سدیم)32 م گ/2 م ل1ع synogel(sodum hyaluronate)1.6% 32mg/2 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏25‏/‏1‏- 24ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص رزویک-آی اچ(رزوواستاتین)20م گ 30ع ROSUVIC-IH TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فربولین(فروس سولفات)60م ل 1ع FERBOLIN <SHAHREDAROU> 200MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ-مینا 100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوپرولول پیوسته رهش 47/5 م گ - آوه سینا 60 ع METOPROLOL SUCCINATE 47.5 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آبسرتین ( ایمیگلوسراز)200 واحد 1 ع - یخچالی Abcertin ( Imiglucerase) 200 IU vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری دهانی کلنیل (بکلومتازون)100م ک گ200پاف 1ع CLENIL 100 MCG/PUFF 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول شستشوی لنز آل کلین سافت350 م ل-آویزور1ع All Clean Soft 350 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص وانا فلکائینید استات 100 م گ 30ع VANA FLECAINIDE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پکلی تاکسل300 م گ/50 م ل-سبحان انکولوژی1ع PACLITAXEL<STRAGEN PHARMA>300MG50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر استنشاقی رولنیوم(فلوتیگازون 500/سالمترول 50) م ک گ در دوز 60 ع SALMETEROL+FLUTICASONE 50/500 MCG/DOSE DISC RESP. زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف ایندومتاسین 50م گ-ناژو10ع INDOMETHACIN-NAJO 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 2/5%-بهسا 1ع SELENIUM SULFIDE-BEHSA® 2.5% SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لنسوزول (لانسوپرازول)15م گ 28ع LANSOZOL®(LANSOPRAZOLE) 15MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون تگاتارد(کاربامازپین)100م گ/5م ل250 م ل1ع TEGATARD SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین (کلسیم فولینات) 200م گ /20م ل1ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 200MG/20ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ-استار ویت60ع STAR VIT ZINC PLUS 10 MG SOFTGEL 3*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کتوتیفن-الحاوی 1م گ100ع KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کاندیزول(کلوتریمازول) 1% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلی زاکس(سولفاسالازین)500 م گ 100ع COLLIZAX 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-حکیم 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان -نیک سادا1ع PEDIATRIC GRIPPE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پگلینو(امپاگلیفلوزین)25 م گ30ع PAGLINO TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال نیمودیپین10 م گ/50 م ل-آلتان1ع NIMODIPINE ALTAN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 0.2 mg/1mL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره شیرافزا 30 م ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری دهانی کاتوسین(فلوتیکازون)250 م ک گ/پاف120پاف1ع CATOSIN AEROSOL, METERED RESPIRATORY 250 ug/1{dose} 120 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وزانویید (ترتینوئین)10م0گ 100ع VESANOID®(TRETINOIN) 10MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آبنبات سرد با طعم توت فرنگی و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 20‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت میناپرازین(پی پرازین)60 م ل 1ع PIPERAZINE CITRATE 750MG/5ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دپوکورتین40م.گ(متیل پردنیزولون) -ایران هورمون1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی و زینک 500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA ZINC+C® EFF TAB 20 ZINC 15 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ونکوجکت (ونکومایسین) 500 م گ10ع VANCOMYCIN INJECTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب12 (سیانوکوبالامین) 2500م.ک.گ-رها 250ع Vitamin B12 2500MCG (ODT) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کرم بتا متازون 0.1% 15گ-عماد1ع BETAMETHASONE-EMAD® 0.1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد5م.ل-ایران هورمون 10 ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول(نفازولین) 0.05درصد10 م ل 1ع NAPRISOL SOLUTION, DROPS NASAL 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین1گ( اطفال)-ناژو 10ع GLYCERIN-NAJO1 RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی لوتیرامین(لوتیراستام)500 م گ ،120 م ل1ع LEVETIRAMIN SOLUTION ORAL 100 mg/1 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دایجسبس آرایکس30ع DIGESBES RX® CAP 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم قندی نمکی 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین آ+د با طعم پرتغال30 م ل-یوروویتال 1ع EURHO VITAL A+D DROPS 30 ML DROPS/HEGMATAN DAROU GHARB/ ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-ناژو100ع MEFENAMIC ACID-NAJO® 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پاورفیت(تقویت وتعدیل سیستم ایمنی بدن)32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد رهامین30 گ 1ع RAHAMIN® OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کالامین 8 درصد30گ-بهوزان1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین -حکیم 50 م گ 30ع SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول نیترال (نیتروگلیسیرین)10م0گ2م0ل 10ع NITRAL®(NITROGLYCERIN) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سوپراکلد(OTC)-امین 30 ع SUPRACOLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتالاکت 30ع VITALACT® TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -شفا 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتن (مولتی ویتامین) 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITEN® ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رزوتکس (رزوواستاتین)40 م گ30 ع ROSUTEX(ROSUVASTATIN) 40 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلوزام (کلوبازام)10 م گ حکیم 100ع CLOBAZAM TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرودین-آریان سلامت 32ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم استامینوفن کدئین 300/20 م گ -تهران دارو 50ع ACETAMINOPHEN/CODEINE CAPSULE, GELATIN COATED ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول10م گ - امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روجینسینگ (تقویت عمومی بدن) 500 م گ 30 ع RUGINSING® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-خوارزمی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین 2درصد 60م.ل -پاک دارو 1ع ERYTHROMYCIN 2% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 200 م گ 30ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس پابا و ب کمپلکس آهسته رهش -یورو ویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS PABA & B-KOMPLEX 4*15CAPSUL/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسینورم پلاس(کلسیم منیزیم زینک ویتامین د3)- فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN CALCINORM PLUS® TAB 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ایمواستیم ( اکی هرب ) 30ع ECHIHERB® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه10گ-سپیداج 10ع PIDROLAX POWDER ORAL 10 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی باکتی مد(سولفاستامید 20%) -سینا دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش75م گ 30 ع VENLAFAXINE-HAKIM 75 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری برونکوسپت 15 م.ل1ع BRONCHOSEPT® TOPICAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین) 50 م ک گ 100ع LEVOXINE® 50MCG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداسپت ای آر (متوپرولول پیوسته رهش)47/5 م گ 30ع TEDACEPT TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کید 3 فورت(ویتامین د)12000واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 FORT® 15 ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول اریترومایسین-سپیداج 2% 60م.ل 1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> 2% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وازوگل 30ع VASOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین5% 10 م ل-سینادارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر 5% 10گ-بهوزان1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص یدمام(اسید فولیک+ید)30ع IOD-MOM TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل پاور(ال آرژنین/زینک/ماکا)10م ل 14ع BIOENERGOL POWER 10 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر) 200 م ل همراه با شانه فلزی 1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آدنوزین 3 م گ/1 م ل 2 م ل -باکستر 5ع ADENOSINE 3 MG/ML VIAL 2 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص سوکرالفیت-سها100ع SUCRALFATE-SOHA® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناپرون(ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کلرفنیرامین2 م گ/5 م ل، 60 م ل-شهر دارو1ع CHLORPHENIRAMINE <SHD> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول0.7م گ -سبحان دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم نیکسامل(پرمترین)1 درصد 60 گ + شانه دندانه ریز 1ع NIXAMOL 1% (PERMETRIN) CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون گل ایچ (ضد خارش)1ع GOL-ITCH® LOTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اپلینون(اپلرنون)50 م گ30ع EPLINON TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه پنتاسا پیوسته رهش(مزالازین) 1گ 50ع PENTASA PROL RELEASE 1 G SACHET زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مینیرین ملت(دسموپرسین)60 م ک گ 30ع MINIRIN MELT 60 MCG LYOPHILISATE زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
لانولین-سپیداج 1000 گ1ع LANOLIN <SEPIDAJ> BULK-LIQUID زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کلوی کیدز(ویتامین آ+دی+ایی)30 م ل1ع KLEVIKIDS DROP 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی ایکتیول 10درصد 15گ-کیمیا دارو سپهر 1ع ICHTHYOL OINTMENT TOPICAL 10 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکسوم (روغن آووکادو، سویا ،هیالورنیک اسید)-فلکسان فیشر 30ع FISHER FLEXAN FLEXOM زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان آوی ان استیل (استیل سیستئین) 600 م گ 10ع ACETYLCYSTEINE <AVICENNA> 600MG EFF TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آیزن سافت (آهن +روی +ویتامین)200 م ل -یوروویتال1ع EURHO VITAL EISENSAFT 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر کوجیک اسید-سپیداج 50 گ1ع KOJIC ACID <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لنسوزول ( لانسوپرازول) 30 م گ 28ع LANSOPRAZOLE) 30MG CAP) LANSOZOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت جینکو ویتون(جینگ سین +مولتی ویتامین)200م ل1ع GINKGOVITON® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی 25/100م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل آدالن(آداپالن)30گ 1ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اپرمیترون(اپرپیتانت)125/80/80 م گ 3ع APREMITRON 125/80/80 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی فورت25/250م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)5م.گ/1.5م.ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN (SOMATROPIN) INJECTION PARENTERAL 10 [iU]/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آنژیوکت آبی مدیتکس 1ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ویتامین آ-تداژل 50000 واحد 60ع VITAMIN A-TEDAGEL® 50000IU SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3-جی یو اف قوطی400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25م گ-لقمان 30 ع LOSARTAN <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زیتاکس (ریتوکسی مب)500 م گ/50 م ل 1ع-یخچالی ZYTUX®(RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 100 م گ -امین 100ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/1G ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ایونینگ پریم رز(روغن گل مغربی)500 م گ -الیت 36ع EVENING PRIMROSE OIL- SOFTGEL 3*12 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دانوژن(دانازول) 200م.گ 100ع DANOGEN 200MG 100 TABLETS/PACK زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت کیدی کلد (سرماخوردگی کودکان) 60 م ل1ع KIDI COLD زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیر- نیل بیوتی کمپلکس-ویتالیز60ع HAIR NAIL BEAUTY COMPLEX 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 50 م گ100ع CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)30 م گ 1ع METHOTREXATE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.6 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOFAR 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسول(پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAMIPEXOLE 0.18 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره خوراکی آیروزاد(روی و آهن و ویتامین آ+د)30 م ل 1ع IROZAD 30 ML/VANILLA زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 100 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60 م ل -رها 1ع(بدون جعبه) PEDIATRIC GRIPPE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس بزرگ(بدون پودر)50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین/ متفورمین)1000/50 م گ 30ع JANUMIX 50/1000 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نانو-دی(ویتامین د3)2000 واحد 60 ع Nano-D 2000 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند کشی 450×20 س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
گاز ساده 8لایه 10‏در10‏ نیم کیلویی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین) 250 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموزیت -آی اچ (بروموکریپتین)2/5م گ 30ع BROMOZIT-IH 2.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آرتروزن(گلوکزآمین کندروتین ام اس ام)60ع ARTROZEN® TAB 4*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دروکسیب(سلکوکسیب)200 م گ50ع DOROXIB CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف پاکتی 300 گ 1 ع MILK BIOMIL3® 300 G SACHET زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط 50ع OP-PERFECT Vinyl - Vinolex - Rose Maryam medium زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره دایمتیکون30م ل-نیک سادا 1ع SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) DIMETHICONE-NIXADA SOLUTION, DROPS ORAL 41.2 mg/1mL 30 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین -شهر دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م گ100ع PROPRATED® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ایی 100 واحد 100 ع- داروپخش زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری بینی فلازون(فلوتیکازون)50 م.ک.گ1ع FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره دیکلوپتین (دیکلوفناک سدیم) 0.1 % -سینا دارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پینوا (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین)30ع PAINOVA CAPSULE ORAL 325 mg/40 mg/200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ -آپوویتال20 ع Apovital Vitamin C 1000mg EFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول وانا پیور(امگا3.6.9)1200 م گ -نورم لایف 60ع VANA PURE® 1200 MG SOFT GEL 60 CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ-عماد 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی فنیل افرین زینک0.12/0.25درصد10 م ل1ع PHENYLEPHRINE ZINC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.12 %/0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مونته کیم(مونته لوکاست)5 م گ 30ع MONTEKIM 5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-فارماشیمی 20ع SORBITOL <PHARMACHIMI> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 40م گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 40MG/ML 1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پاستیل دکتر گامفی(مولتی ویتامین)60 ع DR.GUMFI (MULTIVITAMIN) GUMMY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ماسک تاشو کا ان 95 10ع KN95MASK FOLD TYPE زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص کروم 200 م ک گ- یوروویتال60ع EURHO VITAL CHROM 200 30 * 2 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 25 م 100 ع -مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ناتریلیکس ( اینداپامید) 1/5 م گ آهسته رهش -روژین دارو30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اکیزولین(سفازولین)1گ1ع EQIZOLIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 1 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص بیوتی فیکس(حفظ سلامت پوست مو وناخن)30ع BeautyFix TAB 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال انسولین رونولین آر (رگولار)1000واحد/10م ل 1ع-یخچالی INSULIN REGULAR HUMAN 1000U/10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس بزرگ 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
باند کشی فشار متوسط 15‏س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م ل-ثامن 1ع RINGERS INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدیتن (ویتامین آ+د)طعم دار 15 م ل - آمی ویتال 1ع VITAMIN A+D ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت استئوکر 200 م ل -ویتابیوتیک1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سویاگل 30 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص زیر زبانی واناتونین سیلور(ملاتونین)5 م گ-نورم لایف60ع NORM LIFE-VANATONIN SILVER /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ30ع REBUMER(SEVELAMER ) 800 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لانگ گاز 40‏×30س 20ع LENGAZ40X30 20 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - پورسینا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10م گ- ویتاول30ع ZINC PLUS 10 MG VITAWELL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت فلوپد(سرماخوردگی کودکان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع FLUPED SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان زینک+ ویتامین آ،ث،ای طعم دار-حکیم 20 ع ZINC+VITAMIN A+VITAMIN C+VITAMIN E - <Hakim Pharmaceutical Co.> زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مبندازول 100 م گ 120ع MEBENDAZOLE TABLET, CHEWABLE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول استئوبان(کلسیم+ د3+ ویتامین کا+ زینک+ منیزیم)60ع Osteoban Vitawell Tab زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کراتاگل 30ع CRATAGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آفازید (سفتازیدیم) 2 گ 10ع AFAZID®2G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیس پلاتین - مایلن 10 م گ /10م ل 1 ع Cisplatin<Maylan> 10 mg/10 ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت نئوزینک(زینک گلوکونات) 120م ل1ع Neo zinc (zinc gluconate) 120 ML syrup زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
