ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

این سند لزوم معتبرسازی ، برنامه زمانی و مسائل تکنیکی مربوط به سردخانه و مسئولیت پرسنل جهت دستیابی به سطح مناسبی از اسناد و مدارک و اجرای آزمون های مختلف صحه سنجی را شرح می­دهد.

هدف از اجرای  این سند معتبر سازی سردخانه است  و دامنه تحقیقات و نقش و مسئولیت پرسنل را در رابطه با صحه سنجی را مشخص می کند. اسناد احراز صلاحیت(دستگاه ها و سیستم ها) و اسناد صحه گذاری (آزمایش و ايجاد مدارك مستند و مستدل انجام شده تحت شرایط کاملا کنترل شده )با توجه به این سند برنامه ریزی و تهیه شده اند.

نظرات