ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۹ مهر ۱۴۰۱
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

نيكوترين نيكو ، خُلق نيكو است . ( امام حسن (ع) )
الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را جز در اعماق فكر نمی توان كشف كرد. (ویكتور هوگو)
بهره من از دانش و حكمت تنها این بود كه بر جهل خود دانا شدم. ( بقراط )
جایی که اعتماد نیست ، سخن از مودت بیهوده است. ( فرانتس کافکا )
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند. ( سقراط )