غذای ویژه گاسترو-فیکس پاکتی 250 گ 1 ع GASTROFIX® 250 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قطره لیپیفر فورت (آهن لیپوزومال /ویتامین ب12 / فولیک اسید)30 م ل1ع LIPIFERR FORTE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بیوتین800 م ک گ-جالینوس50ع BIOTIN 0.8 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) ALU ALU 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سرترابان(سرترالین)50 م گ 50ع SERTRALINE (AS HYDROCHLORIDE) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سومی ترکس(سوماتریپتان) 50 م گ 4 ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زینک پلاس 15 م گ-یورو ویتال60ع EURHO VITAL ZINK PLUS 15 3 X 20 TABLETS/ HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر پروژسترون-سپیداج 20 گ PROGESTERONE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ونوفر ( آیرون ساکروز)100 م گ /5 م ل 5 ع Venofer 100 m g /5 m l زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین1درصد 60 م ل -بهوزان1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز3/33درصدسدیم کلراید 0/3درصد 1000 م ل-ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 3.33 %/0.3 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسلیم کوئیک 30ع SLIM QUICK® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم کلوبتازول 0.05% 15گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروگلیسم(دیازوکساید)100 م گ 100ع PROGLICEM CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص وارفارین 5 م گ - اوریون فارما 100 ع Warfarin < orion pharma> 5 mg Tab زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی ناپریوین(نفازولین 1%)-سینا دارو1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 6000واحد- ایران هورمون 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (6,000 U) 0.6ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد رکتال زایلکس-اچ (لیدوکائین/هیدروکورتیزون)0.5/5درصد15گ+اپلیکاتور1ع XYLEX-H OINTMENT RECTAL 5 %/0.5 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بیبی جویس‏(مولتی ویتامین) 1ع EURHO VITAL BABY JUICE® 30ML DROP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول اس امپرازول-حکیم40م گ 14 ع ESOMEPRAZOLE-HAKIM®40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیورزید(هیدروکلروتیازید) 50 م گ30 ع DIUREZID(HYDROCHLOROTHIAZIDE) 50MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ستیریزین 10م گ -کیمیدارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دایمتیکون40 م گ سبحان دارو -100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لاغری اسلیم مد(سرکه سیب/چای سبز)60 ع SLIMED® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص مخمر آبجو -اس تی پی فارما60ع BREWERS YEAST-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره اشک مصنوعی آیاوت 10 م.ل - رها 1ع EYEAWET® 10ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زتابین (کپسیتابین) 500م.گ- نانوالوند60ع XETABIN (CAPECITABINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میناکلد(سرماخوردگی بزرگسالان)100ع MINACOLD® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آتوسترول (آتورواستاتین) 10 م گ 30 ع ATORVASTATIN 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رونسول(کاهش قند خون) 30 ع RUNSUL® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول هیدانتیک(فنی‏توئین‏سدیم)250م0گ5م0ل 5ع HYDANTIC®(PHENYTOIN SODIUM) 250MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بن فرول (ویتامین د3)2000واحد60ع BONFEROL 2000 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پکتوگل1ع PRUCALOPRIDE 2MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مودامین(کنترل استرس و بهبود خلق و خو)30ع MOODAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
چسب ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2جیانگ سو 12‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
گاز نخ دار 8 لایه 500گ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کرم واژینال کلومازول(کلوتریمازول) 1 درصد 50 گ 1ع CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هپیلکس (کافئین)200 م گ -اس تی فارما30ع HAPILEX ST BLISTER(2*15) زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 1000م گ-آمی ویتال 30ع VITAMIN C 1000 - (Amin Pharmaceutical Co.) زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 50م0گ 10ع INDOMETHACIN-EMAD® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول نبولایزر سالبوایر(سالبوتامول)2/5 م گ/2/5 م ل60ع SALBUAIR INHALANT RESPIRATORY 2.5 mg/2.5mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان کلسیم + ث -هانسال20 ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -آپو ویتال20ع APOVITAL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوراتکس (لوراتادین) 10 م گ 100ع LORATEX(LORATADINE) ® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن -حکیم طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - رازک زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کالامکس (کالامین) 8 درصد 30 گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین-الحاوی 4 م گ100ع CYPROHEPTADIN-ALHAVI® 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث)250 م گ با طعم تمشک 30ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول خوراکی آیبروگل 1ع IBEROGOL® 30 ML LIQUID زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 25 م گ - امین100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 4 ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 3800 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 2درصد(با 7 اپلیکاتور) 50گOTC-رها 1ع CLOTRIMAZOLE <RAHA> 2% VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مونته کیم(مونته لوکاست)10 م گ 30ع MONTELUKAST TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال100 م گ-خوارزمی100ع PHENOBARBITAL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (OTC)-امین 1ع KIDI COLD® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوراتکس(لوراتادین) 5 م گ ، 60 م ل 1ع LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5 م گ بلیستر100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پنتومید(پنتوپرازول)40 م گ 1ع PANTOPRAZOLE 40MG FOR INFUSION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لاکسی ژل(منیزیم هیدروکساید)8درصد240 م ل 1ع LAXIGEL SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)25 م گ 1ع METOJECT INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 50 mg/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) تهران شیمی5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)10م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE) 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پابا 500-سپیداج گ PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزینوکس-آی اچ (مزالازین پیوسته رهش)1200م گ 30 ع MEZINOX-IH TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 1200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی استامینوفن 60 م ل-مینا 1ع ACETAMINOPHEN <MINA> 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرافیل(سیپروهپتادین)150 م ل1ع PRAPHIL KHARAZMI SOLUTION ORAL 2 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 370م گ/50م ل1ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 370MG/ML 50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول هپارین سدیم 5000 واحد -ایران هورمون10 ع HEPARIN SODIUM 5000 IU/ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپم (پمترکسد)500م.گ -نانوالوند 1ع ALVOPEM(PEMETREXED) 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 250 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 250ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آوسوی (عصاره آووکادو و سویا)300م گ-بی اس کی 20ع AVOSOY BSK® CAP 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(7/5*270)cm مرهم رازی 60 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول مرازول (امپرازول)20 م گ -عبیدی 28 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فیتوگریپ1ع PHYTOGRIP® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره مولتی بی بی 30 م ل 1ع MULTI BABY 30 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)10 م گ14ع XARIVAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -یورو ویتال20ع EURHO VITAL MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 TABLET(EFF) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال امنی پک 300م گ ید/ م ل100 م ل 1ع OMNIPAQUE 300MGI/ML VIAL 100 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آریپیفای (آریپیپرازول)10م گ 30ع ARIPIFY®(ARIPIPRAZOLE) 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دکسپانتنول500 م گ / 2م ل-پارس بهروزان جم 6ع DEXPANTHENOL 500MG/2ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ملوکسیکام 15 م.گ -لقمان30 ع MELOXICAM <LOGHMAN> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ ث آ 325 م گ - البرز دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم20 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر اوره-سپیداج 100 گ1ع UREA_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول دی کابان(ویتامین دی 3+ کا2)30ع VITAWELL DIKABAN TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آب مقطر -سپیداج4 لیتری1ع DISTILLED WATER <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسیمید- سی (ستریمید /کلرهگزیدین) 250 م ل 1ع CETRIMIDE-C 250ML CONCENTRATED SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کربوپلات(کربوپلاتین)150م گ/15م ل1ع CARBOPLAT (CARBOPLATIN)150MG/15ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ترنسید ( ترانگزامیک اسید) 250 م گ 100ع TRANEXAMIC ACID 250 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 100 م گ-جالینوس100ع VITAMIN B1-JALINOUS TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استومد(آلندرونیت)70 م گ 4ع OSTOMOD 70MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بخور سالیراویرا(کمک به درمان بیماران سرپایی کووید19)20م ل1ع SALIRAVIRA® 20 DROP 20 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر سوربیتول 5 گ-مفید 20ع SORBITOL POWDER ORAL 5 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ایبوپروفن 5%-رها 1ع otc IBUPROFEN <RAHA> 5% TOP GEL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 500 م گ100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپین ( ایبوپروفن) با طعم پرتقال100م گ ، 120 م ل 1ع IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی ریسپریدون1م گ / م ل 100 م ل-چنل مدیکال1ع RISPERIDONE SOLUTION ORAL 1 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول آهسته رهش ویتامین ث + زینک 10 م گ-استارویت60ع STARVIT VITAMIN C + ZINC 4 * 15 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال تاوالوسین(لووفلوکساسین) 5م گ/1م ل 100 م ل 1ع LEVOFLOXACIN 500MG/100ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روهمورین(درمان هموروئید)500 م گ 30 ع Ruhemorrin CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص روماتوبیک(ملوکسیکام) 15 م گ 30 ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین300م گ-مفید30ع CLINDAMYCIN CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین سی-اوه سینا 250 م.گ100ع VITAMIN C <AVICENNA> 250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند 200×15 س 6ع BAND15SANT2MTRI6 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)10م گ/ ا م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 1 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی کیم (مولتی ویتامین) 120 م ل 1ع MULTIKIM <MULTIVITAMIN> SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سوتاکیم(سوتالول) 80 م گ100ع SOTALOL HCL 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کراتین مونوهیدرات750م گ -بیس90ع BASE CREATINE MONOHYDRATE 750/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر دگزامتازون-سپیداج 5 گ1ع DEXAMETHASONE <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوافن 30 ع - (OTC) NOVAFEN® CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ - آریا 60ع MESALAZINE ARYA 500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سی-فیکس(ویتامین ث)1000 م گ30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول رادوتم(تموزولامید)250م گ5ع RADOTEM CAPSULE ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام -حکیم40 م گ30ع CITALOPRAM-HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت-جالینوس 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم لیکوئید کلسیم ویتامین د3-یونیک فارما60ع UNIQPHARMA LIQUICALCIUM® VIVA PHARMACEUTICAL SOFT GEL CAPSULE 60 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال زوبیس (زولدرونیک اسید) 4م گ/5م ل- نانوالوند 1ع ZOBIS (ZOLEDRONIC ACID) 4MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس(زینک بیوتین پنتونیک اسید) -امین 30ع ZINC PLUS AMIN® CAP 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لوپرامید - حکیم2 م گ 30 ع LOPERAMIDE-HAKIM 2 SORCE OF API-FLEMING/30PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پاور(زینک ویتامین ث و ویتامین های گروه ب)32ع ZINC POWER CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وسکوهرب (عصاره میوه گیاه قره قاط) 50ع VASCOHERB® F.C. TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص والگانسیکلوویر450م گ-ایران هورمون60 ع VALGANCICLOVIR 450MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپرازول)40م گ30ع ESONEX( ESOMEPRAZOLE) TABLETORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزازپام-پورسینا100ع OXAZEPAM <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال گنارکس( کوریونیک گنادوتروپین انسانی)5000 واحد4ع GONAREX 5000IU SOLVENT PACKED IN VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رنالایو(سولامر هیدروکلراید)800 م گ 60ع RENALIVE TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرتیبت(بیزوپرولول)2.5 م گ30ع ARTIBET TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ب6- فیشرفلکسان 20ع FISHER FLEXAN MAGNESIUM B6® EFF TAB 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول سیتی کولین 250 م گ/2 م ل-البرزدارو10ع CITICOLINE INJECTION PARENTERAL 125 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد زینک اکساید 35% -1 ع مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.5 درصد 20 م ل1ع NASOPHRIN SPRAY NASAL 0.5 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 5CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول منیزیم سولفات 50درصد 10 م ل -ثامن 20ع MAGNESIUM SULFATE INJECTION PARENTERAL 50 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کیدی کولیک (اسانس شوید + رازیانه) - امین 30م0ل KIDY COLIC DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والاسیکلوویر1000م گ-ایران هورمون30 ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول اریترومایسین 4درصد 60 م ل -بهوزان1ع ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 4% 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کنتراتیون(پرالیدوکسیم)2 درصد همراه با حلال10ع CONTRATHION INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
الگزیر بلادونا بی بی-الحاوی1ع BELLADONNA PB-ALHAVI® 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال پروژسترون 400 م گ - کاسپین 10ع PROGESTERONE 400MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سوبلوین(وینورلبین)50م گ/ 5 م ل اع -یخچالی SOBELVIN INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE PARENTERAL 10 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضدعفونی کننده کماکل با پایه الکلی70%- 500 سی سی(اسپری تفنگی)1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلد-آپ (سیلدنافیل) 100 م گ 10ع SILDENAFIL <AMIN> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینکوویت-بی(زینک سولفات+ب کمپلکس)120 م ل1ع ZINCOVIT-B زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص وازونیدین 0.2 م گ - تولیددارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 25 م گ 100ع NALTREXONE HCL 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ - جالینوس 100ع INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اس دی اف 50 م گ (سیلدنافیل) 8ع S D F® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لیو تن (بهبود عملکرد کبد)60ع LIV-TONE® CAP 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پودر مس اکشن ویت گینربا طعم شکلات 2721 گ- بیس 1ع BASE MASS ACTION WEIGHT GAINER 2721 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) ال آ 10ع BETASON LA®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 15×300‏ س 8‏ ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
آمپول روماکام(پیروکسیکام )10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال متوترکسات 50م0گ/2م.ل -مایلن 1ع METHOTREXATE-MYLAN® 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص نیتروکاردین(نیتروگلیسرین پیوسته رهش)2/6م گ50ع NITROCARDIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 2.6 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آیزن پلاس یوروویتال 60ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول دکسپانتنول500 م گ / 2م ل-پارس بهروزان جم 6ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آفاموکس (آموکسی سیلین) 250 م گ 100ع AMOXICILLIN 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم نورو پلاس (بهبود عملکرد ذهنی)-یوروویتال30ع EURHO VITAL NEUROPLUS 3 X 10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلی کلازید80 م گ-پورسینا100ع GLICLAZIDE <PURSINA> 80MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ تهران شیمی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری اینهالر فلوتیزوکس (فلوتیکازون) 250 میکروگرم 1ع FLUTIZOX® 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون فنی تویین 30 م.گ/5م.ل 120 م.ل-الحاوی PHENYTOIN-ALHAVI® 30MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 100م گ 100ع ALLOKIM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )200 م گ 20ع CEFIXIME 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اپتایزر (اشتها آور)200م ل-استار ویت1ع STAR VIT APPETIZER ®200 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آزیروسین (آزیترومایسین) 250 م گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فیت کنجاک پلاس ( کمک به کاهش وزن ) فلکسان 60 ع FIT KONJAC PLUS CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد چشمی بتازونیت(بتامتازون)0.1درصد3گ1ع BETASONATE OINTMENT OPHTHALMIC 0.1 % g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلوکسیب 100 م گ کیمیدارو -60 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)1گ/10م ل1ع GEMSIBAN 1G/10ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم امگا-3 تداژل 1000 م گ 50 ع OMEGA-3 FATTY ACIDS 1 G CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان آرتی شوک 500 م گ-ویتاپرا20ع ARTI CHOK-vitapRa 500 MG 20 EFFERVESCENT TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه مگا مگ-400 ( منیزیم/ب6/ب12/اسید فولیک )-فرش مورنینگ30ع FRESH MORNING MEGA MAG-400 30 SACHETS/ ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص اپی وال 200 (سدیم والپروات) 50 ع VALPROATE SODIUM 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی ونتالکس(سالبوتامول) 100 م ک گ/پاف200پاف1ع VENTALEX SPRAY, METERED RESPIRATORY 100 ug/1{dose} 200 {Puff} زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی ویتامین ث 1000م گ با طعم پرتقال-پارس بهروزان جم10ع VITAMIN C - <Pars Behrouzan Jam> 10 VIALS 1000MG /ORANGE FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آدی ژل(آلومینیوم/منیزیم)240م ل 1ع ADIGEL SUSPENSION ORAL 225 mg/200 mg/5 mL 240 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسیمید - سی ( ستریمید/کلرهگزیدین) 3/8 ل 1 ع CETRIMIDE-C <BEHSA> 3.8L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم 1گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوکرازید(لوزارتان/هیدروکلروتیازید) 50/12.5 م گ 30 ع LOCRAZIDE 50/12.5MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل سالویزان1ع SALVIZAN® 15 GR GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر36 عددی باند(3 یارد)cm10*270 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص هیوتکس(هیوسین) 10م گ 100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 50درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE INTRAVENOUS 50 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م گ - امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)25 م گ 100ع POZZAREX® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نانو-دی(ویتامین د3)1000 واحد 60 ع NANO-D (VITAMIN D3)1000U CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ -آپوویتال40ع APOVITAL ZINK PLUS 2*15 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول زینک پلاس 15 م گ-جالینوس30ع ZINC PLUS 15 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ تهران شیمی30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه پاورژین (ال -آرژینین3گ/ال-گلوتامین5گ )9گ20ع POWERGINE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول رهافول (آهن + اسید فولیک) 30 ع CODELESS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری دهانی آتیموس(فورمترول)12م.ک.گ/پاف 1ع-یخچالی ATIMOS(FORMOTEROL) 12MCG/PUFF INHALER 100 DOSES زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص متروماکس (مترونیدازول) 250م گ100ع METRONIDAZOLE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع DILTIAZEM HCL 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملوکسی کام(کاملوکس) 15 م.گ100ع MELOXICAM 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزیکر(سولفیناسین)5 م گ 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی تیرلوز(اشک مصنوعی)10م ل 1ع TEARLOSE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک1درصد 60گ-بهوزان1ع DICLOFENAC-BEHVAZAN1% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 1 ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل 100م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG/ML 100ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ویتاگنوس 30 ع VITAGNUS® 0.25MG TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلسیم د 3- حکیم(کلسیم سیترات +د3) 30ع CALCIUM D3 HAKIM® TAB 3*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول لنسیدر(لانسوپرازول)15 م گ30ع LANSOPRAZOLE 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آدوکید (ویتامین آ+د) 15م ل 1ع Adokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 250 م گ (آمپی سیلین 250) - جابر 20 ع AMPIXILL® 250MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر)200 م ل همراه با شانه معمولی 1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس یوروویتال10م0گ 60ع EURHO VITAL ZINK PLUS® PEARL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
