ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۲۲ تیر ۱۴۰۳
شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷

امروزه بانک­ها در هر جامعه­ای نقش کلیدی ایفا می­کنند. این واسطه گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می­رود، سهیم هستند. لذا بررسی عوامل سودآوری در کوتاه مدت که باعث توانایی بقا بانک­ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه­های نوآوری به شمار می­رود. از سوي ديگر امروزه، مديريت نقدينگي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هايي است که سيستم بانکداري با آن روبروست. لذا هدفی که این پژوهش به دنبال آن می­باشد؛ بررسی تاثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک­ها در بورس می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی می­باشد که به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد. این تحقیق وضع موجود را بررسی می­کند و به توصیف منظم و نظام­دار وضعیت فعلی آن می­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می­نماید.

نظرات