ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷

در این مقاله نقش سهامداران کنترلی به عنوان سهامداران اقلیتی که بر رابطه بین شیوه­های حسابداری محافظه­کار و ارزش وجه نقد نگهداری شده نظارت کرده و یا در آن اعمال نظر می­کنند، مورد بررسی قرار می­گیرد. این مسئله به ویژه در کشورهایی مانند تایوان که تعداد زیادی از شرکت­ها، سهامداران متمرکز شده دارند، اهمیت فراوانی می­یابد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهند که محافظه کاری حسابداری، ارزش وجه نقد نگهداری شده را افزایش می­دهد که با یافته­های حاصل از کار انجام شده توسط لوئیس و همکاران  (2012)، سازگاری دارد. علاوه بر این، یافته­های تحقیق، هر دو فرضیهH2a  و H2b که مربوط به درصد مدیران وابسته به کنترل (درصد وابستگی مدیران به سهامداران کنترل)، مشکلات نمایندگی و بحران­های مالی است را  تایید و پشتیبانی می­کنند. به طور کلی، اثر انگیزشی سهامداران کنترلی، ( فرضیه H2b) در سطح نسبتاً پایینی از وابستگی مدیران، تایید می­شود، در حالی که اثر استحکام سهامداران کنترلی (فرضیهH2a ) در سطح نسبتاً بالایی از وابستگی مدیران، پشتیبانی شده و مورد تایید قرار می­گیرد. علاوه بر این، اثر استحکام هنگامی که یک شرکت از مشکلات نمایندگی طی دوره بحران مالی رنج می­برد، تشدید می­شود. این مطالعه به ادبیات مربوط به تاثیر محافظه­­کاری حسابداری بر ارزش وجوه نقد در حضور سهامداران کنترلی یا  درصورت عدم حضور آن­ها، کمک شایانی می­کند.

نظرات