روغن بادام شیرین خوراکی زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول نالوکسان 0.4م.گ-کاسپین تامین 10ع NALOXONE (IPDIC) 0.4MG/ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین -حکیم100 م گ 30ع SERTRALINE-HAKIM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دومپریدون -حکیم10 م گ 30 ع DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بندکس(آلبندازول)400م.گ100ع 5BENDEX®(ALBENDAZOLE) 400MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال آریوتراست (تراستوزومب)440 م گ 1ع-یخچالی AryoTrust(TRASTUZUMAB)440MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف واژینال پروژسترون 400 م.گ - کاسپین 10ع PROGESTERONE 400MG VAG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه -آدونیس کیش 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)120 م گ 30ع FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ماکاویت اف (مخصوص بانوان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT F 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس(دوران بارداری)-یوروویتال60+30ع PrenaMax durig pregnancy زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال جم سیبان(جم سیتابین)200م گ/2م ل1ع GEMSIBAN 200MG/2ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 5م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص رپاگلیناید 2 م.گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دانوژن (دانازول) 100 م.گ -سیپلا 100ع DANOGEN®(DANAZOL) 100MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص استامینوفن-حکیم500 م گ 50 ع ACETAMINOPHEN-HAKIM 500MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)20 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 20 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره دایمتیکون 30 م ل - امین 1ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <AMIN> ORAL DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آی مد CC‏ 10‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره چشمی سینا تی یرز(پلی وینیل الکل)10م ل 1ع SINA TEARS SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 14 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص انار +ویتامین ث-امی ویتال60ع ANAR+VITAMIN C AMIN® F.C TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3 / 1000 م گ -جالینوس60ع OMEGA 3 1000 MG - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 6*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان-الحاوی 60 م ل 1ع DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI® 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.25درصد10 م ل 1ع NASOPHRIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.25 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین(فنیل افرین)0.5درصد10 م ل 1ع NASOPHRIN SOLUTION, DROPS NASAL 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوفلکس(پنتوپرازول)40 م گ 30ع PANTOFLEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6 عددی-سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN 250 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت امگا 3 کودکان125م ل -مارینوکس 1ع MARINOX OMEGA 3 JUICE FOR KIDS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول پیاسکومین 300 م گ30ع PIASCOMIN® CAP 2*15 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 20 م ل 1 ع CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم نوروفیت ( بهبود عملکرد ذهنی)-آپوویتال30ع APOVITAL NEURO FIT 3*10 SOFT GEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 500 م گ-تهران شیمی100ع NAPROXEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک فمی گارد(حفظ سلامت واژن)30ع FEMIGAURD® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آفتین ژل0.5 گ 1ع aaftin gel زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (15*450 ) cm مرهم رازی 12 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد ایکتیول 10درصد15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال منوترون(منوتروپین)75 واحد -روناک دارو 1ع MENOTROPINS <RONAK DAROU> 75U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 500 م گ 100 ع - مینو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آملوتد(آملودیپین)5 م گ100ع AMLODIPINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه بنزیدامین0.15% 120م.ل-بهوزان1ع BENZYDAMINE-BEHVAZAN® 0.15% 120ML MOUTH زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی نازاتکس (ضد احتقان مجاری تنفسی)30 م ل 1ع NASATEX® 30 ML NASAL SPRAY زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص برونکوگل 30 ع BRONCHOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)150م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 150 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ایون اویل (روغن گل مغربی)500 م گ 30ع EVENOIL® 500 MG SOFTGEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی کتروفال(کتورولاک)0.5% 1ع KETROFAL®(KETOROLAC) 0.5% OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شانه ضد شپش نو-لایس(پاک کننده شپش و تخم شپش سر)1ع NO-LICE Comb زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا(استاندارد اروپا)-25 بسته 3ع FACE MASK EARLOOPS RAFA زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون فورت)50 م گ100ع PREDNISOLONE FORT 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکارماکس(آکاربوز) 50 م گ 100ع ACARBOSE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ریواستیگمین 1/5 م گ-مرهم دارو 20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 100 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت امگا3 پلاس 200 م ل-یوروویتال1ع EURHO VITAL OMEGA-3 PLUS SYRUP 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص سیتالوتد(سیتالوپرام)40م گ 30ع CITALOTED®(CITALOPRAM) 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسنترا (سرترالین)50م گ -اکتوورکو 28ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -مرهم دارو 30ع CELECOXIB 200MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید 250 م.گ- الحاوی100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لورکستادین(دس لوراتادین)5 م گ 30ع LOREXTADIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)15 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 15 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال کتامین-روتکس 50م گ / م ل 10م ل 1ع KETAMINE <ROTEXMEDICA> 50MG/ML 10ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 60 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 60ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین ایزولیت پرو با طعم شکلات 910 گ- بیس1ع BASE WHEY PROTEIN ISOLATE PRO 910 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد نیتروکارد(نیتروگلیسیرین)20م گ/1گ-30گ 1ع NITROCARD OINTMENT TOPICAL 2 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)450 واحدی1ع-یخچالی CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 0.75 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 20×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین25 م گ-خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی کتوکونازول2%30گ- ناژو1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم (کلسیم )500م.گ-حکیم 10ع CALCIUM-Hakim 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ -آریا 100ع DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میگراگل 30ع MIGRAGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
روغن زیتون زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت اودوراتا 1ع ODORATA® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان-درسا دارو 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال-کارنیتین500 م گ -خوارزمی30ع L-CARNITINE 500MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 100 م.گ 80ع CELECOXIB 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول20 م گ -درسا دارو28ع OMEPRAZOLE 20 MG 28 CAPSULES زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گوترون(میدودرین)2.5م.گ60ع GUTRON (MIDODRINE) 2.5 MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لووفلوکساسین 500 م گ-لقمان 10 ع LEVOFLOXACIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول لنزورینس(چند منظوره لنز)120 م ل 1ع زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
محلول تزریقی لووفلوکساسین5 م گ /م ل در دکستروز 5درصد 100م ل -ثامن 1ع LEVOFLOXACIN IN DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول تزریقی دکستروز 20 درصد 50 م ل -ثامن1ع DEXTROSE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 20 % 50 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 2 (از شش ماهگی)قوطی400 گ 1ع MILK SUPRAMIL 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین کافی 400 م گ- بی اس کی 60ع GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال آفامدرول (متیل پردنیزولون) 500 م گ 1ع METHYLPREDNISOLONE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ام دی فن (استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن )30ع ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -500 سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 500 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول ففورکس(آهن ،اسید فولیک) 30ع IRON/FOLIC ACID-TEDAPHARM® CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فنوپید(فنوفیبرات)200 م گ100ع FENOPID CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامین(استامینوفن) 500 م گ100ع ACETAMINOPHEN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نالتروکسون- الحاوی 50 م گ 100ع NALTREXONE HCL 50MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی بتاکلسیدرم(کلسی پوتریول/بتامتازون)30 گ 1ع BETACALCIDERM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) 200م گ ، 100 م ل 1ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کلوبیوتیک(کلرامفنیکل)0.5درصد10م ل1ع-یخچالی CHLOBIOTIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مدالوسین(تامسولوسین پیوسته رهش) 0/4 م گ30ع MODALUSIN CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 0.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیبراکیم ( کلیدینیوم سی) 100ع CLIDINIUM C TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره سنکل 30 م.ل1ع SANKOL® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دکسترومتورفان 15 م گ-پورسینا 30ع DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتازونکس (بتامتازون )0/5 م گ 100ع BETAMETHASONE <IH> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایندومت (ایندومتاسین) آهسته رهش 75‏م0گ 30‏ع INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ایرالوکس 15 گ1ع IRALVEX® 15G GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویسین ای اس 643-کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اریترومایسین 200 م.گ-لقمان 120 ع ERYTHROMYCIN <LOGHMAN> 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازلین 500 م گ -جابر 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایندوکیم(ایندومتاسین) 25 م گ-حکیم100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برینیل(دکسترومتورفان)60م ل1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آتراکورین (آتراکوریوم) 50 م گ / 5 م ل 5 ع-یخچالی ATRACORIN® 50MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزامتازون8 م گ/2 م ل -رها 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریکسول (کوتریموکسازول) 100م ل 1ع CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول زپادیک( دیازپام)10م0گ 2م0ل 10ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%- ناژو1ع MUPIROCIN-NAJO® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 5 م گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/10م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول غیرخوراکی اوکالیپتوس اینهالر 60 م ل-پورسینا1ع EUCALYPTUS® INHALER زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول داکسی سیکلین هایکلیت100 م گ-پارس بهروزان جم 30ع DOXYCYCLINE MONOHYDRATE 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکیم(افلوکساسین)200 م گ 20 ع OFLOXACIN 200MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متروماکس (مترونیدازول) 250م.گ100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرتری سدیم سیترات-سپیداج 100 گ1ع SODIUM CITRATE <SEPIDAJ> BULK-POWDER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون اموکسی سیلین125 م گ- کوثر 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماتیب(ایماتینیب)100م گ 10ع IMATIB®(IMATINIB ) 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت پرگالوس(لاکتولوز)10گ/15م ل240 م ل1ع PURGALUS 10G/15ML 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آوی دفرون(دفریپرون) 500 م گ 80 ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال گلیکوفوس(گلیسرو فسفات) 20م ل 10ع GLYCOPHOS®(GLYCEROPHOSPHATE) 20ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول سیس آتراکورین (سیس آتراکوریوم) 10 م گ / 5 م ل 5 ع-یخچالی CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 30ع RED CO Q10 <ANTI AGING> PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت پریتیفن(کتوتیفن)1م گ،120م ل - لیتوخوارزمی 1ع LITO KHARAZMI PRITIFEN SYRUP ORAL 1 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد نیستات (نیستاتین ) 1ع NISTAT® 100000U/G 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نوراگل فورت 30ع NEUROGOL FORT® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک پروتکتال(تقویت سیستم ایمنی)30ع PROTECTAL® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ژل موضعی ای سی (آداپالن/ بنزوئیل پروکساید)15گ 1ع AC CURE MLE GEL TOPICAL 0.1 %/2.5 % 15 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی دزمکس(دسموپرسین)0/01 درصد 5م ل1ع-یخچالی DESMEX SPRAY NASAL 10 ug/1{dose} 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واژینال لاکتوواژ 14ع-یخچالی LACTOVAG® 500 MG VAGINAL CAP 1*14 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه پیلورینکس(اس امپرازول)5 م گ 30ع PILORINEX GRANULE, DELAYED RELEASE ORAL 5 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سینامون پلاس 60 ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پک محلول ضد عفونی کننده دست کروسپت(3عددمحلول250 م ل + 1 عدد اسپری تفنگی 250 م ل ) COROSEPT HAND ANTISEPTIC SOLUTION 1000 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص سومی ترکس(سوماتریپتان) 100 م گ 4ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ژری لاکت تو پلاس(پروبیوتیک برای سالمندان)30ع GERILACT 2 PLUS® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص اونانزیم(دایجستیو) 100ع DIGESTIVE EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تکسیدول(ترامادول)50 م گ/ 1 م ل5ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیپیفر(آهن نانو لیپوزومال /ویتامین ب12 / فولیک اسید)30 م ل1ع LIPIFERR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق ملیتاید(لیراگلوتاید)18 م گ/3 م ل1ع-یخچالی MELITIDE INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 6 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین (آزیترومایسین) 200م گ ، 30م ل 1ع AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازول (سفازولین) 1 گ 20 ع CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی و گوشی بتازونیت(بتامتازون) 0.1درصد5 م ل 1ع BETASONATE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ملاتونین3م.گ-الیت فارما30ع MELATONIN <ELITE PHARMACAPS> 3MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال کربوپلاتین -مایلن 150 م گ /15 م ل 1 ع Carboplatin-Mylan150mg/15ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول بخور اکالیپتوس60 م ل -کیمیا دارو سپهر1ع INHALER EUCALYPTUS K D S® SOLUTION 60 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر برم هگزین 60 م ل -مینا 1ع BROMHEXINE 4MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین -حکیم پیوسته رهش37/5 م گ 30ع VENLAFAXINE-HAKIM 37.5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هموفر(آهن / اسید فولیک / ویتامین ب12)30ع HEMOFER 1 BLISTER 30 CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت دکسترو متورفان15م گ/5 م ل60 م ل-نیک سادا 1ع DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE SYRUP ORAL 15 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ- ناژو 10ع DICLOFENAC-NAJO® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن 400،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 400) 20 ع PEN® 400,000U VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم ژل موضعی ونوپلنت (درمان واریس) 100گ 1ع Venoplant crema زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص کارودیلول6/25 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص میگراکیم(سوماتریپتان) 50 م گ 4ع MIGRAKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین 500 م.گ-لقمان 6 ع AZITHROMYCIN <LOGHMAN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی اس-الحاوی 100ع ALUMINIUM MGS-ALHAVI® TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایزیکام(لوودوپا/کربی دوپا)25/100 م گ 100ع ISICOM TABLET ORAL 100 mg/25 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریواروکسابان 10م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100م.گ-حکیم 60 ع CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25درصد30گ-رها1ع ZINC OXIDE OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلوکونازول150م گ-آوه سینا 8ع FLUCONAZOLE <AVESINA> 150MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آناگریلید آ او پی0/5 م گ100ع ANAGRELIDE AOP CAPSULE ORAL 500 ug زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول فیژل پلاس(فروس گلایسین سولفات/ فولیک اسید)80/1 م گ 30ع FERROUS GLYCINE SULPHATE +FOLIC ACID زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا (استاندارد اروپا) - 50 ع FACE MASK EARLOOPS RAFA زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م گ آفا زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 10 م گ -مفید 40 ع ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیتولگزال بن کر( کلسیم/ ویتامین د3 )60ع LITHOLEXAL BONE CARE 60 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووکسین 0/1 م.گ100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورپیرا(فامپریدین پیوسته رهش)10 م گ 56 ع NEURPYRA (FAMPRIDINE) TABLET 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم کوکیوتن200م گ-جالینوس50ع COQ10 200 - <Jalinous Pharmaceutical Co.> BLISTER 5*10 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
