ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۴ تیر ۱۴۰۱
نام مرکز :
نام مدیر :
آدرس:
تلفن :
دفاترفروش:

سخن بزرگان    

افسوسِ كوتاهى در انجام كار را با گرفتن تصميم قاطع جبران كن. ( امام هادی (ع) )
آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)
خداوند روزه را واجب کرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند ... ( امام صادق (ع) )
اولین گام انسان به سوی موفقیت، رهایی از اسارت روزمرگی و یکنواختی محیط است. ( مارک کین )
حسادت ایمان را می‌خورد همان‌طور که آتش چوب را می‌خورد. ( امام صادق (ع) )