ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۱ بهمن ۱۴۰۰
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. ( هامیلتون هولت )
اعتراف به ناتوانی بزرگترین توانائی است. (ناپلئون بناپارت)
عیب جویی از دیگران بی فایده ترین کار دنیا است و جز لطمه حاصلی ندارد. ( دیل کارنگی )
تعریف صحیح شکست، اخذ تجربه مفید از آن است. ( ماهاتما گاندی )
عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است. ( پیامبر اکرم (ص ) )