امپول لیگنودیک 2%5 م ل-کاسپین 5ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت ویتا زینک(مولتی ویتامین+کلسیم+زینک)150 م ل 1ع VITAZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال سفتراکس(سفتریاکسون)1گ -جابر20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کولیکاوا(اورسودئوکسی کولیک اسید)300 م گ 30ع CHOLICAVA CAPSULE ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ-لقمان 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE 300/20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آیروفنت(فروس سولفات) 15 م ل 1ع 9095122565580241 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اوسرین-سپیداج 400% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آریوتراست (تراستوزومب)150م گ 1ع-یخچالی AryoTrust(TRASTUZUMAB)150MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فی فومکس(آهن/اسید فولیک)100ع FEFUMEX TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کوئتیاپین -حکیم100 م گ 30ع QUETIAPINE-HAKIM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست کروسپت200 م ل 1ع COROSEPT HAND ANTISEPTIC JEL 200 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول فلو-بان(اسلتامیویر)75 م گ10ع FLU-BAAN CAPSULE ORAL 75 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید پیوسته رهش)30 م گ30 ع GLIZITEX (GLICLAZIDE)RETARD 30 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی دیفنس(تقویت سیستم ایمنی کودکان) -فیشر کیندر60ع FISHER KINDER DEFENSE CHEWABLE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کافوکلد(استامینوفن/کلروفنیرامین/فنیل افرین/دکسترومتورفان)30 ع COUGHOCOLD TABLET ORAL 15 mg/2 mg/5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م.گ 30ع LIVERGOL 140® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی دسمورین (دسموپرسین استات) 1 ع - یخچالی DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فیناگرو( فیناستراید) 1 م.گ-سها 30 ع finagrow- 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پمکسد(پمترکسد)100 م گ 1ع PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پن پتاسیم (پنی سیلین جی ) 1 میلیون واحد- جابر 25 ع PEN POTASSIUM® 1000000IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل-سپیداج 50 گ MINOXIDIL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فینازکس-آی اچ(فیناستراید)5 م گ 30ع FINAZEX-IH TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس 70گ-سپیداج 1ع PIDROLAX® 70G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)2/5 م گ 30ع BISOFAR 2.5 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آزارام(آزاتیوپرین) 50 م.گ100ع AZARAM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرواوراسیل (پروپیل تیواوراسیل )50 م گ100ع PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پیپراکتام 3 گ / 375 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 3) 10ع PIPRACTAM® 3G/375MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرفورمکس(تقویت قوای جنسی مردان)30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره خوراکی بیلی ناستر300 م ل -سبحان 1 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ -عماد 5ع BISACODYL EMAD SUPPOSITORY RECTAL 10 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریواروکسابان 15م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 15 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون بتامتازون 0/1 %- ناژو 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 20ML LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل - امین 1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال بورتزومیب3.5 م گ-سبحان انکولوژی 1ع BORTEZOMIB 3.5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک)30ع Rudioretic cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول وراپامیل 2/5 م گ /1 م ل 2 م ل -هلث بیوتک1ع VERAPAMIL HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص زینک لند (زینک سولفات)10 م گ - نوفورما 60ع NUFORMA ZINC LAND /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلوکزامین + کندروئیتین+MSM مکس فلکسان 60 ع Glucosamine Chondroitin MSM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آزیترومایسین500 م گ-خوارزمی6ع AZITHROMYCIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول واژینال پروبیوتیک واژامین 14ع VAGAMIN® VAGINAL CAP 14 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ایبوکیم 400 م.گ-حکیم100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی کتوکونازول -ناژو2% 30م.ل 1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین بهسا 0/2 درصد 250 م ل 1ع CHLORHEXIDINE-BEHSA® 0.2% 250ML MOUTHWASH زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی رستانکس(مومتازون)0/05 درصد 20م ل1ع RESTANEX SPRAY, SUSPENSION NASAL 0.05 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (خانم های بالای 50سال )اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR WOMEN 50+-TAB 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لومیدکس (لوپرامید)2 م گ 100ع LOPERAMIDE 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اورسوکیم(ارسوداکسی کولیک اسید) 300م گ 30ع URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM 300MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرکراتین مونوهیدرات 300گ-سونا طب پارسیان1ع CREATINE - 300 G POWD زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فنوباربیتال 15م گ-امین100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین+روی کودکان 200م ل-مارینوکس1ع MARINOX KIDS MULTIVITAMIN JUICE +ZINC زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت برینیل (دکسترومتورفان)بدون قند 120 م ل - لیتوخوارزمی 1ع BRINYL SYRUP ORAL 15 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات)100 م گ 1ع ROFOLIN 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فمکسایت(تقویت قوای جسمی و جنسی زنان) 500 م گ 20ع Femexite cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره هایپیران 30 م ل1ع HYPIRAN® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آیزن پلاس یوروویتال 60ع EURHO VITAL EISEN PLUS® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ویتامین ب6 -یوروویتال20ع EURHO VITAL MAGNESIUM & VITAMIN B6 20 EFFERVESCENT TABLETS/ LEMON FLAVOR زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ 30 ع -روز دارو زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق کیدپگاژن(کیدفیلگراستیم پگیلتد )300/0/2م.ل 1ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG/0.6ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند 200‏×10 س 6ع BAND10SANT2MTRI6 زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
اسپری بینی فلوسینوز(فلوتیکازون)0/05درصد20م ل1ع FLUSINOSE SPRAY NASAL 50 ug/1{Puff} 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی کتوفتالمیک(کتوتیفن)5 م ل1ع KETOFTALMIC SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.025 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 20/300م.گ -تهران دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کارویمد ( کارودیلول ) 6.25 م گ 30ع CARVEDILOL 6.25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم وانیل 1000 گ -یوروویتال 1ع EURHO VITAL WHEY 1 KG /VANILLA زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی 1000 م گ -ویتاپرا20ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مهترام(ترامادول)100 م گ100ع MAHTRAM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
خمیر دهانی تریادنت0.1%(تریامسینولون دهانی )1ع TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مداسین(کلشی سین)1 م گ100ع COLCHICINE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م.ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول 1%-عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD® 1% 15G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل لوبریکانت 82 گ-تولیددارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر سیترات پتاسیم-سپیداج 100 گ1ع POTASSIUM CITRATE POWDER _BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت برونکوسین1ع BRONCHOSIN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
وازلین طبی معطر 125 گرم زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول ایریمب(مبورین پیوسته رهش) 200 م گ 30 ع IRIMEB(MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL) 200MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آب مقطر پلاستیکی 5 م ل -ثامن50ع STERILE WATER FOR INJECTION PARENTERAL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه کلستیرامین 4 گ- مفید 10ع CHOLESTYRAMINE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 4 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-جالینوس 100ع CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دیاسین آر ایکس(دارچین زردچوبه )-اس تی پی فارما30ع DIASIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
ویال اربی توکس (ستوکسیمب)5م گ/20م ل1ع-یخچالی ERBITUX®(CETUXIMAB) 5MG/ML 20ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م.گ-پورسینا100ع HYDROXYZINE <PURSINA> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 5 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)75 م گ 28ع NEURICA(PREGABALIN ) 75 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فاموتیدین- حکیم 40 م گ30ع FAMOTIDINE - HAKIM TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 100م گ -خوارزمی100ع THIORIDAZINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفالکس (سفالکسین) 250 م گ ، 100 م ل 1ع CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جمی فلوکساسین320م.گ-حکیم 5ع GEMIFLOXACIN-HAKIM TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین سنیور(کمک به سلامت سیستم ایمنی)60ع SENIOR MULTIVITAMIN 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی و گوشی دکسون(دگزامتازون)0.1درصد5 م ل1ع DEXON SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم میکونازول 2 درصد30گ-کوالیتی فارما 1ع MICONAZOLE CREAM TOPICAL 2 % 30 g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت زینک پلاس 200 م ل -مارینوکس 1ع MARINOX ZINC PLUS JUICE زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل سوی قوطی400 گ 1ع MILK BIOMIL SOY POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قطره ویتوکید (مولتی ویتامین)15م ل 1ع Vitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین-سپیداج 1000 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)25م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)25MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی جنتکس 5 م ل-سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون)4 م.گ 40 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن325 م گ-آرنیکا سلامت10ع ACETAMINOPHEN SUPPOSITORY RECTAL 325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن پارافین بهداشتی زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول اوژن(کپسول چشم)یوروویتال 60ع EURHO VITAL AUGEN® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودر سیترات پتاسیم-سپیداج 1000 گ1ع POTASSIUM CITRATE POWDER _BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول استراکسین(آتوموکستین)10 م گ30ع STRAXIN CAPSULE ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آوی ویت سی (ویتامین ث) با طعم پرتقال250 م گ 30 ع AVIVIT C 250MG 3 BLISTER 10 NUMBER WITH ORANG FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال زولنا(زولدرونیک اسید) 4م گ/5م ل 1ع ZOLENA® 4MG/5ML INJ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کدافئین(استامینوفن/کافئین/کدئین)100ع CODAFEIN TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع CLINDAMYCIN 1% PAK DAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اتیسترون (سیپروترون کامپاند) 21ع CYPROTERONE COMPOUND TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -سبحان دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرازوسین 1م گ-امین 100ع PRAZOSIN 1 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلکساویت-آپوویتال 30ع APOVITAL FLEXAVIT زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول وانا آیرون (فروس گلیسینات ویتامین های ب)-نورم لایف30ع VANA IRON® CAP 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلیدیانس(امپاگلیفلوزین)10 م گ30ع GLIDIANCE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لاکروسپورین(سیکلوسپورین)0.05درصد10 م ل1ع LACROSPORIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیوگلیتازون-حکیم30 م گ30ع PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 400/فورمترول 12) م ک گ در دوز 60 ع PULMOTON 400/12 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 60 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ژل موضعی ایبوپروفن 5 درصد 60گ-بهسا 1ع IBUPROFEN BEHSA 5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد سوختگی30گ-بهوزان1ع BURN OINTMENT-BEHVAZAN® 30G TUBE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لورامنت (لوراتادین) 5 م گ ، 60 م ل 1ع LORATADINE SYRUP ORAL 5 mg/5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی اینستوم ( ال کارنیتین)1گ /10 م ل 10ع INESTOM(L-CARNITINE) 1G/10ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص پیراستام800 م گ-البرز دارو40ع PIRACETAM TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اندورین-آی اچ (دینوژست) 2 م گ 30 ع ENDORIN-IH 2 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/1000 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 1000 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی-رها120م.ل1ع THEOPHYLLINE G <RAHA> 120ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پی اسکلتون پلاس(آووکادو/سویا/زنجبیل)465م گ30ع PSCLETONE PLUS® CAP 2*11 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تراولین(دیمن هیدرینات)50 م گ 100ع DIMENHYDRINATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
انما کورتنما(هیدروکورتیزون) 100م گ/60م ل 7ع CORTENEMA 100MG/60ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال اسکن لوکس 300م گ/100م ل1ع SCANLUX® 300MG/ML 100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
دستکش معاینه نیتریل بزرگ10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک بیوهارت(حفظ سلامت قلب و عروق)30ع BIOHEART® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 5% 60م.ل MINOXIDIL-SEPIDAJ® 5% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی اینتلکتا (لووکارنیتین)1گ/10م ل 10ع INTELECTA (L-CARNITINE) SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 2 م گ -خوارزمی100ع CLONAZEPAM TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول/بتامتازون15گ-عماد1ع CLOTRIMAZOLE / BETAMETHASONE EMAD CREAM TOPICAL 1 %/0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیمواستاتین -حکیم 20 م گ 30ع SIMVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240 م ل شیشه ای1ع MAGNI MILK 8% 240ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی ارکژل(سیلدنافیل)1درصد 15گ1ع ERECGEL 1% TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 1000 م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 1L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 م ل 1 ع PERMETHRIN - GILARANCO SRRAY زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول ارلیستات 120 م گ -مرهم دارو 30ع ORLISTAT 120MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-ناژو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6 / 40 م گ - ایران هورمون 100ع VITAMIN B6-IH® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست )حاوی اسانس 250 م ل 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرم دکستروز5درصد و سدیم کلراید 0/9درصد 500 م ل -ثامن1ع DEXTROSE/SODIUM CHLORIDE INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 5 %/0.9 % 500 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ای سی ایی کلاژن30ع A.C.E. COLLAGENE - 2*15 BLISTERS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سرترالین 50 م گ -مداوا 30 ع SERTRALINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول رانیتیدین50م گ/2م ل-کیمیدارو 5 ع RANITIDINE <CHIMIDAROU> 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دلوکستین -حکیم20 م گ 30ع DULOXETINE - HAKIM20MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 10‏ س BANDPANSEMANDORBAFT10SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول خوراکی رسپیژن ( ضد سرفه )150 م ل 1ع PHOENIX RESPIGEN® 150 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول میلرینون لاکتات 1 م گ/1 م ل 10 م ل -باکستر5ع VANA MILRINONE 10MG/10ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ریواروکسابان 20م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اوومید (کلومیفن) 50 م گ 10ع CLOMIPHENE CITRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آلزاکیم (دنپزیل) 5 م گ 30ع DONEPEZIL 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ-رها100ع DILTIAZEM <RAHA> 60MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ژلاتینی صفر بلند 1000 ع CODELESS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نوافن(استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن)30ع ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ-امین28ع OMEPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ تری مد 2CC‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوکیم(ایبوپروفن) طعم دار 100م گ ، 120 م ل 1ع IBUKIM® 100MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دکامزون(دگزامتازون)0/5 م گ100ع DECAMESONE TABLET ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رهاکین (والپروات سدیم) 500م گ 30ع RAHAKIN(SODIUM VALPROATE) 500 M G TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفازول (سفازولین) 500 م گ 20 ع CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کید 3(ویتامین د)400واحد/1 م ل-بی اس کی1ع KID3 BSK ®400 IU/15 ML DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو سلکو (سلنیوم سولفاید) 1 درصد 140 م ل تیوبی 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 1/5 م گ 50 ع LONGIL® 1.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استئوکینون(کلسیم ویتامین د3ویتامین کا)300م ل 1ع LIQUID OSTEOQUINONE 300 CC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول وراهگزال(وراپامیل)5م گ/2 م ل 5ع VERAHEXAL INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت کلسیم 200 م ل-خوارزمی 1ع CALCIUM (KHARAZMI) SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام 0.5% 60 گ 1 ع - رازک زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم ریپل گل1ع REPELGOL® TOP CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 100م ک گ / 1 م ل10ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی رابت (بتامتازون)- رها 1ع BETAMETHASONE <RAHA> 0.1% OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین - حکیم300/20 م گ 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20)MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل-پورسینا1ع DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص تیزاکیم(تیزانیدین)4 م گ100ع TIZAKIM 4 MG 100 PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تستوسترین انانتات 250 م گ 10 ع-ابوریحان زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ناپریوین(نفازولین)0.1درصد10م ل1ع NAPRIVIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو صورت و بدن سولفودرم پلاس2(گوگرد5% و عصاره بابونه)140 م ل 1ع Sulphuderm PLUS 2 face and body shampo زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 200/فورمترول 6)م ک گ در دوز 120ع PULMOTON 200/6 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 120 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت دی سیکلومین 10 م گ/5 م ل 60 م ل -خوارزمی 1ع DICYCLOMINE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی سیپلکس(سیپروفلوکساسین)0.3درصد10 م ل 1ع CIPLEX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.3 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)10م گ/1.5م ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN INJECTION PARENTERAL 30 [iU]/1mL 1.5 [iU] زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلوبتازول0.05درصد 15گ-بهسا1ع CLOBETASOL BEHSA OINTMENT TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولترودین-حکیم1م گ30ع TOLTERODINE-HAKIM® 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوزین (زینک سولفات)100ع SUZIN® 25MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال خوراکی سولودامین(لوکارنیتین) 100 م گ/م ل10 م ل 10ع SOLUDAMIN 100MG/ML 10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول دایمتیکون 125م گ -تهران دارو 30 ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 125MG SOFT GEL CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس(سیستین/ زینک/ بیوتین) مخصوص ناخن30ع PILFOOD SPECIAL NAIL 1 BLISTERS OF 30 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول فنوفیبرات 200 م گ -خوارزمی30ع FENOFIBRATE CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نیلوتا(نیلوتینیب)200 م گ28ع NILOTA CAPSULE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-لقمان100ع KETOTIFEN <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مگنیبان(منیزیم/ ب1/ ب6/د3/ کا2) -ویتاول30ع VITAVWELL MAGNIBAN CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی کوکیوتن100م.