ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳

دکتر مجید زجاجی

مدیرعامل

آقای حسین کوچک منش

معاونت مالی-اداری(قائم مقام مدیرعامل)

دکتر حمیدرضا زرین راد

معاونت بازاریابی و فروش

دکتر پرستو خاصه

معاونت بازرگانی

دکتر جلال ابراهیمی

مسئول فنی

آقای علی محمدزاده

مدیر امور حقوقی و قراردادها

آقای نیما امینیان

مدیر بازاریابی و فروش

خانم الهام اطلس باف

مدیر فناوری اطلاعات و رایانه

حبیب موسوی

مدیر امور مالی

سید فرید میر سعیدی

مدیر مطالعات راهبردی