ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر فریدون سیامک نژادمدیر اسبق شرکت پخش فردوس ادامه مطلب

ﺳﻪشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر همسر گرامی جناب آقای دکتر زرین راد ادامه مطلب

چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی جناب آقای مجدی ادامه مطلب

شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت پدر گرامی خانم عاطفه خوانساری همکار گرامی مرکز توزیع همدان ادامه مطلب

یکشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت همکار گرامی آقای دکتر احمد علیپور ادامه مطلب

چهارشنبه, ۳ دی ۱۳۹۹ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت برادر گرامی جناب آقای صوفی ادامه مطلب

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۹ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مادر همسر محترم جناب آقای دکتر زرین راد ادامه مطلب

یکشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۹ عرض تسلیت

عرض تسلیت به مناسبت درگذشت مادر گرامی جناب آقای مهندس عباس زاده ادامه مطلب

شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم نسرین ملامیرزایی ادامه مطلب

دوشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای مهندس احمدی جزنی ادامه مطلب

چهارشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۷ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای محمدرضا حیدرپور ادامه مطلب

دوشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۷ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی سرکار خانم الهام کشاورز ادامه مطلب

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای بهروز رستمی کمال آباد ادامه مطلب

ﺳﻪشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ عرض تسلیت

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای نوروز سنگانی ادامه مطلب
زیباترین تبریکات نثار شما همکار گرامی بابت فرارسیدن سالروز تولدتان تقدیم می داریم ادامه مطلب