گ -الیت فارما24ع CO Q10 <SONA TEB PARSEH> 100 MG SOFGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول آهسته رهش زینک پلاس 15 م گ-استارویت60ع STARVIT ZINC PLUS 4 * 15 HARD CAPSULES زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص اورپ فورت ( پیموزاید)4 م گ 20 ع Orap fort4 m g زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل برنج با شیر قوطی 400 گ 1ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کافئین200 م گ-جالینوس100ع CAFFEINE 200 MG - (Jalinous Pharmaceutical Co.) BOTTLE 100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قلم تزریق ویکتوزا (لیراگلوتاید)6 م گ /م ل 2 ع- یخچالی(ت) LIRAGLUTIDE 6MG/ML SOLUTION FOR INJECTION زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین 60 م ل -مینا 1ع DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان کنار بافته (10*270) cm مرهم رازی 36 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 500/12 م ک گ-آپوویتال30ع APOVITAL VITAMIN B12 30*1 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص منوآورت کلسیم پلاس (مخصوص بانوان در دوران یائسگی)-یوروویتال45ع EURHO VITAL MENO-AVERT CALCIUM PLUS 3*15 TABLETS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره استامینوفن OTC - حکیم 1ع قطره استامینوفن OTC - حکیم 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فرودین(آهن/ اسید فولیک/ب12/ ویتامین سی)32ع FERRODIN CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلازکس(گلی کلازید)80 م گ 100ع CLAZEX TABLET ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مورین (مبورین ) 135 م گ 50 ع MEBEVERINE HCL 135MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -شهر دارو60ع CELECOXIB CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آفالکس(سفالکسین) 500 م گ100ع CEFALEXIN 500MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2/5م گ50 ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 100 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 100 م.گ 30 ع SERTRALINE HCL 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کیوتن پلاس یوروویتال 100م0گ 60ع EURHO VITAL Q10 PLUS® 100MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ایمیبان(ویتامین ث/زینک/ ویتامین د /ویتامین ای )30ع VITAWELL IMMIBAN 3*10 BLISTER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2% -ثامن 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین10-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلرفنیرامین 4 م.گ-شهر دارو100ع CHLORPHENIRAMINE <SHAHREDAROU> 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول مایع کیومکس-آنتی ایجینگ 60ع QMAXXX ® PEARL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص گلوبیفر پلاس(آهن+اسیدفولیک) 100ع GLOBIFER PLUS® TAB 100 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال فلوکونازول 100م.گ/50م.ل -بایو اینداستریا 1ع FLUCONAZOLE 100 MG/50ML 50 ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مبورین-حکیم 135 م گ 30ع MEBEVERINE-HAKIM TABLET ORAL 135 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جم فلو (جمی فلوکساسین)320م گ 5ع GEMFLO TABLET ORAL 320 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آفرودیت 30 م.ل APHRODIT® 30ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زولپیدم5 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره پرسیکا 30 م ل1ع PERSICA® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص ایزوکور (ایزوسورباید)‏ آهسته رهش 40م0گ ‏30‏ع ISOCOR® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول گوردکس(آپروتینین)10000واحد/1م ل 10 م ل1ع GORDOX INJECTION PARENTERAL 10000 [iU]/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کلوگز اسیل 500 م گ (کلوگزاسیلین 500) - جابر 25 ع CLOXACILL® 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جستیران (مجسترول)40 م گ 100ع MEGESTROL ACETATE 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفلوکساسین-حکیم500 م گ 5 ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید)80 م گ100ع GLIZITEX 80 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاملوکس (ملوکسیکام) 7/5 م گ 100ع MELOXICAM 7.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن (اینترفرون بتا1 آ) 5 ع-یخچالی INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 1000 م.گ - مارینوکس 60 ع MARINOX OMEGA 3 ® 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول سافت ژل سینوهلث(درمان علائم سرماخوردگی )30ع SINUHEALTH® SOFTGEL 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نرم لیکوئید کلسیم ویتامین د3-یونیک فارما60ع UNIQPHARMA LIQUICALCIUM® VIVA PHARMACEUTICAL SOFT GEL CAPSULE 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (10*450 ) cm مرهم رازی 16 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول 125 م گ/5 م ل 120 م ل -عماد1ع METRONIDAZOLE-EMAD 125MG/5ML 120ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ -لقمان 10ع CEFAZOLIN 1 GR VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص الازین(الانزاپین)2/5 م گ 100ع OLAZIN 2.5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف پنتاسا(مزالازین)1گ درمان یاب28ع زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص ایم کاردیو(لوزارتان/هیدروکلروتیازید)50/12.5م گ30ع IMCARDIO TABLET ORAL 50 mg/12.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب کمپلکس 2 م ل-ایران هورمون 10ع VITAMIN B COMPLEX AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای ویژه گاسترو -فیکس ( از بدو تولد) ساشه 30 گ 5 ع GASTRO-FIX زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
گاز وازلینه 10‏ پدی GAZEVAZOLINH10PADI زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین هیدروکلراید-سپیداج 50 گ CLINDAMYCIN _ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 400 م گ - امین 30 ع ACICLOVIR 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 250 م ل 1 ع POVIDONE IODINE 10% 250ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول پیرومول(استامینوفن)1 گ / 6.7 م ل 3 ع ACETAMINOPHEN 150MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره فربولین (فروس سولفات)1ع FERBOLIN® <SHAHR DAROU> 200MG/5ML SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه لاتکس متوسط(کم پودر)50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع ACETAMINOPHEN SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیکلوکیم (دیکلوفناک) 50م گ 100 ع DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آزیروسین 6 ع-تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تترابنازین 25 م گ -حکیم30ع TETRABENAZINE- HAKIM 25 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص افلوکساسین200 م گ-خوارزمی20ع OFLOXACIN TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ویروسید(تری فلوریدین) 5م ل 1ع-یخچالی VIROCID SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول داتیسین (کلیندامایسین) 300 م گ / 2 م ل 5 ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل ETHANOL SOLUTION NOT APPLICABLE 96 % 1 L زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) با اسانس قهوه 120 م ل 1ع KOMAKOL 70% 120 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) با اسانس لاوندر 120 م ل 1ع INSTANT DISINFECTANT KOMAKOL70% -120CC (SPRAY) زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
شربت ولوتیل(استامینوفن)120 م گ/5 م ل60م ل1ع VELOTYL SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول کربوگل 30 ع CARBOGOL® CAPSULE زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص تی تری(لیوتیرونین)25 م ک گ30ع T3 (LIOTHYRONINE)25MCG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ث 250م گ باطعم لیمو-ویتاول30ع VITAVWELL Vitamin C250MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آلپروکیم (آلپرازولام)0/5 م گ 100ع ALPROKIM®(ALPRAZOLAM) 0.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آکاربوز 50م.گ -حکیم 30ع ACARBOSE-HAKIM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اتوپوزاید -مایلن 100 م گ / 5 م ل 1 ع Etoposide-Mylan 150mg/15ml Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
اسپری بینی آلو سالین (ژله آلوئه ورا .سدیم کلراید) 1 ع ALOSALIN NASAL SPRAY 15 ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول پی اسکلتون(آووکادو/سویا)300 م گ20ع PSCLETONE® CAP 2*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری بینی بکلومتازون 50م.ک.گ/پاف -جابر 1ع BECLOMETHASONE <JABER> 50MCG/DOSE NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 15م گ/5 م ل60 م ل رها1ع (بدون نسخه) DEXTROMETHORPHAN <RAHA> 15MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پرگابالین -حکیم150 م گ 30ع PREGABALIN-HAKIM® 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات) 3درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 3 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
لوسیون کالامین8درصد 60م.ل-ناژو1ع CALAMINE-NAJO® 8% LOTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 / 1000 واحد-یوروویتال60ع EURHO VITAL VITAMIN D3 1000IU 2*30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دیفرامیکس(دیفن هیدرامین کمپاند)60 م ل1ع DIFRAMIX SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ پرتقالی - یوروویتال 20 ع Euro Vital Vitamin C 1000mg EFF Tab 20 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ویتاکلسیک(کلسیم د 3) 500/200 م گ 50 ع VITACALCIC® TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان طعم دار60 م ل - امین 1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م گ 1م ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متی مازول-الحاوی100ع METHIMAZOLE <ALHAVI> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت بی بی اسلیپ 120 سی سی - سپیداج BABY SLEEP SEPIDAJ® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
باند کشی 450×15 س زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ساشه مگنترا(منیزیم اکساید)300 م گ 20ع MAGNETRA® 1G SACHET 20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
اپلیکاتور کرم واژینال 6ع APLICATOR-CREAM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف یونیفرش (هیالورنات سدیم)0/15درصد 20ع Unifresh(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص مداکسن(ناپروکسن)250 م گ100ع MODAXEN 250 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اوسرین 200% 2000 گ-عماد1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آرتروفید(عصاره آووکادو و سویا)300 م گ 15ع ARTHROFEED® 300MG HARD GEL CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص پروسیال(تادالافیل)5 م گ30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60م.ل-پاک دارو 1ع EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولساور(اسید فولیک) 800 م ک گ- آپوویتال30ع APOVITAL FOLSAURE 800 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آویفناک(دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 60 ع DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال اگزوفلوکان(فلوکونازول) 2م گ/م ل ، 100 م ل 1ع FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60 م ل-خوارزمی1ع EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع یک 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد3گ1ع CORTINIL OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پمیزول (امپرازول) 20 م گ28ع POMIZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک )15م ل 1ع Zitokid Drop زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان زینک ویتامین ب - کمپلکس- یوروویتال 20 ع Zinc + B - complex EFF Tab 10 mg <Euro Vital> زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کرم واژینال کلیندامازول(کلیندامایسین/کلوتریمازول)2درصد 40گ1ع CLINDAMAZOL 2 / 2% VAGINAL 40 GR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیازپام 5 م گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الگزیر دی سیکلومین-الحاوی 60 م ل 1ع DICYCLOMINE-ALHAVI® 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آیرون پلاس-ویتاول30ع VITAWELL IRON PLUS 3*10 BLISTER/TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص پنتوپرازول 40 م گ -کوثر 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی رینوسالتین(سدیم کلراید)0.65درصد20 م ل 1ع RINOSALTIN SPRAY NASAL 0.65 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ساپروتاک(تاکرولیموس)0/5 م گ50 ع SUPROTAC CAPSULE ORAL 0.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)250م گ4ع LEVOFECT TABLET ORAL 250 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گلی بنکلامید-حکیم 5 م گ 100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک بهسا 100 م گ 10ع DICLOFENAC-BEHSA® 100MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اگزیمکس( اگزمستان ) 25 م گ 30 ع EXEMESTANE <IRAN HORMONE> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پاراستامول(استامینوفن)500م گ/50م ل-کابی 1ع ACETAMINOPHEN INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 50MIL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جم فیبروزیل 450 م گ -شهر دارو60ع GEMFIBROZIL TABLET ORAL 450 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام2م گ-لقمان100ع CLONAZEPAM <LOGHMAN> 2MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پراسول (پرامی پکسول) 0/7 م گ30 ع PRAMIPEXOLE <IRANHORMONE> 0.7MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)60م گ 20ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 60 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لورازپام 1م گ-لقمان100ع LORAZEPAM <LOGHMAN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زی سل(زینک سولفات)22 م گ/5 م ل 120 م ل1ع Z-SUL (zinc sulfate) syrup زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آفاکلاو (کوآموکسی کلاو ) 625 م گ 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پنبه الکلی طبی 50ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قطره چشمی دورزامید(دورزولامید)2درصد5م ل 1ع DORZAMIDE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی بیوانرگل فمه (آرژنین/جینسینگ/زینک/ویتامین ب6)10 م ل14ع BIOENERGOL FEMME® 10 ML VIAL 14 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص آکورا(تترابنازین)25م گ50 ع Achora(TETRABENAZINE)25MG Tab زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلسی ژنون گلد(کلسیم سیترات +ویتامین د)-نورم لایف 60ع CALCIGENON GOLD /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-لقمان 20 ع SORBITOL <LOGHMAN> 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوبتازول-گیلارانکو0/05 درصد 15گ 1ع CLOBETASOL-GILARANCO CREAM TOPICAL 0.05 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سورانکس(سورافنیب)200 م گ 30ع SORANEX 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 50 م.ل-آفا 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لی نیپا(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین)25/5 م گ30 ع LINIPA TABLET ORAL 25 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم کلوکورت (کلوبتازول) 0/05 درصد 15 گ 1ع CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص والسارتان-حکیم160 م گ30ع VALSARTAN - HAKIM 160 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی مستر سی (ویتامین ث) با طعم پرتغال30ع MESTER C 250MG WITH ORANGE TASTE 3 BLISTER 10 NO زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م.گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق (جهت ویال های الوتر، الوپکس،کابوتکس) - نانوالوند 1ع SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت تی سیپان (عصاره پیچک)100 م.ل 1ع TC PAN® 120 ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول نبولایزر برامی توپ(توبرامایسین)300م.گ/4م.ل56ع-یخچالی BRAMITOB(TOBRAMYCIN) 75MG/ML NEBULIZER 4 ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قلم تزریق سینوپار(تریپاراتاید)250م.ک.گ/1م.ل1ع-یخچالی CINNOPAR®(TERIPARATIDE ) 750MCG/3ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم پرتقال و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
محلول استریل شستشو گلایسین1/5درصد 3000 م ل -ثامن1ع GLYCINE SOLUTION IRRIGATION 1.5 % 3000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک+ویتامین دی 3-30ع VITAWELL I-FOLIC+D3 TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین 6/4م گ - البرز دارو50ع nitrocardin4/6 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم واژینال میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ‏ویتامین کامپلیت- یوروویتال 30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
چسب ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2 12‏ع‏ زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص سیتالوپرام20 م گ-امین 30 ع CITALOPRAM <AMIN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین500 م گ-درسا دارو20ع CIPROFLOXACIN TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص6-ام پی( مرکاپتوپورین)50 م گ100ع MERCAPTOPURINE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص کارباکوت (متوکاربامول)500 م گ-امین100ع METHOCARBAMOL <AMIN> 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمی فر- اس (فروس سولفات) 50 م گ - آمی ویتال 100ع Amifer-S(FERROUS SULFATE)50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت برونتیف(کتوتیفن) 1 م گ 120 م ل -سها1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره ویتامین ای بهسا 15 م ل 1ع VITAMIN E 50IU/ML 20ML ORAL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
دستکش معاینه نیتریل متوسط 10ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال ویزی پک 320م0گ/1م.ل 20 م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 20ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال رونال اف (یوروفولیتروپین)75واحد -روناک دارو1ع UROFOLLITROPIN <RONAK DAROU> 75IU VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لورکستادین(دس لوراتادین)2.5م گ/5 م ل120 م ل 1ع LOREXTADIN SYRUP ORAL 2.5 mg/5 mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سیلاپنم (ایمی پنم / سیلاستاتین )500 / 500 م گ 10 ع IMIPENEM/CILASTATIN <AFA CHEMIE> (500+500)MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول متوپامید(متوکلوپرامید)10 م گ/2 م ل10ع METOPAMID INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ملیجنت-ام(متفورمین / لیناگلیپتین) 2.5/500 م گ 30ع MELIJENT-M TABLET ORAL 500 mg/2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 5م.گ-جالینوس 100ع FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن بهسا کودکان 125 م گ 10ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول تامسولوسین-حکیم 0.4م.گ 30ع TAMSULOSIN-HAKIM® 0.4MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن/اکسی کدون325/5م گ-مهبان دارو30ع ACETAMINOPHEN/OXYCODONE TABLET ORAL 325 mg/5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل 10ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 100/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین کامپلیت ای/ زد-ویتالیز40ع MULTIVITAMIN COMPLETE A-Z 40 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتا کلد آرایکس 30ع VITA COLD RX® CAP 2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ویال خوراکی لووکارنیت(لووکارنیتین)1گ/10 م ل 10ع LEVOCARNIT SOLUTION ORAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
ساشه سوربیتول 5 گ-پورسینا20ع SORBITOL 5G SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون لیپیفر(آهن لیپوزومال/ویتامین ب 12/فولیک اسید)120م ل1ع LIPIFERR 120 ML-STRAWBERRY FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م گ-امین 100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس(فلوتیگازون/سالمترول)25/125 م ک ک 120 دوز 1ع(دارای نشانگردوز) SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف کولیوا(مزالازین) 500 م گ -بهوزان10ع COLIVA 500MG RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)50م.گ 1ع ALVOXAL(OXALIPLATIN) <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 50MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ25ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
محلول استنشاقی سووفلوران 250 م.ل-کوئین بورگ 1ع SEVOFLURANE <AESICA QUEENBOROUGH> 250ML INHALER زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص والریک(آرامبخش) 30 ع VALERIC® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورتکس(متفورمین) 500 م گ بلیستر100ع METFORMIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هیوتکس(هیوسین) 20م گ/ 1م ل 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پرامی پکسول -حکیم0/7م گ30ع PRAMIPEXOLE- HAKIM 0.7 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 2 قوطی 400گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 2® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 40 م گ-خوارزمی30ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ - ناژو10ع ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفرودیت- گل دارو30ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس ویتامین10م.گ -اس تی پی فارما 30ع Zinc plus vitamin-STP PHARM 10MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سوسپانسیون موتیلومید(دومپریدون)طعم دار1م گ ،100 م ل 1ع MOTILOMID FOR SUSPENSION ORAL 1 mg/1 mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ماسک سه لایه پزشکی -صانع طب 70ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)60م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)60MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمورل ( آمانتادین) 100 م گ 100ع AMANTADINE HCL 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن+دارورسان خودکار(اینترفرون بتا1 آ) 12 ع-یخچالی INTERFERON B 1A 44MCG/0.5ML SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نیتروفورانتوئین 100 م.گ -سها100 ع NITROFURANTOIN-SOHA® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیاتوسین1ع DIATUSSIN® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص کروم+ب3(کرومیوم / نیکوتینامید)-یوروویتال60ع EURHO VITAL CHROM+B3 2*30 TABLET/HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دایجستیو-پورسینا100ع DIGESTIVE <PURSINA> EC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین-سپیداج 1% 60م.ل 1ع CLINDAMYCIN-SEPIDAJ® 1% 60ML TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرترالین 100 م گ-مداوا30ع SERTRALINE TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 100 م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول فرینمیا(آیرون سوکروز)20م.گ/م.ل5م.ل 5ع FERRINEMIA®(IRON AS SUCROSE) 20MG/ML 5ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آتنولول -تدافارم 50 م گ100ع ATENOLOL-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متفورمین 1000 م گ -لقمان30ع METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی ناتریسالت(سدیم کلراید) 5درصد10 م ل1ع NATRISALT SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏واریوپپتیل(تریپتورلین‏آهسته‏رهش)0/1-2ع-یخچالی‏ VARIOPEPTYL® 0.1MCG PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دگزادیک(دگزامتازون) 8م0گ 2م0ل -کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اریتروماکس(اریترومایسین) 400 م گ 100ع ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دکستا کلد- سی ( استامینوفن/کلرفنیرامین/دکسترومتورفان/فنیل افرین)60 م ل 1ع DEXTA COLD- C SYRUP ORAL 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاستولین آر ایکس-اس تی پی فارما60ع GASTOLIN RX® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص آلاپین (ترامادول)100م گ 100ع TRAMADOL HCL100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک سولفات 22 م گ/5 م ل-البرز دارو120 م ل 1ع ZINC SULFATE 120 ML-AD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتاگنوس 30 م ل1ع VITAGNUS® 30ML DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال سیس پلاتین - مایلن 50 م گ /50 م ل 1 ع Cisplatin <Maylan>50 m g /50m l Vial زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی آترین(آتروپین) 1درصد10 م ل 1ع ATRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 375 م.گ-آفا 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص و کپسول پریناویت(مخصوص دوران بارداری)-آپوویتال30+15 ع APOVITAL PRENAVIT TAB . CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م.گ-بهوزان 5 ع BISACODYL-BEHVAZAN® 10MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فلوتاناکس (فلوتامید) 250م گ 100ع FLUTAMIDE 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 100 م.گ-جالینوس 100ع ASA-JALINOUS® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیاماکس300(ویتامین ب 1) OTC-تهران شیمی 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول سایمتیدین 200م0گ/2م.ل- کاسپین 10ع CIMETIDINE <CASPIAN> 200MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/5%1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین50-شهردارو 100ع CLOMIPRAMINE <SHAHRE DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استئوکینون(کلسیم کربنات/ ویتامین دی /ویتامین کا2)100ع OSTEOQUINONE F.C TBLET 5*20 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای 400 زهراوی -50 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 5 م گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ریمسو(دی متیل سولفوکساید)50درصد 50 م ل1ع RIMSO SOLUTION PARENTERAL 50 % زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص لیو 52 دی اس 90ع LIV.52DS® TABLET زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص زولپیدم 5 م گ-مرهم دارو100ع ZOLPIDEM 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روماتوگل 30 ع RHUMATOGOL® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آتنولول-تدافارم 100م گ100ع ATENOLOL-TEDAPHARM® 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت فروزن جویس(آهن لیپوزومال/ویتامین ب6/ ب12)200 م ل- استارویت1ع STAR VIT FERROSEN JUICE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تری هگزیفنیدیل 5 م گ -امین100ع TRIHEXYPHENIDYL 5 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین/ متفورمین)500/50 م گ 30ع JANUMIX 50/500 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول روگاسترین(ضدنفخ و اسپاسم گوارشی) 500 م گ30ع Rugastrin CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)360م گ80ع AVISIROX TABLET ORAL 360 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیودارون200 م گ - امین 100ع AMIODARONE HCL 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره اورتان 30 م ل1ع URTAN® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص داینوژیل-آی اچ(دینوژست2م گ/اتینیل استرادیول0/03م گ)21ع DIENOGIL-IH TABLET ORAL 2 mg/0.03 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول استاپ اسنورینگ1ع STOP SNORING® <GOL DARU> SOLUTION 250ML زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)25م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE)2.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ضد شپش نایلیس(ایزو پروپیل میریستات)100 م ل 1ع NYLICE HEAD LICE AND ELIMINATION SOLUTION 100ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینومر+دارورسان خودکار(گلاتیرامر)40م گ/1م ل12ع-یخچالی GLATIRAMER ACETATE 40MG/ML PREFILLED SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دیفنوکیم( دیفنوکسیلات)2/5 م گ 100 ع DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع MILK SUPRAMIL 3® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
قرص بیکوئیل(کوئتیاپین)100 م گ 30ع BIQUEL TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)40 م گ30 ع VASARAN®(VALSARTAN) 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متولو-اس(متوپرولول سوکسینات)47/5 م گ 30ع METOLOW-S TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 47.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وزی سولین(سولیفناسین)10 م گ30ع VESISOLIN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا فلکس (کلسیم دی)500 م گ - نورم لایف 60ع VANA FLEX®F.C TAB 60 PACK SIZE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوینت آرایکس(گلوکزآمین ام اس ام )30ع STP.PHARMA.EVEREX JOINT RX BLISTER2*15 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص متوپرولول پیوسته رهش 95م گ -آوه سینا50ع METOPROLOL ER <AVIECANNA> 95MG ER TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل دیلتیازم 2درصد 30گ-کاسپین تامین 1ع-یخچالی DILTIAZEM HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم 250م گ با طعم سیب-ویتاپرا20ع VITAPRA+MG APPLE SOUR FLAVOR /20 TABLET IN TUBE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین مینرال-الیت 30ع MULTI VITAMIN AND MINERAL 30-BLISTER زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم (کلسیم )500م گ 10ع CALCIUM-Hakim 500MG EFF TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسی پروز (کلسیم دی) 90 ع CALCIPROSE-D® <RAHA> TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام 0/5 درصد-بهسا 60گ 1ع(بدون نسخه) PIROXICAM BEHSA 0.5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول اریترومایسین-سپیداج 4% 60م.ل 1ع ERYTHROMYCIN-SEPIDAJ® 4% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پایلوشات(پروبیوتیک)30ع pyloshat Cap زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏5‏/‏2‏- 12‏ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)20 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لووفکت(لووفلوکساسین)750م گ8ع LEVOFECT TABLET ORAL 750 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آی وی گلوبولین اس ان (ایمنوگلوبولین)5گ/100م ل1ع -یخچالی IMMUNE GLOBULIN 5G/100ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE N N-EMAD® 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل اکشن(ال آرژنین آسپارتات) 5گ10م ل 14ع BIOENERGOL ACTION® 10 ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره خوراکی نیستات (نیستاتین) 1ع NISTAT® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاپنم (مروپنم ) 500 م گ 10 ع MEROPENEM <AFACHEMIE> 500MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ال-آرژینین750 م گ-بیس90ع BASE L-ARGININE 750/90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص تداپرول(متوپرولول) 50 م گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول125م گ/5 م ل 120 م ل-سها1ع METRONIDAZOLE SOHA SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ایبوکیم (ایبوپروفن) 400 م گ100ع IBUKIM® 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لانسوپرازول -حکیم30 م گ 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 30MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال روفولین(کلسیم فولینات) 30م گ/ 3 م ل 5 ع-یخچالی CALCIUM FOLINATE 30MG/3ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/5%1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون) 1 گ 20 ع CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص گرین برن (کنترل کننده وزن) 30ع GREEN BURN® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص یوریکوفل(فبوکسوستات)40 م گ30ع URICOFELL TABLET ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پیاجوینت(عصاره سویا و آووکادو)300 م گ30ع PIAJOINT® CAP 3*10 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قطره چشمی آنستوکائین(تتراکائین)0.5درصد10م ل 1ع ANESTOCAINE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25م گ-لقمان100ع NORTRIPTYLINE <LOGHMAN> 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکسیم (سفیکسیم ) 100 م گ ، 50 م ل 1ع CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیواسترول (سیمواستاتین) 20 م گ 30ع SIMVASTATIN 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آنژیپول(متوپرولول)پیوسته رهش 95 م گ30ع ANGIPOL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 95 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان او آر اس -اف با طعم توت فرنگی 10ع O.R.S-EFF® EFF TAB 10 STRATHBERY زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیواپوکس (دی والپروئکس) 500 م گ 30 ع DIVAPOX (DIVALPROEX) ® 500 MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان100 م گ/5 م ل-سبحان انکولوژی1ع ERTICAN® 100MG/5ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 2درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 2% PAK DAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی فلوئوسینولون0/025 درصد 15 گ - تهران شیمی 1ع FLUOCINOLONE <TEHRAN CHEMIE> 0.025% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک) 30 م ل 1ع Rudioretic drop زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال محلول خوراکی ابیکور (کوآنزیم کیو10)50 م گ/10م ل 10ع UBICOR(Ubidecarenone) 50 MG/10 ML زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ- ناژو 10ع DICLOFENAC-NAJO® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آناپریوین(نفازولین/آنتازولین)0.5/0.05گ10 م ل1ع ANAPRIVIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 0.05 %/0.5 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکلاو(کوآموکسی‌کلاو) 375 م گ20ع CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کورتینیل (هیدروکورتیزون)1درصد15گ1ع CORTINIL OINTMENT TOPICAL 1 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق هیومیرا(آدالیمومب)40م گ/0.8م ل2ع-یخچالی HUMIRA(ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین -استار ویت20ع STAR VIT MULTIVITAMIN EFFERVESCENT 20 EFFERVESCENT TABLET , ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ 30 سی سی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی‌کلاو 312 م.گ-آفا CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
لوسیون موضعی بتازونیت(بتامتازون)0.1درصد20 م ل 1ع BETASONATE LOTION TOPICAL 0.1 % 20 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال تی سی فول (پروپوفول)2درصد 50 م ل 1ع TCFOL(PROPOFOL )INJECTION 20 mg/1mL50 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دوکسی ترکس (کلسیم دوبسیلات)500 م گ30ع DOXYTREX 500MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شربت اکسپکتورانت بهسا طعم دار 60 م ل 1ع EXPECTORANT-BEHSA® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول خوراکی داتیسین (کلیندامایسین) 75 م گ ، 80م ل 1ع DATICIN POWDER, FOR SOLUTION ORAL 75 mg/5mL 80 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فنی تویین کامپاند-لقمان100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره آمیفن ( استامینوفن) طعم دار 15 م ل 1ع AMIPHEN® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اورپ(پیموزاید)1 م گ 30ع PIMOZIDE TABLET ORAL 1 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250 م گ ، 60 م ل 1ع CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م.گ-شهر دارو100ع BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
کپسول ایمونستیم طلایی 30 ع IMMUSTIM® ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین(نیتروگلیسرین پیوسته رهش)6/4م گ50ع NITROGLYCERIN TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 6.4 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروجیو (بیوتین)100م.گ 90ع PROGIO(BIOTIN)100MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آکاربوز50 م گ-مفید100ع ACARBOSE TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی بتامتازون 1% 3گ- ناژو1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک سدیم 100 م گ-آرنیکا سلامت10ع DICLOFENAC SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول پروترال0.4(تامسولوسین)-تسنیم30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فروتب (فروس سولفات)100ع FEROTAB® ,SHAHR DAROU> 50MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پودر اریترومایسین-سپیداج 1000 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سدامین 30ع SEDAMIN® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 312 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بینافین (تربینافین) 250 م گ 30ع TERBINAFINE HCL 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 250 م.ل LACTIC ACID_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-عماد1ع EXPECTORANT -EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتاول ال-آرژیبان(ال-آرژنین)500 م گ60ع VITAWELL L-ARGIBAN 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص دیواپوکس (دی والپروکس) 250 م.گ 30 ع DIVAPOX (DIVALPROEX) ® 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ 5 میلی لیتر SORANG5CC زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)40م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)40MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون الگراکس(فکسوفنادین)طعم دار30 م گ،100 م ل 1ع FEXOFENADINE SUSPENSION ORAL 30 mg/5mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اوتروژستان (پروژسترون) خوراکی واژینال 200 م.گ 15 ع UTROGESTAN® 200MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص استئوپلاس (گلوکزامین+کدراتین)یوروویتال45 ع Osteo Plus زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پماد چشمی آئروتکس(تتراسایکلین) 1درصد3گ1ع AEROTEX OINTMENT OPHTHALMIC 1 % 3 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م0گ 1م0ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان10×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان300 م گ/15 م ل-سبحان انکولوژی1ع IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال امنی پک 350م گ ید/ م ل50 م ل 1ع OMNIPAQUE® 350MG/50ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه 10 سی سی زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م گ- حکیم 100ع BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100م گ ، 50 م ل-لقمان 1 ع CEFIXIME <LOGHMAN> 100MG/5ML 50ML FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سولوویت ان(مولتی ویتامین وریدی) ‏‏10‏ع SOLUVIT N®(MULTIVITAMIN PEDIATRIC) 10ML VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 م گ 20ع PHOSPHATE SANDOZ® 500MG EFF TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آرتیبت(بیزوپرولول)5 م گ30ع ARTIBET TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و کلسیم پلاس یوروویتال13ع EURHO VITAL MAGNESIUM & CALCIUM PLUS 13 TABLETS زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لینووکس(لینزولید)600م گ10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60م ل 1ع EXPECTORANT-ALHAVI® 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رناهلث(سولامر کربنات)800 م گ 60ع RENAHEALTH TABLET ORAL 800 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ست تزریق ویال پکلی تاکسل 1ع PACLITAXEL <SOBHANDAROU> SET SERUM زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
اسپری بینی نورمونیکس (سدیم کلراید ) 0/65% 1ع NORMONIX® 0.65% NASAL SPRAY زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فولساور(اسید فولیک) 800 م ک گ- آپوویتال30ع زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
آمپول فیبرووین(سدیم تترادسیل سولفات)1درصد 2 م ل 5ع FIBROVEIN INJECTION PARENTERAL 1 % 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال مترونیدازول 500 م گ/100 م ل - بیواینداستریا 1ع METRONIDAZOLO BIOINDUSTRIA(METRONIDAZOLE) 500MG/100ML,VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سوسپانسیون کلیندامایسین75م گ/5م ل 80م ل -فایزر1ع CLINDAMYCIN PFIZER 75 MG/5ML , 80ML , SUSP ORAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل-پورسینا1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND <PURSINA> 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آی ویتا(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)30ع IVITA TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص انالاپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 20 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 100 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)100 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوینت آرایکس(گلوکزآمین ام اس ام )-الیت فارما36ع EVEREX JOINT RX® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال برنج و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Rice & MILK زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاردیول (کارودیلول) 6/25 م گ30ع CARVEDILOL 6.25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت لوپرامید1م گ/ 5 م ل60 م ل-نیک سادا 1ع LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION ORAL 1 mg/5mL 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (20*450 ) cm مرهم رازی 8 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ -رها1ع TRIAMCINOLONE N N <RAHA> 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول هموکیم+ زینک (فروس سولفات /اسید فولیک / زینک سولفات )20/ 0.5 /150 م گ 30ع HEMOKIM+ZINC زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق خودکار سینورا(آدالیمومب)40م.ک.گ 2ع-یخچالی Cinnora (ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML INJ زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تادارکس(تادالافیل) 20م گ 4ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال پمکسد(پمترکسد)500 م گ 1ع PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوکیم(ترازوسین)2 م گ 100ع TERAZOKIM 2 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول رها 120 م.ل1ع RAHA® 120ML ORAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول خوراکی دیفن هیدرامین -الحاوی 60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE-ALHAVI® ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین300/20 م گ -طب مفید100ع ACETAMINOPHEN/CODEINE TABLET ORAL 300 mg/20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فت فیکس(موثر درکاهش وزن)60ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
اسپری اینهالر فلوتیزوکس (فلوتیکازون) 125 میکروگرم 1ع FLUTIZOX® 125MCG/DOSE INHALER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره کارمینت 30 م ل 1ع CARMINT® ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)10 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آفاکسیم (سفیکسیم )400 م گ 20ع CEFIXIME 400MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل ضد عفونی کننده دست نیکاسپت 500 م ل1ع NIKASEPT HAND SANITIZER GEL 500ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
کپسول آیرون پلاس (مارینوکس) 60 ع IRON PLUS (MARINOX) CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لیجنتین(لیناگلیپتین)5 م گ 28ع LIJENTIN TABLET ORAL 5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آندوزیکس-آی اچ (تستوسترون انانتات)100 م گ / 1 م ل 10 ع ANDOZIX-IH INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی پوویدون آیداین10درصد 250م ل -کیمیا دارو سپهر 1ع POVIDONE IODINE SOLUTION TOPICAL 10 % 250 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال تیوپنتال-روتکس 1گ1ع THIOPENTAL SODIUM <ROTEXMEDICA> 1G VIAL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول ریواستیگمین 3 م گ -مرهم دارو20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 3MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اوردلیک(ارسوداکسی کولیک اسید)300 م گ30ع URSODEOXYCHOLIC ACID TABLET ORAL 300 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره استامینوفن بهسا طعم دار 15 م ل 1ع ACETAMINOPHEN-BEHSA® 100MG/ML DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایماکو(ایماتینیب)100 م گ 30ع IMACO CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تین زودکس(تینیدازول)500 م گ20ع TINZODEX TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول هپارین 5000 واحدی-کاسپین 10ع HEPARODIC® 5000IU/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایپاسین (آمیکاسین)100م0گ 2م0ل 10ع IPACIN®(AMIKACIN) 100MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل آرتیپیک ادونسد 0/3درصد 28 ع ARTIPIC ADVANCED 0.3% OPHTHALMIC NO.28 زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون) 4 م گ 40 ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ-عماد 10 ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 125MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سینوکس(اینترفرون بتا- 1آ)4 ع-یخچالی INTERFERON BETA-1A INJECTION 1200 [iU]/1mL 0.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100م گ-ناژو10ع INDOMETHACIN-NAJO 100MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م.گ -آریا20 ع CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلکس (گلوکزامین/کندروتین/شارک)-آنتی ایجینگ60ع ANTIAGING FLEXX PACKAGE- 60 CAPSULES زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شامپو پرمترین (همراه با شانه)1درصد 60 م ل-ناژو 1ع PERMETHRIN-NAJO SHAMPOO TOPICAL 1 % 60 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کلوتریمازول واژینال 2% 20 گ-بهوزان1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 2% 20G VAG CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول دومیت(گرانیسترون)3 م گ/3 م ل 5ع DEVOMIT INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 1 mg/1mL 3 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل متوسط 100ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م گ-امین 100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول شستشوی لنز آل کلین سافت100 م ل-آویزور1ع All clean Soft 100 ml زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
کپسول فیتوآرتریت 30ع PHYTO-ARTHRIT® CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
محلول تونیک جین سین1ع GINSIN TONIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آسپیریمکس(آ.اس.آ )80 م گ100ع ASPRIMEX TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 80 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لونژیل (لوونورژسترول) 0/75 م گ 2 ع LONGIL® 0.75MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اوتروژستان (پروژسترون) خوراکی واژینال 100 م.گ 30 ع UTROGESTAN® 100MG CAP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
کپسول نرم ویتامین د 3-تداژل 1000 واحد 50 ع VITAMIN D3-TEDAGEL 1000 IU زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص بنفوتامین (بنفوتیامین) 100م.گ 100ع BENFOTAMINE 100MG TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 15 م گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)15 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادین (پوویدون آیداین) 10 درصد 1 ل 1ع POVIDONE IODINE 10% 1L زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتانکس(لووفلوکساسین)750م گ5ع LETANEX 750 MG 5 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی LEVEMIR®(INSULIN DETEMIR) 100IU/ML 3ML INJ زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شامپو به تار (کل تار) 1 درصد 150 م ل 1 ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص لوودوپا سی 100/10م گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان 15×200‏س قرمز6‏ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
پماد آنتی هموروئید-بهوزان1ع ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN® OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین -حکیم18 م گ30ع ATOMOXETINE-HAKIM18 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر آلومینیوم کلراید-سپیداج 100 گ1ع ALUMINIUM CHLORIDE_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتامین ایی 400واحد -اس تی پی فارما 30ع VITAMIN E - SOFTGEL 30 زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شامپو کتوکونازول2%شهردارو 100م ل 1 ع KETOCONAZOLE <SHD> 2% 100ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زیتوکید(مولتی ویتامین+زینک)120 م ل 1ع ZITOKID SYRUP 120 ML/ LEMON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم امگا 3-6-9-تداژل 50ع Omega 3-6-9 -Tedagel زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره چشمی آزیترومایسین 1درصد 2/5 م ل 1ع -یخچالی AZITHREX SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 1 % 2.5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)10 م گ 1ع TREXOMA 10MG/0.4ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 250 م گ -فارابی 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ای اچ کلسیم پلاس(کلسیم منیزیم زینک و ویتامین د3)-فیشر30ع EH CALCIUM PLUS 30 TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
پماد موضعی تتراسایکلین بهسا3درصد15گ1ع TETRACYCLINE BEHSA OINTMENT TOPICAL 3 % 15 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین ای 100واحد-شهر دارو100ع VITAMIN E 100IU CHEWABLE TAB زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرم سالین واش( شستشو)0.9درصد 1000 م ل 1ع(بدون نسخه) SALINE WASH 0.9% 1000 ML IRRIGATION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 40 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM40 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پریناویت آیزن(مخصوص بارداری)-آپوویتال30ع APOVITAL PRENAVIT EISEN TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول زینک پلاس ویتامین دی 1000-آنتی ایجینگ30ع ANTIAGING ZINC PLUS VITAMIN D 1000 PACKAGE-30 SOFTGELS زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ویتاسولین ان (انسولین ان پی اچ)1ع - یخچالی VITASULIN N® 1000IU 10ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو نیکسترین پلاس(پرمترین/شامپو ساده/شانه)1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سوپر میکس (امگا9-6-3) 90 ع OMEGA 3-6-9 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)120 م گ 15ع FEXOTED®(FEXOFENADINE) 120MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین) 1م0گ 1م0ل 10ع TRIFLUZIC®(TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم منوبنزن 20%-بهوزان1ع MONOBENZONE-BEHVAZAN® 20% CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال سدیم کلراید 5% 50م ل- پاستور 1ع SODIUM CHLORIDE <PASTEUR> 5% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل گندم و عسل قوطی 400 گ 1ع BIOMIL CEREAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آریپیفای (آریپیپرازول)15م گ 30ع ARIPIFY®(ARIPIPRAZOLE) 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تاوالوسین(لووفلوکساسین)500 م گ5ع TAVALOCIN( LEVOFLOXACIN)TABLET 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص فموبرا(مولتی ویتامین دوران بارداری)30ع FEMOBRA TABLET/BOX OF 30 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول آلپیک(آلفا لیپوئیک اسید)300 م گ -رها30ع ALPIC(ALPH LIPOIC ACID)300MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ژل ژانو-بریم(بریمونیدین)0/33درصد30گ1ع Janu-brim 0/33%30G زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
اسپری دهانی کلنیل (بکلومتازون)250م ک گ200پاف 1ع CLENIL 250 MCG/PUFF 200 PUFF زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قطره چشمی تیمولین(تیمولول)0/5%1ع TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 500 گ-عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 500G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 250 م گ 100ع NAPROXEN 250MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم سدیم کلراید 0/9درصد شستشو 1000 م ل -ثامن1ع SODIUM CHLORIDE SOLUTION IRRIGATION 0.9 % 1000 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان25 م گ-حکیم 100ع LOSARTAN-HAKIM 25 MG 100PCS زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ با طعم پرتقال-سونا طب پارسه 20ع VITAMIN C 1000 20TABLETES IN BOTTEL(ORANGE FLAVOR) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص یدوکینول-پورسینا100ع IODOQUINOL <PURSINA> 210MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/ م گ -زاگرس 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏/‏7س‏‏ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ - آوه سینا 30 ع DULOXETINE <AVICENNA> 30MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین2گ-ناژو 10ع GLYCERIN-NAJO2 RECTAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم پلاس(کلسیم/منیزیم/زینک/ د3)-آرگوسول20ع ARGUSOL CALCIUM+ MAGNESIUM+ ZINC+ VITAMIN D EFF زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کلسیترافیکس(کلسیم سیترات/منیزیم / ویتامین د)30ع VITAVIVA CALCITRAFIX CONTAINER 30 TABLETS PER FLACON زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی500 م گ -ویتاپرا20ع VITAPRA C 500 MG ORANGE FLAVOR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک کامفورتی فیکس(کمک به درمان اسهال)14ع COMFORTY FIX® CAP 1*14 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول فرو پلاس (آهن پیرو فسفات/اسید فولیک / ب کمپلکس)-یورو ویتال60ع EURHO VITAL FERROPLUS 4 * 15 CAPSULES/ HEGMATAN PHARMACEUTICAL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص رانولیز(رانولازین پیوسته رهش)500م گ30ع RANOLAZE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ایزوپتین(وراپامیل)5 م گ / 2 م ل 5ع ISOPTIN INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول استون زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
ویال اگزوپیو (نالتروکسون پیوسته رهش)380 م گ1ع-یخچالی EXOPIO INJECTION, POWDER, FOR SUSPENSION PARENTERAL 380 mg mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول وانا مکس(امگا3)1000م گ-نورم لایف 60ع VANA MAX - NORM LIFE /60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
ویال ایدانترا (ایداروبیسین)5 م گ1ع-یخچالی IDANTHRA INJECTION, SOLUTION PARENTERAL 1 mg/1mL 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع دو 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS II-EMAD® CONC 5L SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5درصد 60گ-بهوزان1ع PIROXICAM-BEHVAZAN 0.5% 60G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریزاتریپتان -حکیم 5 م گ10ع RIZATRIPTAN-HAKIM® 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول فیژل(فروس گلایسین سولفات)100 م گ 30ع FERROUS GLYCINE SULPHATE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م.گ 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدیین-عماد1ع EXPECTORANT CODEINE-EMAD® SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ستریکیم(ستیریزین)10م گ 100ع CETRIKIM TABLET ORA 10 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل کاسپین10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لوزارتان -تدافارم 50 م گ 100ع LOSARTAN-TEDAPHARM® 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی زایلومول(دورزولامید/تیمولول)0.5/2گ5م ل1ع ZILOMOLE SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 %/0.5 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس (روی بیوتین ویتامین سی) 10 م.گ مارینوکس 60 ع ZINC + MARINOX 10 MG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
سرم قندی 5% 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول بیوتین -اس تی پی فارما5000 م ک گ30ع BIOTIN STP-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره ویولت دوژانسین زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین (آزیترومایسین) 100م گ ، 30م ل 1ع AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت رویال ژلی 200 م ل-کیندر1ع FISHER KINDER MULTIVITAMIN ROYAL JELLY® 150 ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص سنالین 30ع SENALINE 7.5® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول اس-امپراسین(اس امپرازول)40م گ14ع S-OMEPRASIN CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آبنبات سرد با طعم نعناع و اکالیپتوس 12ع زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص پرفنازین 2 م گ-خوارزمی 100ع PERPHENAZINE TABLET ORAL 2 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص زولامین(سرترالین) 50 م گ 30 ع SERTRALINE HCL 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه فوزوریل ( فوسفومایسین)3  گ 1 ع FOSURIL(FOSFOMYCIN) GRANULE, FOR SUSPENSION ORAL 3 g 3G زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص مولتی وگان(مولتی ویتامین +مولتی مینرال)20+20ع MULTI VEGAN® F.C (2*10 MULTI VITAMIN+ 2*10 MULTI MINERAL) زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -آریا 60ع CELECOXIB ARYA 100MG 60 CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد پوستی هیدروکورتیزون - ناژو - 15گ HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع پروپیلن گلیکول-سپیداج 1000 م.ل1ع PROPYLENE GLYCOL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی ویتامین کامل)یوروویتال30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره بینی رینوسالتین 0.65% -سینادارو 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی مفناید 11.2درصد30گ1ع MAFENIDE CREAM TOPICAL 112 mg/1g 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1%- ناژو 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول مگنیفورت(منیزیم/ ب1/ ب6/د/ کا2) 32ع MAGNIFORTE CAP 2*16 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص فاموتیدین 20 م گ-امین100ع FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول آمانتادین 100م گ-مرهم دارو30ع AMANTADINE 100 mg CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول سافت ژل ویتامین ای 400 واحد - نورم لایف 60 ع VITAMIN E400 MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام کاکائو(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM® 400G POWD زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 1 قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL 1® 400 G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل(تریپتورلین آهسته رهش)3/75-1ع یخچالی VARIOPEPTYL®(TRIPTORELIN) 3.75MG SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوزان (آسیکلوویر) 5 درصد 10گ1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد پوستی پی آ دی(ویتامین آ+د)1ع otc P.A.D® 30G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-کیمیدارو100ع RANITIDINE <CHEMIDAROU> 150MG FC TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تری هگزیفنیدیل 2 م گ -امین100ع TRIHEXYPHENIDYL 2 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی لکری فرش مویسچر(اشک مصنوعی) یونی دوز20ع Lacrifresh Moisture UNIDOSE زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
قرص سیستون 60ع CYSTONE® TABLET زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
شربت مولتی ویتامین-امین 60 م ل 1ع MULTIVITAMIN SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
گاز وازلینه 24 پدی زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص تداراید - اچ (آمیلوراید / هیدروکلروتیازید) 50/5 م گ 100ع TEDARIDE-H® 5/50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص روکش دار سیلدنافیل 100 روزدارو 4ع SILDENAFIL <RUZDAROU> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم لیپوونوس 10درصد 500 م0ل 1ع LIPOVENOES®(LIPID SOYA OIL) 10% 500ML P-BAG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص دزوسپتیو(کنتراسپتیو دی ای) 21ع DESOCEPTIVE® X21 TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل-حکیم 100 م گ 4 ع SILDENAFIL-HAKIM TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 15م گ+پابا-ای اچ 40ع EH ZINC PLUS 2*20 SOFTGEL زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن(پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 1 م گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زینک سولفات -الحاوی 220م گ100ع ZINC SULFATE-ALHAVI® 220MG CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت کانسی لاک(لاکتولوز)240 م ل 1ع LACTULOSE-SOHA® 10G/15ML 240ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال زوپلات(اکسالی پلاتین)50م گ/10م ل1ع XOPLAT(OXALIPLATIN ) 50MG/10ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 12 ( بازشونده در دهان ) 2500 م ک گ - رها 60 ع VITAMIN B12 - <Raha Pharmaceutical Isfahan Company> NO 60 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره ویتارول(ویتامین د3)1000واحد30م ل 1ع VITAROL 30ML/ MELON FLAVOUR زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومنیوم ام جی اس-لقمان 240م ل 1ع (بدون نسخه) زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
دهان شویه پایادنتال(زینک و هیدروژن پراکساید)200 م ل 1ع PAYADENTAL ICY PEPERMINT MOUTH RINSE زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول داتیسین( کلیندامایسین) 300 م گ 30 ع DATICIN® 300MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون پیروینیوم 50 م گ/5م ل 50 م ل-نیک سادا1ع PYRVINIUM NIXADA 50 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال کلاری اسکن ( مگلومین گادوترات)375م گ/1 م ل 15 م ل 1ع CLARISCAN INJECTION PARENTERAL 377 mg/1mL 15 mL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
محلول کلوتریمازول 1%- 20م.ل بهوزان1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 1% SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
گاز استریل 10×10س-سبز 1 ع زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص ترازوسین -حکیم 5 م گ 100ع TERAZOSIN 5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کامیلوگل 250 م.ل1ع KAMILLOGOL® 250ML TOPICAL SOLUTION زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
روغن ماهی تن امولسیونه(امگا3)180م ل-بایوریجینال1ع EMULSIFIED TUNA OIL - (Bioriginal Food & Sciences) 200 MILLILITER زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت -شهر دارو100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT <SHAHREDAROU> TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی اس -تولیددارو 100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه استیمول(سیترولین مالئات) 1گ/10م ل18ع STIMOL® <BIOCODEX> POWDER زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص لوواستاتین-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)30م.گ/5م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)30MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول اکسلون(ریواستیگمین) 1/5 م.گ 28 ع EXELON® 1.5MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن بادام تلخ موضعی 60 م ل -کیمیا دارو سپهر 1 ع زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص دفراسیروکس 125 م.گ 28 ع DEFERASIROX 125MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق سیناپوپتین 4000 واحدی 6ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 4000IU SYRINGE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم رینگر 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ریلومکس(ریلوزول)50 م گ 28 ع RILUMAX(RILUZOLE) 50MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
مایع الکل ایزوپروپیلیک-سپیداج 1000 م.ل ISOPROPYL ALCOHOL_BULK زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100 م گ-آرنیکا سلامت10ع INDOMETHACIN SUPPOSITORY RECTAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت والریک1ع VALERIC® SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص هیسومین(فکسوفنادین)180 م گ 30ع HISOMIN 180 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125م گ ، 100 م ل - لقمان 1 ع CEFALEXIN <LOGHMAN> 125MG/5ML 100ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 15‏ س BANDPANSEMANDORBAFT15SANT زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت 15ع -یخچالی KIDILACT® 1G SACHET 15 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره لیورین(تقویت کننده کبد)30 م ل 1ع LIVERIN® 30 ML ORAL DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی 1000 م گ -ویتاپرا20ع VITA PRA® EFF TAB 20 1000 MG زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین)100 م ک گ 100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت زینک پلاس(زینک/ویتامین ب کمپلکس/ویتامین ث)200 م ل-استارویت1ع STAR VIT ZINC PLUS JUICE 200 ML زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول پروبیوتیک مکسامین(حفظ سلامت دستگاه گوارش)30ع MAXAMIN® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
کپسول امگا 3بدون جیوه -الیت فارما36ع ELITE-FISH OIL <NUGALE PHARMACEUTICAL> 1000MG SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول نرم پی پریکس(روغن نعنا فلفلی) 187 م گ 20ع Piperix CAP 20 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال ملفالان 50 م گ + حلال - تیلومد1ع ALKERAN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)7/5 م گ 1ع TREXOMA 7.5MG/0.3ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال تزریقی ریفادین(ریفامپیسین)600م گ 1ع RIFADIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 600 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
شیاف استامینوفن 325 م.گ-بهوزان 10 ع ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 325MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی‏ویتامین کامل)یوروویتال 100ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آیرون سوکروز100م گ /5 م ل -ایران هورمون5ع IRON SUCROSE (IRAN HORMON) 100MG/5ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودرتری سدیم سیترات-سپیداج 1000 گ1ع SODIUM CITRATE <SEPIDAJ> BULK-POWDER زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه سینکاست(مونته لوکاست)4 م گ 14ع SINKAST 4 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دومپریدون10 م گ-امین30ع DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر رولاکس(ملین / ضد یبوست)50 گ1ع 'RULAX® Powder 50GR زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص آپیراکس(آپیکسابان)2/5م گ 30ع APIRAX TABLET ORAL 2.5 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آلپکس(پیروکسیکام)20م گ/1 م ل10ع ALPEX INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص دافلون (دایسمین + هسپریدین)500 م گ -روژین دارو 30 ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول نیتریک اکسید750 م گ-بیس90ع BASE NO2 (NITRIC OXIDE) /90 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس( لیکوئید کلسیم پلاس)-الیت36ع OSTEO CALTEX LIQUID CALCIUM PLUS® SOFTGEL زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت برم هگزین-عماد1ع BROMHEXINE-EMAD® 4MG/5ML 60ML ELIXIR زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)20 م گ100ع PROPRATED® 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 500 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
چست الکترود اسکین تکت30 ع زیر فرآورده تجهیزات وارداتی جزییات
کپسول ویتامین آ800م.ک.گ یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN A® 800MCG CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قطره ایروسول (آهن لیپوزومال)30 م ل 1ع IROSOL DROP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قرص کاپتوپریل -تدافارم 25 م گ 100ع CAPTOPRIL-TEDAPHARM® 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول آتروپین 0/5م گ/1م ل-کاسپین 10 ع DICATRO®(ATROPINE) 0.5MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتوکیم (پنتوپرازول) 20 م.گ 30ع PANTOPRAZOLE 20MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسین(متوکاربامول)1گ/10 م ل5ع RELAXIN INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین 200م.گ30م ل AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر وی پروتئین با طعم وانیلی 2250 گ-یوروویتال1ع EURHO VITAL WHEY 2250G/ VANILLA زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص کتوکونازول 200 م.گ-سها 30 ع KETOCONAZOLE-SOHA® 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص امپادیانس-ام(امپاگلیفلوزین/متفورمین) 5/1000 م گ 30ع EMPADIANCE-M TABLET ORAL 5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد چشمی تتراسیکلین 1%3گ- ناژو1ع TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص لتروفم(لتروزول)5‏/‏2‏ م گ 30ع LETROZOLE 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص وانا پرایم کلرلا500 م گ-نورم لایف 60ع VANA PRIME- TABLET 500MG/100 /100 زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -آوه سینا30ع CELECOXIB 200 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لینوفم آرایکس(سرکه سیب/ چای سبز)30ع LEANOFEM RX® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قطره استراگل1ع STRAGOL® DROP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ویال دفروکسامین500 م گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 500 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمونپس(سدیم فنیل بوتیرات)500م گ 250ع AMMONAPS TABLET ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آفرودیت 30ع APHRODIT® TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کپسول نوپینتین(گاباپنتین) 300م گ 30ع GABAPENTIN-TEDAPHARM® 100MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص سویاگل 30 ع SOYAGOL® <GOL DARU> TAB زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 500 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)500MG TABLET زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول150م گ-لقمان10ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 150MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180م گ 15ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 180 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی آرتوپین ( ضد درد و التهاب )30گ 1ع Arthopain Top Ointment زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
آمپول اوستنیل(هیالورنات سدیم)1% 2م.ل 1ع OSTENIL®(Sodium Hyaluronate) 1% 2ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
پماد موضعی الوکوماد(مومتازون)0.1درصد 30گ1ع ELOCOMAD 0.1% 30G TOPICAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم قندی نمکی 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول لین پلاس استرنت(کمک به کاهش وزن)30ع LEAN+EXTRA STRENGTH® CAP 30 زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
ساشه منیزیم 400 م گ(منیزیم/ب 6/ب12/اسید فولیک)-یوروویتال30ع EURHO VITAL MAGNESIUM 400 SACHET/ 2 GRAM زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شربت کیندر ‏مولتی‏ویتامین+ زینک200م0ل1ع EURHO VITAL KINDER MULTIVITAMINSAFT® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
شربت استامینوفن 120 م گ /5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آرتیبت ( بیزوپرولول) 10 م گ 30ع BISOPROLOL FUMARATE TABLET ORAL 10 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیاف دیازپام 5 م.گ-بهوزان 5 ع DIAZEPAM-BEHVAZAN® 5MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م.گ تهران شیمی20ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت دیفن دیبت(دیفن هیدرامین)بدون قند 120 م ل1ع DIPHENHYDRAMINE SOLUTION ORAL 12.5 mg/5mL 120 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آویشن/زنجبیل/عسل120 م ل-کیمیا دارو سپهر1ع AVISHAN-ZANJABIL-ASAL KIMIA DAROU SEPEHR® 120 ML SYRUP زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
کرم واژینال میکوزین1ع MYCOCIN® CREAM VAGINAL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون بهسا 0/1 درصد 15 گ 1ع BETAMETHASONE-BEHSA® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث با طعم پرتقال 500م گ -سینا پیشگام 20ع VITAMIN C 500 MG - <Sina Pishgam Darou Novin> 20 DOSE IN TUBE-ORANGE زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
محلول تزریقی ثاموستامول(استامینوفن)10م گ/1 م ل100م ل1ع SAMOCETAMOL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 100 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 5% - ناژو 60م0ل MINOXIDIL-NAJO® 5% TOP SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ایتراکونازول100 م گ- مفید10ع ITRACONAZOLE CAPSULE ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص پنتاسا(مزالازین) آهسته رهش500م.گ100ع PENTASA(MESALAZINE) 500MG TAB زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص تارسبان(ارلوتینیب)100م گ30ع TARSOBAN TABLET ORAL 100 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد ونداملیس (آنتی هموروئید) با 6 اپلیکاتور 30 گ 1ع Wounda Melis Retal Oint زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص وینازول(وریکونازول)200 م گ 30 ع VINAZOLE 200MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد موضعی کلسیدرم(کلسی پوتریول)0/005درصد 30 گ 1ع CALCIDERM 0.005 % زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تیزاتد(تیزانیدین) 4 م گ 30 ع TIZANIDINE 4MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین)300 م گ -حکیم 30ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)5 م گ/5 م ل1ع ALEROPAT(OLOPATADINE ) 5MG/5ML OPHTHALMIC زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت آمیتن (کتوتیفن) 1 م گ ، 60 م ل 1ع AMITEN 1MG/5ML 60 ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل سپی -کلایمکس(تقویت جنسی بانوان)30گ 1ع SEPI-CLAIMAX® GEL زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
شامپو زینکوتیون(پیریتیون زینک)2%-بهسا 1ع PYRITHIONE ZINC <BEHSA> 2% 140ML SHAMPOO زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ انسولین ATLAS 1CC ANSOLIN SYRINGE زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شربت فروگلوبین ب12 200م ل -ویتابیوتیک1ع زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
کپسول جینکوبیلوبا -اس تی پی فارما30ع Ginko Bilooba STP PHARMA CAP زیر فرآورده سنتی طبیعی وارداتی جزییات
قرص سیلدنافیل 100 م گ -پورسینا4 ع SILDENAFIL <PURSINA> 100MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 1000 م ل - ثامن 1ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قطره چشمی هومیدرین(هماتروپین) 2درصد10 م ل 1ع HOMYDRIN SOLUTION, DROPS OPHTHALMIC 2 % 10 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 1 قوطی 400 گ 1ع زیر فرآورده های غذایی و آشامیدنی داخلی جزییات
گاز نخ دار 16لایه 500‏ گ GAZENAGHDAR1.2K زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ-آفا CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ساشه ری هایدرومد(او-آر-اس) طعم دار30ع REHYDROMOD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
آمپول تستوسترون-روتکس 250م0گ 10ع TESTOSTERON ENANTATE <ROTEXMEDICA> 250MG/ML AMP زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 25 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 25 MG زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2 درصد 5 م ل-ثامن 20ع LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 2 % 5 mL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تولرین(تولترودین) 1 م گ 100ع TOLTERODINE 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول بهسادکس (گلوتار آلدئید)2 درصد 4 ل 1 ع BEHSADEX® 2% 4L SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ریلاکسی مول(متوکاربامول) 1000م0گ 10م0ل 5ع RELAXIMOL®(METHOCARBAMOL) 1000MG/10ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص بروموکریپتین- ایران هورمون100ع BROMOCRIPTINE <IRAN HORMON> 2.5MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 25 م گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص اینداپامید پیوسته رهش1/5 م گ -ژنریس30ع INDAPAMIDE GENERIS 1.5 MG زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جاردی پلاس(امپاگلیفلوزین/ متفورمین ) 500/ 12.5م گ30ع JARDIPLUS TABLET ORAL 12.5 mg/500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد کاپسیان 30 گ1ع CAPSIAN® 30G OINT زیر فرآورده سنتی طبیعی داخلی جزییات
قرص متورال(متوپرولول)50م گ30ع METORAL TABLET ORAL 50 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شامپو پلاس آسادرم(پیریتیون زینک)1درصد140م ل1ع plus Asaderm Shampo PYRITHIONE ZINC 1% زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت گایافنزین-عماد1ع GUAIFENESIN-EMAD® 100MG/5ML 60ML SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم موضعی کلوتریمازول بهسا 1 درصد 15 گ 1ع CLOTRIMAZOLE-BEHSA® 1% 15G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول گاسترومکس(امپرازول)20م گ14ع GASTROMEX CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 10 م گ-تهران دارو100ع FLUOXETINE <TEHRAN DAROU> 10MG CAP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس ساشه70گ-سپیداج 6ع PIDROLAX 70 G FOR ORAL SOLUTION SACHET زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ویال لیدوکایین 2% 50م ل- پاستور 1ع LIDOCAINE <PASTEUR> 2% 50ML VIAL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
روغن کرچک زیر فرآورده های آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
شربت ستادین دی سی (استامینوفن/دکسترمتورفان/کلروفنیرامین/فنیل افرین)1ع CETADIN -DC SYRUP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سرنگ انسولین آی مد زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD زیر فرآورده های غذای ویژه یا شیر خشک داخلی جزییات
شربت ویتا-بی پلاس(ب-کمپلکس+ ال لیزین)150 م ل 1ع VITA-B PLUS 150 ML/ORANGE SYRUP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 50MG SUPP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 60 م.ل _ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 60ML SOLUTION زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استئوجویس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL OSTEOJUICE® 200ML SYRUP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی زینک اکساید 25درصد30 گ-عماد1ع ZINC OXIDE EMAD OINTMENT TOPICAL 25 % 30 g زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ-حکیم30ع MESALAZINE-HAKIM TABLET, ENTRIC COATED ORAL 500 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول شستشوی لنز آل کلین سافت یونی دوز10 م ل-آویزور15ع All Clean Soft 150 ml UNIDos زیر فرآورده ملزومات دارویی وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق تیناپگ(پگفیلگراستیم) 6 م گ 0/6 م ل 1ع-یخچالی TINAPEG 6MG/0.6ML زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-لقمان100ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
الکل صنعتی 90 درجه بطر پت -کیمیا الکل 450سی سی زیر فرآورده ملزومات دارویی داخلی جزییات
قرص اتوفلور(فلوراید سدیم)20 م گ 100 ع OTOFLOUR TABLET ORAL 20 mg زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص جوشان ویتامین ث 1000 م گ - فلکسان 20 ع Flexan Vitamin C 1000mg EFF زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
آمپول کموپروزین(پرومتازین) 50 م گ / 2 م ل 5 ع PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص جاردیپا(امپاگلیفلوزین)10 م گ 30ع JARDIPA 10 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏5% 30گ‏-1ع PANGEL®(BENZOYL PEROXIDE) 5% 30G GEL زیر فرآورده دارو وارداتی جزییات
قرص آ.ث.آ(آسپرین/استامینوفن/کافئین)100ع ACA TABLET ORAL 162.5 mg/32.5 mg/325 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص متگلیندین(متفورمین) 500 م گ100ع METFORMIN HCL 500MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص ال آرژنین1000 م گ-اس تی پی فارما60ع L-ARGININE - 1000 MG-stp.phaRma زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
گاز ساده 8‏ لایه 500‏گ زیر فرآورده تجهیزات داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 1MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین1% 60م.ل- ناژو1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 1% 60ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)120 م گ 14ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 120 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول ویتاکیم +زینک (ویتامین ث /زینک)5/300م.گ 30ع VITAMIN C/ZINC-HAKIM® CAP زیر فرآورده مکمل داخلی جزییات
قطره آهن فروکیدز(آهن+ویتامین ث)1ع EURHO VITAL FERROKIDS® 30ML DROP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص پروپرانولول -حکیم40 م گ100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول کورتیران40م.گ(تریامسینولون)1ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کپسول دیافیت(مولتی ویتامین)60ع EURHO VITAL DIAFIT® CAP زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
پودرخوراکی کراتین3000یوروویتال250گ1ع EURHO VITAL CREATINE 3000 250 G زیر فرآورده مکمل وارداتی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین پیوسته رهش)200 م گ30ع TEGATARD TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
کرم پوستی نیتروفورازون- ناژو1ع NITROFURAZONE-NAJO® 0.2% 30G CREAM زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
محلول موضعی تربینافین 1درصد30م.ل-پاک دارو 1ع TERBINAFINE-PAKDAROU® 1% 30ML SOL زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص امپادیانس-ام(امپاگلیفلوزین/متفورمین) 12.5/1000م گ 30ع EMPADIANCE-M TABLET ORAL 12.5 mg/1000 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
آمپول ویتامین ای 100 واحد/م ل - اسوه 10ع زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد باکتروماد2% (موپیروسین)1ع BACTROMAD® 2% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاکلاو (کوآموکسی کلاو) 643 م گ ، 100 م ل 1ع CO-AMOXICLAV 600/42.9 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول 15 م گ -امین 100ع ARIPIPRAZOLE 15MG TAB زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
شربت استامینوفن/ کلرفنیرآمین /دکسترمتورفان /فنیل افرین 60 م ل -خوارزمی 1ع ACETAMINOPHEN/CHLORPHENIRAMINE/DEXTROMETORPHAN/PHENYLEPHRINE SYRUP ORAL 160 زیر فرآورده دارو داخلی جزییات
قرص آمیوفارم(آمیودارون)200 م گ100ع AMIOPHARM TABLET ORAL 200 mg زیر فرآورده دارو داخلی جزییات